IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Obama, Aboutaleb, Cohen of McCain aan de macht?

IMO Blog, 2008

De peilingen geven Obama een grote kans de nieuwe president van de VS te worden. De pessimisten die meenden dat hij vanwege zijn huidskleur zou verliezen, lijken ongelijk te gaan krijgen. Het zou interessant zijn om eens een enquÍte uit de VS te zien met de vraag hoeveel mensen bezwaar hebben tegen een 'zwarte' president, maar ook tegen een president van boven de 70, tegen een moslim, een homo of een vrouw als president. Hoe betrouwbaar zo'n enquÍte zal zijn, valt echter te betwijfelen. Zo kan ik mij goed voorstellen dat er een hoop mensen zijn die liever geen moslim als burgemeester van de tweede stad van Nederland, en een Jood als burgemeester van de hoofdstad zien. Maar Aboutaleb vinden veel mensen een goede keus voor Rotterdam, en weinig mensen lijken vanwege zijn etniciteit problemen te hebben met Cohen. Op het moment dat je concrete namen invult, zijn mensen vaak een stuk minder racistisch of xenofoob dan wanneer ze in algemene termen gevraagd wordt of ze liever een Marokkaan of een Nederlander als buur hebben.


Volgens een onderzoek dat ik in een oude krant tegenkwam (uitgevoerd door De Pers en Een Vandaag), zou maar iets meer dan de helft van de mensen - los van politieke kleur of kwaliteiten - Cohen als premier zien zitten, en nog geen eenderde vindt Aboutaleb als premier - wederom los van kwaliteiten e.d. - acceptabel. Antillianen en Surinamers brengen het er ook niet geweldig vanaf (resp. 43 en 50% heeft geen bezwaar tegen hen als premier). Ik durf echter haast te wedden dat wanneer men voor al die groepen concrete namen had ingevuld, de percentages die geen problemen hebben met iemand uit de betreffende bevolkingsgroep veel hoger zou zijn. Naast religie en etniciteit/nationaliteit was ook gevraagd naar hoeveel mensen een premier van boven de 70 accepteren (19%), een vrouw (93%), een alleenstaande (90%), een homo (78%), een laagopgeleide (32%), een prostitueebezoeker (34%) en iemand die harddrugs heeft gebruikt (26%). Onze tolerantie houdt, kortom, niet over, al was ik blij met het hoge percentage voor vrouwen en homo's.

Als de Nederlandse cijfers voor de VS zouden gelden, dan zouden we het eens over leeftijdsdiscriminatie in plaats van over de eeuwige rassen-vraag moeten hebben. McCain moet dan een welhaast onmogelijke barriŤre over en meer dan 80% van het electoraat ervan overtuigen dat hij ondanks zijn leeftijd heus nog fit is en in staat tot een slopend beroep als dat van de machtigste man ter wereld. Een belangrijk verschil tussen leeftijd en ras is uiteraard dat leeftijd er ook daadwerkelijk toe doet en invloed kan hebben op iemands functioneren, en ras geheel los staat van de kwaliteiten waar een president aan moet voldoen. Anderzijds: al hoefde McCain niet zo'n uitputtingsslag te voeren als Obama tegen Clinton, is het kunnen volhouden van de lange verkiezingscampagne niet afdoende bewijs dat de man nog fit is? En hij is zeker niet de enige die op hoge leeftijd nog president wordt. Als hij een capabele, ervaren en betrouwbare running mate had gekozen, zou zijn leeftijd er eigenlijk ook niet zoveel toe mogen doen.

Terug naar het onderzoek in Nederland: ik schrok zelf het meeste van het feit dat maar 53% een Jood als premier acceptabel vindt. Terecht merkte Ahmed Marcouch in een interview naar aanleiding van dit onderzoek op dat dat slecht nieuws is, want dat betekent dat het vertrouwen van Nederland dus eeuwen op zich kan laten wachten. De Joden maken immers al vele generaties langer deel uit van de Nederlandse samenleving dan moslims. Dat niet alleen, zou ik willen toevoegen, ze zijn ook nog maar met weinig, en nauwelijks herkenbaar als Jood. Joodse jongeren bezorgen geen overlast, Joden maken geen bezwaar tegen een schilderij met blote borsten in het gemeentehuis of andere blote kunst, tegen gemengd zwemmen of tegen 'beledigende' cartoons. Het CIDI spreekt wel eens mensen aan op antisemitische uitlatingen, en heeft ook enkele malen iemand voor de rechter gesleept - iets dat bij sommige progressieve mensen, mensen die altijd ontzettend fel zijn op het 'stigmatiseren' van moslims, veel irritatie heeft opgeroepen, en ook Leon de Winter heeft wel eens naar antisemieten en antizionisten uitgehaald, maar voor de rest gedragen de Joden zich voorbeeldig. Er zijn er zelfs verschillende die het opnemen voor moslims en ongezouten kritiek geven op Israel, iets dat je populariteit als Jood zeker ten goede komt tegenwoordig.

Vanwaar dan het hoge percentage mensen dat geen Joodse premier wil? Antisemitisme, is het voor de hand liggende antwoord, en blijkbaar is dat dus sterker aanwezig dan we geneigd zijn te denken. Dat veel mensen problemen hebben met een islamitische of Antilliaanse premier begrijpen we, omdat kritiek op en vooroordelen tegen deze bevolkingsgroepen openlijk wordt geuit door politici, in kranten en op TV. Vooroordelen tegen Joden worden voornamelijk geuit onder de dekmantel van antizionisme, en dan heeft het zogenaamd niks met Joden te maken. Meer dan andere vormen van racisme bestaat antisemitisme onafhankelijk van de aanwezigheid van een (grote) groep Joden in een gemeenschap, en los van de concrete problemen en spanningen die er met deze groep zijn. Dit is waarschijnlijk vooral terug te voeren op de christelijke wortels van het antisemitisme, en de vooroordelen, mythes en leugens die via o.a. de kerk diep in de Westerse cultuur en beschaving zijn doorgedrongen. Anderzijds scoort Nederland op internationaal antisemitisme onderzoek, waarbij meestal vragen worden gesteld als of Joden een 'speciale band' met geld hebben, vooral loyaal zijn aan de eigen groep, teveel over de Holocaust praten of onevenredig veel invloed hebben op het bankwezen, altijd vrij laag, zo'n 10%. Dit verschil met het hoge percentage dat een Jood niet geschikt vindt als premier kan liggen aan de manier waarop de vragen gesteld worden, aan het feit dat dit soort enquÍtes gewoon niet erg betrouwbaar zijn of aan het feit dat men Joden niet de in antisemitisme onderzoeken gemeten negatieve eigenschappen toedicht, maar ze toch niet echt geschikt vindt om premier te worden. Mogelijk zijn er nog andere negatieve eigenschappen die men Joden toedicht, maar die niet in die antisemitisme monitors naar boven komen, zoals het vooroordeel dat Joden, gezien hun kleine aantallen, onevenredig veel macht hebben in politiek, media en de financiŽle sector, en dan moeten ze niet nog eens premier gaan worden. Dit vooroordeel zit echter gedeeltelijk in de vragen over Joden en geld verwerkt. Voor de hand liggender is wellicht dan ook de verklaring dat op antisemitisme een groot taboe berust, omdat we allen weten waar dat toe kan leiden. Bij vragen in een antisemitisme enquÍte zijn we geneigd de politiek correcte antwoorden te geven, we zien onszelf immers niet graag als antisemieten. Maar krijg je een rijtje met allemaal eigenschappen en de vraag in hoeverre die acceptabel zijn voor een premier, dan gaat het niet over antisemitisme en voelen mensen zich niet verplicht een sociaal wenselijk antwoord te geven.

Over enquÍtes kun je lang filosoferen en resultaten zijn op verschillende manieren te interpreteren. Ik hou daar wel van, vandaar dat ik wel eens over enquÍtes schrijf, en de schijnbare zekerheid en nauwkeurigheid van getallen heeft nou eenmaal ook op mij zijn aantrekkingskracht. Uit onderzoek is gebleken dat mensen op dezelfde vraag, wanneer anders geformuleerd, soms anders antwoorden. Mensen zijn nou eenmaal niet altijd logisch in hun denken en antwoorden. Een wijze man zei ooit dat er leugens bestaan, hele erge leugens en statistieken. Dit zei hij wellicht omdat de statistieken die hij net onder ogen had gehad hem niet bevielen, omdat rivaliserende wetenschappers met de cijfers hadden geknoeid of omdat hij zag hoe de uitkomsten van statistieken verschillen wanneer verschillende mensen met verschillende belangen ze produceren.

Bewuste manipulatie komt waarschijnlijk maar zelden voor, maar men gaat bij enquÍtes en onderzoeken, zowel wat betreft de opzet, de vragen die men stelt, als de interpretatie van de uitkomsten, niet altijd even wetenschappelijk te werk. Bij enquÍtes over zaken die in de maatschappij spelen is dat risico wellicht groter dan bij onderzoeken waarvan de uitkomsten binnen de muren van universiteit of onderzoekscentrum blijven.

De grootste fout die we maken is echter dat we dingen willen meten die niet echt te meten zijn. Als Obama de verkiezingen wint, is dat dan ondanks of misschien ook wel dankzij zijn huidskleur en multiculturele roots? Dankzij of ondanks zijn eenvoudige afkomst? Werkt leeftijdsdiscriminatie in het nadeel van McCain, of zijn ervaring in zijn voordeel? Of heeft Obama vooral gewonnen dankzij de financiŽle crisis? Werkt Palin in McCains voordeel of nadeel? Welke invloed hebben allerlei geruchten en (valse) beschuldigingen? Er zijn, kortom, teveel factoren die een rol spelen waardoor de invloed van een enkele factor niet te meten is. Het is de vraag hoeveel duidelijkheid enquÍtes hierin zouden kunnen brengen, omdat mensen het zelf waarschijnlijk ook niet weten. EnquÍteurs willen nooit dat we bij vragen 'weet niet' invullen, maar misschien zouden we dat wel wat vaker moeten doen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.