IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Het dilemma van de Palestijnse eenheid

IMO Blog, 2008

Tegelijk met de vredesbesprekingen tussen IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit onder leiding van Machmoed Abbas, onderhandelen Fatah en Hamas over een nieuwe eenheidsregering. Ami Isseroff wijst op de paradoxale situatie die dat oplevert, want IsraŽl en Hamas weigeren officieel met elkaar te spreken en Hamas weigert de eerder door IsraŽl en de PLO gesloten akkoorden te erkennen, op basis waarvan de PA is gecreŽerd en die de basis vormen van het vredesproces. Ook weigert Hamas het bestaansrecht van IsraŽl te erkennen, en roept geregeld op tot haar vernietiging en tot geweld tegen IsraŽlische burgers. In de vorige overeenkomst tussen Hamas en Fatah, uit februari 2007, gaf Hamas op deze punten niet toe en had Abbas zijn eisen wat dit betreft laten varen. De deal versterkte daardoor vooral Hamas, en heeft de illegale coup in de Gazastrook in juni 2007 mogelijk gemaakt. De eenheidsregering had, ondanks het feit dat de internationale gemeenschap deze niet erkende, toch een bepaalde legitimiteit, en verschafte Hamas legitimiteit en macht zonder dat het zijn standpunten aanpaste. De overeenkomst weerhield Hamas ook niet van het gebruik van geweld tegen IsraŽl, alle speculaties over een matiging van Hamas ten spijt. Een bijkomend probleem is dat Hamas onder sterke invloed, mogelijk controle, staat van Iran. Het krijgt zijn wapens, training en geld uit Iran, en zal waarschijnlijk geen belangrijke beslissingen nemen zonder Iraanse toestemming. En vrede tussen IsraŽl en de Palestijnen is niet in Irans belang, want de zogenaamde solidariteit met de Palestijnen, en de haat tegen IsraŽl en de VS, zijn belangrijke manieren om interne onvrede en woede te kanaliseren en af te leiden en de eenheid te bewaren. Bovendien zou vrede als gevolg van door de VS begonnen vredesbesprekingen de positie van de VS in het Midden-Oosten verstevigen, ten koste van Iran. Waarom zou het daaraan meewerken?


Egypte probeert al enige tijd te bemiddelen tussen Fatah en Hamas, nadat de vorige eenheidsovereenkomst onder leiding van Saoedi-ArabiŽ tot stand was gekomen. Mits Egypte aan Hamas veel hardere eisen zal stellen, en daar ziet het niet naar uit, is de kans groot dat een nieuwe overeenkomst het vredesproces zal hinderen en Hamas' positie op de Westoever zal versterken. De concessies die IsraŽl daar doet om Abbas' regering te versterken, zoals het weghalen van wegblokkades en checkpoints, en het overdragen van een deel van de veiligheidtaken aan de PA, zullen dan ook Hamas ten goede komen, of waarschijnlijker, zullen worden teruggedraaid. Onlangs berichtte de Haaretz over een bemiddelingsvoorstel van Egypte waarin de volgende clausule was opgenomen:

Egypt also said Abbas should continue peace talks with Israel but that any deal needs approval from Hamas and other factions sworn to Israel's destruction.

Dat is het perfecte recept om vrede te voorkomen, want zolang deze facties inderdaad IsraŽl willen vernietigen, zullen ze er geen akkoord goedkeuren, of ze moeten denken dat dit hun doel dichterbij brengt. Hamas heeft inmiddels haar reserveringen over het Egyptische voorstel aan Egypte overhandigd, en tegelijkertijd het belang van Palestijnse eenheid benadrukt. Een overeenkomst, en daarmee mogelijk een nieuwe eenheidsregering, zal de positie van Abbas en zijn regering verzwakken, en het vredesproces de nek om draaien. Tegelijkertijd beseft Abbas dat de huidige verdeeldheid funest is voor de Palestijnen, en vroeger of later ofwel tot nieuw intern geweld zal lijden, of tot een nieuwe geweldsgolf tegen IsraŽl. Hamas zal zijn uiterste best doen om een deal tussen de regering Abbas en IsraŽl te dwarsbomen, zoals Hamas ook in het verleden met goed getimede aanslagen nieuwe concessies en deals verhinderde.

Een nieuwe eenheidsregering zal, zelfs als Egypte en Abbas Hamas tot serieuze concessies weten te bewegen, een hardere positie innemen tegenover IsraŽl dan de huidige regering op de Westoever. Hamas beschuldigt Fatah van collaboratie met het 'zionistische regime', en steunt alle vormen van 'verzet' tegen IsraŽl, dat in zijn geheel 'bezet Palestina' of 'de bezetter' wordt genoemd. Hamas roept ook regelmatig op vooral geen enkele concessie te doen wat betreft de vluchtelingen en wat betreft Jeruzalem (in zijn geheel bezet). Ook binnen Fatah is er kritiek op de samenwerking met IsraŽl en de vredesbesprekingen.

Hoe een uitweg uit deze paradox te vinden, en welk kwaad verdient de voorkeur? De inzet van de vredesbesprekingen die in Annapolis zijn gestart is dat de Palestijnen zien en merken dat het ze onder Fatah beter gaat dan onder Hamas. Daartoe heeft IsraŽl checkpoints opgeheven, gevangenen vrij gelaten, en worden Palestijnse politieagenten en veiligheidstroepen opgeleid en bewapend door de VS om orde te houden en zowel criminaliteit als terrorisme te bestrijden. Ondanks de voorzichtige successen die daarbij worden geboekt, heeft de Palestijnse economie volgens de Wereldbank nog steeds zwaar onder de veiligheidsmaatregelen te lijden. Tegelijkertijd verijdelt IsraŽl nog steeds geregeld aanslagen en houdt Palestijnen met pijpbommen en andere wapens aan bij de checkpoints. In Jeruzalem hebben de laatste tijd verschillende steek- en schietincidenten plaatsgevonden.

Niet alleen de Palestijnen zijn verdeeld, ook in IsraŽl is er veel verzet tegen de concessies die van IsraŽl in het vredesproces worden verwacht, en waarop Olmert en Livni ook al hebben gehint. Voor Shas en Likoed is onderhandelen over Jeruzalem onbespreekbaar. Likoed is voor verdere bouw in de nederzettingen, vooral in de grote blokken, en tegen het geven van meer wapens en bevoegdheden aan de PA. Als er nieuwe verkiezingen komen, en daar ziet het naar uit, zal Likoed die waarschijnlijk winnen. Een meer hardline Palestijnse regering of een akkoord tussen Fatah en Hamas zal de hardliners in IsraŽl in de kaart spelen en de notie versterken dat er aan Palestijnse kant niemand is om mee te praten. Wapens en andere concessies zullen, zo vreest men, vooral Hamas ten goede komen en tegen IsraŽl worden gebruikt, zoals dat ook tijdens de tweede intifada is gebeurd. Dit vormt bovendien het perfecte excuus om door te gaan met de bouw in de nederzettingen.

Ami Isseroff spreekt de vrees uit dat een nieuwe eenheidsdeal zal leiden tot een coup van Hamas op de Westoever. Men kon in de Gazastrook zo makkelijk winnen van Fatah vanwege de enorme infiltratie: in feite was eenderde tot de helft van de leden van de veiligheidsdiensten loyaal aan Hamas, zo blijkt uit een onderzoek van Fatah naar de oorzaken van de coup in Gaza. Ook op de Westoever is Hamas in de PA geÔnfiltreerd. Onder een eenheidsregering zal dat alleen maar makkelijker worden.

De vraag is waarom Egypte hieraan meewerkt en waarom de VS daar niks tegen onderneemt. Egypte wil Hamas wellicht losmaken van Iran, en de VS is druk met de presidentsverkiezingen. De macht van Hamas is mede aan falend beleid van de VS te wijten, dat toestond dat ze zonder voorwaarden aan de verkiezingen deelnamen (in schending van de Oslo akkoorden). De VS hebben zich bovendien de afgelopen jaren, tot aan de Annapolis conferentie, erg afzijdig gehouden. Egypte doet nog steeds te weinig tegen de wapensmokkel via tunnels onder de grens met Gaza door, en heeft de grens het afgelopen jaar meermaals geopend zonder adequate controle uit te oefenen. Egypte heeft ook bemiddeld in onderhandelingen tussen IsraŽl en Hamas over een gevangenenruil, en in het staakt-het-vuren voor de Gazastrook. Egypte verkeert wellicht graag in de positie dat het met zowel Hamas, Fatah als IsraŽl 'on speaking terms' is en een noodzakelijk medium tussen deze partijen vormt. Anti-IsraŽl sentimenten zijn sterk aanwezig onder zowel politici als het volk. De VS zou, als grote geldschieter van alle partijen inclusief Egypte, behalve natuurlijk Hamas, haar invloed meer kunnen doen gelden. Het zijn door de VS geleverde en gefinancierde wapens die straks mogelijk in de handen van Hamas vallen, zoals in 2007 in Gaza gebeurde. Het valt te hopen dat een nieuwe president met meer inzicht en kennis van zaken zal opereren dan de regering Bush, en zal helpen voorkomen dat Hamas weer als winnaar uit de bus zal komen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.