IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De SP stelt kamervragen over Israel

IMO Blog, 2008

De SP stelt weer eens een vermeende misdaad van IsraŽl aan de kaak. Nee, geen mishandelingen van Palestijnen bij checkpoints, geen legeroperatie waarbij tientallen onschuldige Palestijnen omkwamen, geen bouw van een nieuwe nederzetting waarvoor Palestijnen van hun land werden gejaagd, en geen martelingen van Palestijnse gevangenen. Nee, het is de aanleg van een sneltram door Jeruzalem die Harry van Bommel kwaad maakt. Die sneltram zou het internationale recht schenden, omdat hij gedeeltelijk door Oost-Jeruzalem loopt, en dat is bezet Palestijns gebied. Hij zou daardoor een politieke oplossing van het conflict onmogelijk maken. En daar werkt Nederland via het merendeels in overheidshanden zijnde HTM (Haagse Tram Maatschappij) aan mee, want dat zou in het internationale consortium zitten dat de tramlijn financiert. Onlangs heeft van Bommel over dit grote onrecht kamervragen gesteld. Het is toch mooi dat de SP zo creatief is in het vinden van onrecht waar Nederland bij betrokken is, en men zijn werk als volksvertegenwoordiger zo serieus neemt. Alleen jammer dat men zijn huiswerk zo slecht doet, en er helemaal niets van klopt. Zo schreef de directeur van HTM op van Bommels weblog:

"Sorry, het verhaal klopt niet.
HTM is in het geheel niet betrokken bij het project in Jeruzalem. HTM is als consultant wel actief in IsraŽl, maar alleen in Tel Aviv. Daar is de situatie echt anders.
Ton Kaper, HTM"Hoe kan het dat van Bommel kamervragen stelt over HTM's betrokkenheid terwijl HTM er niet bij betrokken is? Men was waarschijnlijk wat te gretig in het veroordelen van IsraŽl, en zodra men een (vermeend) IsraŽlisch onrecht waarneemt verdwijnt ieder beoordelingsvermogen, iedere afstand. Alle bronnen zijn welkom, ook Electronic Intifada, een radikale anti-IsraŽlische website waarop Palestijns geweld wordt aangemoedigd, IsraŽls bestaansrecht ontkend en allerlei mythen over Joodse almacht worden verspreid.

Naast het feit dat HTM er dus niet bij betrokken is, en daarmee geen gehoor kan worden gegeven aan het verzoek dat het zich eruit terugtrekt, is de hele claim absurd. Van Bommel beweert dat de tramlijn door Oost-Jeruzalem loopt en nederzettingen verbindt met het centrum van Jeruzalem. Hij loopt echter maar voor een klein deel door Oost-Jeruzalem, ca. anderhalve kilometer, en voor de rest door West Jeruzalem of over de Groene Lijn. Het deel door Oost-Jeruzalem loopt vanaf Givat Tsarfatit (French Hill) naar Pisqat Ze'ev door het Arabische Shu'fat.

Een van de redenen dat de lightrail wordt aangelegd is om de vele vervuilende bussen uit de stad te weren, en om sneller vervoer door de stad te garanderen. Daar profiteren ook de Arabische inwoners van de stad van. De idee dat IsraŽl geen tram over de Groene Lijn zou mogen aanleggen is bovendien absurd. Er rijden overal bussen door de Westoever, waar Palestijnen ook veelvuldig gebruik van maken, taxibusjes en auto's maar een tramlijn is opeens een probleem. Van Bommel baseert zich bij deze claim, en hij wordt daarin gesteund door ICCO, het Palestijnse El Haq en de PLO, op de Vierde Geneefse Conventie, waarin rechten en plichten van een bezettende macht tegenover het bezette gebied en haar bevolking zijn geregeld. Volgens artikel 49 mag een bezettende macht geen delen van de eigen bevolking tegen haar wil transporteren naar het bezette gebied, en volgens artikel 53 mag de bezettende macht geen onroerend goed in het bezette gebied vernielen, behalve wanneer dat tijdens gevechten gebeurt. Omdat het in de Geneefse Conventie gaat om gebied dat een andere soevereine staat toebehoort, en JordaniŽ in 1988 afstand heeft gedaan van dit gebied (dat het overigens zelf ook illegaal had geconfisqueerd in 1948), is volgens IsraŽl de Vierde Geneefse Conventie niet op de bezette gebieden van toepassing.

Dat klinkt nogal juridisch, en de vraag is hoeveel het er toe zou moeten doen wat precies de legale status is van de Westoever en Oost-Jeruzalem. Wanneer sprake is van een bezetting, moet de bezetter zich aan bepaalde regels houden, en is het terecht dat de bezettende macht erop aangesproken wordt indien dat niet gebeurt. Dat geldt - wat mij betreft - voor de Westoever, maar Oost-Jeruzalem is geannexeerd. Die annexatie is door niemand erkend, maar daarmee is de status van het gebied een andere, het valt onder de IsraŽlische wet, en de inwoners hebben ook meer rechten (hun is het staatsburgerschap aangeboden maar dit weigerden de meesten, dus hebben ze een soort 'residentie-status' die echter wel lokaal stemrecht en recht op sociale voorzieningen biedt).

Bovendien is het de vraag of je gebied bezet door IsraŽl kunt noemen waar al eeuwenlang Joden woonden, waar de Joden een geschiedenis van 3.000 jaar hebben, en dat het centrum is van zowel de Joodse religie als (nationale) identiteit. Voor de verovering door Groot-BrittanniŽ en daarna JordaniŽ, was Jeruzalem onderdeel van het Ottomaanse Rijk en heeft het nooit een nationale staat toebehoord. Jeruzalem is nadat de Romeinen het hebben veroverd ook nooit meer de hoofdstad van een ander land geworden, totdat IsraŽl het na haar stichting opnieuw tot hoofdstad verklaarde. De grens tussen Oost en West is niets meer dan de bestandslijn uit 1949, geen natuurlijke grens tussen een Joods en een Arabisch deel. Er woonden dan ook Arabieren in West, en Joden in Oost, en beide zijn gevlucht of verdreven. Jeruzalem heeft al sinds meer dan een eeuw een Joodse meerderheid. De gehele Oude Stad met de Klaagmuur en de Joodse wijk waar verschillende synagoges staan valt onder Oost-Jeruzalem en is volgens Van Bommel en de zijnen dus 'bezet gebied'. De reden daarvoor is dat IsraŽl in 1948 niet tegen het door de Britten getrainde en bewapende Jordaanse leger op kon en de Oude Stad, evenals de Olijfberg en andere Joodse plaatsen, prijs moest geven. Daarbij zijn alle Joden verdreven en veel van hun synagoges zijn later door JordaniŽ verwoest.

De onzin over de niet-betrokkenheid bij een tramlijn die de Palestijnen geen nadeel berokkent, maar waarmee wel even impliciet iedere Joodse claim op Oost-Jeruzalem wordt ontkend en IsraŽl weer eens van schending van het internationaal recht wordt beschuldigd, stond niet alleen op van Bommels blog - en kost de ambtenaren van Verhagens ministerie nodeloos extra tijd - maar stond ook in het respectabele FinanciŽle Dagblad. Wat deze krant bezielt om dergelijke pro-Palestijnse claims klakkeloos te accepteren, zonder enige vorm van wederhoor toe te passen, is me een raadsel maar past wel in een trend waarin ook NRC en het NOS Journaal vaak kritiekloos overnemen wat Palestijnen en 'vredes'groepen zeggen zonder ook een reactie van IsraŽl weer te geven.

Ik nomineer deze kamervragen voor de prijs voor de meest nutteloze en absurde van 2008.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Wednesday, 12 November 08, schreef Ariel Nahal

Uhm... Ik kom net terug uit Jerusalem en heb de tramlijn aandachtig bekeken en gevolgd, maar zover ik kan zien gaat deze absoluut NIET door oost jerusalem.

Maar, meneer van Bommel, wilt u dan de bewoners van oost jerusalem een tram onthouden? Denkt u niet dat die blij zijn als er zo'n tram verbinding komt? Zou dat niet veel meer controversie opleveren?

Aiel Nahal, Jewish Defense League Europe - www.defens.com

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.