IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Vanwaar die twijfel aan Israel?

IMO Blog, 2008

Onderstaand artikel stond dinsdag 2 december in de Volkskrant in een wat kortere versie, hieronder de volledige versie. Weggelaten was een deel van de tekst onder het subkopje 'resoluties', overigens door mijzelf ingekort voordat ik het artikel instuurde.

Er staan inmiddels meer dan 150 reacties onder mijn artikel op de Volkskrant site, die de obsessie met IsraŽl en haar vermeende wandaden overdadig aantonen. Ook tonen veel mensen daar overtuigend aan hoe dicht antizionisme en antisemitisme bij elkaar liggen.Vanwaar die twijfel aan Israel?

Ratna Pelle, 02-12-2008 11:43

Ratna Pelle vraagt zich af waarom juist het bestaansrecht van IsraŽl door zo velen, zo vaak en zo gretig ter discussie wordt gesteld.


Correspondent Alex Burghoorn betoogt dat IsraŽl misschien een mooi idee was, maar gedoemd lijkt om stuk te lopen op de weerbarstige realiteit, in casu de uitblijvende vrede met de Arabische buren (het Betoog, 22 november). Hij gebruikt daarbij citaten van romanfiguren en uitspraken van enkele sceptische IsraŽliís.

Twijfelen aan IsraŽl is bon ton de laatste jaren. Die twijfel, vaak geprojecteerd op de IsraŽliís, lijkt vooral afkomstig van de schrijvers en commentatoren zelf, die IsraŽl nog steeds als een kunstmatige entiteit beschouwen die niet in het Midden-Oosten thuishoort.

Voor Burghoorn blijft het zionisme op IsraŽls 60-jarig jubileum een niet erg realistisch ideaal. Dat is een vreemd standpunt voor iemand die dagelijks de verwezenlijking van dit ideaal om zich heen ziet, in de vorm van een succesvolle en veerkrachtige staat Ė thuisbasis van bijna de helft van alle Joden Ė die voor de meerderheid in de diaspora een belangrijk ijk- en identificatiepunt is geworden.


Romans

Dat schrijvers fantaseren hoe het anders had kunnen lopen of zou kunnen lopen, doet daar niks aan af. Romans zijn fictie. Ook uitspraken van IsraŽliís die niet meer in hun land willen blijven, zijn niet zo bijzonder als Burghoorn suggereert: hoeveel Nederlanders hebben na de moord op Fortuyn of Van Gogh wel niet geroepen dat dit hun land niet meer is?

Het zionisme is bovenal een praktisch project, waar miljoenen mensen aan hebben gewerkt en nog werken. De steun van de Britten, de Volkenbond en later de VN, was er nooit gekomen zonder deze praktische inspanningen. Zonder de vele Joden die naar Palestina trokken, de moerassen drooglegden, kibboetsen stichtten, huizen en fabrieken bouwden en de grond ontgonnen, was het zionisme inderdaad een abstract ideaal gebleven, voor als de Messias komt, zoals het al die tijd in de diaspora was.

IsraŽl is geen veilige thuishaven, aldus Burghoorn, en zijn voortbestaan geen natuurwet. Dat laatste is natuurlijk waar, maar geldt voor de hele aardbol. IsraŽl is een redelijk veilig land. Joden zijn de afgelopen 60 jaar beter af dan in de millennia daarvoor. Dat ligt niet alleen aan IsraŽl, maar het bestaan van een eigen staat met een leger, waar Joden niet alleen naartoe kunnen, maar die het ook opneemt voor Joden elders in de wereld, heeft daaraan zeker bijgedragen.

Resoluties

Maar wat voor andere landen vanzelfsprekend is, moet IsraŽl soms met moeite bevechten. Vanwege zijn geÔsoleerde ligging in een nogal vijandige regio, is IsraŽl meer dan veel andere landen afhankelijk van westerse steun, zowel diplomatieke steun en handelsrelaties als steun en samenwerking op defensiegebied.

In de VN wordt IsraŽl op verschillende manieren gediscrimineerd. Zo is het pas onlangs lid geworden van een regionaal blok, maar het kan nog steeds niet aan alle bijeenkomsten en VN lichamen volwaardig deelnemen. In de mensenrechtenraad staan alleen IsraŽlische mensenrechtenschendingen op de agenda van iedere vergadering, en deze raad en de algemene vergadering hebben IsraŽl meer dan welk ander land ook veroordeeld en neergezet als de grootste schurkenstaat. De Arabische Liga heeft IsraŽl vanaf haar ontstaan in 1948 geboycot, een boycot die nu gehoor vindt onder zogenaamde progressieven in Westerse landen. Bovendien is er een batterij aan organisaties in de VN die speciaal voor de Palestijnen zijn opgericht en opkomen voor hun (vermeende) rechten, zoals het 'recht op terugkeer' van de vluchtelingen. Jaarlijks wordt de stichting van IsraŽl - a.k.a. de nakba - herdacht en betreurd.

De westerse landen, met name de VS, nemen het voor IsraŽl op in de VN, verhinderen de ergste resoluties en voorkomen dat het in VN-verband totaal wordt geÔsoleerd. Als de westerse steun voor IsraŽl afneemt, kan zijn voortbestaan inderdaad gevaar lopen. Deze steun is overigens minder uitzonderlijk als zij soms wordt voorgesteld: een aantal Arabische landen ontvangt eveneens miljardensteun aan wapens en andere middelen van de VS, en laten we niet vergeten hoe ontzaglijk veel steun West-Europa indertijd van de VS heeft gekregen en nog steeds krijgt.

Volgens Burghoorn weten IsraŽliís niet meer waar ze voor vechten, twijfelen ze alom aan hun land, maar kunnen dit niet openlijk uiten. IsraŽliís zouden zich verschansen achter muren en hekken die hun bijbelse grondgebied markeren. Dit is onjuist.

Een overgrote meerderheid van de IsraŽliís is bereid in het leger te dienen, en het vertrouwen in het leger is onverminderd groot. Er is een kleine groep Joden, binnen en buiten IsraŽl, die twijfelt aan zijn bestaansrecht. Zij zijn vrij in het uiten van die twijfels, zoals iedereen zijn mening vrij kan uiten in IsraŽl. De afscheidingsbarriŤre laat ongeveer 8 procent van de Westoever aan IsraŽls kant. Het bijbelse IsraŽl heeft, afhankelijk van de periode, delen van het huidige Libanon, Egypte en JordaniŽ omvat. Er is geen IsraŽlisch politicus die naar die grenzen streeft.

Taboe

Relevanter dan de vraag hoe levensvatbaar en veilig IsraŽl is, is de vraag waarom zovelen buiten IsraŽl de laatste tijd aan zijn bestaansrecht tornen, en daarbij menen een taboe te doorbreken. In reactie op Burghoorn uitte Marcel van Dam er zijn verbazing over dat IsraŽliís pas zo recent zijn begonnen aan hun land te twijfelen; hij had het logischer gevonden als zij dat van begin af aan hadden gedaan (Forum, 27 november). Hem is blijkbaar ontgaan dat het antizionisme ouder is dan de staat IsraŽl. Het is diep verankerd in orthodox-religieuze stromingen, maar komt ook voor bij socialistisch georiŽnteerde Joden en zij die via assimilatie dachten het ĎJodenprobleemí te kunnen oplossen. Juist het succes en de militaire overwinningen van IsraŽl hebben het vertrouwen en de steun onder Joden enorm doen toenemen.

De vele reacties op Van Dams artikel op vk.nl/opinie tonen de gretigheid waarmee velen IsraŽls bestaansrecht ter discussie stellen. Sommige reacties komen akelig dicht in de buurt van ordinaire Jodenhaat. Vanwaar die obsessie met IsraŽl, de behoefte het in de beklaagdenbank te zetten, en neer te zetten als illegitieme en kunstmatige staat, die op gestolen grond is gesticht en door etnische zuivering tot stand kwam?

Over geen land worden zo veel onwaarheden verkondigd als over IsraŽl. Veel staten zijn onder dubieuzere omstandigheden ontstaan dan IsraŽl, zijn kunstmatiger, en in conflicten verwikkeld met een dodental dat een veelvoud is van het aantal doden in IsraŽl en de bezette gebieden. Burghoorn zou het modieuze getwijfel aan IsraŽl eens aan een kritisch onderzoek moeten onderwerpen.


Ratna Pelle is medewerker van www.Israel-Palestina.info


Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Friday, 5 December 08, schreef ben

.....Ook tonen veel mensen daar overtuigend aan hoe dicht antizionisme en antisemitisme bij elkaar liggen....
Het is jammer dat jij ook gebruik maakt van bovengenoemde retoriek. Daarmee schuif je aan bij die respondanten, die welgemeende kritiek op Israel zonder pardon anti-semietisch verklaren.

op Friday, 5 December 08, schreef Stella van Sijs.

Wat een flauwe kul Ben. Als er sprake is van antisemitisme ( en sporadisch was dat echt het geval op de VK site)dan mag dat benoemd worden. Dat heeft niets te maken met het feit, dat kritiek op Israel gewoon mogelijk is. Als iemand duidelijk een (vanuit het verleden bekende) antisemitische mening geeft over Nederlandse Joden dan heeft dat niets te maken met kritiek op Israel. Als iemand duidelijke kritiek heeft op Israel als land dan is dat geen antisemitisme. Ratna heeft gewoon vastgesteld dat mensen soms een vorm van kritiek uiten die pal naast antisemitische uitingen staat. Daarnaast was er sprake van een enkele echt antisemitische uiting en verder een heleboel kritiek, die als kritiek beoordeeld moet worden.
Het lijkt erop, dat antisemitisme niet benoemd mag worden, maar als je zegt, dat bepaalde mensen wel erg snel dit woord in de mond nemen dan heb je gelijk.
Dat geldt naar mijn mening niet voor Ratna, die niet vlucht in een beschuldiging, maar aanwijsbare zaken aan de orde stelt.

op Friday, 5 December 08, schreef ben

Stella. Je repliek is niet overtuigend in mijn beleving.
Je hebt gelijk dat bepaalde mensen die beschuldiging heel licht in de mond nemen. Daar komt bij dat het woord een extra lading heeft na de Holocaust.
Maar terug...Zijn stelling doet onrecht aan vele mensen die oprecht de grootste moeite hebben het Israel van vandaag, en dan zijn woorden als 'obsessie' niet op zijn plaats.

op Sunday, 7 December 08, schreef Ratna Pelle

Hallo Ben,

Ik geloof zeker dat veel mensen vandaag oprecht grote moeite hebben met Israel, maar dat is nou juist het probleem. Veel andere landen doen dingen die onmetelijk veel erger zijn en minder begrijpelijk maar daar maken mensen zich niet druk om. Ook hebben mensen veel minder moeite met geweld tegen Palestijnen als dat niet door Israel gebeurt. In 2007 zijn meer Palestijnen door onderling geweld en het Libanese leger omgekomen dan door Israelisch geweld. En over de 500.000 Palestijnen die onder erbarmelijke omstandigheden in Libanese vluchtelingenkampen leven en in Libanon zwaar worden gediscrimineerd hoor ik sympathisanten van de Palestijnen ook nooit, behalve dan wanneer men Israel daar weer de schuld van kan geven.

Ik maak wel degelijk een onderscheid tussen kritiek op Israel en antisemitisme, en ga zorgvuldig met het laatste begrip om. Toch word ik, en eigenlijk iedereen die het voor Israel opneemt, er steeds van beticht alle kritiek als antisemitisme af te doen. Een makkelijke manier om niet meer naar het verhaal van de ander te hoeven luisteren.

Helaas is het een feit dat veel van de tegenwoordig ongemeen felle kritiek een grens overschrijdt, en bijvoorbeeld aan Israel veel hogere eisen stelt dan aan andere landen, er geregeld vergelijkingen met de oorlog en de Jodenvervolging worden gemaakt, en van de Joden extra moreel gedrag wordt verwacht vanwege hun verleden. Ook beweren mensen dat er een machtige Joodse lobby achter de schermen aan het werk is (zoals bijvoorbeeld beschreven in de Protocollen van de Wijzen van Zion, en een klassiek thema van antisemieten), en worden de Joden ervan beschuldigd exclusivistisch te zijn. Anderen beweren dat de Joden slechts een religie zijn in plaats van hun dat zelf uit te laten maken. Ik wil hier niet zo ver gaan te beweren dat iedereen die zoiets zegt gelijk een antisemiet is, maar dit zijn wel dubieuze beweringen die verder gaan dan kritiek op het beleid van Israel. Antizionisme en antisemitisme liggen vaak in elkaars verlengde; de argumenten die antizionisten gebruiken om het Joodse recht op zelfbeschikking te ontkennen zijn vaak antisemitisch.

Ik schrik er zelf steeds weer van wat mensen op bijvoorbeeld de Volkskrant online allemaal durven te beweren, en hoe normaal het bijvoorbeeld is geworden over de 'zionistische of zelfs 'joodse' lobby' te spreken.

Zie ook mijn nieuwste blog: 'Vanwaar die twijfel aan Israel? - Antisemitische reacties' op http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000328.html

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.