IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Vanwaar die twijfel aan Israel? - Reacties

IMO Blog, 2008

Na circa 150 online reacties onder mijn artikel 'Vanwaar die twijfel aan Israel?' in de Volkskrant van afgelopen dinsdag heb ik de volgende reactie geplaatst, waarin ik op de belangrijkste tegenargumenten ben ingegaan.


De vele reacties onder mijn artikel, waarvan een aantal van een bedenkelijk gehalte, bevestigen de onfrisse obsessie waarover ik in mijn artikel spreek. Ik zal hieronder op een paar tegenargumenten en verwijten ingaan.

Ten eerste even iets technisch: ik en naar ik vermoed andere schrijvers van opiniestukken gaan niet over de kop, de illustraties, de tussenkopjes e.d. De redactie heeft besloten bij mijn artikel een IsraŽlische vlag te plaatsen, omdat het over IsraŽl gaat of omdat ik het voor IsraŽl opneem of om wat voor reden dan ook. Dan het verwijt dat ik niet over de Palestijnen spreek. Ik reageerde op een artikel van Alex Burghoorn waarin hij, aan de hand van twee boeken over IsraŽl, betoogde dat er fundamenteel wordt getwijfeld aan haar bestaan en de voltooiing van de 'zionistische droom'. Dat artikel ging voor de verandering dus niet over de Palestijnen, niet over (vermeende) IsraŽlische misdaden en het conflict met de Palestijnen kwam slechts zijdelings aan de orde. Mijn punt is de obsessie met IsraŽl en ook haar (vermeende) wandaden. Ik ging niet in op hoe het conflict opgelost moet worden, wie waaraan schuld is of van wie het land is. Het feit dat het niet mogelijk is iets te schrijven zonder het (vermeende) onrecht en de onderdrukking van de Palestijnen breed uit te meten, spreekt boekdelen. Moet ieder artikel over China dan niet ook gaan over hoe erg de Tibetanen worden onderdrukt, en ieder artikel over Marokko de bezetting van de West Sahara noemen?

Voor de duidelijkheid: ik wil hier niet ontkennen dat er soms onrecht plaatsvindt, maar dat wordt hier vaak schromelijk overdreven met populistische slogans overgenomen van Meulenbelt of Pappe of anderen, en iedere verantwoordelijkheid van de Palestijnen zelf wordt ontkend. Zij waren vreedzaam hun land aan het bewerken toen opeens de boze zionisten kwamen in 1948 en hen systematisch van hun land verdreven, zij worden in concentratiekampen dood gemarteld terwijl de wereld de andere kant op kijkt want we houden zo van die zielige Joden etc. Gelooft u het zelf?

Veel mensen verwarren wat betreft IsraŽl volk en religie, en beweren dat IsraŽl een religieuze staat is en de claim van de Joden op het land is gebaseerd op de beloftes die God ooit aan Abraham zou hebben gedaan. IsraŽl zou al het land hebben gestolen, geroofd en er geen enkel recht op hebben. Daarbij wordt door de meeste reaguurders geen onderscheid gemaakt tussen de bezette gebieden en IsraŽl zelf, waarmee zij in feite IsraŽls bestaanrecht ontkennen. Talrijk zijn de vergelijkingen in de trant van: "stel dat ik opeens met een stelletje fanaten de provincie Utrecht claim. Alle Nederlanders die daar wonen moeten ophoepelen en wie zich verzet die noem ik een terrorist. Iedereen zou me voor gek verklaren, maar IsraŽl mag dat blijkbaar". Sommigen gaan zover dit verzet met het verzet in de Tweede Wereldoorlog te vergelijken. Uiteraard zou IsraŽl met al haar misdaden wegkomen vanwege de holocaust, en onze schuldgevoelens daarover handig uitbuiten.

Uit dit alles blijkt dat het mensen zowel aan basiskennis over IsraŽl en het conflict als aan een minimum aan respect voor de Joden ontbreekt. Iemand stelde voor dat Europa maar een stukje gebied aan de Joden ter beschikking moet stellen. Anderen blijven bij hoog en laag beweren dat de Joden een religie zijn, geen volk. Mogen de Joden dat misschien zelf uitmaken? Ook vroeg iemand zich af 'wanneer dat gezeik van de Joden nou eens ophoudt'. Onder het artikel van Jaap Hamburger schreef Dirk Raat dat Jaap Hamburger een goede Jood is die van hem in Nederland mag blijven. Hier schreef hij onder andere:

"In die zin heeft de wijlen Nazi Hermann GŲring, destijds tijdens de tweede wereldoorlog, ook een ware prestatie van formaat neergezet: hij is er destijds in geslaagd om in een tijdsbestek van slechts enkele jaren, de grootste collectioneur van kunst in Europa te worden. Hij gaf al die Joodse collectioneurs het nakijken; die waren schijnbaar achterlijk?
IsraŽl steelt nog iedere dag grond en bezittingen van de Palestijnen en wil ze daarna graag abfŁhren richting durchgangslager in Arabische landen. Lekker volk dus, dat vermeende IsraŽlische volk. Beetje de Nazi's imiteren; weerzinwekkend gewoon.
Aanpakken dus, dat terroristenvolk!"


Maar als dan het woord antisemitisme valt dan worden al die zogenaamd zo kritische geesten opeens vreselijk boos, want de zionistische lobby wil ze de mond snoeren! De zionistische lobby, die wordt continu opgevoerd om mensen als ik, die de anti-IsraŽlische mode zat zijn en daar een ander geluid tegenover zetten, in een hoek te zetten en af te serveren.

Een paar correcties op bovenvermelde onzin: er hebben altijd Joden in Palestina gewoond, en zij hebben er altijd een band mee gehouden. In zowel de Joodse religie als nationale identiteit is het land heel belangrijk. Dat er lange tijd maar kleine aantallen leefden heeft onder andere te maken met allerlei restricties en verboden voor Joden om er heen te reizen en er te verblijven, maar ook met de moeilijke leefomstandigheden in het land. Het was een dunbevolkt gebied gedurende de middeleeuwen en ook de eeuwen daarna, dat weinig voortbracht en weinig mensen kon voeden en herbergen. De Rijken waar het onder viel investeerden er niet in en vonden het niet belangrijk.

De Joden zijn zowel een religie als een volk, en met name de laatste eeuwen zijn er steeds meer seculiere Joden gekomen, die zich wel verbonden voelen met de Joodse geschiedenis (en dus ook de religieuze aspecten) maar de Joodse religie niet actief belijden. Overigens hebben de Joodse feestdagen grotendeels ook of zelfs vooral een nationaal karakter, dus de hele idee dat de zionisten opeens de Joden als natie gingen definiŽren is onjuist. Al die beweringen dat de Joden opeens, op grond van een oude belofte van hun God etc. het land van een ander komen inpikken zijn dus echt totale nonsens.

De vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog zijn kwaadaardig en hebben slechts tot doel IsraŽl te delegitimeren. Iedere vergelijking met de oorlog, de nazi's en het verzet met het IsraŽlisch-Palestijnse conflict gaat mank, ook als je erbij zegt dat de nazi's extremer waren of dat er in IsraŽl geen concentratiekampen zijn. Zowel de oorzaken van WO 2, de aantallen doden, de extremistische nazi-ideologie, de systematische uitroeiing van een volk, en de impact zijn totaal onvergelijkbaar. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit nog gezegd moet worden. Oh ja, en de mensen die IsraŽl met de nazi's vergelijken of de Palestijnen met het verzet hebben uiteraard slechts legitieme kritiek op IsraŽl en zijn geen antisemieten. Laat daar geen misverstand over zijn.

IsraŽl is niet gesticht vanwege de holocaust, maar vanwege de noeste arbeid van honderdduizenden zionisten in Palestina die eind 19de eeuw naar Palestina begonnen te emigreren om daar een Joods tehuis op te zetten. Door dit werk, waarbij overigens geen grote aantallen Arabieren werden onteigend of verjaagd maar zij juist naar Palestina toe kwamen vanwege de toegenomen welvaart en werkgelegenheid, (zie bijvoorbeeld The impact of Zionism ) kregen de zionisten mondjesmaat internationale steun, eerst van de Britten, toen van de Volkerenbond en later van de VN. Voor de holocaust begon functioneerde de Joodse gemeenschap in Palestina in feite al als een staat in wording, zij was geheel onafhankelijk en zelfvoorzienend. De holocaust heeft de steun voor een Joodse staat zeker vergroot, maar het is absoluut onjuist te stellen dat de Joden een staat 'kregen' vanwege de holocaust.

Ook is het onzin het recht van de Joden op zelfbeschikking te koppelen aan de holocaust. Dit recht staat daar los van, en is verankerd in het internationale recht. De holocaust heeft hooguit op tragische wijze de noodzaak hiervan en het gelijk van de zionisten, dat het antisemitisme probleem niet kon worden opgelost zonder ook politieke en militaire macht te hebben, aangetoond. Ja, velen zullen nu zeggen dat juist IsraŽl het antisemitisme vergroot door haar onderdrukking van de Palestijnen. De wedervraag is dan: veroorzaken de Turken en Marokkanen de discriminatie tegen hen ook door de bezetting van de West-Sahara en de onderdrukking van de Koerden? Moeten we Chinezen en Russen ook maar gaan discrimineren vanwege de Tibetanen en TsjetsjeniŽ? Alleen bij IsraŽl en de Joden wordt zo'n link gelegd, wat zeer bedenkelijk is. Bovendien is die onderdrukking van de Palestijnen voor een groot deel hun eigen schuld: zij hebben niet alleen alle vredesvoorstellen steeds afgewezen, maar blijven IsraŽls bestaansrecht als Joodse staat ontkennen (niet een religieuze staat maar als uitdrukking van het recht op zelfbeschikking van de Joden). Wekelijks worden aanslagen verijdeld door het leger en de veiligheidsdiensten. Het leger misdraagt zich soms, zoals alle legers in oorlogssituaties doen. Dat is uiteraard geen rechtvaardiging voor antisemitisme en zelfs geen redelijke of logische verklaring. Zelfs wanneer IsraŽl wel een (groot) deel van de schuld aan het conflict zou dragen, rechtvaardigt dat geen discriminatie of geweld tegen Joden.

Iemand schreef dat IsraŽl 60.000 - 100.000 Palestijnen heeft gedood. Dit cijfer is op niets anders gebaseerd dan de fantasie. Het zou kunnen dat het totale aantal Arabieren dat in alle oorlogen tegen IsraŽl is omgekomen in de buurt komt. Het aantal Palestijnen ligt aanzienlijk lager. Tijdens de tweede intifada zijn naar schatting zo'n 4000 Palestijnen gedood door IsraŽl (zie bijvoorbeeld: Second Intifada Timeline). Overigens zijn er ook tienduizenden Palestijnen gedood in onderlinge strijd, zoals tijdens de grote opstand van 1936-1939, en de recente strijd tussen Fatah en Hamas, door JordaniŽ in 1970 toen de PLO daar een coup wilde plegen en door SyriŽ en Libanese milities in Libanon. Vorig jaar zijn meer Palestijnen door onderlinge gevechten en door het Libanese leger gedood dan door IsraŽl. Om de een of andere reden is daar altijd veel minder aandacht voor dan voor Palestijnen die door IsraŽl zijn gedood.

Tot slot nog iets over het Arabische vredesplan dat geregeld als 'bewijs' wordt gebruikt dat de Arabische staten wel vrede willen maar IsraŽl dat weigert. Dit vredesplan is nogal ambivalent en vaag, en stelt bijvoorbeeld dat een rechtvaardige oplossing van het vluchtelingenprobleem moet worden gevonden, gebaseerd op VN resolutie 194. Deze resolutie wordt in de Arabische wereld onterecht beschouwd als bewijs dat het zogenaamde recht op terugkeer van alle vluchtelingen en hun nakomelingen is verankerd in internationaal recht. Deze resolutie is echter geen internationaal recht want aangenomen door de algemene vergadering, is door zowel IsraŽl als de Arabische staten indertijd afgewezen en stelt de voorwaarde dat de vluchtelingen die terugkeren in vrede met hun buren moeten willen leven. De tekst was bewust afgezwakt, verwees naar alle vluchtelingen van het conflict, en opperde ook compensatie als alternatief voor terugkeer (Zie ook: Right of Return of Palestinian Refugees).

Voor IsraŽl is het zogenaamde 'recht op terugkeer' onbespreekbaar omdat het tot het einde van de Joodse zelfbeschikking zou leiden, en dus heeft het op dat punt duidelijkheid gevraagd aan de Arabische staten, maar nooit gekregen. Bovendien spreekt het plan van diplomatieke relaties maar niet van erkenning als Joodse staat. Waarom kunnen 21 Arabische staten niet erkennen dat er ook een Joodse staat is? Het argument dat dat betekent dat ze accepteren dat de Arabieren in IsraŽl tweederangsburgers zijn is onzinnig, en uiterst hypocriet uit de monden van Arabische leiders die hun eigen minderheden bepaald niet netjes behandelen. IsraŽl heeft het plan een basis voor onderhandelingen genoemd maar het niet in zijn geheel geaccepteerd. De Arabische Liga antwoordde daarop dat het alles of niets is en er alleen over de uitvoering gepraat kan worden. IsraŽl heeft dat dictaat terecht niet geaccepteerd.

Meer informatie:
Geschiedenis IsraŽl/Palestina en conflict: Israel and Palestine: A Brief History
Geschiedenis Zionisme
Over IsraŽls onafhankelijkheidsoorlog a.k.a. de nakba: War of Independence

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 10 Opmerkingen

op Saturday, 6 December 08, schreef ben

"Ö de obsessie met IsraŽl en ook haar (vermeende) wandaden. Ö. Het feit dat het niet mogelijk is iets te schrijven zonder het (vermeende) onrecht en de onderdrukking van de Palestijnen breed uit te meten, spreekt boekdelen. ÖVoor de duidelijkheid: ik wil hier niet ontkennen dat er soms onrecht plaatsvindt, maar dat wordt hier vaak schromelijk overdreven Ö"

Hierop reagerend wil ik op de eerste plaats stellen dat met de stichting van de staat Israel recht is gedaan aan Joden maar gelijktijdig onrecht is aangedaan aan de Palestijnen. Dat onrecht bestaat al 60 jaar en nog steeds. Waar Joden die dat wensten een veilige eigen - exclusieve want wetten en regels geven voorkeur aan eigen Ė staat stichtten en welkom waren, gold en geldt dat niet voor de Palestijnen.
Over het ontstaan ga ik niet op in. Wel op de rol van de Palestijn zelf, de omringende Arabische landen en Israel over de huidige deplorabele toestand van de vluchtelingen. En natuurlijk kan ik die rol van de Arabische landen absoluut niet goedkeuren. Het Midden Oosten bestaat uit totalitaire regimes die niet luisteren naar hun eigen volkeren en zeker niet naar de minderheden in die landen. In vergelijking heeft Nederland er honderden jaren over gedaan om de huidige onvolkomen democratie te zijn. Hun cultuur, hun levensbeschouwelijke wereld, heeft nog een lange weg te gaan om te belanden op de bekende Ďverlichteí inzichten. Komt bij, dat met uitzondering van ene S Hussein, het ĎWestení graag autoritaire regimes om (kortzichtige) politieke redenen in stand wil houden. Hier bijten wij Ė het Westen Ė onszelf in de staart. Maar niet alleen het Westen, maar ook Israel, dat zich al te graag spiegelt en leunt op het Westen, heeft daar terdege rekening mee te houden. De Palestijnen hadden en hebben nauwelijks een stem en je kunt het hun niet kwalijk nemen dat zij de keuzes gemaakt hebben, die zij gemaakt hebben. Zelfs vandaag de dag worden hun gevoelens, wensen en ambities tegen elkaar uitgespeeld door belangrijke spelers aldaar: de Arabische landen, Israel en de VS. Mijn inschatting is dat de primaire belanghebbende: Israel, daar grote kansen heeft laten liggen; in het belang van zowel Israel als het Palestijnse volk. Kortom. Er wordt over hun, maar niet met hun, gesproken. En als met hun gesproken wordt, dan slechts met fracties.

"Maar als dan het woord antisemitisme valt dan worden al die zogenaamd zo kritische geesten opeens vreselijk boos, want de zionistische lobby wil ze de mond snoeren! Ö.De zionistische lobby, die wordt continu opgevoerd om mensen als ik, die de anti-IsraŽlische mode zat zijn Ö."

Hier zit je weer behoorlijk naast. Je zou eens in staat moeten zijn uit je huid te kruipen en te beoordelen wat je schrijft. Besef wel dat het huidige Israel een Israel is dat zionisme praktiseert.
De wedervraag is dan: veroorzaken de Turken en Marokkanen de discriminatie tegen hen ook door de bezetting van de West-Sahara en de onderdrukking van de Koerden? Ö..
Natuurlijk heb je gelijk. Het is absurd dat de Joden een Israel hebben en de Koerden slechts een ingeklemd volk is tussen Iran, Turkije en SyriŽ. De (negatieve) reactie van de EU op het lidmaatschap van Turkije zijn o.a. de mensenrechten verhoudingen van dat land. En er gebeuren een hele hoop onfrisse dingen in de wereld, dat we ons veel te weinig aantrekken, maar dat weerhoudt mij niet om volop kritisch te zijn naar Israel.
.
"Tot slot nog iets over het Arabische vredesplan dat geregeld als 'bewijs' wordt gebruikt dat de Arabische staten wel vrede willen maar IsraŽl dat weigert. Dit vredesplan is nogal ambivalent en vaag, en stelt bijvoorbeeld dat een rechtvaardige oplossing van het vluchtelingenprobleem moet worden gevonden, gebaseerd op VN resolutie 194. Deze resolutie wordt in de Arabische wereld onterecht beschouwd als bewijs dat het zogenaamde recht op terugkeer van alle vluchtelingen en hun nakomelingen is verankerd in internationaal recht. Deze resolutie is echter geen internationaal recht want aangenomen door de algemene vergadering, is door zowel IsraŽl als de Arabische staten indertijd afgewezen en stelt de voorwaarde dat de vluchtelingen die terugkeren in vrede met hun buren moeten willen leven. De tekst was bewust afgezwakt, verwees naar alle vluchtelingen van het conflict, en opperde ook compensatie als alternatief voor terugkeer Voor IsraŽl is het zogenaamde 'recht op terugkeer' onbespreekbaar omdat het tot het einde van de Joodse zelfbeschikking zou leiden, Ö.."

Sorry, ik kan niets met je redenering. Als twee partijen (willen) onderhandelen, is niets onwrikbaar of onbespreekbaar. Als je naast elkaar wil leven zul je begrip moeten tonen voor elkaars echte motieven.

op Sunday, 7 December 08, schreef Ratna Pelle

Ben schrijft: "Hierop reagerend wil ik op de eerste plaats stellen dat met de stichting van de staat Israel recht is gedaan aan Joden maar gelijktijdig onrecht is aangedaan aan de Palestijnen. Dat onrecht bestaat al 60 jaar en nog steeds. Waar Joden die dat wensten een veilige eigen - exclusieve want wetten en regels geven voorkeur aan eigen Ė staat stichtten en welkom waren, gold en geldt dat niet voor de Palestijnen."

Reactie: dat komt vooral door toedoen van de Palestijnen zelf. Zij wezen ieder compromis af en begonnen een oorlog tegen de Joden in Palestina. Zij hebben sindsdien steeds geprobeerd hun doel van de 'bevrijding' van geheel Palestina met geweld te bereiken. Als je begint met vechten kun je klappen terug verwachten. De moefti van Jeruzalem, een van de belangrijkste Arabische leiders en een overtuigd nazi, riep op tot het vermoorden van de Joden in Palestina. Bovendien hadden de Arabische staten de vluchtelingen beter op moeten vangen, zoals Israel ook heeft gedaan met de Joodse vluchtelingen uit Arabische staten.

Officieel hebben de PLO en Fatah een twee-statenoplossing geaccepteerd, maar in de praktijk blijven ze Israels bestaansrecht als Joodse staat ontkennen en onverzoenbare posities innemen zoals de eis dat alle vluchtelingen en hun nakomelingen naar Israel moeten kunnen terugkeren. Geweld tegen Israel wordt verheerlijkt en terroristen die bloedige aanslagen tegen Israelische burgers hebben gepleegd worden als helden vereerd.

Het woord 'exclusieve' is misplaatst. In Israel wonen meer dan een miljoen Arabieren die ook alle burgerrechten hebben. Het is waar dat ze worden gediscrimineerd, maar dat geldt voor bijna alle minderheden in alle landen, en heeft niks met het zogenaamd zo exclusieve karakter van Israel te maken. Dat Joden wel naar Israel mogen emigreren en anderen niet is ook niet zo bijzonder: ieder land maakt onderscheid tussen bevolkingsgroepen in haar immigratiebeleid. Dat Israel Joden van overal vandaan een veilig thuis wil bieden is een van de grondbeginselen van het zionisme.

Je schrijft: "De Palestijnen hadden en hebben nauwelijks een stem en je kunt het hun niet kwalijk nemen dat zij de keuzes gemaakt hebben, die zij gemaakt hebben."

Maar die keuzes hadden wel consequenties. Je kunt niet verwachten dat de keuzes die je maakt zonder gevolgen blijven. Juist door de consequenties van hun daden niet onder ogen te zien, hebben de Palestijnen nog geen staat. Je kunt wel of niet begrijpen dat zij het delingsplan afwezen, ten oorlog gingen, geen betere leiders kiezen of voortbrengen etc. maar het heeft allemaal wel consequenties. De Arabische staten hebben ze soms lelijk laten zitten en maar de Palestijnen proberen net zo goed anderen tegen elkaar uit te spelen en achter hun eigen karretje te spannen.

De Palestijnen hebben sinds 1975 als enige niet-staat een waarnemersstatus bij de VN. Geen ander statenloos volk staat zo in de belangstelling, krijgt zoveel steun en sympathie, voor geen ander volk is een aparte vluchtelingenorganisatie opgericht, een aparte VN divisie, schendingen van haar mensenrechten staan als enige permanent op de agenda van de mensenrechtenraad van de VN, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoezo hebben de Palestijnen nauwelijks een stem??

Je schrijft: "Hier zit je weer behoorlijk naast. Je zou eens in staat moeten zijn uit je huid te kruipen en te beoordelen wat je schrijft. Besef wel dat het huidige Israel een Israel is dat zionisme praktiseert."

Je suggereert dat het zionisme een zeer duistere en kwalijke zaak is. Het is niets meer en minder dan de Joods-nationale beweging, die de staat Israel heeft voortgebracht en zich voor deze staat inzet. Israel is per definitie zionistisch. Wat is daar mis mee? Zie voor meer informatie over zionisme bijvoorbeeld: http://www.israel-palestina.info/zionisme.html en http://zionism-israel.com/zionism_definitions.htm

Je schrijft: "Sorry, ik kan niets met je redenering. Als twee partijen (willen) onderhandelen, is niets onwrikbaar of onbespreekbaar. Als je naast elkaar wil leven zul je begrip moeten tonen voor elkaars echte motieven."

Veelal wordt het Arabische (Saoedische) vredesplan aangevoerd om te 'bewijzen' dat de Arabische staten wel vrede willen en Israel niet. Israel heeft echter positief op dit plan gereageerd, en voorgesteld erover te praten, wat door de Arabische staten werd afgewezen. Zij stelde als voorwaarde dat Israel het plan in zijn geheel accepteert. Het lijkt me overigens logisch dat beide partijen punten (kunnen) hebben die voor hen onbespreekbaar zijn, dat is heel normaal in onderhandelingen, zeker wanneer er gegronde reden is tot wantrouwen. Het is echter niet gebruikelijk dat de ene partij de andere een dictaat oplegt, waar de andere partij slechts zijn handtekening onder kan zetten, zoals vroeger gebeurde met in oorlog verslagen landen. Dat is echter wel de opstelling van de Arabische Liga.

op Tuesday, 9 December 08, schreef ben

Ö.. met de stichting van de staat Israel recht is gedaan aan Joden maar gelijktijdig onrecht is aangedaan aan de PalestijnenÖ.Je reactie: Ďdat komt doorÖde Palestijnen zelfí is een grotesk eenzijdige benadering van het conflict. Op het grondgebied woonde een aanzienlijk contingent Arabische Palestijnen en de strijd die ontbrandde was een van verdringing van een groot deel daarvan. Ook is je argument over de moefti enz hypocriet.
Stel dat de Joodse strijders het niet hadden gehaald, dan zou men dan kunnen zeggen dat Begin met zijn terroristenbendes plus racist Ben Goerion fout waren? En dat de Joden woonachtig in Cairo, Bagdad en Arabisch achterland maar beter Ďterugí naar Europa en de VS gedwongen zou kunnen worden als opvang!
En nogmaals ik ben het niet eens met vele zaken die zich afspelen in omringende Arabische staten. Maar je redeneringen doen geen recht aan de hulpeloze machteloze en stateloze positie van de Palestijnse mannen vrouwen en kinderen.
Keuzes hadden consequenties, zeg je. Sterker Ďhebbení! Dit geldt voor de Palestijnen en evenzo voor IsraŽliŽrs. Het huidige zionisme gedoogt/omarmt/steunt het bezettingenbeleid, dat vandaag de dag tot excessen leidt. Dat ook langzaam maar zeker de tweestaten oplossing voor het conflict met de Palestijnen uit het zicht doet verdwijnen.
Ook de Arabische IsraŽliŽrs worden gediscrimineerd wordt vergoelijkt door je vreemde conclusie dat dat geldt voor bijna alle minderheden in alle landen. Alle landen? Nee, ik blijf bij mijn woordkeus van het exclusieve karakter door de de facto discriminatie.

De Palestijnen hadden en hebben nauwelijks een stem ÖEn jouw dupliek bevestigt precies wat ik beweer.

Öhet huidige Israel (is) een Israel is dat zionisme praktiseertÖ .. suggereert dat het zionisme een zeer duistere en kwalijke zaak is. Ö Ja zeker. Het huidige zionisme is onverenigbaar met bijvoorbeeld het bezettingsbeleid van politiek Israel sinds 1967.
Als jij als sympathisant van Israel niet wil stelling te nemen tegen belangrijke fouten van die staat en menselijk leed aan Palestijnse kant onder het tapijt schuift (en zelfs medeverantwoordelijkheid afschuift) en daarmee het doel steevast de middelen laat heiligen, dan ben ik inhoudelijk snel uitgepraat met je.

op Tuesday, 9 December 08, schreef Stella van Sijs.

Ben is een typische representant van Israelbashers.
Als je zegt dat het Palestijnse vluchtelingenprobleem in vergelijking tot andere vluchtelingproblemen niet het grootste in de wereld is krijg je als antwoord dat je het probleem niet serieus neemt en probeert het onbespreekbaar te maken.
Als je wijst op Palestijnse misstanden en aanslagen zijn die altijd begrijpelijk tot de zelfmoordaanslagen toe. Palestijnen hoeven kennelijk voor hem geen moreel besef te hebben.
Als je wijst op grootschalige corruptie van de leiders wordt de corruptie van Israelische politici aangehaald. Afgezien van het feit dat die Israelische politici bestraft worden, heeft die corruptie niet de grootschaligheid en fatale gevolgen als de gigantische corruptie van de Palestijnse leiders waarbij al het geld voor opbouw van infrastructuur verdween naar rekeningen in het buitenland of in privezakken van de vriendenkring. En dat betreft inmiddels honderde miljoenen dollars.
Als je wijst op eigen Palestijnse beslissingen dan is dat een groteske benadering volgens Ben. De feiten dat de Palestijnse Arabieren in november 1947 systematisch tot de burgeroorlog tegen de Joodse vestigingen over gingen en het afwijzen van een eigen Palestijnse staat kun je ze eigenlijk niet aanrekenen. Kennelijk zijn Palestijnen te dom om te weten dat beslissingen consekwenties kunnen hebben en is het normaal dat ze dat in 60 jaar niet in zijn gaan zien.
Als je erop wijst dat vooral de Arabische landen de Palestijnen verraden hebben door het voor hen bepaalde gebied in te pikken en te annexeren en de Palestijnen overal in de Arabische wereld in vluchtelingenkampen te plaatsen en te discrimineren, dan is Ben niet thuis.
Ben lijkt op het eerste gezicht geinteresseerd in de situatie van de Palestijnen, (die het inderdaad beroerd hebben,) maar dat is alleen als hij Israel kan beschuldigen. Over de onderlinge burgeroorlog tussen hamas en fatah waarbij 372 doden vielen hoor je hem nooit.
Over de honderden Palestijnse doden in Libanon hoor je hem nooit. Over de Palestijnen die Irak werden uitgesmeten en in de woestijn strandden omdat niemand (van de Arabische landen) ze wilde opnemen, hoor je Ben nooit.
Over de christenen die vervolgd, gediscrimineerd en vermoord worden in Gaza en op de Westbank hoor je Ben nooit. Ook niet over de bedevaartsgangers die Gaza niet uimochten omdat Ramalla betrokken was (en zo erkend zou worden in Gaza) hoor je van hem niets.
Eigenlijk lijkt Ben wel op de Palestijnen: hij leert nooit iets inzien of begrijpen, want dit alles is hem al zo vaak verteld in discussies op dit blog, maar toch blijft hij zijn zelfde mantra herhalen.

op Wednesday, 10 December 08, schreef Ratna Pelle

Stella, ik denk dat dit een andere Ben is dan Ben van Rooij waar we in het verleden vaker mee hebben gediscussieerd. Die legde nog enig fatsoen aan de dag in zijn reacties, wat van deze Ben niet gezegd kan worden. Ben, wat ik van jou en sommige anderen hier niet begrijp is waarom je niet op zijn minst probeert om een heel klein beetje redelijk over te komen, zodat we op een fatsoenlijke toon kunnen discussieren. Als jij mijn argumenten hypocriet en grotesk noemt, is het moeilijk om zelf netjes te blijven. Alles wat ik schreef negeer of verdraai je waarna je je eigen mantra's herhaalt.

Lang voor de 1948 oorlog was er al Arabisch geweld tegen de in Palestina levende Joden. De Palestijnen begonnen eind '47 een oorlog tegen de Joodse gemeenschap in Palestina omdat zij het land niet wilden delen. Eerder al hadden zij een voor hen veel gunstiger delingsplan afgewezen. In die oorlog was een van hun belangrijkste leiders een nazi die de Joden in Palestina wilde uitmoorden. Voor jou doen al deze zaken er niet toe, en de Joden hadden zich blijkbaar in de pan moeten laten hakken, zoals ze dat in de eeuwen ervoor ook altijd hadden gedaan wanneer ze werden aangevallen. Mag ik dat enigzins onredelijk noemen? De verdrijvingen van de Arabieren en vernietiging van hun dorpen vonden niet plaats volgens een vooropgezet plan, maar in reactie op aanvallen vanuit die dorpen op Joodse nederzettingen en konvooien. Joods Jeruzalem (100.000 mensen) was geblokkeerd en werd bijna uitgehongerd. Dit gebeurde met de steun van vele Arabische dorpen die rond Jeruzalem lagen. Zie ook:
http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000322.html en
http://www.zionism-israel.com/his/Hadassah_convoy_Massacre-4.htm

Ben Goerion was geen racist, en veel citaten van hem die de ronde doen zijn vervalst, verdraaid, of uit hun verband gerukt. Slechts een fractie van de Joden in Palestina sloot zich aan bij de Irgun en op hun wrede aanslagen was veel kritiek.
Als de Joden het niet hadden gehaald waren er waarschijnlijk geen Joden levend in Palestina achtergebleven. Daarom zetten ze ook alles op alles om te winnen. In plaatsen waar ze verloren zijn de Joden allen verdreven of vermoord.

Wanneer de Palestijnen hun aandeel in het conflict zouden erkennen, en zouden erkennen dat ook de Joden recht op zelfbeschikking hebben in het land, zou een oplossing waarschijnlijk binnen handbereik zijn. De meeste Israeli's erkennen al lang dat hun land fouten heeft gemaakt, soms onnodig wreed is geweest, en de bezetting voor beide volken schadelijk is. Tegelijkertijd zijn ze bang dat opgeven van de bezetting zal leiden tot meer geweld, zoals in Gaza is gebeurd, en de extremisten zou versterken. Meestal hebben Israelische concessies tot meer, niet tot minder Palestijns/Arabisch geweld geleid (Gaza, Libanon, Oslo vredesproces en voorstellen op Camp David). Desondanks pleit ik hier geregeld voor Israelische concessies, en erken ik fouten van Israel en leed aan de kant van de Palestijnen.Ik vergoelijk de discriminatie van Israelische Arabieren niet, net zo min als ik discriminatie tegen buitenlanders in Nederland of elders vergoelijk.
Ik plaats het slechts in perspectief. Als je Israel racistisch noemt, moet je Nederland en zo ongeveer ieder ander land ook racistisch noemen. Het is bovendien een feit dat Arabieren in Israel meer rechten hebben dan in de Arabische staten. Dat is een van de redenen dat de meeste Arabieren in Israel geen onderdeel willen uitmaken van een toekomstige Palestijnse staat, inclusief de Arabieren in Oost-Jeruzalem.

De Palestijnen hebben WEL een stem. Je moet horende doof en ziende blind zijn om dat niet te zien. Geen volk krijgt zoveel aandacht. Andere volken zonder staat kunnen daar slechts van dromen. Ze hebben meer kansen gekregen dan welk ander statenloos volk, meer sympathie en internationale steun en meer geld. Misschien zijn ze juist daarom wel zo onverzoenlijk en compromisloos. Ik denk dat ook de Palestijnen meer gebaat zijn bij een wat kritischer houding van de internationale gemeenschap, en strengere eisen aan bijvoorbeeld de besteding van hulpgelden.

Als jij als sympathisant van de Palestijnen geen stelling wilt nemen tegen Palestijns geweld tegen Israelische burgers, tegen Palestijns antisemitisme en nazi-vergelijkingen, tegen de voortdurende ophitsing in Palestijnse media waarin geweld tegen Israel en de Joden wordt verheerlijkt, als jij de rol van de mufti en andere radikale leiders ontkent of bagatelliseert, als jij de Palestijnen slechts als passieve slachtoffers en Israel als de wrede dader ziet, dan zijn we inderdaad wel uitgepraat.

op Wednesday, 10 December 08, schreef ben

Beste Ratna en Stella,
Voor de duidelijkheid: Ben en Ben van Rooij zijn een en dezelfde persoon.
Mijn toon is een enkele keer wat scherp, maar bedoelt duidelijkheid te scheppen en niet jullie beiden te kwetsen.
Ik scherp de discussie wellicht extra aan met uitdrukkingen als hypocriet. Ach. Zo zijn mij ook kreten naar het hoofd gegooid als anti-semiet of Israelbasher.
En Stella, in jouw denktrant ben ik evenzo vrolijk een VSbasher, met het huidige Bush-bewind en mijn ernstige kritiek op zijn desastreuze beleid van de afgelopen jaren.
Nee, met alle respect voor je integriteit, Ratna, blijf ik je hypocriet vinden, als je mij toestaat mijn mening te zeggen.
Recent stuitte ik op een artikel, dat mij qua inhoud zeer aansprak. Ik weet dat je het niet leuk vindt maar toch citeer ik een stuk.
Het heeft als titel: President Obama: Go For It! (http://www.ipforum.org/display.cfm?id=6&Sub=15)

De rest hoop ik dat jullie beiden dat volledig lezen. De schrijver zegt o.m.:
Quote
It is impossible to get Mumbai out of my mind. I keep thinking about two-year old, Moshe, sitting in his parentsí blood, crying out to a mother and father who are gone foreverÖ..
Since the early twentieth century the slaughter of innocents has been considered a legitimate military tactic or, not much better, unavoidable collateral damage. The Arab-Israeli conflict has not yet fully descended into mass carnage (with the awful exceptions of the Hamas suicide bombings and massacres like Baruch Goldsteinís Hebron slaughter) but, no doubt, that is where we are heading unless we begin treating the Arab-Israeli conflict with the urgency it warrants.

So far that hasnít happened.
Here in Washington, otherwise intelligent people say that immediate action to resolve the Arab-Israeli conflict might be nice, but isnít critical. Invariably, the people who make this case are strongly attached to Israel and believe that the certainties of the status quo are less threatening to Israelís future than the uncertainties of negotiation.
They could not be more wrong. The status quo is destroying IsraelÖÖÖ.
Unquote.

Dit verslag draagt in zich een aantal boodschappen, die zowel voor jou Ratna als voor jou Stella van toepassing is. Ook voor mij.
En ik hoop dat jullie mij niet aanmatigend vinden, maar jullie dringend op het hart willen drukken dat jullie houding Ė kort door de bocht gesteld als kritiekloos pro-Israel Ė juist het tegenovergestelde als effect heeft.
Natuurlijk zijn wij drieŽn niet eens in staat om de wereld opinie een sou te wijzigen, maar (oh kleine) ik ben langzamerhand wel van mening dat Israel geen kans heeft haar jonge staat in stand te houden in een uitsluitend vijandige omgeving. Betekent het dat ik propageer gedemilitariseerd Israel? Wel dat Israel, gezien haar militaire superioriteit, risicoís MOET nemen. Zeker, nu het nog kan! Dat Israel afscheid zal moeten nemen van een aantal onwrikbare uitgangspunten. Want vrede met haar buren is de enige garantie voor co-existentie tussen Joden en Arabieren in het MO! Daar gaat het om!

op Wednesday, 10 December 08, schreef Stella van Sijs.

Ben, soms zeg je belangwekkende dingen.
Natuurlijk moet Israel proberen op normale voet met zijn omgeving te komen. Daar zullen ook risico`s aan zitten en het is begrijpelijk dat men die zo klein mogelijk probeert te houden.
Maar moeilijke beslissingen zullen noodzakelijk zijn. Toch kun je je afvragen of het verstandig is dat aan de Palestijnen niet duidelijk gemaakt wordt dat ze zelf wel degelijk ook een verantwoordelijkheid hebben. Het ontkennen van eigen fouten helpt niet echt bij het zoeken naar een oplossing.
Wat ook niet helpt is het afdoen van terreur als begrijpelijke reactie. Hoe kun je vrede sluiten met een partij die het normaal vindt onschuldige burgers te doden? Enige realiteitszin heb ik niet bij jou op dat punt kunnen ontdekken.
Wat je Ratna en mij verwijt is precies op jou van toepassing: geen fouten willen zien aan Palestijnse kant. Ze zijn alleen maar zielig en slachtoffer.
Ik reageer op jouw insinuaties naar Israel en dat wil niet zeggen dat ik geen kritiek heb.
Ik heb alleen geen zin om aan de onredelijke kritiek en eisen aan Israel, de geschiedsvervalsing etc mijn kritiek toe te voegen. Kritiek op Israel vind je overal in de pers, op de tv en radio,soms redelijke kritiek, maar veel vaker onredelijk met achterwege lating van de juiste feiten en de juiste omstandigheden die tot acties hebben geleid.
Jouw kritiek komt op mij onredelijk over omdat je herhaaldelijk blijk hebt gegeven van gebrek aan kennis van zaken en iedere keer met dezelfde mantra`s aankomt alsof er niet iedere keer geprobeerd is uit te leggen hoe de werkelijke feiten zijn. Ik zou alleen dit advies willen geven: lees Benny Morris 1948.
Ik ga ook niet meer mee met dat wellis-nietis-spelletje van je.
Als je iets nieuws te melden hebt ligt dat anders, maar anders houd ik het voor gezien omdat het nutteloos is.

op Thursday, 11 December 08, schreef Ratna

Ben,
Ik sluit mij aan bij wat Stella schrijft.
Wat betreft dat artikel, de status quo is voor zowel Israel als de Palestijnen slecht maar vergaande concessies doen zonder duidelijke erkenning en veiligheidsgaranties is voor Israel ook geen aantrekkelijk vooruitzicht. Ik heb meermaals aangetoond dat op de erkenning en vredeswil van Abbas en Fatah, laat staan Hamas, wel wat af te dingen valt. Zie onder andere: http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000321.html
Het is niet waar dat ik kritiekloos pro-Israel ben maar ik probeer wat tegenwicht te bieden aan de anti-Israel stemming en de vele eenzijdige en soms ronduit leugenachtige artikelen en reportages, en daardoor is er voor kritiek op Israel wat minder ruimte. Ook dat heb ik je vaker uitgelegd.
Niet alleen Israel, ook de Palestijnen moeten afstand nemen van een aantal onwrikbare uitgangspunten. Overigens heeft Israel meermaals aangegeven bereid te zijn grote delen van de Westoever op te geven; Olmert had het onlangs over bijna 100% inclusief een landruil. Abbas heeft dat verworpen, en gezegd dat het wat hem betreft alles of niets is, en hield vast aan o.a. het 'recht op terugkeer'. Ook op Camp David heeft Israel vergaande voorstellen gedaan.
Ik zou zeggen: kom maar terug als je echt wat nieuws te zeggen hebt.

op Thursday, 11 December 08, schreef ben

Stella, terreur, gericht tegen burgers, is zonder meer af te wijzen. Ik heb nooit anders beweerd. Begrip hebben betekent niet dat je het goed vindt!
Terreur: Of dat nu Joodse of Palestijnse individuen zijn, organisaties als Hamas, of door een staat als Israel of VS. Om wat te noemen. Terreur blijft terreur.
En vrede sluiten doe je overigens uitsluitend met je vijand, Stella, niet met je vrienden. En onder deze omstandigheden heeft elke partij bloed aan zijn handen. Een beetje realiteitszin graag.

Wat je Ratna en mij verwijt is precies op jou van toepassing: geen fouten willen zien aan Palestijnse kant. Ze zijn alleen maar zielig en slachtoffer.

Fouten aan Palestijnse kant? Bij de vleet! Zielig? Onzin! Slachtoffer? Ja, volmondig!

op Thursday, 11 December 08, schreef ben

Met alle respect Ratna, als Israel alsnog akkoord is met 100% plus wat uitruilen over en weer, dan heeft Israel nog steeds uitstekend zaken gedaan met uiteindelijk 80-plus percent van het te verdelen Palestina.
Vervelend genoeg zijn de Palestijnen verdeeld in kampen en dan is een poging om vrede te sluiten niet realistisch en zinvol. Voor beide partijen.
Daarmee vertel ik toch niets nieuws, Ratna! Waarom dan die charade met Abbas? Natuurlijk brult Abbas alles of niets. De redenen waarom kan een kind zelf bedenken.
In camp David had Barak iemand tegenover zich die een Deal zou kunnen verkopen aan de Palestijnse vluchtelingen. Dat was de laatste gelegenheid!

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.