IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Het andere Israel van Jaap Hamburger

IMO Blog, 2008

Op dezelfde dag, op dezelfde opiniepagina in de Volkskrant als mijn artikel 'Vanwaar die twijfel aan Israel?' stond ook een stuk van Jaap Hamburger, in reactie op een artikel van Manfred Gerstenfeld van 10 november, de dag na de Kristallnachtherdenking, waarin hij een link legde tussen de jaren '30 en het heden.

Ik ben het niet met Gerstenfeld eens dat je de opoffering van Tsjechoslowakije in 1938 'for the sake of peace' kunt vergelijken met de Westerse druk op IsraŽl om meer concessies te doen vanuit de idee dat een oplossing van dat conflict bijdraagt aan de wereldvrede. De Palestijnen zijn geen nazi's, en hebben bovendien niet de macht zoveel schade aan te richten. Gerstenfelds waarschuwing dat de concessies en houding van verzoening van toen jegens Hitler nu dreigt te worden herhaald tegenover radikale moslims, en deze toendertijd averechts heeft uitgepakt, vind ik echter niet geheel onterecht. Er zijn allerlei verschillen, zeker, maar hij wijst erop dat juist pacifisten toen dachten dat niet optreden tegen despoten beter was dan de confrontatie aangaan, een argument dat we nu veelvuldig horen van vooral mensen ter linkerzijde waar het de radikale islam en terrorisme betreft. Ik heb me overigens zelf ook een tijdje tot het pacifisme aangetrokken gevoeld, waarna ik verzon dat we aan ťťn kernbom genoeg hebben als afschrikking en de wapenwedloop onzinnig en crimineel is, maar nog weer later besefte ik dat zonder die wapenwedloop de Sovjet-Unie waarschijnlijk niet in elkaar was gestort en honderden miljoenen mensen nog decennia onder een totalitair bewind hadden moeten leven, wat eveneens crimineel is. En zonder hulp van Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden we wellicht nog steeds onder een nazi-bezetting geleefd.


Terug naar Hamburger. Hij ridiculiseert Gerstenfelds stuk met opmerkingen als 'Ja, de jaren dertig dreigen terug te keren. De wereld is vol kleine Hitlertjes, islamfundamentalisten en Palestijnen, en vol Chamberlaintjes die daartegenover verzoening preken.'

In de ogen van Hamburger dient deze vergelijking slechts ťťn doel: zij moet een mooi excuus vormen voor oorlogzuchtige taal en acties, en voor het onrecht dat IsraŽl de Palestijnen aandoet. Vandaar zijn we snel bij zijn bekende stokpaardjes aanbeland: IsraŽl heeft de Palestijnen verjaagd in 1948, de rest van hun land bezet in 1967, en bombardeert haar Arabische buren zoals Libanon in 2006. Maar gelukkig is er ook een ander IsraŽl, dat voor vrede en concessies is, de hand in eigen boezem steekt, de Kristallnachtherdenking niet misbruikt en de 'bescheiden en legitieme nationale aspiraties van de Palestijnen steunt'. Dit andere IsraŽl, dat verdient al onze steun, niet het slechte, nationalistische, expansionistische en agressieve IsraŽl dat we nu zien en dat mensen als Gerstenfeld en ik verdedigen. Een lijst van (radikale) vredesorganisaties volgt, waarvan sommige alleen de bezetting bestrijden, en andere heel IsraŽl afwijzen en voor een eenstatenoplossing ijveren. NB: om de een of andere reden ontbreekt Peace Now in die lijst. Zou dat ermee te maken kunnen hebben dat zij zich openlijk zionistisch noemen en haar bekendste woordvoerder, medeoprichter en schrijver Amos Oz, zich nadrukkelijk naar beide kanten kritisch opstelt?

Het klinkt allemaal mooi, en wie wil er nou geen vrede en verzoening? Met de realiteit heeft een en ander helaas weinig te maken, en dat is een van de redenen dat deze organisaties in IsraŽl ook zo marginaal zijn. De vredesboodschap van deze organisaties is gebaseerd op de onjuiste idee dat als IsraŽl maar meer concessies doet, land opgeeft, ja zelfs alle in 1967 veroverde land, de 'militarisering' stopt, de Arabieren gelijke rechten geeft, dat dan vanzelf de vrede uitbreekt. Maar IsraŽl kan helaas niet overleven zonder geweld te gebruiken. Niet alle geweld dat nu wordt gebruikt is wellicht nodig, en de nederzettingen zijn zowel een moreel als een strategisch fiasco gebleken, maar dat geldt niet voor de aanwezigheid van het leger op de Westoever. Voor de Zesdaagse Oorlog werden kibboetsen en grensplaatsen vanuit alle omliggende landen geregeld beschoten of geÔnfiltreerd. JordaniŽ, SyriŽ en Egypte steunden de mujahedeen die het land binnendrongen en er mijnen legden, mensen in een hinderlaag lokten of doodschoten, waarop IsraŽl vaak net zo bloedig wraak nam. Door de aanwezigheid van het leger op de Westoever, en de verovering van de Golan en de Sinai kwam daar een einde aan. Tegenwoordig verhindert het leger een machtsovername van Hamas op de Westoever, en worden wekelijks aanslagen verijdeld.

Juist concessies hebben in het verleden vaak voor een toename van geweld gezorgd, zoals bleek bij het uitbreken van de tweede intifada nadat IsraŽl in Camp David een Palestijnse staat op 95% van de Westoever en geheel Gaza, inclusief Arabische wijken en gedeelde soevereiniteit in Oost-Jeruzalem had aangeboden. Doordat het leger al jaren weg was uit bijna alle stedelijke gebied, hadden de terroristische groeperingen zich daar goed ontwikkeld. De terugtrekkingen uit Gaza en Zuid-Libanon laten eenzelfde beeld zien: Hamas en Hezbollah hadden zich niet vrij kunnen ontwikkelen en aan kracht kunnen winnen onder een IsraŽlische bezetting. Tegelijkertijd was ik met beide ontruimingen erg blij, want ik vond dat IsraŽl daar niks te zoeken had en haar aanwezigheid slechts haat en geweld opriep.

Dit is het grote dilemma waar al die vredesgroepen steeds aan voorbij gaan: IsraŽl heeft (ook volgens de meesten van hen) bestaansrecht maar kan dit alleen krijgen door zich te verdedigen tegen haar vijanden, door geregeld geweld te gebruiken en te laten zien dat het niet met zich laat spotten. Deze groeperingen steken hun kop in het zand voor het feit dat IsraŽl wel vuile handen moet maken om te overleven. Zeker, er moet meer gebeuren om excessen en wreedheden in het leger tegen te gaan, de extremistische kolonisten moeten harder worden aangepakt, en (om te beginnen) de buitenposten verwijderd. Maar wat deze vredesorganisaties en EAJG willen, gaat veel verder dan dat, en komt neer op capitulatie.

'De Palestijnen hebben IsraŽl al lang erkend, en de Arabische staten hebben IsraŽl vrede aangeboden in ruil voor terugtrekking uit alle bezette gebieden' is het standaardantwoord op dergelijke kritiek.
Wel, niet echt. Arafats doublespeak mag bekend worden verondersteld, evenals zijn actieve en directe steun voor honderden (zelfmoord)aanslagen in IsraŽl. Maar ook Abbas zei onlangs nog:

"The path of the shahids (martyrs)," like Jihad al-Wazir of Fatah, George Habash the founder of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) and Hamas spiritual leader Sheikh Ahmad Yassin, whom Abbas described as "a martyr of the Palestinian people," is a path "aimed at upholding the Palestinian nationalist and sovereign resolutions," Abbas said.
"The goals of our people are "self-determination, (Right of) Return and freedom."
"We rejected Israeli proposals that stipulated making concessions including on Jerusalem and the refugees"


Abbas en ander leden van de door iedereen als gematigd omschreven regering op de Westoever hebben zich vaker in dergelijke bewoordingen uitgelaten, en bijvoorbeeld de terroristen Mughnieh en Kuntar geprezen. Het Arabische vredesplan biedt diplomatieke relaties (geen erkenning van IsraŽl als Joodse staat) in ruil voor volledige terugtrekking uit de bezette gebieden en een 'rechtvaardige oplossing van het vluchtelingenprobleem volgens VN resolutie 194'. Deze resolutie wordt in de Arabische wereld onterecht uitgelegd als bewijs dat het zogenaamde 'recht opterugkeer' is verankerd in het internationale recht. IsraŽl heeft wat dat betreft aan de Arabische staten om opheldering gevraagd maar die nooit gekregen. IsraŽl heeft het plan een basis voor onderhandelingen genoemd, een goede aanzet, maar het niet in zijn geheel geaccepteerd. Daarop heeft de Arabische Liga gedreigd het terug te trekken; het eiste dat IsraŽl het volledig aanvaart, waarna slechts over de uitvoering gesproken kan worden. Hoe serieus het Arabische vredesplan werkelijk is, is door deze houding twijfelachtig. Wie oprecht naar vrede streeft, begrijpt dat hij geen dictaat aan de tegenpartij kan opleggen.

Het geweld tegen IsraŽl is ouder dan de bezetting, en zelfs voor de stichting van IsraŽl vielen de Arabieren de Joodse gemeenschap in Palestina aan, en bestreden zij de Joodse immigratie en vestiging in Palestina. Het 'verzet' van de Palestijnen en de Arabische staten heeft zich altijd tegen geheel IsraŽl gekeerd, en in de Arabische media, in de woorden van politici maar ook in allerhande boycot acties richt men zich doorgaans tegen IsraŽl, tegen het zionistische project, tegen Joodse zelfbeschikking, en niet tegen de bezetting of een bepaald IsraŽlisch beleid.

Het andere IsraŽl waar Jaap Hamburger zo lyrisch over is kan slechts bestaan bij de gratie van een sterk leger dat zorgt dat zij in IsraŽl relatief veilig zijn.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.