IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Max Pam, Geert Wilders en de Anne Frank Stichting

IMO Blog, 2008

Max Pam had een prikkelende column in Buitenhof afgelopen zondag, maar volgens mij komt hij niet veel op internet. Hij zei:

"De historicus Hermann von der Dunk, een Nederlandse jood van Duitse komaf, heeft eens opgemerkt dat elk jaar in ons land een onderzoek wordt gehouden, waaruit blijkt dat het antisemitisme drastisch is toegenomen. Als al die onderzoeken inderdaad de werkelijkheid weergeven, dan zou Nederland al lang onder het antisemitisme zijn bezweken. Op elke straathoek zou je uitingen van antisemitisme moeten zien, maar de ervaring leert iets anders, zo constateerde Von der Dunk. Op enkele betreurenswaardige uitzonderingen na, kent ons land weinig antisemitisme."

Afgezien van het feit dat het CIDI voor het afgelopen jaar juist een afname van het aantal antisemitische incidenten waarnam, kun je moeilijk volhouden dat ons land weinig antisemitisme kent, als je geregeld de reacties onder artikelen over alles wat ook maar enigszins met IsraŽl te maken heeft leest, of de discussies op Arabische en extreem rechtse sites. De Joden krijgen de schuld van de kredietcrisis, van onze problemen met de islam en Arabieren, van de aanslagen op de Twin Towers, zij zouden de Amerikaanse buitenlandse politiek gijzelen, alleen maar over de Holocaust praten en een ieder die ze eens de waarheid zegt, tja, die wordt natuurlijk gelijk voor antisemiet uitgemaakt.


Er is tot nu toe geen enkele organisatie die het antisemitisme op internet echt in kaart brengt. Het CIDI vangt wel eens wat op, maar doet geen structureel onderzoek. Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is niet onverdienstelijk, maar registreert slechts meldingen die ze van burgers ontvangt (tussen 300 en 500 per jaar) en spreekt webmasters daarop aan. De bewering in het MDI jaarverslag van 2007 dat "antisemitisme grotendeels is voorbehouden aan extreme websites" is bovendien, zoals hier vaker aangetoond, helaas onjuist. Op de websites van de Volkskrant, Nu.nl of Frontaal Naakt verschijnen onder discussies over IsraŽl regelmatig ook antisemitische reacties. De ergste worden soms wel gewist, al gaat dat niet vanzelf en is enig aandringen soms nodig, maar nazivergelijkingen, opmerkingen over superioriteitsgevoelens van Joden, de Joodse lobby etc. etc. zijn veelvuldig op het net te lezen. Ook journalisten of commentatoren worden soms aangesproken op hun (vermeende) Joods zijn en ervan beticht om die reden de waarheid over IsraŽl te verdoezelen, en een vaste reageerder op de Volkskrant online beticht de krant ervan teveel onder Joodse invloed te staan. Hij is daar niet de ergste reageerder, waarvan men nu de meeste recente reacties heeft gewist.

Ik zou zeggen dat hier nog een taak wacht, want het is van belang dat hier structureel aandacht aan wordt besteed en dit een halt wordt toegeroepen. Dat geldt overigens ook voor andere vormen van racisme, en ik begrijp niet dat een website als Geen Stijl, waar iedereen onder pseudoniem met modder gooit, beledigingen het net op slingert en de grootste onzin uitkraamt, niet eens voor de rechter wordt gedaagd of anderszins aangepakt. Oeps, het schijnt dat die website je kan maken en breken, en soms privť-gegevens van mensen openbaar maakt met de vraag diegene eens goed lastig te vallen. Zoiets als Bluf in de jaren '80 deed, maar dan met een miljoen bezoekers per dag in plaats van een paar duizend lezers.

Daarnaast heb ik meerdere malen gelezen, ook recentelijk, dat de antisemitische opmerkingen van kinderen op zogenaamde zwarte scholen niet van de lucht zijn, vooral wanneer de Holocaust of het IsraŽlisch-Palestijns conflict ter sprake komen. Soms zal sprake zijn van onwetendheid, van napraten, maar zonder die leerlingen in het verdomhoekje te willen zetten, het is wel een onrustbarende zaak die aandacht behoeft. Antisemitisme is meer dan dat begraafplaatsen worden beklad of een Jood in elkaar geslagen. Ik vraag mij overigens af hoe lang geleden Hermann von der Dunk dat zei.

Terug naar Max Pam, die in zijn column vooral de Anne Frank Stichting hekelde, en stelde dat het niet aan haar is om dit soort onderzoeken naar antisemitisme en racisme te doen en mensen etiketten als 'extreem rechts' op te plakken, zoals zij onlangs deed met Geert Wilders en zijn partij in de Racisme Monitor.

"Stel eens dat Anne Frank het concentratiekamp had overleefd. En stel dat zij na de oorlog zionist was geworden en naar IsraŽl was geŽmigreerd. Dat is denkbaar. Ook is het denkbaar dat zij kolonist was geworden, lid van Likoed, of van de nog rechtsere partij van Arieh Eldad. Misschien zou zij, murw van de zelfmoordaanslagen, wel de islamofoob zijn geworden die de Anne Frank Stichting nu ook zo verfoeit. Veel Joden die het kamp wisten te overleven, hebben zoín Werdegang doorgemaakt, dus waarom Anne Frank niet?"

Waarna hij vervolgt dat Anne Frank, als zij nu nog zou leven, wellicht in Jeruzalem naar Fitna zou hebben gekeken en Wilders achteraf de hand hebben geschud.
"Waarmee ik slechts wil zeggen dat de werkelijkheid te complex is om door die pseudo-onderzoekjes van de Anne Frank Stichting begrepen te worden."

Omdat we niet weten wat er van Anne Frank zou zijn geworden, mag deze stichting zich slechts met het beheer van het Achterhuis bezig houden, aldus Pam. Dat zou dan ook gelden voor alle andere stichtingen die zijn vernoemd naar iemand die niet meer leeft, en wel vrolijk politiek bedrijven. Hoewel dit probleem bij mensen die later zijn gestorven misschien iets minder speelt, kun je je toch afvragen of Wiardi Beckman zich wel in de huidige koers van de PvdA kan herkennen, of Simon Wiesenthal zich in de huidige pro-IsraŽlische koers van het Simon Wiesenthal Center had kunnen vinden, en of Maria Montessori het onderwijs op de vele Montessori scholen wel zou goedkeuren...

Het is gebruikelijk om organisaties naar bekende mensen, mensen die ergens symbool voor stonden, te vernoemen, om hun in ere te houden, omdat je je als organisatie door diegene hebt laten inspireren of die veel voor je organisatie of je beweging heeft betekend. Staten noemen allerlei instituties, gebouwen, scholen, en straten naar nationale helden of mensen van betekenis. Misschien was zo iemand, zou die nu leven, wel helemaal niet blij met Nederland en haar beleid en had daar zeker niet via zijn naam aan bij willen dragen. Wetenschappelijke instituten dragen vaak de naam van mensen die baanbrekend werk hebben gedaan, maar die het wellicht grondig oneens zouden zijn met de huidige toepassingen van hun vindingen, en de koers van het betreffende instituut. Doorgaans begrijpen wij wel dat zo'n instituut natuurlijk niet in diegeens naam spreekt, en daar ligt wel een verschil met de Anne Frank Stichting. Zij zegt het niet met zoveel worden, maar suggereert in Anne Franks geest en nagedachtenis te handelen. Overigens is er wel eens ophef wanneer een persoon waar een instelling naar is vernoemd niet zo onbesproken blijkt te zijn als men dacht (de controverse rond Nobelprijswinnaar Debije bijvoorbeeld), maar is het nooit zo dat een instituut dat een blunder begaat het recht verliest een bepaalde naam te dragen.

De Anne Frank Stichting wil haar naam en haar geschiedenis gebruiken als een symbool tegen racisme, antisemitisme en intolerantie. Zij is de verpersoonlijking van waar die toe kunnen leiden, en waarom wij waakzaam moeten blijven. Het lijkt mij alleszins redelijk dat haar naam daarvoor wordt gebruikt. Maar wat nou als zij zelf een aanhanger van Wilders was geworden? Haar verleden blijft bestaan, het staat op zichzelf. Wij gaan er wellicht vanuit dat, had ze overleefd, Anne Frank tot een politiek correcte vrouw was uitgegroeid die zich inzette voor tolerantie en tegen racisme, maar zelfs als dat niet zo was geweest, was haar jeugd van vervolging gelijk gebleven, was dat even onrechtvaardig en zij toen even onschuldig.

Er is echter wel wat voor te zeggen dat de stichting buiten de politiek blijft. Net als met de Kristallnachtherdenking is waarschuwen voor intolerantie en vreemdelingenhaat in het heden prima, maar de nadruk moet op de herdenking van toen liggen, op het levend houden van de geschiedenis van de Jodenvervolging door de nazi's.

Juist als de Anne Frank Stichting ergens voor waarschuwt of iemand veroordeelt, heeft dat veel impact vanwege haar naam. Wat mij betreft zou de Anne Frank Stichting zich niet hoeven beperken tot het beheer van het Achterhuis zoals Pam voorstaat, maar misschien wel tot antisemitisme. Daar is Anne Frank immers het slachtoffer van geworden. Met het etiketteren van Wilders is de Anne Frank Stichting misschien inderdaad een grens over gegaan. Dat Wilders extreme ideeŽn uit, mensen stigmatiseert, een grote bevolkingsgroep in een hoek zet en beledigt, is geen nieuws. Maar het etiket 'extreem-rechts', zeker wanneer dat van de Anne Frank Stichting komt, suggereert verwantschap met het fascisme en racisme van de oude stempel. Nausicaa Marbe hekelt terecht het feit dat men weliswaar stelt dat de PVV geen neonazi partij is, maar men de PVV slechts heeft vergeleken met allerlei fascistische en (neo-)nazigroepringen, voor een groot deel uit het verleden, en Wilders niet heeft vergeleken met andere felle islamcritici uit deze tijd:

"Racismerapporten die niet ingaan op dit veranderende paradigma vertekenen de werkelijkheid. In plaats van in het politiek onzindelijke verleden van Nederland te graven naar medeplichtigen, had de Monitor Wilders kunnen analyseren te midden van zijn extreem islamkritische geestverwanten zoals Oriana Fallaci, Spengler, Mark Steyn of de Franse vrouwenorganisatie Ni Putes Ni Soumises (Geen sletten, geen slavinnen) die vaak in grove bewoordingen militante actie voert tegen hoofddoeken en de religieuze, sociale en seksuele dwang van het 'groene fascisme'. De kritiek die zij moeten incasseren, overtreft soms die op Wilders."

Als de Anne Frank Stichting iets zegt, wordt dat welhaast vanzelf met fascisme en racisme in verband gebracht, en niet met het hedendaagse islamdebat. Immers, dat is haar deskundigheid, maar ook haar beperking. Het is waar dat Wilders extreem intolerant is tegenover moslims, maar dat zijn moslimextremisten ook tegenover ons. Ik verfoei beide evenzeer. Racisme en islamofobie worden echter te makkelijk op ťťn lijn gesteld.

Overigens is Pams opmerking dat 'veel Joden zo'n werdegang hebben doorgemaakt', wel wat kort door de bocht. Niet alle zionisten zijn kolonisten en groot-IsraŽl aanhangers, integendeel, een meerderheid is altijd voor een territoriaal compromis geweest, en lang niet alle kolonisten houden er nationalistisch-religieuze ideeŽn op na. Een meerderheid zou bereid zijn te vertrekken in het kader van een vredesakkoord, en is tegen geweld tegen Arabische burgers of hun gedwongen verplaatsing. Slechts een kleine minderheid van de Joden is nu zelf islamofoob of zelfs racist. Zionist worden en in IsraŽl of zelfs in bezet gebied gaan wonen is niet minder logisch of legitiem dan antizionist worden en de Joodse staat continu zwart maken, zoals Hajo Meyer doet. Hij heeft een grotere 'werdegang' doorgemaakt dan de Jood die in Jeruzalem woont en uit frustratie over het uitblijven van vrede op de Likoed stemt.

Als je de kans dat iemand extreme ideeŽn had ontwikkeld als hij of zij langer zou hebben geleefd, als uitgangspunt neemt, dan zouden we een acuut namentekort hebben voor instanties, stichtingen, scholen en straten. Dat neemt niet weg dat het goed zou zijn, zeker bij mensen die slachtoffer waren van een extreme ideologie en beweging als de nazi's, om voorzichtigheid in acht te nemen.

Zoals gezegd moet de Anne Frank Stichting zich wat mij betreft terughoudend opstellen in politieke debatten. Erger dan de uitkomst van deze racisme monitor vind ik echter de manier waarop Anne Frank wordt misbruikt door sympathisanten van de Palestijnen of zogenaamde 'vredesactivisten', door haar met een keffiyeh sjaal af te beelden en door leuzen te bezigen als 'Anne Frank zou nu Palestijns zijn'.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Monday, 22 December 08, schreef ron


- - - (reaktie verwijderd: dit is GeenStijl niet) - - -

op Monday, 22 December 08, schreef D. G. Neree

"De Anne Frank Stichting wil haar naam en haar geschiedenis gebruiken als een symbool tegen racisme, antisemitisme en intolerantie."

dat laatste woord is er dan toch later aan vastgeplakt. Ik geloof niet dat dat tijdens de Duitse bezetting een (politiek) issue was.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.