IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Alex Burghoorn over kunst in het Israel debat

IMO Blog, 2008

In reactie op mijn opinieartikel in de Volkskrant van 2 december schreef Alex Burghoorn een tegenstuk voor de Volkskrant van afgelopen maandag. Burghoorn beschuldigt mij daarin 'gedateerde argumenten' te gebruiken, en het 'zou mij zijn ontgaan dat de euforie over het zionistische succes al enige tijd is verdampt'. Vervolgens haalt hij een schrijver aan die zei: ĎWanneer Ahmedinejad, de president van Iran, zegt dat IsraŽl een mislukt experiment is, reageren wij daar zo hevig op, omdat we vrezen dat hij gelijk heeft.í Waarna hij stelt:
"De IsraŽliís die ik aan het woord laat zijn geen Ďsceptische IsraŽliísí, maar piekerende IsraŽliís, en zo woordvoerders van een krachtige onderstroom. Geen van hen is een usual suspect van het lijstje ĎCritici van IsraŽlí Ė waarop ook organisaties staan die Jaap Hamburger als het ĎAndere IsraŽlí presenteert."

De aantijging dat ik gedateerde argumenten gebruik is natuurlijk nogal flauw. Het is inderdaad een beetje uit de mode om IsraŽls successen te benoemen, maar we zijn hier niet op de catwalk.
Het is waar dat hij niet de usual suspects opvoert, maar hij ging wel erg selectief te werk in zijn oorspronkelijke artikel. Twee boeken, waar meer dan een jaar tussen zat, een in het Engels en een in het Nederlands, en min of meer toevallige IsraŽli's waar hij mee heeft gesproken vormen de basis van het oorspronkelijke artikel. Daarin werden alleen negatieve zaken beschreven. Het klopt dat IsraŽli's niet meer zo blindelings in het leger en de leiding geloven als vlak na 1967, het klopt dat er twijfels zijn over de toekomst, over de mogelijkheid ooit met de Arabieren in vrede te kunnen leven, maar ik zag in IsraŽl ook nog steeds veel vertrouwen in het eigen kunnen en de eigen kracht. Burghoorn schreef in zijn eerdere stuk dat IsraŽli's niet meer voor hun land willen vechten. Dat herkende ik totaal niet, ik heb juist mensen gesproken die zeer gemotiveerd zijn voor hun land te vechten, ondanks alle problemen of misschien ook wel vanwege die problemen. Juist bij hem ontbrak wat dat betreft de nuance, en daar reageerde ik op. Had hij beide kanten gegeven, de hoop en de vrees, de trots en het vertrouwen en de zorgen en twijfels, dan had ik niet gereageerd.


Burghoorn schreef:
"Relevanter is de vraag hoe lang IsraŽl nog blijft bestaan, en of het 19de-eeuwse idee van een Joodse staat een goed en uitvoerbaar idee is geweest. Dat zijn geen vragen die ik op IsraŽliís projecteer, zoals Pelle suggereert. Het zijn vragen die IsraŽliís mij hebben aangedragen."
Aan het begin van zijn stuk schrijft hij: In de discussie over het idee IsraŽl is literatuur dan van groot nut.
(nadruk RP)

Dit is wellicht de kern van het probleem en onze onenigheid. Burghoorn ziet IsraŽl als een 19de-eeuwse uitvinding, een idee, maar het is een land in de 21ste eeuw. Het idee van een Joodse staat is niet mťťr 19de-eeuws dan de idee van een natiestaat Łberhaupt. Misschien gaan de natiestaten wel verdwijnen, komen er steeds meer en sterkere supranationale verbanden, maar vooralsnog is de natiestaat nog springlevend. Wat hij op IsraŽli's projecteert is de idee dat een Joodse staat iets vreemds is, iets geconstrueerds, een idee dat zich volgens hem nog niet echt heeft bewezen en wellicht niet echt uitvoerbaar is. Dat is een ander soort twijfel dan de vraag wat er gebeurt als Iran een kernwapen krijgt, en welke risico's genomen moeten worden en concessies gedaan om tot vrede met de Palestijnen en de Arabische wereld te komen, en of die landen ooit bereid zullen zijn IsraŽl als Joodse staat te erkennen en er echt vrede mee te sluiten.

Als IsraŽl om wat voor reden dan ook zal ophouden te bestaan is dat geen bewijs van het feit dat 'het 19de-eeuwse idee van een Joodse staat geen goed en uitvoerbaar idee was geweest', maar een gevolg van ontwikkelingen in dťze tijd en in de toekomst. Als wij toelaten dat Iran een kernwapen ontwikkelt, als wij IsraŽl onder druk gaan zetten om vergaande concessies te doen zonder dat het daar vrede en veiligheid voor terugkrijgt, als de VS met hun wapenverkoop en leveranties aan IsraŽl zouden stoppen, dan zou IsraŽls bestaan in gevaar komen. Door dit echter te koppelen aan het zionisme en 'de idee van een Joodse staat', stelt Burghoorn IsraŽls bestaansrecht ter discussie in plaats van de ideeŽn en het (mogelijke) beleid buiten IsraŽl dat tot IsraŽls ondergang zou kunnen leiden. Het ligt, kortom, altijd weer aan IsraŽl.

Bovendien wordt IsraŽl weer apart gezet als een kunstmatig land dat gebaseerd is op achterhaalde ideeŽn. Het feit dat IsraŽl 60 jaar leeft en bloeit is blijkbaar geen afdoende bewijs dat die ideeŽn niet achterhaald zijn, en dit benadrukken wordt afgedaan als 'gedateerde argumenten'.

Burghoorn benadrukt de rol van kunst en boeken:
'De schrijver kantelt onze blik, roept vragen op die we ons niet eerder stelden en vergroot dilemmaís uit die ons nog niet waren opgevallen.
Het debat over IsraŽl en het conflict met de Arabische wereld wordt veelal gevoerd met een sleets repertoire aan emotionele uitbarstingen, halve waarheden en valse insinuaties over de bedoelingen van de debatteerders Ė zie ook de reacties op de genoemde artikelen op deze site. Originele romans, films en kunstwerken kunnen dat dorre debat nieuw leven inblazen.


Het is waar dat het niveau waarop het debat over IsraŽl en het conflict wordt gevoerd nogal te wensen overlaat, maar dat komt volgens mij niet door een gebrek aan literatuur of andere kunst over het conflict. De reeks boeken, films en theaterstukken over het conflict, met name over IsraŽls rol, is schier eindeloos, en krijgt - zoals alles dat kritisch is over IsraŽl - onevenredig veel aandacht in de media. Soms zijn dit ontroerende, vernieuwende, verrassende zaken, vanuit een onbevangen of genuanceerde blik gemaakt of geschreven, maar vaak zijn het de bekende eenzijdige aanklachten tegen IsraŽl. Zij worden dikwijls gebruikt door antizionisten tegen IsraŽl, waarvan Robert van Waning met zijn eindeloze citaten een sprekend voorbeeld is. Nee, kunst behoedt ons niet voor eenzijdigheid en vooringenomenheid, en het oorspronkelijke artikel van Burghoorn levert het bewijs hoe mensen kunst op hun eigen manier interpreteren, op grond van hun visie en (voor)oordelen.

Burghoorn overschat de rol van kunst. Zij is veleer een reflectie van hoe tegen zaken wordt aangekeken dan dat zij een debat, of beter gezegd, een paradigma, de manier waarop we ergens naar kijken en interpreteren, ingrijpend kan veranderen. Voorzover kunstenaars zich juist afzetten tegen een tijdsbeeld en trends, worden zij veelal niet gehoord.

Het verloop van het debat over IsraŽl wordt door vele factoren beÔnvloed. Door de ontwikkelingen in de regio, door de betrokkenheid en belangen van Nederland, door het politieke klimaat, door het verleden, schuldgevoelens over de Holocaust of juist schuldgevoelens tegenover de Palestijnen die we zouden hebben genegeerd, door de banden met IsraŽl en de Arabische staten en door innemende of juist onsympathieke persoonlijkheden uit die landen. Daarnaast is er een element van toeval: welke partij in het Nederlandse debat heeft de beste woordvoerders, weet zich het beste te organiseren, krijgt in de pers het beste voet aan de grond?

Het debat is de laatste tijd erg gepolariseerd, en dat komt vooral door de opkomst en dominantie van radikale IsraŽl critici als Gretta Duisenberg, Dries van Agt, Hajo Meyer, Jaap Hamburger, Anja Meulenbelt en kamerleden van GroenLinks en de SP. Ondertussen besteden de media onevenredig veel aandacht aan IsraŽlische radikale en soms ook ophitsende stemmen als van Uri Avnery, Amira Hass en Ilan Pappe, en de toon is gezet. Voor enige nuance is geen ruimte meer, en mensen die een genuanceerdere kijk hebben haken af of proberen 'puin te ruimen', de ergste leugens te weerleggen, de grootste blinde vlekken te benoemen, de andere kant te benadrukken. Waarna je steevast het etiket van 'beroepslobbyist' krijgt opgeplakt.

Burghoorns artikel over de twijfel aan IsraŽl speelt de antizionisten in de kaart, en hij miste de nuance om boven het gepolariseerde debat uit te stijgen.
Burghoorn schreef:
"Marcel van Dam wijst terecht op de opzienbarende uitspraken van aftredend premier Olmert over het beŽindigen van de bezetting en de oeverloosheid van oorlogvoeren.
Maar hij gaat voorbij aan een belangrijk punt: waarom heeft Olmert die uitspraken niet gedaan als zittend premier? Ook daar is mijn vaststelling op gebaseerd dat met open vizier twijfelen aan het idee IsraŽl een taboe is."


Dat is niet waar. Olmert sprak zich ook tijdens zijn ambtsperiode kritisch uit over de bezetting en zei dat IsraŽl grote delen van de Westoever zal moeten opgeven. Hij zei zelfs dat als IsraŽl dat niet doet, er een aan apartheid verwante situatie kan ontstaan wanneer de Arabieren in IsraŽl en de bezette gebieden in de meerderheid zullen zijn, die dan door een Joodse minderheid geregeerd zullen worden.

Een kenmerk van de obsessie met IsraŽl, die ik in mijn reactie op Burghoorn aan de kaak stelde, is dat dingen die in ook in veel andere landen gebeuren als 'typisch IsraŽl' worden voorgesteld. Doemdenken over IsraŽl, ongenuanceerde uitspraken van IsraŽlische politici of rabbijnen worden groot uitgemeten, corruptieschandalen en de acties van extremisten worden vaak uitvergroot en verbonden aan het zionisme, het conflict met de Palestijnen of soms ook het Joodse volk.

Een paar jaar geleden schreef Alex Burghoorn een artikel waarin hij IsraŽlische backpackers in India verbond met o.a. een boek van Shlomo Ben-Ami over expansionistische elementen in het zionisme. Hij gaf citaten uit dat boek en 'verklaarde' daaruit het 'expansionistische' gedrag van de luidruchtige IsraŽlische jongeren in India, waar in sommige hotels zelfs de menukaarten in het Hebreeuws waren opgesteld. Ik vond dat een ontzettend vergezochte vergelijking, zoals ik ook het verhaal om die romans over IsraŽls ondergang heen gezocht vond. Nederlandse backpackers en Duitse toeristen kunnen er ook wat van, en menukaarten worden in toeristische gebieden vaak in de talen van de toeristen opgesteld. Bij IsraŽl werd dit echter weer aan het zionisme gekoppeld.

Ik hoop van harte dat deze obsessie met IsraŽl en dan vooral met wat niet goed gaat vaker onderwerp van discussie wordt in de media. Dat heeft uiteraard niks te maken met gerechtvaardigde kritiek op het beleid van de IsraŽlische regering of bepaalde groepen in IsraŽl.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.