IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Meer over Alex Burghoorn en het bestaansrecht van Israel

IMO Blog, 2008

In reactie op de bewering van Alex Burghoorn (zie ook mijn eerdere artikelen hier en hier), dat het hem om twijfel aan de haalbaarheid van IsraŽl gaat en niet om twijfel aan het bestaansrecht, heeft op de Volkskrant online C. Veenstra zijn tekst in eigen woorden 'precies uiteen gerafeld' en overtuigend aangetoond dat in Burghoorns oorspronkelijke artikel wel degelijk de vraag van IsraŽls bestaansrecht centraal staat, dat de twijfel van de IsraŽli's die hij daarin opvoert bij de meesten het recht en niet het voortbestaan van IsraŽl betreft, en dat zij wel degelijk te plaatsen zijn in de (radikaal) linkse hoek van critici van IsraŽls beleid en ook IsraŽls wezen.

Veenstra maakt duidelijk dat Burghoorn een man, de Irakese wijnhandelaar uit zijn eerste artikel, zeer selectief heeft geciteerd waardoor een erg negatief beeld van de integratie van Arabische Joden en van David Ben Goerion wordt gegeven. Daaruit blijkt (wederom) dat hij vooringenomen is ten aanzien van het zionisme en 'de idee IsraŽl', en deze in een negatief daglicht zet. Voor de volledigheid heb ik het betreffende citaat van Burghoorn hieronder toegevoegd in de tekst.

Het is een genuanceerd en goed beargumenteerd stuk, waarvan ik hier het merendeel laat volgen. Het is een ware verademing dat ook zulke stemmen op de Volkskrant online zijn te vinden.


Alex Burghoorn heeft het over de IsraŽliís die hij aan het woord laat om zijn centrale these - volgens Burghoorn zelf: de veenbrand van twijfel aan de _haalbaarheid_ van het 'idee IsraŽl' oftewel IsraŽl als Joodse staat - te staven.
Maar wie zijn die IsraŽli's dan? En zetten zij inderdaad kracht bij aan Burghoorns stelling?
Hieronder rafel ik een en ander precies uiteen, wat onvermijdelijk een lang stuk oplevert - voor de liefhebber dus.

Eerst iets over Burghoorns centrale these. Het is belangrijk nauwkeurig te lezen wat hij daarover schrijft:
- In zijn eerste betoog: 'De vraag: is de Joodse staat IsraŽl wel een goed idee - in de zin van een idee dat ook daadwerkelijk te verwezenlijken is?'
- In zijn tweede betoog: 'Mijn betoog ging niet over het bestaansrecht van IsraŽl (...) Relevanter is de vraag hoe lang IsraŽl nog blijft bestaan, en of het 19de-eeuwse idee van een Joodse staat een goed en uitvoerbaar idee is geweest. Dat zijn geen vragen die ik op IsraŽliís projecteer, zoals Pelle suggereert. Het zijn vragen die IsraŽliís mij hebben aangedragen.'

Merk op dat Burghoorn het in het tweede citaat heeft over 'goed en uitvoerbaar'. Dit wekt de indruk dat het hem er zowel (misschien zelfs op de eerste plaats) om gaat of het idee goed was - goed in ethische zin - als dat het haalbaar was (is). Zou Burghoorn toch _eigenlijk_ IsraŽls bestaansrecht in twijfel trekken? Zoek ik spijkers op laag water? We zullen zien.

Om zijn these te stoelen over de veenbrand van twijfel die in IsraŽl zou woeden aan de haalbaarheid van IsraŽl als Joodse staat, komt Burghoorn allereerst met drie romanschrijvers op de proppen. Twee van hen - Leon de Winter en Michael Chabon - zijn geen IsraŽli's. Geen van de drie auteurs laat Burghoorn zťlf aan het woord over de twijfel aan de haalbaarheid van het idee IsraŽl. In plaats daarvan interpreteert Burghoorn drie van hun boeken. Een van die drie boeken, dat van Yosef Haim Brenner, dateert overigens al van 1920. Men vraagt zich af of Burghoorn - die journalist is, geen literatuurcriticus - deze literaire werken goed verstaat; een en ander vraagt om een 'wederhoor' van de betreffende auteurs; maar daar ziet Burghoorn om onbekende redenen vanaf. Niet bepaald sterk en overtuigend.

Burghoorn laat in zijn eerste stuk welgeteld drie IsraŽli's aan het woord: wijnhandelaar Shlomo Al-Kuwaity, antropoloog en dichter Zali Gurevitch en socioloog Gadi Taub. In zijn tweede betoog citeert Burghoorn de schrijver Etgar Keret.

Geen van deze mannen behoren tot de 'usual suspects' van het lijstje van IsraŽl-critici, schrijft Burghoorn. Dat laatste is inderdaad van belang, want dat er zo'n lijstje bestaat en zo'n beetje vanaf het begin van IsraŽl heeft bestaan, dat is geen erg belangwekkende observatie.

Nu, men kan dit (geen 'usual suspect' zijn) ernstig betwijfelen in het geval van Zali Gurevitch.
Zie deze controverse.

Onder auspiciŽn van de Gurevitch in zijn hoedanigheid van antropoloog schreef een student vorig jaar een scriptie. Citaat daaruit: ĎIn the Israeli-Palestinian conflict, it can be seen that the lack of military rape merely strengthens the ethnic boundaries and clarifies the inter-ethnic differences - just as organized military rape would have done.í Dit is letterlijk een schoolvoorbeeld van een 'You're damned if you do, and you're damned if you don't' - wel of juist niet verkrachten: allebei racistisch! Zegt misschien iets over de vooringenomenheid van supervisor Gurevitch.

Verder schrijft Gurevitch al heel lang op abstract academisch niveau over bi-culturaliteit (zeg politiek gezien de tweestatenoplossing) versus multi-culturaliteit (opgeven van het idee als staat met een Joodse identiteit). De antropoloog komt over als een interessante maar nogal wereldvreemde man. Prachtig dat hij in IsraŽl volop de ruimte krijgt voor zijn getheoretiseer, maar dat zijn denken representatief is voor dat van gewone of invloedrijke IsraŽliŽrs, dat is niet erg waarschijnlijk. Bovendien is Gurevitchí opvatting dat 'bloed en bodem' eigenlijk niet bepaald past in de Joodse intellectuele traditie, een oud en algemeen thema bij Joodse denkers, zoals bij Levinas - over wiens IsraŽl-denkbeelden deze maand nog een lezing werd gehouden door professor Annabel Herzog.

Levinas' 'gepieker' over IsraŽl - om een woord van Alex Burghoorn over te nemen - voerde hem overigens niet tot het verwerpen van een staat met een Joodse identiteit; wel achtte hij het uiterst belangrijk dat IsraŽl zichzelf de hoogst mogelijke morele standaarden zou opleggen.

Hoe dan ook betreft het gepieker van Gurevitch niet de haalbaarheid, maar de grondslagen van het idee IsraŽl - en is het dus niet terecht dat Burghoorn hem opvoert exponent van twijfel aan de _haalbaarheid_ van het idee IsraŽl.

Het verhaal van wijnhandelaar Shlomo Al-Kuwaity over de verloren gegane muzikale erfenis van zijn vader Saleh, die als Irakees-Joodse muzikant furore maakte in Bagdad voor zijn komst naar IsraŽl, is kennelijk eveneens al behoorlijk oud (Burghoorn schrijft dat Shlomo Al-Kuwaity dit verhaal 'eens' vertelde).
Zie: Saleh Al Kuwaiti

Burghoorn schreef:"De IsraŽlische wijnhandelaar Shlomo Al-Kuwaity verhaalde in Petah Tikva eens over de verloren erfenis van zijn vader, Saleh. Hij gold in de jaren dertig, als Iraakse Jood in Bagdad, als de stercomponist van Arabische liederen. Met duizenden andere Arabische Joden verhuisde hij in de jaren vijftig naar IsraŽl. ĎZe zijn heropgevoed door de Europese zionistische elite. Anders, zo zei Ben-Goerion, zou IsraŽl te veel gaan lijken op zijn buren. Het is eeuwig zonde. We begrijpen niet dat wanneer je een olijfboom omhakt, je een Palestijn van zijn leven berooft. We vinden onszelf een westers land, maar we leven in het oosten.í"

Het is tekenend voor Burghoorns vooringenomenheid dat hij Shlomo Al-Kuwaity eenzijdig citeert: 'Ze [onder meer Saleh Al-Kuwaity; CV] zijn heropgevoed door de Europese zionistische elite. Anders, zo zei Ben-Goerion, zou IsraŽl te veel gaan lijken op zijn buren. Het is eeuwig zonde. We begrijpen niet dat wanneer je een olijfboom omhakt, je een Palestijn van zijn leven berooft.'

Shlomo Al-Kuwaity heeft echter ook gezegd (zie bovenstaande link): 'The process of erasing them [onder meer Saleh Al-Kuwaity ; CV] from Iraqi history was gradual. (...) During the first years, local artists, muslims, began to appropriate some of their songs. Slowly but surely, their names disappeared from the radio programs, although the songs themselves were still played. (...) From then on, the songs that they wrote were labeled "of folk origin".'
De marginalisatie van de Iraakse Arabisch-Joodse muzikale traditie vond dus niet alleen plaats in IsraŽl, maar ook in Irak. Burghoorn heeft een punt dat (ook) het eerste te betreuren valt en zeker allesbehalve heeft bijgedragen tot een klimaat van dialoog en verzoening - maar ook dit feit zegt niets over de haalbaarheid van het idee IsraŽl, evenmin als Shlomo Al-Kuwaity's opmerking over het omhakken van Palestijnse olijfbomen. Dit gaat over de mentaliteit van de 'zionistische elite' en is een ethische kwestie.

Hier zou ik aan toe willen voegen: de enige functie van een dergelijk negatief verhaal over de mentaliteit van de zionisten en Ben-Goerion lijkt te zijn dit in een negatief daglicht te stellen, en dus IsraŽl als een moreel slechte staat neer te zetten. Nederlandse IndiŽrs hebben ook veel van hun eigen cultuur moeten opgeven en er zijn veel meer voorbeelden te geven, zeker ook uit Arabische staten. Iets dat IsraŽl in de jaren '50 deed, en dan nog slechts selectief weergegeven uit de herinneringen van een man, wat heeft dat in een artikel dat zogenaamd gaat over de twijfel aan het voortbestaan van IsraŽl te zoeken?
Dan de socioloog Gadi Taub. Voert Burghoorn hem Ė zijn uitspraak dat vrienden van hem niet wilden blijven 'in een land dat een permanente bezetting uitvoert, het strookt niet met hun idealen' - dan misschien wťl terecht op als twijfelaar (en geen 'usual suspect') aan de haalbaarheid van het idee IsraŽl?
Het springt meteen in het oog, dat het in het citaat van Taub weer niet gaat om haalbaarheid, maar om ethische aspecten ('bezetting' versus 'idealen'). Verder schrijft Burghoorn zelf dat Taub in de jaren negentig van zich liet horen als 'angry young man'. Ja, als scherpe aanklager van het IsraŽlische beleid. Dus iemand die thuishoort op het lijstje bekende IsraŽl-critici, zou je denken.

Zie dit artikel van Gadi Taub.

Uit dit stuk valt op te maken:
- dat volgens Taub de Palestijnen een tweestatenoplossing welbewust saboteren en altijd hebben gesaboteerd, omdat ze weten dat ze op den duur binnen IsraŽls grenzen een demografisch overwicht zullen krijgen en IsraŽl als Joodse staat zal moeten verdwijnen;
- dat IsraŽl daarom niet moet blijven steken in 'negotiations to nowhere' en zelf unilateraal werk moet maken van een tweestaten-geografie en Ė praktijk. Met daarbinnen wel degelijk IsraŽl als Joodse staat, mogen we aannemen: Taub schetst immers een alternatief voor het verdwijnen van IsraŽl zoals we dat kennen. In zoverre hij twijfelt aan de haalbaarheid van het idee IsraŽl, doet hij zijn best het beleid zo te beÔnvloeden dat die haalbaarheid niet verloren gaat. Wat op zijn minst een heel andere insteek is dan die lijkt te spreken uit het - opnieuw Burghoorns vooroordelen weerspiegelende - eenzijdige citaat in Burghoorns verhaal.

Na deze analyse en inspectie van de feiten, is de conclusie gerechtvaardigd, dat Alex Burghoorn weliswaar zťgt dat het hem gaat om twijfel over de _haalbaarheid_ van IsraŽl als Joodse staat, maar telkens met vindplaatsen aan komt zetten die de _ideologische grondslag_ en/of _ethische juistheid_ van IsraŽl als Joodse staat betreffen. De stelling van Ratna Pelle, dat Burghoorn behoort tot de mensen die het bestaansrecht van IsraŽl in twijfel trekken, is daarom correct.

Aldus C. Veenstra. Zo hoort u het ook eens van een ander.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.