IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Thomas von der Dunk over de Israelische ambassadeur en Durban II

IMO Blog, 2008

"Wordt, zoals Joseph Goebbels ooit gezegd schijnt te hebben, alleen de grove leugen geloofd? De IsraŽlische ambassadeur Harry Kney-Tal schijnt blijkens zijn betoog in de Volkskrant van gisteren die opvatting te zijn toegedaan, als hij zijn land, vanwege een dreigende exclusieve zondebokpositie op een komende VN-conferentie, van alle onfrisse smetten schoon poogt te wassen."

Aldus Thomas von der Dunk in de Volkskrant. Waar had Kney-Tal deze walgelijke vergelijking aan verdiend? Wel, hij zei het volgende over IsraŽl:

"IsraŽl heeft nog niet alle vooroordelen en ongelijkheden kunnen opheffen, evenmin als de meeste andere democratische landen, maar verdiende het absoluut niet zo behandeld te worden als op de Durban-conferentie in 2001. Hoewel het al vele jaren verwikkeld is in conflicten, is het IsraŽl toch gelukt aan de hoogste maatstaven van democratie en vrijheid te voldoen. Het land wordt geleid door een regering waarvan de leden, zowel Arabieren als Joden, vrede nastreven. De wetgever, met IsraŽlische Arabieren die hun eigen achterban vertegenwoordigen, debatteert vrijelijk en maakt wetten over zaken die alle ingezetenen betreffen. En de activistische Hoge Raad, waarin ook IsraŽlisch-Arabische rechters zitting hebben en die wereldwijd staat aangeschreven als een van de beste, bewaakt niet alleen de vrijheid en rechten van IsraŽliŽrs, maar ook die van onze Palestijnse buren.

Door het eeuwenlange leed van het Joodse volk als gevolg van antisemitisme is IsraŽl juist toegewijd aan het promoten van mensenrechten en vrijheid. Het heeft zich gecommitteerd niet alleen antisemitisme te bestrijden, maar ook alle andere vormen van racisme."Iemand die zich zo positief uitlaat over een land dat zoveel misdaden op zijn geweten heeft, dat kan natuurlijk niet, dus dan is een vergelijking met Goebbels wel op zijn plaats, ook al heeft die een grote rol gespeeld in het vermoorden van miljoenen leden van het volk waartoe Kney-Tal behoort.

Kney-Tal stelt de zaak inderdaad wel wat rooskleurig voor, maar aperte leugens verkondigt hij niet. Het hooggerechtshof stelt de Palestijnen of Arabieren in IsraŽl geregeld in het gelijk, Arabieren hebben gelijke rechten en zijn volledig staatsburger, IsraŽl is een democratie waar verschillende instituties en wetten en een vrije en behoorlijk kritische pers ervoor zorg dragen dat je niet zomaar kunt verdwijnen of het land uitgezet worden.
Kney-Tal is ambassadeur van IsraŽl, dus het is zijn taak om IsraŽl in een positief daglicht te zetten. Dat doen alle ambassadeurs, ook de Nederlandse in het buitenland. Daarmee zijn dat nog geen grove leugenaars a la Goebbels, hoewel sommige ambassadeurs nog wel wat meer goed te praten hebben dan de IsraŽlische. Hoe zouden wij het vinden als de Nederlandse ambassadeur in IsraŽl of ook in een Arabisch land ervan wordt beschuldigd leugens a la Goebbels te verkopen? In Arabische staten is dat overigens niet denkbeeldig, daar zijn de media, grotendeels gecontroleerd door de staat, niet vies van een leugentje.

In tegenstelling tot Nederlandse ambassadeurs en die van veel van veel landen heeft de IsraŽlische een berg aan leugens en valse aantijgingen tegen zijn land recht te zetten, en dat is misschien de reden dat zijn verhaal een keer in de Volkskrant werd geplaatst terwijl er geen stuk van de Iraanse ambassadeur in stond, iets waar Von der Dunk zich over opwond. Veel mensen denken dat IsraŽl een religieuze staat is waar het opperrabbinaat het voor het zeggen heeft en de religieuze politie je bestraft als je op sabbat niet in de synagoge zit. Veel mensen denken dat IsraŽlische Arabieren opgejaagd wild zijn, zonder enige rechten, verplicht om de schoenzolen van de Joden te likken, en dat de Palestijnen in concentratiekampen leven waar ze worden uitgehongerd, gemarteld en vernederd. Bepaald geen dankbare taak dit soort kwaadaardige onzin te weerleggen en toch vriendelijk te blijven.

De aanleiding voor Kney-Tals artikel is de VN anti-racismeconferentie die in april wordt gehouden als vervolg op de conferentie in Durban in 2001, en de vrees dat deze net zo anti-IsraŽl en zelfs antisemitisch zal worden. Von der Dunk doet dat af met de opmerking dat de Arabische staten in de VN inderdaad tonnen boter op hun hoofd hebben maar dat aan de verwerpelijk IsraŽlische bezettingspolitiek niks af doet, en IsraŽl toch ook niet wil worden beoordeeld als minder erg dan Saddam Hoessein. En ja, vanwege de VS zou het bij IsraŽl tot loze veroordelingen blijven terwijl andere landen wel worden gestraft voor hun wangedrag.

Hoe onwetend kun je als historicus zijn? Het enige land dat daadwerkelijk is gestraft de laatste jaren was Irak, en zelfs Von der Dunk lijkt ook van mening dat dat land een stuk extremer was dan IsraŽl. De sancties tegen Iran mogen geen naam hebben, en de handel tussen bijvoorbeeld Duitsland en Iran is het afgelopen jaar verder gestegen. Iran zelf maakt zich ook geen enkele zorgen over deze sancties, en weet zich in de Veiligheidsraad beschermd door China en Rusland; met de laatste heeft het onlangs nog een deal gesloten voor luchtafweer raketten tegen een mogelijke IsraŽlische aanval.

Het blijft voor IsraŽl helaas niet bij loze veroordelingen in de VN, deze hebben wel degelijk gevolgen. Na een veroordeling van de Veiligheidsraad zijn alle ambassades weggehaald uit Jeruzalem, IsraŽls hoofdstad, uit protest tegen de annexatie van Oost-Jeruzalem, waar de voor de Joden meest heilige plaatsen liggen en waar in 1948 de Joden door het Jordaanse leger zijn verdreven. Maar ook alle eenzijdige resoluties en veroordelingen in de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad missen hun uitwerking niet. Zo is er alleen voor de bezette gebieden een speciale rapporteur die rapporten uitbrengt waarin hij IsraŽl met de nazi's vergelijkt en Palestijns geweld volkomen wordt genegeerd. Dergelijke rapporten, alsmede de uitspraken van leden van UNRWA en OCHA, VN organisaties die zich met de Palestijnen bezig houden, worden geregeld in kranten geciteerd als bewijs van hoe erg het allemaal gesteld is met de Palestijnen en hoe wreed IsraŽl is. Jaarlijks organiseert het 'Comitť voor de Onvervreemdbare Rechten van de Palestijnen' een Nakbah dag, waar de stichting van IsraŽl wordt betreurd. Er gaan miljoenen om in dergelijke organisaties, die uitsluitend aan anti-IsraŽl agitatie worden besteed. Bovendien is er door al die onevenredige aandacht voor IsraŽl minder tijd en geld om aan andere nijpender problemen te besteden.

In de ontwerp tekst van de voor april geplande vervolg conferentie over racisme wordt IsraŽl een racistische apartheidsstaat genoemd en beticht van genocide op de Palestijnen. Geen enkel ander land wordt in de tekst genoemd. Om die reden heeft IsraŽl zich reeds teruggetrokken, evenals Canada, en Elie Wiesel heeft opgeroepen tot een boycot van de conferentie. Kney-Tal doet in zoveel woorden hetzelfde, en herinnert Verhagen aan zijn woorden dat ook Nederland de bijeenkomst zal boycotten als de tekst niet wordt aangepast. Ik ben een voorstander van een dergelijke boycot, en dan niet pas wanneer de conferentie al bezig is of een week vantevoren. Zelfs al zou het lukken de ontwerp tekst iets af te zwakken, feit is dat er onevenredig veel aandacht naar IsraŽl uit gaat, en de islamitische landen buiten schot blijven. In de ontwerp tekst staat ook een passage die alle kritiek op deze landen gelijkstelt met islamofobie. De westerse landen kunnen onmogelijk die gehele tekst grondig wijzigen om er een goed evenwichtig stuk van te maken waarin allerlei vormen van racisme en uitsluiting door landen aan bod komen - van minderheden in Arabische staten tot de kastelozen in India, de Tibetanen en Falun Gong in China, tot de Roma en Sinti in verschillende Europese landen en niet te vergeten zwarten in de VS. De islamitische en niet gelieerde landen hebben een meerderheid in de Algemene Vergadering en zijn sterk vertegenwoordigd in het voorbereidende comitť, voorgezeten door modelstaat LibiŽ. En wat is er precies gewonnen als de scherpste kantjes van de ontwerptekst worden gevijld? Hij blijft dan evengoed onfair, maar zal geloofwaardiger overkomen en er zal minder kritiek zijn op de gang van zaken. De islamitische landen hebben immers ook een compromis gedaan.

Van deze conferentie valt dan ook niks goeds te verwachten, met of zonder een licht aangepaste tekst voor de slotverklaring.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Wednesday, 24 December 08, schreef Mike Bing

Ook bij dit Volkskrant stuk spatte het pure antisemitisme van het scherm. Sommige bijdragen ware zo erg dat ze toch maar verwijderd zijn maar de grens is aan het opschuiven - er mage steeds meer.

En voor wat betreft Durban II: ik maak me gťťn illusies. Het wordt weer een circus en de "beschaafde" landen doen gewoon mee. Triest.

Ondertussen regent het raketten en mortiergranaten op Zuid-West Israel - meer dan 70 hits in de laatste 24 uur tot in Ashkelon aan toe - gťťn woord over gelezen in Trouw, NHD, VK, NRC of Metro.

op Thursday, 25 December 08, schreef Betty Stavast

Even iets anders, Ratna, heb je je partijgenoet van het NPK al gehoord in het Reformatorisch Dagblad???

http://www.refdag.nl/artikel/1373699/Voorzitter+Palestina+Komitee+IJveren+voor+einde+van+Israel.html

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.