IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De disproportionele aandacht voor het Israelisch-Palestijnse conflict

IMO Blog, 2009

Yochanan Visser wijst in onderstaand artikel, dat donderdag in de Volkskrant stond, op een bekend fenomeen: de onevenredige aandacht voor het IsraŽlisch-Palestijnse conflict in vergelijking met andere conflicten. De disproportionele aandacht voor IsraŽl gaat zo ver, dat die zelfs die voor Afghanistan verre overstijgt, althans, waar het burgerslachtoffers betreft. De Nederlandse media hebben wel veel aandacht voor het wel en wee van onze jongens en meisjes, wat ze daar doen en de scholen die Nederland bouwt. Ook voor de strategische doelen en in hoeverre we daarin succesvol zijn is veel aandacht, en voor de vraag of zo'n missie eigenlijk wel zin heeft en vooral ook, of de beide elementen vechten en opbouwen elkaar niet bijten. Wat betreft IsraŽl is het juist andersom: men vermeldt, met name op televisie, nagenoeg niks over hoe het de soldaten vergaat en de gevechten en strategie van beide partijen, maar concentreert zich bijna volledig op de gevolgen voor de burgerbevolking in Gaza. Tientallen reportages worden uitgezonden vanuit het Shiva ziekenhuis in Gaza, eindeloos zijn de beelden van dood en verwoesting, van rennende en schreeuwende en totaal wanhopige Palestijnen. 80% Van de berichtgeving op televisie is emotie en mening, met eveneens eindeloze discussies over de vraag of IsraŽl disproportioneel handelt en of en hoe hard zij veroordeeld dient te worden. Iedere dag dat de huidige operatie voortduurt, roepen allerlei mensen dat dat een grove schande is, terwijl tientallen andere oorlogen met een honderd- of duizendvoud aan doden al jaren en jaren voortduren zonder dat de Veiligheidsraad er ooit over in spoedzitting bijeen is gekomen, of de EU of de Arabische Liga.


Vaak wordt aangevoerd dat het bij oorlogen in de 21ste eeuw hoort dat ze niet alleen via televisie, maar ook via internet zijn te volgen en de beelden van de strijd razendsnel de wereld rondgaan, maar dat verklaart niet het verschil in aandacht voor andere conflicten, conflicten waar eveneens westerse landen bij zijn betrokken.

Hoeveel reportages over ziekenhuizen in Bagdad en Kaboel en Sarajevo heeft u gezien? Hoeveel reportages over de burgerbevolking in GeorgiŽ en OssetiŽ heeft u van de zomer gezien? We weten dat de burgers in al deze conflicten onnoemelijk lijden of leden, er is ook wel een enkele reportage over geweest, maar niet dagelijks in drie verschillende actualiteitenrubrieken. Het tonen van al dat leed heeft uiteraard invloed op de publieke opinie, mensen vinden dan dat er wat moet gebeuren, dat er ingegrepen moet worden. Tegenargumenten als dat iedere oorlog lelijk is, dat het aantal burgerslachtoffers in vergelijking met andere conflicten laag is, dat Hamas een extremistische beweging is vergelijkbaar met de Taliban en ze burgers als menselijk schild gebruikt, komen hol over als voornoemde beelden nog op je netvlies staan. Beeld en emotie winnen het van de ratio, de feiten, de afstand.

Wat zou er gebeuren als de media net zoveel aandacht aan IsraŽl zouden besteden als aan voornoemde conflicten? Wat zou er gebeuren als Nederland, Europa, Turkije, de Arabische Liga, de VN en al die andere landen en lichamen niet in spoed bij elkaar zouden komen, niet meteen naar de regio afreizen om IsraŽl van de noodzaak van een staakt-het-vuren te overtuigen en de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Wat zou er gebeuren als we zouden reageren zoals op het conflict in Darfur, Congo, Tibet, en al die andere vage regionale conflicten waar we nagenoeg niets van weten? In dit geval zou het de spanning tussen het westen en de Arabische wereld verergeren, en zouden woedende moslims overal de straat op gaan, zoals bij de cartoon crisis, maar laten we aannemen dat ook zij wat proportioneler zouden reageren.

Zou IsraŽl grover te werk gaan, als men de wereldopinie niet langer zo hoeft te vrezen en er niet continu een vergrootglas op haar handelen is gericht? Misschien, hoewel er intern veel kritiek is op en aandacht voor het optreden van het leger en het hooggerechtshof daar meerdere uitspraken over heeft gedaan. Dat is niet alleen een gevolg van de internationale druk die constant voelbaar is maar ook een onderdeel van hoe IsraŽli's zichzelf en hun land definiŽren, en de Joodse waarden wat betreft de waarde van een mensenleven die zij daarbij nastreven, en die bijvoorbeeld in de morele codes van het leger zijn opgenomen. Men worstelt steeds met deze waarden enerzijds en de weerbarstige realiteit anderzijds.

Toch blijkt uit bijvoorbeeld psychologisch onderzoek hoe cruciaal controle van buiten is om excessen te voorkomen, en dat geldt wellicht ook voor landen. Juist vanwege het feit dat IsraŽl continu onder een vergrootglas ligt handelt zij relatief humaan en heeft het leger zoveel geld gestoken in de modernste precisie technieken om burgerslachtoffers zoveel mogelijk te vermijden, en in het verzamelen van inlichtingen met hetzelfde doel. Maar ook het feit dat IsraŽl altijd een potentiŽle (schijnbare) overmacht van Arabische en islamitische landen tegenover zich heeft, dat het altijd rekening moet houden met hoe daar wordt gereageerd, en met de Arabische minderheid in eigen land, heeft aan deze terughoudendheid bijgedragen. Ook zonder Westerse bemoeienis zou IsraŽl daar terdege rekening mee houden. En uiteraard zou IsraŽl niet meer zonder de steun van de VS kunnen, al is het maar omdat het verder helemaal geen natuurlijke bondgenoten heeft, en wel een meerderheid aan islamitische en niet-gelieerde landen tegenover zich heeft in de VN, en dus moet IsraŽl ook rekening houden met de belangen van de VS.

Waarom heeft IsraŽl niet allang de nederzettingen afgebroken, als men zo redelijk is en zo gevoelig voor de sentimenten in de Arabische wereld? Die vraag voert hier te ver, maar dit is zeker een voorbeeld waar men onnodige risico's heeft genomen en de opinie van de Arabische landen en de internationale gemeenschap te weinig in acht heeft genomen. Men dacht feiten op de grond te kunnen creŽren, waar de Arabieren en de rest van de wereld zich op den duur bij neer zouden leggen, of men dacht dat vrede toch niet mogelijk is en IsraŽl dan sterker staat met de bezette gebieden onder controle, maar heeft zich verkeken. En het blijkt verdomde moeilijk dat later terug te draaien, zeker gezien de resultaten die men met de terugtrekking uit Zuid-Libanon en Gaza heeft geboekt: meer geweld en versterking van juist extremistische groeperingen aan Arabische zijde, waardoor op hun beurt de hardliners aan IsraŽlische kant weer worden gesterkt in hun opvattingen.

Rest de vraag waarom wij niet meer geÔnteresseerd zijn in de burgerdoden in Afghanistan, en waarom ik van een IsraŽli moet leren hoeveel burgerdoden daar het afgelopen jaar zijn gevallen. Dit is iets waar we ons eigenlijk wel een beetje voor mogen schamen. Ik zal beloven om er zelf in ieder geval meer op te letten, en roep de media op er meer aandacht aan te schenken, in plaats van steeds IsraŽl de maat te nemen.

Afgelopen weekend stond er in NRC Handelsblad een lang artikel over de berichtgeving over Uruzgan en wat daar allemaal aan schort, maar over burgerslachtoffers gaat het nauwelijks. In een reactie stelt ook oorlogsverslaggever Arnold Karskens dit vast, die dit wijt aan het feit dat journalisten allemaal embedded zijn en daarom niet vrij kunnen berichten. Daar waar je zelf in een conflict betrokken bent, is het welhaast niet mogelijk nog geheel onpartijdig te zijn. Je belangen als land zijn immers groot, en je wil niet dat die door de berichtgeving worden geschaad. Maar dat is wel de taak van een journalist: onafhankelijk rapporteren, los van partijpolitieke of zelfs nationale belangen. IsraŽl is wat dit betreft verder dan wij: daar berichten de eigen journalisten zeer kritisch en onafhankelijk over wat er in de bezette gebieden gebeurt, al druist dit soms lijnrecht in tegen het landsbelang. Een uitzondering is de militaire censuur die in tijden van oorlog geldt en met name betrekking heeft op concrete informatie waar de vijand voordeel van heeft zoals waar troepen zich bevinden of waar raketten precies zijn terechtgekomen. Tijdens de operatie in Gaza is de Gazastrook tijdelijk geheel afgesloten voor journalisten, vanwege hun veiligheid maar wellicht ook omdat men niet voor de voeten gelopen wil worden en nog meer negatieve berichtgeving vreest.

IsraŽl heeft meer ervaring met de pers in tijden van conflict dan Nederland, en wellicht zouden wij wel wat van IsraŽl kunnen leren in plaats van er alleen maar op af te geven. Een kritischere Nederlandse pers in Afghanistan zou wellicht tot een vermindering van het aantal burgerdoden leiden, omdat defensie dan weet dat dit de steun voor de missie en voor haar werk direct kan schaden.

Hoe zouden wij het vinden als andere landen continu verhalen over burgerslachtoffers en bloedige incidenten naar buiten zouden brengen, en er in het beste geval bij ons op zouden aandringen dat we er alles aan doen om dergelijke zaken te voorkomen, en op zijn slechtst ons van oorlogsmisdaden beschuldigen? Wij gaan er zonder meer vanuit dat onze jongens en meisjes in Uruzgan het beste met de mensen voor hebben, net zoals de IsraŽli's er ook vanuit gaan dat hun jongens en meiden uit zijn op het bestrijden van Hamas, daarbij de bevolking zoveel mogelijk ontziend. In beide gevallen is dat (soms) te naÔef.

Wat meer bescheidenheid en wat minder snel oordelen over IsraŽl zou ons sieren.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - -

TWEE MATEN
(gepubliceerd in Volkskrant 8 januari 2009)


Israel heeft vandaag weer ruimschoots de aandacht gekregen van de media en politici in de wereld toen een tweetal IDF tankgranaten ontploften nabij een UN school in Gaza.

Ik zou hier kunnen gaan aanvoeren dat Israel terugschoot nadat een Hamas cel in het gebouw mortiergranaten op een IsraŽlische positie afvuurde, of dat Hamas leiders zijn gesignaleerd met kinderen op hun schouders als menselijk schild.

Maar het is misschien beter te onderzoeken wat er in 2008 in Afghanistan gebeurde in een soortgelijke oorlog tussen NATO en de Taliban en hoe daar op gereageerd wordt. Waarbij aangetekend dient te worden dat Afghanistan een dun bevolkt land is en de oorlog in Gaza plaats vind in zeer dichtbevolkte gebieden.

Voorts duurt de oorlog in Afghanistan tegen de Taliban al meer dan 7 jaar, en is er nog nooit een wereldwijd initiatief ondernomen om tot een wapenstilstand te komen tussen NATO en de Taliban.

Een greep uit de incidenten tussen juli en oktober 2008:
6 juli - NATO doodt 60 burgers tijdens bruiloft
31 Juli - Canadese troepen doden 2 kinderen
9 aug. - NATO doodt 31 burgers
11 aug. - VS doodt in luchtaanval 8 burgers
15 aug.- NATO doodt 3 kinderen
17 aug. - 4 burgers dood in NATO aanval
1 sept. - NATO 5 burgers dood in NATO aanval.
2 sept. - NATO 2 kinderen dood in NATO aanval.
16 oktober. - NATO doodt 18 vrouwen en kinderen.
3 november. - Wech Bagtu Afghanistan : 36 Burgers gedood door NATO tijdens bruiloft, waaronder de bruid.

Volgens ooggetuigen begon een man tijdens de bruiloft te schieten op NATO soldaten, die op hun beurt luchtsteun inriepen. Helikopters en vliegtuigen van de NATO bestookten het dorp uren, met als resultaat 36 burgers dood waaronder de bruid en tientallen gewonden.

Het laatste incident onderzocht ik op media aandacht in Nederland. Het NOS 8 uur Journaal op 3 en 4 november maakte geen melding van de aanval in Afghanistan, ook een onderzoek onder websites van Nederlandse kranten leverde geen vermelding op van de aanval, slechts bloggers die zich bezig houden met het conflict in Afghanistan meldden de aanval aan het publiek in Nederland

In de maanden tussen januari en augustus kwamen volgens een UNAM rapport 1445 burgers om bij militaire acties ongeveer evenredig verdeeld tussen de Taliban en NATO.

Ook over de Taliban zijn bewijzen dat zij het zelfde doen met burgers als Hamas in Gaza.

Heeft de UN Veiligheidsraad een spoedzitting gehouden over dit doden van onschuldige burgers in gevechten?

Hebben de media in het westen hier grote reportages over gebracht?

Is een EU delegatie ooit afgereisd naar Kaboel om een staakt het vuren af te dwingen?

Heeft Nederland er ooit aandacht voor gehad? Volgens een Afghaanse Nederlandse blogger zegt de Nederlandse regering dat ze niet in Afghanistan is om burgerdoden te tellen.

Wat is het toch dat de wereld en met name Europa zo obsedeert met wat IsraŽl doet, ook in deze oorlog die zij 8 jaar lang vermeden heeft, maar die door Hamas aan Israel opgedrongen is?

En waarom werden de 5000 raketten die door Hamas sinds de IsraŽlische terugtrekking uit Gaza in 2005 op Israel werden afgevuurd, grotendeels verzwegen door de massaal in Israel aanwezige wereld media?

Het antwoord daarop laat ik graag aan de politici en de media vertegenwoordigers die sinds 27 december uit hun winterslaap zijn ontwaakt en overuren maken om deze zaak als topprioriteit te slijten aan de internationale gemeenschap


Yochanan Visser
Israel Facts
www.israelfacts.eu


Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Sunday, 11 January 09, schreef barbara wertwijn-keilson

Heel goed artikel van Yochanan Visser. Politici en media vertegenwoordigers lijken wel bedorven als het om Israťl en joden gaat.

op Tuesday, 13 January 09, schreef E. Dieleman

De aandacht is onproportioneel, niet de reactie van Israel.

Vraag bijv. maar eens aan iemand hoeveel moslims door moslims in Algerije zijn afgeslacht (lett.) in de jaren '90. Daar stonden geen 3.000 journalisten/cameralui klaar om het te filmen, zoals op een willekeurige dag in Israel gestationeerd zijn (nu mogelijk meer, tenslotte is zelfs Joe the Plumber afgereisd). Mediamensen weten ook dat ze dat ze door de IDF beschermd woren (ongeacht de kleur van hun rapportages!) en dat ze door de Palestijnen beschermd zijn (alleen als ze pro schrijven!), maar in Algerije was dat niet te realiseren. Gevolg (denk ik) - geen of zeer weinig nieuws daarover, en allemaal uit de tweede hand.

op Sunday, 25 January 09, schreef myra wolffers

Laat Gilad Shalit vrij a.u.b.uit Gaza ,terug naar zijn familie

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.