IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Waarom roept Israelisch geweld zoveel woede op?

IMO Blog, 2009

Het debat over IsraŽl-Palestina loopt door de Gaza Oorlog weer hoog op. Hoewel de meeste conflicten veel meer burgerslachtoffers eisen, krijgen zij veel minder aandacht en leiden zij niet tot woedende demonstraties wereldwijd, tot spoedbijeenkomsten van internationale gremia en nationale parlementen. Ook wordt geen enkel ander land zo dikwijls met de nazi's vergeleken of haar bestaansrecht ontkend als IsraŽl.
Ook ander geweld waarbij vele Palestijnen zijn omgekomen, zoals het onderlinge geweld tussen Fatah en Hamas of de Libanese bombardementen op het vluchtelingenkamp Nahr Al Bared in 2007, brengt de gemoederen niet in beroering. Van geen ander conflict zien we - op dit moment dagelijks - zulke heftige beelden. We hebben meer gewonde en vernederde Palestijnen gezien dan Soedanezen of Kongolezen of Tibetanen, wat de woede over IsraŽls geweld aanwakkert. Hoe komt het dat juist IsraŽlisch geweld zoveel woede en emotie oproept?


Ook de Volkskrant ging vorige zaterdag op deze vraag in, zij het met een wat ander accent. Men stelde aan een aantal mensen, waaronder opvallend veel critici van IsraŽl, de vraag waarom het conflict zoveel emoties oproept en wat het debat zo fel maakt. De meesten komen niet veel verder dan het achterhaalde clichť dat kritiek op IsraŽl nog steeds zo gevoelig ligt vanwege de oorlog, dat we niet in staat zijn Joden ook als daders te zien, en dat Nederland zo kritiekloos IsraŽl steunt, mede vanwege de christelijke band met het 'Heilige Land' en het 'Volk Gods'. De Volkskrant stelde echter de verkeerde vraag, want de felle reacties en emoties betreffen specifiek IsraŽlisch geweld. De tienduizend raketten van Hamas sinds 2001 en de 1.000 IsraŽli's die tijdens de tweede intifada zijn omgekomen leidden niet tot woedende demonstraties en scheldpartijen tegen Nederlandse moslims. IsraŽls reactie op deze aanslagen deed dat uiteraard weer wel, met een demonstratie in 2002 waarbij een Jood in elkaar werd geslagen en IsraŽl op vele spandoeken met de nazi's werd vergeleken.

De Shoah speelt overduidelijk een rol in deze sentimenten, maar dan niet zoals Doekle Terpstra, Arjen El Fassed en Wim Lankamp dat zien. Het is eerder omgekeerd: wij kunnen niet goed accepteren dat Joden niet alleen zielige slachtoffers zijn, maar inderdaad ook daders die assertief voor zichzelf kunnen opkomen en daarbij, net als ieder ander volk, soms wreedheden begaan. We proberen inderdaad ons schuldgevoel over de oorlog kwijt te raken, echter niet door IsraŽl blind te steunen maar door de Joden met hun eigen beulen te vergelijken. Immers, als Joden tot dezelfde wreedheden in staat zijn als henzelf werden aangedaan, was dat laatste toch wat minder extreem. Sympathisanten van IsraŽl wordt verweten altijd met het a-woord aan te komen zetten om de emoties rond IsraŽl te verklaren, en kritiek op IsraŽl al snel als antisemitisme te bestempelen.. Hoe dicht bij elkaar antizionisme en antisemitisme in de praktijk vaak liggen wordt echter keer op keer bevestigd door de extreme uitingen op anti-IsraŽl demonstraties en op internetfora. Onder het mom van 'juist de Joden zouden een ander volk niet zo mogen onderdrukken' stellen velen bovendien aan hen hogere eisen dan aan anderen. Hun tragische verleden is dan geen verzachtende omstandigheid, maar juist een verzwarende, in tegenstelling tot gangbare denkbeelden in het strafrecht. Het keiharde oordeel over IsraŽl van een kleine groep zeer kritische Joden speelt dit in de kaart: 'als zij het zelf zeggen, dan is dat blijkbaar legitiem, en mogen ook wij Gaza met het getto van Warschau vergelijken en het IsraŽlische leger met de SS'. Zo legitimeert hun bijtende kritiek het latente antisemitisme onder veel zogenaamde critici van IsraŽl.

Volgens Alfred Pijpers van Instituut Clingendael ligt de christelijke verbondenheid met IsraŽl ten grondslag aan onze steun voor dit land. Toch is juist het christendom overwegend vijandelijk geweest tegenover het jodendom, al was dat in Nederland minder extreem dan in sommige andere landen, en het christendom is een belangrijke bron van het Europese antisemitisme. De houding van christenen tegenover Joden, en hun claim op het Heilige Land, is daarom op zijn best ambivalent: de bijbel steunt die claim, maar volgens velen is het christendom in de plaats van het jodendom gekomen en kun je bovendien de steun uit de Bijbel voor het 'volk Gods' niet vertalen naar steun voor het huidige IsraŽl. Hierover wordt binnen de kerk heftig gedebatteerd.

Over het algemeen heeft de steun voor IsraŽl die er tot de jaren '80 was, plaatsgemaakt voor even eenzijdige kritiek. Vaak wordt dit toegeschreven aan IsraŽls daden, zoals de bezetting, de bouw van steeds meer Joodse nederzettingen, en de Libanon Oorlog in 1982, met hevige bombardementen op Beiroet en Sabra en Shatila. De harde reactie op de beide intifada's deed het tij definitief omslaan.

Achter deze woede gaat, vooral bij de oudere garde, teleurstelling schuil. Hoge verwachtingen had men ooit van de nieuwe Joodse staat, die naar eigen zeggen 'een licht onder de naties' wou zijn, die een nieuwe toekomst beloofde van humanitaire waarden, hard werken, en egaliteit. Velen wilden in een kibboets werken, en er was een enorme bewondering voor wat dat kleine landje allemaal presteerde. De mindere kanten zag men niet: de slechte behandeling van de Arabieren in IsraŽl, de harde represailles tegen aanvallen door de 'mujahedien', de autocratische regering onder leiding van Ben Goerion. Het was allemaal melk en honing en bloeiende woestijnen en lachende kinderen in de kibboets. Toen beetje bij beetje de beelden naar buiten kwamen van Palestijnse vluchtelingenkampen, soldaten die Palestijnen molesteren en extremistische kolonisten, bleef de ontgoocheling niet uit, en veranderde bewondering in teleurstelling en woede. Ons eigen vroegere ideaalbeeld is debet aan de felle reacties die IsraŽlisch geweld oproept, maar we kunnen de IsraŽli's niet verantwoordelijk houden voor onze teleurstelling, en het is hypocriet hun eigen idealen nu tegen ze te gebruiken. Iedere natie heeft haar idealen en nationale trots. We lijken nog steeds niet bij machte de Joden als een gewoon volk te zien, in staat tot grootse daden maar ook tot schurkenstreken.

Er lijkt bovendien sprake van misplaatst schuldgevoel tegenover de Palestijnen. Zij zouden hebben moeten boeten voor onze zonden, en plaats hebben moeten maken voor de overlevenden van de Holocaust. Het is een misleidend beeld, want veel Joden kwamen uit andere Arabische staten waar zij werden gediscrimineerd en verdreven, en Palestijnse leiders sympathiseerden met de nazi's en zetten lokale gemeenschappen al ver voor IsraŽls stichting aan tot geweld tegen Joden in Palestina. Geen volk bovendien, dat zoveel internationale steun en hulp krijgt als de Palestijnen, waar aparte VN hulp- en solidariteitsorganisaties en speciale VN rapporteurs voor bestaan, en dat als enige niet-staat is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. Andere statenloze volken zoals de Tibetanen, de Koerden of de West-Saharanen kunnen slechts dromen van deze aandacht en steun. Maar zij strijden dan ook niet tegen Joden.

Ratna Pelle

NB: Een wat kortere versie van dit artikel had ik afgelopen woensdag aan de Volkskrant ter plaatsing in Forum aangeboden.


Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Sunday, 18 January 09, schreef Robbert

Ratna, ik denk dat er nog een belangrijke reden is.
Israel wordt gezien als verlengstuk van de Verenigde Staten, en als het een koloniaal project van het Westen. Veel mensen hebben de behoefte om zichzelf te profileren als strijder tegen westerse uitbuiting, en zijn in een groot gat gevallen na het wegvallen van het apartheidsregiem in Zuid Afrika. Israel is nu een surrogaat om dat actiegevoel weer terug te krijgen. Je ziet het ook aan de terminologie, Israel als apartheidsstaat met bantustas voor de palestijnen. De leiders van Israel zien er bovendien īwitī uit, zeker met die maatpakken, en de palestijnen donker. En een situatie waar witten de militaire superioriteit hebben en de donkeren de underdog, wordt natuurlijk als racistisch ervaren.

op Saturday, 24 January 09, schreef Jan Geurtsen

Laten we er niet omheen draaien, extreem links heeft de antisemitische toon al in de jaren 70 gezet. Aly GŲtz heeft in zijn boek,"Unser kampf,"deze idealistische jongeren, waarbij hijzelf hoorde toch ook als een verlengstuk van de Nazi ideologie genoemd.
Ook het consequent weigeren van politici om het handvest van de Hamas ter discussie te stellen, is veelbetekenend.

op Thursday, 5 February 09, schreef Kees Rudolf

Die stelling van Pijpers (Clingendael) dat de christelijke verbondenheid met IsraŽl ten grondslag zou liggen aan onze steun voor dit land vind ik zeer aanvechtbaar. Voor een kleine groep Christenen gaat het zeker op dat ze vanuit een speciale verbondenheid met IsraŽl dat land steunen. Maar het hele idee dat er tengevolge van Christendom sprake zou zijn van "onze steun" lijkt mij niet waar te maken. Onze? Van wie? De meeste Nederlanders, in doorsnee? Die steun voor IsraŽl valt nogal mee, of tegen, al naar gelang je dat uit wil drukken. Op het punt van achter IsraŽl staan voel ik me als niet-christen en niet-jood tamelijk alleen staan, en zelfs onder mijn joodse- resp. vaag christelijke kennissen moet ik met een lantarentje zoeken naar mensen die achter IsraŽl staan, meer dan in de minimale zin dat IsraŽl bestaansrecht heeft.
Ons land is verder tamelijk rijk aan ex-christenen, of in elk geval mensen met christelijke ouders, en er wordt wel eens beweerd dat in hen het christendom als duidelijk herkenbaar element nog een beetje doorwerkt, zelfs al gaan ze, zoals de meeste onzer landgenoten, nooit naar de kerk en is hun bijbelkennis nul. Nu, als dat zo is, dan uit zich dat nog herkenbare element van die kinderen of kleinkinderen van christenen meestal niet in de vorm van verbondenheid met IsraŽl. Vele van die recente en minder recente afvalligen zijn bijvoorbeeld rabiaat links geworden en reuze begaan met het lot van de Palestijnen, want dat hoort daar zo bij. Je zou dus ook kunnen beargumenteren dat "onze" steun voor de Palestijnen gevolg is van de christelijke erfenis.
Onder de nog praktiserende christenen ligt de zaak ook nogal verdeeld; Ratna wijst daar al op. Zo heb je dat ICCO en nog zo wat van die reuze christelijke organisaties die je onmogelijk ervan kan verdenken erg pro-IsraŽl te zijn. Dan druk ik me eufemistisch uit.
Verder heb ik al meermalen kunnen constateren hoe gewoon conformisme, fatsoen en brave burgerlijkheid, zoals je kan aantreffen bij een bepaald type protestantse christenen, tot een tamelijk sterke pro-palestijnse attitude kan leiden. Dan heb ik het over brave mensen, die tuk zijn op lezen, en dan bijvoorbeeld Geert Mak van A tot Z spellen, die hun dagbladen lezen met interessante artikelen over die bijzonder interessante Edward SaÔd, die dagelijks het NOS-journaal aanzetten om maar niets te missen, want van het wereldgebeuren willen ze op de hoogte zijn, reuze vlijtig, reuze braaf. En opdat hun bijzondere christelijke medemenselijkheid en hun welgeÔnformeerdheid niet onopgemerkt blijft zijn ze er ook tuk op hun hoogst originele en van medemenselijkheid doortrokken pro-palestijnse mening in eigen kring met anderen te delen.
Dat zijn dan protestantse christenen. Moeten we het over de katholieke nog hebben? Goed, niet alle katholieken zijn als Van Agt, maar laten we maar vaststellen dat het beeld gemengd is.
Die stelling van Pijpers slaat dus helemaal nergens op. Jammer genoeg, want in de eerste plaats is er eerder sprake van "onze" verbondenheid met de Palestijnen dan van "onze" verbondenheid met IsraŽl, en voor zover het Christendom daar een rol in heeft, dan vermoedelijk eerder als bevorderende factor van "onze" verbondenheid met de Palestijnen.

op Friday, 6 February 09, schreef Kees Rudolf

Kleine zelfcorrectie, voor zover dat er toe doet: ik heb inmiddels gelezen wat Pijpers zelf over de relatie tussen IsraŽl en Nederland heeft geschreven en constateer dat de stelling die ik boven aanvechtbaar noem niet aan hem kan worden toegeschreven. Mijn vorige reactie blijft geldig als reactie op die stelling, maar niet als kritiek op Pijpers.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.