IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De puinhopen van Gaza en het pragmatisme van Hamas

IMO Blog, 2009

Nu het einde van het IsraŽlische offensief in de Gazastrook drie weken achter de rug is, is Gaza nagenoeg uit de berichtgeving van het journaal en achtergrondprogramma's verdwenen, met uitzondering van een enkele documentaire afgelopen dinsdagavond, en natuurlijk werd Olmerts dreiging van een buitenproportionele reactie op de vele raketbeschietingen sinds het staakt het vuren prominent gebracht. Van deze dreiging is niet veel terecht gekomen, en ze had meer te maken met de verkiezingen en met frustratie dan met de reŽle mogelijkheid van een nieuw grootschalig conflict. IsraŽl wil niet het risico lopen dat een miljoen kiezers straks met gevaar voor eigen leven naar de stembus moeten, en bovendien zijn in Egypte onderhandelingen bezig over een bestand van een of zelfs anderhalf jaar, die men niet wil verstoren.


Ondertussen is gebleken dat de UNRWA school,waar honderden Palestijnen zich schuilhielden voor de IsraŽlische bommen, niet door IsraŽl is beschoten en er geen doden in de school waren. De tankgranaten vielen in de straat waaraan de school lag, en daar maakten zij hun dodelijke slachtoffers. Daarmee zijn de doden en gewonden niet geholpen, maar er is een fundamenteel verschil tussen de beschieting van een school, een UNRWA gebouw waar mensen zich veilig waanden, en van een straat waar ook door Hamas werd geschoten. Dit heeft UNRWA leider John Ging zelf ook duidelijk tot uitdrukking gebracht toen hij zijn woede over deze beschieting op alle televisiestations mocht uiten en de eigen correspondenten die bevestigden. Juist het feit dat honderden Palestijnen in de school beschutting zochten en zich veilig waanden versterkte de onvrede met IsraŽls offensief en leidde tot veel verontwaardiging. Nadat bekend werd dat IsraŽl de school niet had beschoten bleef Ging draaien, en ontkende opeens ooit anders te hebben beweerd.

Dit incident zou vraagtekens moeten zetten bij de betrouwbaarheid van de VN en haar onpartijdigheid in het conflict, en ertoe moeten leiden dat aan haar claims niet automatisch meer geloof wordt gehecht dan aan die van IsraŽl, zoals nu eigenlijk altijd gebeurde. De kans daarop lijkt me echter miniem, ook omdat het journaal niet eens de moeite nam de nieuwe feiten omtrent de beschieting van de school te vermelden, en er in de media Łberhaupt weinig aandacht voor was. In dit soort gevallen zijn Gaza en IsraŽl opeens niet interessant voor de media. Ook de confiscatie van UNRWA hulpgoederen door Hamas werd slechts kort vermeld op het journaal, en de eerste keer eerder deze week werd in het geheel niet vermeld. Volgens zowel IsraŽlische bronnen, Palestijnse en ook een Jordaanse krant is dit ook tijdens IsraŽls offensief meermaals gebeurd maar de VN heeft dit altijd ontkend, en dus was het niet vermeldenswaard volgens de Nederlandse media. Nu we weten hoeveel VN beweringen - en ontkenningen - waard zijn, zou aan die beschuldigingen van diefstal van hulpgoederen alsnog aandacht besteed kunnen worden. Waarom heeft Sander van Hoorn de Palestijnen niet opgezocht, die nu zonder meel, granen en melk zitten, en daar een mooie reportage over gemaakt?

De algemene teneur in de media en in de publieke opinie lijkt te zijn dat Hamas niet militair is te verslaan, dat IsraŽls acties (wat het ook doet) Hamas in de kaart spelen, en dat we niet om Hamas als politieke factor van betekenis heen kunnen, waarbij dan ook altijd weer even op de democratische verkiezingen die Hamas aan de macht hebben geholpen wordt gewezen. Wat niet wordt gezien, is de rol van de media en politici in deze legitimatie van Hamas. Als iedereen roept dat Hamas nauwelijks een schrammetje heeft opgelopen, en de Al Qassam Brigades hun verhaal mogen doen in de NRC en op het journaal, als de media roepen dat Hamas' grip op Gaza zo stevig is en we met Hamas moeten praten, dan versterkt dat de positie van Hamas, en versterkt het de idee onder Palestijnen dat de buitenwereld zich bij Hamas zal neerleggen en haar zal accepteren, en onder Hamas zelf dat het inderdaad geaccepteerd zal worden, ook zonder concessies te doen aan haar uitgangspunten. Zeker als steeds meer journalisten, politici en publieke figuren Hamas' 'recht op verzet' verdedigen, door de blokkade aan te wijzen als de oorzaak van de problemen en haar geweld, en haar legitimiteit benadrukken vanwege de verkiezingen die zij gewonnen heeft (het wat minder democratische karakter van de bloedige coup in juni 2007 wordt Hamas graag vergeven, je kan nou eenmaal niet alles hebben), dan valt de druk weg op Hamas om zich daadwerkelijk te matigen.

Een en ander werkt dus als een self fulfilling prophecy. NRC schreef vorige week in een hoofdredactioneel commentaar dat het Sri Lankese leger na een maand van zware gevechten waarschijnlijk de beslissende slag heeft toegebracht aan de Tamil Tijgers. Hamas is op zichzelf net zo goed militair te verslaan en waarschijnlijk makkelijker, want IsraŽl heeft een zeer goed getraind en gemotiveerd leger en uitstekende inlichtingen, en de Gazastrook is een klein gebied. Het Sri Lankese leger geniet echter een beslissend voordeel boven het IDF: het kan ongestoord zijn gang gaan, zonder dat ieder incident waarbij burgerdoden vallen groot in de media komt, zonder dat het Rode Kruis en de VN moord en brand schreeuwen, zonder dat de activiteiten van het leger buitenproportioneel worden genoemd en zonder dat de VN Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen komt. Heeft u de afgelopen maand ook maar ťťn reportage gezien over de vele burgerdoden in Sri Lanka en dat de ziekenhuizen de gewonden niet meer aankunnen? Ik weet het, er zijn allerlei redenen waarom er meer aandacht is voor IsraŽl en de Palestijnen, maar er is geen rechtvaardiging voor de selectieve preoccupatie met (vermeende) IsraŽlische wandaden, terwijl die van Hamas bijna volkomen werden en worden genegeerd. We lijken niet te beseffen dat wat we hier doen en roepen, hoe er hier over het conflict wordt gedacht en hoe politici en de EU en de VN daarop reageren, de loop van het conflict ook beÔnvloeden.

Er was een prachtige gelegenheid aan het eind van IsraŽls offensief om te zeggen tegen Hamas: "Jullie hebben in een illegale coup de macht gegrepen en Fatah de tent uitgevochten, jullie hebben altijd geweigerd om de akkoorden tussen de PLO en IsraŽl te erkennen, jullie willen een VN lidstaat vernietigen. Jullie vuren sinds 2001 raketten af op een land waarvan jullie volk voor de levering van essentiŽle zaken als energie en humanitaire hulp afhankelijk is. Hoe stom en ook immoreel kun je zijn? Jullie hebben nu de keuze: jullie accepteren een staakt het vuren op onze voorwaarden, laten de PA weer toe in Gaza en zweren het geweld af, of jullie moeten het verder zelf maar weten. In het laatste geval vechten jullie en IsraŽl het zelf maar uit en bemoeien wij ons er niet meer mee. Aan jullie de keuze." De inwoners van Gaza zullen zich dan waarschijnlijk tegen Hamas keren, een beweging die hen inderdaad niets dan ellende brengt. Ook nu is trouwens de steun voor Fatah een stuk groter dan die voor Hamas, evenals voor IsraŽls offensief (sinds zeker een jaar geeft iedere enquÍte deze uitkomst), maar ook dat wordt door de media hier genegeerd of zelfs tegengesproken.

In plaats van bovenstaande tegen Hamas te zeggen, en ze voor hun eigen daden verantwoordelijk te houden, werd en wordt Hamas' propaganda schaamteloos geslikt en zijn de leugens van haar apologeten gemeengoed in Nederlandse media. Zoals dat de raketaanvallen een wanhoopsdaad zijn en in feite weinig voorstellen, dat Hamas zich heeft gematigd maar van het Westen de kans niet krijgt, dat Hamas democratisch gekozen is en een legitieme vertegenwoordiger van de Palestijnen en het Westen dat moet erkennen en met Hamas moet praten, en dat Hamas al lang met de zelfmoordaanslagen is gestopt en een langdurig bestand heeft aangeboden. De vele feiten die dit tegenspreken worden genegeerd, zoals de vele, vele extreme uitspraken van Hamasleiders, de haat en verheerlijking van geweld op hun TV station, de vele verijdelde aanslagen, de extreme voorwaarden voor zo'n bestand, het feit dat haar handvest nooit is veranderd of buiten werking gesteld, de trainingen voor jonge kinderen, en de vele berichten en video's over hoe het burgers als menselijk schild gebruikt.

De media en veel politici hebben de eisen van Hamas in grote lijnen overgenomen: de grenzen moeten onvoorwaardelijk open, dan neemt 'vanzelf' de smokkel via tunnels af want er zijn geen tekorten meer, en Hamas kan bij de wederopbouw van de Gazastrook en bij de grenscontroles niet worden genegeerd. Ook wat betreft de bezetting en Abbas' zogenaamde toegeeflijkheid richting IsraŽl is er veel begrip voor Hamas' standpunten en meer 'principiŽle en standvastige' houding. Het is allemaal onzin, want toen de grenzen open waren, was er ook geweld tegen IsraŽl, en IsraŽls terugtrekking uit Gaza heeft tot meer, niet minder, geweld geleid. De IsraŽlische terugtrekking is echter lang geleden, en de verwachtingen dat de Palestijnen nu in Gaza zelf iets op konden bouwen, dat op de plaats van de afgebroken nederzettingen appartementencomplexen voor de vluchtelingen zouden verrijzen, en de nog in tact zijnde kassen de Palestijnse economie vooruit konden helpen, zijn reeds lang vervlogen. We weten niet meer dat waar vroeger de nederzettingen stonden trainingskampen werden opgezet door Hamas, en dat de kassen zijn geplunderd. We weten niet meer dat de IsraŽlische regering haar burgers beloofde, dat als men nu nog vanuit de Gazastrook zou worden beschoten, IsraŽl hard zou terugslaan en dit als een oorlogsverklaring zou beschouwen. Gaza was immers niet meer bezet en IsraŽl had, zeer tegen de zin van rechts, de Philadelphi Corridor opgegeven, de strook langs de grens met Egypte waar het leger patrouilleerde om wapensmokkel tegen te gaan. Er kwam een regeling waarbij IsraŽl op afstand enige controle hield over de grens, maar het kon niks doen als daar dingen gebeurden die haar niet zinden, en als Egypte bijvoorbeeld grote groepen Palestijnen doorliet voor de jaarlijkse haj. Honderden en wellicht duizenden Hamas strijders hebben langs deze weg trainingen in Iran en Libanon gevolgd en zijn met cashgeld teruggekeerd.

Er zijn een paar simpele dingen die Hamas kan doen om de grenzen open te krijgen, maar niemand die ze daarop wijst: Shalit vrijlaten, in een gevangenenruil waarin ze niet alle Hamasgevangenen eisen, maar bijvoorbeeld 'slechts' 1.000 mensen, en waarin ze enkele namen van de ergste terroristen van hun lijst van vrij te laten gevangenen schrappen, dit als symbolisch gebaar naar IsraŽl toe, dat volgens veel geruchten zelf al voor een groot deel met de eisen van Hamas heeft ingestemd. Men kan ook stoppen met het afschieten van raketten op IsraŽl, en de andere gewapende groepen daartoe dwingen. Dat laatste moet geen probleem zijn, gezien de alom gerapporteerde sterke machtspositie van Hamas in Gaza. Het is natuurlijk volkomen onrealistisch en utopisch, maar als Hamas echt vrede zou willen en haar volk uitzicht op een eigen staat wil bieden, zou men kunnen overwegen de al 60 jaar oude realiteit van een Joodse staat te erkennen. Dat zou eigenlijk geen probleem moeten zijn, gezien het feit dat het handvest volgens veel 'deskundigen' niet meer telt en het verkiezingsprogramma uit 2006 zo verzoenend was, en gezien het zogenaamde pragmatisme van Hamas.

Het is vreemd dat de mensen die Hamas het hardst prijzen voor haar vermeende pragmatisme het zo logisch vinden dat het principieel blijft weigeren om IsraŽl te erkennen en de akkoorden die de PLO met IsraŽl heeft gesloten. Als Hamas eigenlijk de facto IsraŽl al zou erkennen, waarom dit niet ook officieel doen en daar alle vruchten van plukken zoals miljarden aan internationale hulp, erkenning, steun, IsraŽlische concessies etc.? Het hoeft echt niet van harte, dat heeft Abbas ook nooit gedaan. Velen binnen Fatah laten zich nog steeds dubbelzinnig uit over de tweestatenoplossing, men blijft het recht op terugkeer van alle vluchtelingen eisen, 'martelaren' prijzen, de Holocaust ontkennen en IsraŽl met de nazi's vergelijken. Het kan allemaal, zolang je bij officiŽle gelegenheden zegt dat je voor de tweestatenoplossing bent en een Palestijnse staat binnen de 1967 grenzen nastreeft. Daar kun je dan zachtjes in het Arabisch 'voorlopig' achteraan zeggen, en op rally's voor je eigen publiek mag je sowieso zeggen wat je wilt - dat wordt in het Westen naar goed gebruik gewoon genegeerd.

Het feit dat dit Hamas nog te ver gaat, dat men al die voordelen voor zichzelf en het Palestijnse volk laat liggen, omdat men weigert een paar halfslachtige woorden uit te spreken en zich in het bijzijn van Amerikanen en 'Zionisten' te vertonen, laat voor mij zien dat Hamas absoluut niet pragmatisch is, dat het welzijn van het Palestijnse volk haar weinig kan schelen en dat zij waarschijnlijk wordt geleid door zeer rigide islamitische dogma's. Dat laat onverlet dat Hamas leden heel charmant kunnen zijn en in vloeiend Engels een goed verhaal kunnen houden voor een Westers publiek, maar een echt kritische journalist zou toch door deze faÁade heen moeten kunnen prikken. Jammer dat dat nooit gebeurt.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.