IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel vooruit na de verkiezingen

IMO Blog, 2009

De IsraŽlische kiezers hebben afgelopen dinsdag gekozen, maar helaas niet in alle opzichten even duidelijk, waardoor nu zowel Livni als Netanjahoe de overwinning opeisen. Ondanks de voorspelde winst voor Likoed - in december stonden ze op 35 zetels - bleef Kadima de grootste partij, en ook Lieberman won minder dan in de peilingen verwacht. Toch is de kans op een rechtse regering aanzienlijk, aangezien Netanjahoe niet onder Livni wil dienen en - vooruitlopend op de officiŽle benoeming door Peres van degene die de coalitieonderhandelingen mag leiden - nu al druk bezig is om een regering samen te stellen. Wil hij zonder Kadima een regering vormen, dan heeft hij echter vier andere partijen nodig naast Likoed, waaronder partijen met exotische namen als Verenigd Torah JudaÔsme of Habayit Hajehudi, dit naast de ultraorthodoxe Shas en de anti-Arabische Yisrael Beiteinu die wil dat alle Arabieren een loyaliteitsverklaring aan de staat tekenen. De kans dat daar een stabiele coalitie uitkomt die niet direct met de hele wereld ruzie maakt lijkt klein, en Netanjahoe zal dan ook proberen Kadima in zijn coalitie te betrekken, maar de vraag is of die zin heeft de tweede viool te gaan spelen.


Opvallend is het enorme verlies van zionistisch links. De Arbeidspartij en Meretz hebben nu samen slechts 16 zetels. De drie Arabische partijen hebben samen 11 zetels, maar niet alleen kunnen zij zeker niet alledrie tot links worden gerekend, zij weigeren om in een zionistische regering deel te nemen. Wel hebben zij de regering-Rabin indertijd gedoogsteun gegeven, om zo een meerderheid voor het Oslo vredesproces te garanderen. Het verlies van links is extra tragisch omdat links de staat IsraŽl indertijd heeft opgebouwd. Tot 1977 had IsraŽl altijd een linkse regering, en was laborzionism de dominante ideologische stroming, met de kibboetsbeweging en de machtige vakbond Histadroet als manifestaties. De belangrijkste reden dat links zo heeft verloren is dat zij zich met het vredesproces identificeerde en daar alles op inzette, ten koste van andere progressieve thema's. In de woorden van Ami Isseroff:

The Israel Labor party and Meretz put all their political capital into the peace process. Social justice, sound economics, ethics in government, the fight against religious coercion, in fact, every principle of the Israeli labor movement and the Israeli left, were all sacrificed to keep together coalitions that would support peace. But the peace process failed. The ultraorthodox parties that were bribed took the money and built nursery schools and Yeshivot, and the nursery schools and Yeshivot taught the students that not one millimeter of "Holy Land" must ever be surrendered. Incredibly, the Labor party and Meretz had forgotten that the political preferences of an electorate are based on culture and ideology. The policy of sacrificing every princiole for peace reached total absurdity when Ehud Barak, Labor and Meretz were in power. To satisfy their right-wing coalition parties, the "leftist" government built thousands of housing units in the West Bank. Settlements could not build peace.

Bovendien erkenden beide partijen niet of moeizaam dat en waarom het Oslo vredesproces en Camp David waren mislukt. Naast bovenstaande was dat het feit dat de Palestijnen niet echt bereid waren IsraŽl te erkennen en een compromis te sluiten, en evenmin om van terrorisme af te zien als middel om hun doelen te bereiken. Vooral Meretz bleef op Arafat als vredespartner inzetten, ook toen bekend was dat met zijn actieve steun wekelijks bussen werden opgeblazen. Rechts bleek achteraf gelijk te hebben gekregen dat de IsraŽlische concessies tijdens het vredesproces niet tot minder, maar tot meer geweld leidden, zoals dat later in Gaza opnieuw is gebeurd. Anderzijds wisten Meretz en Labor niet duidelijk te maken dat het ook mogelijk is nederzettingen te ontruimen, of op zijn minst te stoppen met de bouw in nederzettingen, zonder dat dat ten koste van de veiligheid gaat. De nederzettingen bieden IsraŽl immers geen veiligheid, dat doet het IDF, dat nog steeds geregeld aanslagen verijdelt en bij de checkpoints explosieven in beslag neemt. Maar een tweestatenoplossing is niet compatibel met de aanwezigheid van het IsraŽlische leger op de Westoever, en dat is, meer dan het moeten opgeven van nederzettingen, de reden dat veel IsraŽli's het vredesproces wantrouwen en op Likoed of Yisrael Beiteinu hebben gestemd, beide seculiere partijen die het niet om een principieel behoud van het 'Bijbelse hartland' gaat, maar om een groot en fundamenteel wantrouwen in de Palestijnen als vredespartner en in de internationale gemeenschap als objectieve bemiddelaar. Tegelijkertijd zien de meeste IsraŽli's in dat de bezetting geen toekomst heeft en zij niet alleen de Palestijnen, maar ook IsraŽl zelf, diep schaadt. Ami Isseroff schrijft daarover:

On election night, two Israelis explained in two or three sentences, what really happened in the elections and what motivates Israeli political society today. Amnon Dankner, former editor of Maariv newspaper, was featured as an election night commentator on Israel Channel 1. He spoke clearly for the majority of Israelis when he said that the two great disasters of Israeli policy were the occupation and settlements, and the Oslo process. In other words, Israelis understand that the occupation must end, and also comprehend the impossibility of making peace with the Palestinians. It follows that there is no party that publicly represents the precise view of the Israeli public, and they gave the majority of votes to two parties that at least represented themselves as coming closest, however imprecisely, to representing both views, but with every different emphases.

Kadima is gebaseerd op de idee van eenzijdige terugtrekking, en dat is gebaseerd op het opgeven van de bezetting zonder met de Palestijnen vrede te hoeven sluiten, een idee dat overduidelijk niet werkt zoals Gaza heeft laten zien. Dat Kadima desondanks en ondanks haar matige beleid van de afgelopen jaren nog zoveel stemmen heeft gekregen, duidt erop dat veel IsraŽli's een gematigde lijn voorstaan en voor vredesonderhandelingen zijn.

Ami is pessimistisch wat betreft de nieuwe regering:

That is not really what the Israeli public wanted when they gave the largest block of votes to the two central parties, but there is every indication that that is what they will get. For most of the Israeli public, there may be no national camp, but for Bibi there certainly is. This government will build settlement units. It will fund Yeshivot and starve universities. It will rob the poor to feed the rich. It will perpetuate religious coercion and discrimination against Arabs. It will ignore the falling level of Kinneret waters. Zippy Tzipi Livni and not-nice Ehud Barak can decide to join this government or not to join it. It won't make much difference.

Ik zie twee lichtpuntjes:

In het verleden hebben de haviken soms juist vergaande concessies gedaan, zoals Begin die vrede met Egypte sloot en de nederzettingen in de SinaÔ ontruimde, en Sharon die de nederzettingen in Gaza ontruimde. Men zegt dat juist de haviken nederzettingen moeten ontruimen, want alleen zij zouden in staat zijn een opstand van de kolonisten en rechts te vermijden. Daar zit wat in, maar het probleem is dat zij per definitie minder geneigd zijn tot concessies, en voorzover zij de Westoever niet als door God gegeven beschouwen, zien zij de nederzettingen als handig drukmiddel tegen de Palestijnen ('time is running out for you'), en als troefkaart die je tot het laatst moet bewaren.

En daarmee komen we bij mijn tweede lichtpuntje, en dat is dat Amerika misschien dat zetje kan geven dat nodig is om een havik nederzettingen te laten ontruimen, of in ieder geval niet bij te bouwen. Daarmee begeef ik me op glad ijs, want ik ben er zelf bepaald geen voorstander van dat IsraŽl gedwongen wordt onder voor haar ongunstige voorwaarden allerlei concessies te doen, zoals een internationale troepenmacht op de Westoever en terugtrekking van het leger, dit zonder dat de Palestijnen een fatsoenlijk bestuur hebben, een einde hebben gemaakt aan de opruiing in media en moskeeŽn en IsraŽl als Joodse staat hebben erkend. Het risico is reŽel dat Obama en zijn team in hun voortvarendheid ieder teken van vooruitgang van het Palestijns bestuur en hun veiligheidsdiensten zullen aangrijpen om van IsraŽl royale tegengebaren te eisen. Om dan nog maar eens optimistisch te zijn: wellicht dat deze voortvarendheid en de terughoudendheid van Netanjahoe in het doen van concessies uiteindelijk de perfecte mix zullen opleveren. En hopelijk kiest Netanjahoe, wanneer hij voor de keuze staat ofwel op het gebied van de nederzettingen in te binden, ofwel op een gebied waar de veiligheid van IsraŽl werkelijk in het geding is, voor dat eerste, wat Shas of andere coalitiepartners ook mogen zeggen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Friday, 15 May 09, schreef Geus

Het is verdrietig te zien, dat de israelische bevolking zich laat verzuilen in links en rechts.

Links in Nederland is hoogst antisemitisch, rechts ook, iedereen doet mee met de leugens der staat. De notoire papist Pim Fortuyn werd rechts genoemt, hoewel die aanmerkelijk linkser was dan Jan Marrijnissen, ook een papist. Eigenlijk zijn alle politieke kandidaten in Nederland papisten, want iedereen die niet tegen kinderen van 3 jaar propaganda maakt voor de Kardinaal Sinterklaas wordt politiek uitgeschakeld door de politieke infiltratie.

Links:
PPR is opgezet door de papist Ruud Lubbers.
Groenlinks, welke haar oorsprong ondermeer heeft uit de PPR, is jarenlang geleidt door de notoire papist Paul Rosenmuller. De naam lijkt joods, maar Rosenmuller is een Rooms Katholiek!
Hans van Mierlo, opgeleidt door de JezuÔeten van het Canisius College, waar ook Ruud Lubbers werd opgeleid overigens, zette een linkse partij op.
Che Guevarra was ondersteunt door Rooms Katholieke bevrijdings Theologie.

Rechts: Jan Peter Balkenende van het PKN. Officieel Gereformeerd in Nederland, in het buitenland een Calvinist genoemt, gaat op Zondag ochtend naar de Papenmis. De PKN, Protestantse Kerk Nederland, draagt het logo van de Heilige Stoel in Rome. Papisten! Ehr, in de Geneve vertaling wordt het woord "Kerk" niet eens genoemt, want dat instituut staat niet vermeld in de Bijbel!

O Babylon, de priesters van Dagon!
United Nations met het logo van julius Ceasar stuurt troepn naar Israel om de Paus te vertegenwoordigen. De maffiose Perez houdt gezellige conversaties met de Paus, maar journalisten houden lulverhalen over links en rechts?!

Ik weet niet of u dat bewust doet, of dat u leugens geloofde.
Bekeert u!

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.