IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestijnse Autoriteit houdt niet van vredesmuziek jeugdorkest

IMO Blog, 2009

Het begon zo mooi: een Palestijns jeugdorkest speelde vorige week voor overlevenden van de Holocaust in IsraŽl. De kinderen, tussen 11 en 18 jaar oud, wisten niet wat de Holocaust is en leerden dat de verhalen van gaskamers geen propaganda zijn. De overlevenden leerden dat niet alle Palestijnse kinderen later een martelaar voor de goede zaak willen worden.


Kort daarna werd het orkest, uit het vluchtelingenkamp van Jenin, ontbonden. De Palestijnse autoriteiten - onderdeel van het gematigde leiderschap van president Machmoed Abbas - meenden dat de Holocaust een politieke zaak was en de kinderen niet in een dergelijk politiek dispuut betrokken dienden te worden. De leider van het kamp zei verder:

Adnan al-Hinda, director of the Popular Committee for Services in the Jenin refugee camp, said that the participation of the children in the concert was a "dangerous matter" because it was directed against the cultural and national identity of the Palestinians.

He accused "suspicious elements" of being behind the Holon event, saying they were seeking to "impact the national culture of the young generation and cast doubt about the heroism and resistance of the residents of the camp during the Israeli invasion in April 2002."


Het is uiteraard zťťr gevaarlijk als kinderen leren dat de Holocaust heeft plaatsgevonden en dat er mensen van vlees en bloed in IsraŽl wonen, waarmee ze kunnen praten en muziek maken.

De 'nationale cultuur' die volgens Al Hinda en anderen bedreigd wordt met dit jeugdorkest, is die van de bevrijding van het vaderland door gewapende strijd, waartoe kinderen al op jonge leeftijd worden opgeroepen. Palestijnen die het pad van de vrede, verzoening en dialoog bewandelen zijn inderdaad een bedreiging voor deze hardliners. Zij handelen echter meer dan wie ook in het belang van de Palestijnen en hun identiteit. Alleen indien de Palestijnen vrede en dialoog als onderdeel van hun nationale cultuur gaan zien, kan er immers een succesvolle Palestijnse staat naast IsraŽl komen en een einde aan dit al bijna eeuw oude conflict. Als iets onschuldigs als spelen voor overlevenden van de Holocaust al niet kan, wat dan te denken van werkelijke dialoogactiviteiten, waarbij Palestijnen geconfronteerd zullen worden met een zionistische visie, met Joodse rechten en claims, en met hun eigen zwarte bladzijden, zoals moefti Al Husseini en zijn sympathisanten?

We moeten ons dan ook afvragen wat dit zegt over de intenties van de Palestijnse Autoriteit. Natuurlijk, veel vluchtelingen in Jenin zijn arm, zij zijn de IsraŽlische inval in hun kamp, nadat ettelijke zelfmoordaanslagen vanuit Jenin waren gepleegd, niet vergeten. Maar dat soort excuses zijn te makkelijk. Beide partijen hebben geleden en lijden nog vanwege het conflict, en de Joodse geschiedenis is vol met lijden en onrecht. Als dat een excuus is dan kan er dus nooit vrede komen, en hoeft niemand ooit te proberen de ander als mens van vlees en bloed te zien, een mens dat ook rechten heeft en ook onrecht is aangedaan.

NRC Handelsblad, dat hierover opvallend genoeg berichtte , citeerde een IsraŽlische Arabier die zich met de Holocaust bezighoudt, die zei dat veel Palestijnen het gevoel hebben dat IsraŽl de Holocaust gebruikt om haar onderdrukking van de Palestijnen te rechtvaardigen. Ook dit excuus is te makkelijk. Sommige IsraŽli's doen dat, maar voor velen is IsraŽl een plek waar zij tegen dergelijke uitroeiingspogingen beschermd zijn, en waar zij na de Holocaust een nieuw leven hebben kunnen opbouwen, hun identiteit en trots hervinden en waar zij niet meer afhankelijk zijn van de goodwill van niet-Joden om hun als minderheid met respect te behandelen. Tegenover de Joden die de Holocaust misbruiken om alle geweld van IsraŽl goed te praten staan zij die juist vanwege de Holocaust aan zichzelf veel hogere eisen stellen dan aan andere landen en volken, zij die IsraŽl juist continu bekritiseren, vaak in het Engels zodat de rest van de wereld het ook meekrijgt. En terwijl de antizionisten elders van dergelijke verhalen gretig smullen, blijven zij roepen dat IsraŽli's menen zich alles te kunnen permitteren, dat ze zo nationalistisch zijn en zo onverschillig voor het leed van anderen. Sommigen zijn echter juist opvallend onverschillig voor wat ze hun eigen land met hun eenzijdige kritiek aandoen.

De ontbinding van dit jeugdorkest staat zeker niet op zichzelf. Onlangs werd op de PA televisie een bloedbad uit 1978 op een IsraŽlische bus herdacht als een heroÔsche daad. De TV-zender van de Palestijnse Autoriteit zendt geregeld videoclips uit waarin terroristen worden geŽerd als helden en de bevrijding van geheel Palestina wordt gepredikt. Vorig jaar wou de PLO haar Al Quds eremedaille uitreiken aan twee terroristen, waarvan een had geholpen bij een zelfmoordaanslag die onder andere een Nederlands gezin met jonge kinderen het leven kostte. Onder druk van onder meer Livni zag Abbas hiervan af.

Dit soort zaken worden stelselmatig genegeerd in het westen, waar Abbas als een zwakke maar welwillende en op vrede uit zijnde leider wordt neergezet, en de PA als het gematigde leiderschap dat zich al lang bij een tweestatenoplossing heeft neergelegd en geweld tegen IsraŽl afkeurt. Over de vermeende erkenning van IsraŽl zie: "Fatah erkent Israel nog steeds niet, erkenning door PA dient alleen voor internationale steun".

De leidster van het Palestijnse jeugdorkest, Wafa Younis, heeft onze hulp nodig. Ze vermoedt dat achter de ontbinding van het orkest ook een poging zit om haar fondsen over te nemen, wat bij de corrupte PA niet zo'n vreemde gedachte is.

The heartbroken leader of the youth orchestra, Younes said, camp officials closed the ensemble so they could take over its funds.
"They want to destroy this group,.. It's a shame, it's a tragedy. What did these poor, elderly people do wrong? What did these children do wrong?"


Een paar dagen na de ontbinding van het orkest is de IsraŽlisch-Arabische Younis door de PA de toegang tot Jenin ontzegd vanwege dreigementen. Ze geeft echter de moed niet op:

The 50-year-old music teacher said she was unfazed and would continue her teaching "after the storm dies down". She says that the aim of last week's performance in the city of Holon was not at all political and was designed to "revive the hearts of the elderly". "My calling is to serve the Palestinian cause and to prove to the whole world we are a people of culture and that we love music which is the language of peace," she said.

Ami Isseroff, die zich jarenlang in dialooggroepen voor de vrede heeft ingezet, schrijft hierover:

What can we say to Younes and to her young pupils? Can we say "Summud" - steadfastness? Is help on the way? Will someone raise their voice against this cynical sort of evil and greed? Or will it be excused like so much of the atrocious behavior of Palestinian Authority officials? If nothing is done, it seems the money will be stolen by Fatah officials for propaganda or for their own personal use.

Misschien dat al die zelfbenoemde vredesactivisten die de Volkskrant online zo graag vullen met hun woede over 'IsraŽlische nazi's' hier ook wat over te zeggen hebben? Misschien kunnen zij die voor vrede zijn en met de Palestijnen sympathiseren, hun verontwaardiging hierover laten horen en eisen dat het orkest door mag gaan en Younis bescherming krijgt? Misschien dat mensen als Al Hinda duidelijk moet worden gemaakt dat wat zij doen vrede en een tweestatenoplossing in de weg staat en dus niet wordt getolereerd? Misschien moet de PA duidelijk worden gemaakt dat dergelijke praktijken - en dit geval staat helaas niet op zichzelf - de steun voor haar van de EU in gevaar brengen?

Al die mensen die altijd zo vol zijn van 'tough love' tegenover IsraŽl, kunnen nu misschien wat 'tough love' tegenover de Palestijnse Autoriteit bepleiten? Toon je betrokkenheid bij de Palestijnen en laat je onvrede horen!

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.