IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Volwassen Israel maakt zijn eigen keuzes

IMO Blog, 2009

Hieronder een opiniestuk dat we vorige week hebben ingestuurd naar Dagblad Trouw, maar dat helaas niet werd geplaatst. Ank Muller van Kerk en Vrede reageerde op een lang artikel van emeritus hoogleraar psychiatrie Herman van Praag over Jodenhaat en IsraŽl.

Ronduit bizar is dat wel een tweede ondermaatse reactie op Herman van Praag werd geplaatst, namelijk van Trouws oud-correspondente Tineke Bennema, die nota bene als 'historica' een absurde vertekening van de geschiedenis ten beste gaf. In slechts 514 woorden wist zij de volgende 8 historische blunders te maken:


De Volkerenbond had intussen een delingsplan voor Palestina opgesteld waarbij de joodse minderheid een groter stuk grond kreeg toegewezen dan de Arabische meerderheid. Om die reden verwierpen de Arabieren het plan. Direct na de machtsoverdracht in mei 1948 trokken Joodse troepen de kersverse grenzen over om meer grondgebied te veroveren dan hun was toebedeeld.

1. Het delingsplan was van de VN.
2. De joodse minderheid kreeg niet meer grond toegewezen, want er was geen hervestiging van de Arabische bewoners voorzien zoals in het eerdere plan van de Peelcommissie uit 1938. De Joden zouden het hen toegekende deel, dat overigens voor meer dan de helft uit woestijn bestond, moeten delen met een grote Arabische minderheid.
3. Dat was niet de reden dat de Arabieren het plan verwierpen, zij waren tegen elke Joodse autonomie, zoals blijkt uit hun eigen verklaringen en het feit dat zij ook het delingsplan van 1938 afwezen waarbij de Joden een veel kleiner deel (circa 15%) zouden krijgen.
4. Buitenlandse Arabische troepen waren al ver voor de machtsoverdracht geÔnfiltreerd in het aan de Joden toegekende deel, en de Arabische landen waren degenen die IsraŽl de oorlog hadden verklaard en de nieuwe staat een dag na de uitroeping aanvielen.

Van Praag stelt dat IsraŽl niet expansionistisch is. De feiten: IsraŽl stak sinds 1948 zes maal als eerste met leger en luchtmacht de grenzen van buurlanden over. IsraŽl herbezette de autonome Palestijnse gebieden na de Oslo-akkoorden.

5 en 6. Opzettelijk relevante feiten weglaten is ook liegen: de Arabieren hebben ook na 1948 geen vrede maar alleen een wapenstilstand gesloten met IsraŽl, bedreigden het veelvuldig en dreigden met oorlog, steunden aanvallen van gewapende Palestijnse groepen vanaf hun grondgebied op IsraŽl of lieten na deze te stoppen, en begonnen met oorlogshandelingen zoals het afsluiten van de Straat van Tiran en het bestoken van kibboetsen vanaf de Golan met artillerievuur. Palestijnse strijders werden door het Egyptische leger getraind op bases in de SinaÔ en door SyriŽ op de Golan.
IsraŽl herbezette de autonome Palestijnse gebieden niet na de Oslo-akkoorden, toen heeft zij juist grote delen aan de Palestijnse Autoriteit overgedragen. De herbezetting was een antwoord op een ongekende reeks van bloedige zelfmoordaanslagen binnen IsraŽl nadat de Palestijnen de vredesvoorstellen van Barak en Clinton in Camp David en Taba hadden afgewezen.

Dat veranderde na de IsraŽlische slachtpartijen in Sabra en Sjatilla.

7. IsraŽl pleegde geen slachtpartijen in Sabra en Shatilla, dat waren Libanese christelijke milities van de Falangisten.

Het lapt alle VN-resoluties nu al meer dan 60 jaar aan zijn laars.

8. IsraŽl, de Palestijnen en de Arabische landen hebben allen aan een reeks van VN-resoluties geen of slechts gedeeltelijk gehoor gegeven. Bovenstaande uitspraak is een kwaadwillende karikatuur.

Het blijft raadselachtig hoe 'historici' als Tineke Bennema, Thomas von der Dunk en Anton van Hooff zulke nonsens kunnen uitkramen en dit ook nog in gerenommeerde kranten geplaatst krijgen.

Ratna Pelle & Wouter Brassť

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Volwassen IsraŽl maakt zijn eigen keuzes

Op het eerste gezicht lijkt Ank Mullers betoog (Podium, 7 april) verstandig en genuanceerd, maar het bevat verschillende clichťs en valkuilen. "Eindelijk komt nu het besef dat hij gewoon mens is, onze gelijke, goed en kwaad", zegt ze over de Jood. Was het maar waar. Joden worden nog steeds niet als normale mensen behandeld en hun staat niet als een gewoon land. Geen conflict roept zoveel emotie op als het IsraŽlisch-Palestijnse, en over geen land worden zoveel onjuistheden beweerd als over IsraŽl. Geen land ook wordt zo veelvuldig met de nazi's vergeleken en tegen geen land wordt zoveel gedemonstreerd en geageerd. Ondertussen blijkt uit verschillende onderzoeken een toename van het aantal antisemitische incidenten en van antisemitische ideeŽn in Europa. Antisemitisme is nooit afwezig geweest, en de Jood is na de oorlog niet geromantiseerd zoals Muller stelt, maar het antisemitisme is hooguit tijdelijk onderdrukt.

Niet alle kritiek op IsraŽl is Jodenhaat, maar sommige is dat wel degelijk. Onderzoek toont een duidelijke correlatie aan tussen beide, maar ook in de praktijk blijkt dit: op anti-IsraŽl demonstraties worden vaak ook antisemitische leuzen gescandeerd en op spandoeken meegedragen, en op discussies op internet over IsraŽl zijn veelvuldig antisemitische tirades te vinden. Dat gaat van twijfelachtige kritiek op de vermeende macht en duistere praktijken van de Zionistische lobby, de te grote macht van Joden bij de Volkskrant tot dreigementen aan Joden die zich niet onmiddellijk en publiekelijk tegen de staat IsraŽl uitspreken. Het debat over IsraŽl is behoorlijk uit de hand gelopen sinds de tweede intifada, en kritiek op IsraŽl gaat vaak naadloos over in anti-Joodse uitingen. Dat is misschien ook niet zo vreemd, want IsraŽl is de Joodse staat: land en volk zijn verbonden, al staat lang niet iedere Jood kritiekloos achter IsraŽl.

Muller vervalt in algemeenheden waar zij schrijft dat ieder mens 'de ander' kan gaan haten en politieke leiders dat uitbuiten in tijden van onzekerheid. Ze scheert Geert Wilders, Hutu-politici in Rwanda en de nazi leiders over een kam. Ze vliegt helemaal uit de bocht waar ze een parallel ziet tussen de vredesactivisten in IsraŽl en de mensen die tijdens de oorlog in het verzet zaten, en tussen de mensen die in beide gevallen 'wegkeken'. Daarmee is iedereen die IsraŽls (vermeende) wandaden tegen de Palestijnen goedkeurt of begrijpelijk acht dus te vergelijken met wie tijdens de oorlog bij de vernietiging van de Joden wegkeek. Dit is onhoudbaar en op zijn best zeer naÔef: niet iedere vorm van discriminatie of onrecht is in wezen gelijk of even erg, en niet ieder onrecht is een voorbode voor een nieuwe holocaust.

IsraŽls 'onrecht' tegen de Palestijnen is het gevolg van een conflict waarvan de Palestijnen deel uitmaken, niet alleen als slachtoffer maar ook als dader. Zij hebben verschillende vredesvoorstellen afgewezen en telkens weer de weg van het 'gewapende verzet' bewandeld, vaak tegen de burgerbevolking van IsraŽl gericht. Je hoeft geen nazi-ideologie te hebben of diep getraumatiseerd te zijn om de bescherming van je eigen volk boven de bewegingsvrijheid en het welzijn van je tegenstanders te stellen. IsraŽl handelt wat dat betreft niet altijd even fraai, maar wel behoorlijk rationeel.
Muller haalt ook het clichť uit de kast dat de Palestijnen boeten voor onze zonden. Ze verklaart IsraŽls gedrag uit een irreŽle angst vanwege de Shoah, een angst waar de Palestijnen al 60 jaar het slachtoffer van zouden zijn. Ook hier weer worden de Palestijnen als passieve en hulpeloze wezens voorgesteld, niet als actoren in een conflict. Dit is niet alleen onjuist, ze doet hen daarmee ook onrecht en ontkent de mogelijkheden die zij zelf hebben om hun situatie te verbeteren en de spiraal van geweld te doorbreken.

"Kinderen worden groot", zegt Muller over IsraŽl, "en volwassenen moeten zich verantwoorden voor hun daden. Als IsraŽl als volwassen staat bejegend wil worden, heeft het zich te houden aan het internationale recht." Dit is nogal aanmatigend, en helaas typerend voor hoe er in Nederland en Europa vaak wordt geoordeeld over IsraŽl. Het wordt tijd dat wij IsraŽl als een volwassen en gelijkwaardig land beschouwen, dat zijn eigen keuzes maakt en niet altijd doet wat wij willen. Het heeft een onafhankelijk rechtssysteem dat beter werkt dan dat van de meeste andere landen in de regio, en dat prima in staat is zelf onderzoek te doen naar vermeende oorlogsmisdaden.

Het internationale recht is op veel punten ambivalent en omstreden, en de Verenigde Naties kunnen amper als objectieve scheidsrechter gezien worden. Het is vanuit onze veiligheid makkelijk oordelen dat omstandigheden nooit een reden mogen zijn om je niet aan het internationale recht te houden. Tegenover vijanden die uit zijn op het maken van zoveel mogelijk burgerslachtoffers en daarbij de eigen bevolking als menselijk schild gebruiken, plaatst je dat soms in onmogelijke situaties. De NAVO heeft in verschillende missies behoorlijk wat missers begaan en onnodig burgerslachtoffers gemaakt, en dat was in oorlogen ver van ons huis. Hoe zou Nederland reageren als er elke dag raketten op haar grondgebied werden afgevuurd, en er elke dag de dreiging van een aanslag is?

Ank Muller gaat in haar artikel IsraŽls dilemma's uit de weg en houdt het bij clichťs en algemeenheden.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.