IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Orwell in Geneve

IMO Blog, 2009

"Following World War II, they resorted to military aggression to make an entire nation homeless under the pretext of Jewish suffering.
"They sent migrants from Europe, the United States and other parts of the world in order to establish a totally racist government in the occupied Palestine. In fact, in compensation for the dire consequences of racism in Europe, they helped bring to power the most cruel and repressive racist regime in Palestine.
"The word Zionism personifies racism that falsely resorts to religion and abuses religious sentiments to hide their hatred
"Wasnít the military action against Iraq planned by the Zionists and their allies in the US Administration then, in complicity with the arms manufacturing companies, and the owner of the world?"

Aldus Achmadinejad in GenŤve op de 'anti-racisme' conferentie van de Verenigde Naties.


Dit is zoiets als het Ministerie van Liefde in George Orwells '1984', of de krant De Waarheid tijdens het Sovjet regime. Een sick joke op zijn best. Het is goed dat Nederland daar niet bij wilde zijn, niet alleen niet bij de speech van Achmadinejad, maar niet bij een conferentie waar zo iemand een half uur zijn haat mag spuien. Een conferentie die wordt voorgezeten door LibiŽ en is georganiseerd door de lichtende voorbeelden LibiŽ, Iran en Cuba, in opdracht van de VN 'Mensenrechtenraad', een lichaam dat driekwart van zijn tijd en veroordelingen reserveert voor IsraŽls vermeende oorlogsmisdaden en genocides, maar het over wat in Darfoer gebeurt niet eens kan worden.

Voor de antizionisten die hier ook wel eens komen, en vast vinden dat Achmadinejad eigenlijk wel gelijk heeft: 'ze' zonden niemand naar Palestina, in tegendeel. Tienduizenden Joodse immigranten werden tegengehouden door de Britten, en op Cyprus geÔnterneerd of teruggestuurd naar Europa. Honderdduizenden Joden begonnen niet aan de lange reis omdat ze wisten dat de Britten ze terug zouden sturen. Deze blokkade van Palestina heeft honderdduizenden levens gekost, en is eigenlijk een criminele daad, waartoe de Britten door Arabische protesten en opstanden werden aangezet, en die een schending was van het internationale recht. De Volkerenbond had de Britten het mandaat over Palestina verleend met het doel om daar een nationaal thuis voor de Joden te creŽren, door vrije immigratie toe te staan en te helpen bij het oprichten van Joodse instituties. In de loop van het mandaat zijn de Britten de zionisten meer en meer gaan tegenwerken en spraken zij zich openlijk tegen het Joodse nationale thuis of deling van het land uit.

De meeste Arabische regimes en leiders stonden achter Hitler, en de belangrijkste Palestijnse leider, moefti Haj Amin Al Husseini van Jeruzalem, was een bewonderaar van Hitler en collaboreerde actief met de nazi's. Hij had in 1948 tegen de Britten gezegd dat hij in Palestina dezelfde 'oplossing van het Joodse probleem' wilde toepassen als Hitler in Europa had gedaan.

In de meeste Arabische staten hebben minderheden geen of minder rechten, en in sommige mogen bijvoorbeeld Joden geen land bezitten of kopen. Sinds IsraŽls stichting zijn circa 800.000 Joden uit Arabische landen verdreven en gevlucht. Ook in Iran worden minderheden onderdrukt, homo's opgehangen, de Bahai vervolgd en dissidenten opgesloten. Over racisme gesproken.

Lang niet iedereen is het met het Nederlandse besluit de conferentie te boycotten eens, om verschillende redenen. Sommigen zeggen dat de slotverklaring, die overigens dinsdag al is aangenomen, al zodanig is afgezwakt dat zij nu toch zeer acceptabel is. IsraŽl wordt er zelfs niet meer met naam in genoemd, en ook de passage over islamofobie en kritiek op de islam is aangepast. Oorspronkelijk werd gesteld dat "de belastering van godsdiensten een belediging is van de menselijke waardigheid en een beperking van de vrijheid van haar aanhangers" terwijl nu van "negatieve stereotypering van personen met een bepaalde religieuze overtuiging" wordt gesproken. "Waarom blijft Nederland dan toch weg bij de VN top? Omdat rupsje nooitgenoeg Maxime Verhagen niet helemaal zijn zin heeft gekregen", aldus Rob Vreeken in de Volkskrant.
Bovendien zou je juist met de landen die er anders over denken in discussie moeten gaan, en niet voor het debat weglopen, aldus Rob Buitenweg in Trouw. En er wordt heus niet alleen over IsraŽl en islamofobie gesproken, maar ook over slavernij, de positie van minderheden in verschillende landen, indianen en andere inheemse volken. Die onderwerpen zijn te belangrijk om te laten liggen. En, tenslotte, heeft Achmadinejad zoals gezegd volgens sommigen ook wel beetje gelijk met zijn kritiek dat de Palestijnen boeten voor Europa's verleden, en dat IsraŽl een racistisch land is met racistische wetten. Dat laatste werd maandag uitgebreid in NRC Handelsblad betoogd, een krant die zelden tot nooit een opiniestuk van IsraŽls kant plaatst, maar IsraŽl bashers, onder het mom van deskundigheid, graag de ruimte geeft voor eenzijdige en soms ook ronduit onjuiste beweringen. Zo werd in dit artikel beweerd dat het Joods Agentschap in 1952 is opgericht, terwijl dat al in 1929 was gebeurd. Beweerd werd ook dat niet-Joden in IsraŽl geen land kunnen kopen of huren, wat grote onzin is. Er was wel ongelijkheid in het toekennen van land, vooral door het JNF en het Joodse Agentschap die een deel van het land in handen hebben of beheren, maar dat gaat maar om een beperkt deel van de grond, en een uitspraak van het Hooggerechtshof daarover in 2000 bepaalde dat de overheid niet op deze basis onderscheid mag maken, ook niet via aan het JNF of Joods Agentschap gedelegeerde taken.
"De logica van het zionisme impliceert apartheid en discriminatie en de praktijk bevestigt dit", is de even simplistische als onjuiste conclusie van de 'expert' Roel Schrijvers. Ik zal een andere keer nog uitgebreider op dit artikel ingaan.

Wat betreft de aanpassing van de tekst, ten eerste bekrachtigt deze nog steeds de uitkomsten van de conferentie in Durban in 2001, en die veroordeelde IsraŽl eenzijdig, maar belangrijker is nog dat de hele opzet en organisatie van de conferentie niet deugt. Wie verzint er dat LibiŽ en Iran een antiracisme conferentie organiseren, en dat Achmadinejad daar als eerste en enig staatshoofd een speech geeft? En wie verwacht dat men dat nog serieus neemt? Tijdens de voorbereidende bijeenkomsten werd de gang van zaken tijdens Durban I, waar pamfletten die Hitler prezen werden uitgedeeld, antisemitische lectuur aangeboden en Joden geÔntimideerd, nauwelijks veroordeeld. Het feit dat een belangrijke internationale conferentie in feite werd gekaapt door de pro-Palestijnse lobby, en zeer militante activisten onder het mom van mensenrechten en vrede konden opereren, is ronduit schandalig. Dit was mogelijk omdat de Palestijnse lobby in de VN zeer goed is georganiseerd:

Divisie voor Palestijnse Rechten (DPR)
Dit is ťťn van de zeven divisies die onder het Departement van Politieke Zaken van de Verenigde Naties vallen. De andere zes divisies houden zich bezig met ťťn of meer continenten, terwijl de DPR zich specifiek met de Palestijnen bezighoudt.
De DPR is een koepelorganisatie waaronder verschillende pro-Palestijnse instituten opereren. Zij is opgericht in 1977 en heeft een jaarlijks budget van bijna 6 miljoen dollar. Ze beheert met steun van het VN departement voor publieksvoorlichting (DPI) de website UNISPAL (VN Informatiesysteem over de Kwestie Palestina), die naast veel feitelijke informatie (zoals VN-documenten, rapporten en resoluties) propaganda bevat voor de Palestijnen en tegen IsraŽl. Daarnaast organiseert ze de jaarlijkse "Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk" op 29 november, waarop het op die dag in 1947 aangenomen delingsplan van Palestina door de VN wordt betreurd.
De DPI heeft daarnaast sinds 1983 eveneens de opdracht op informatie te verzamelen over de Palestijnse situatie en de rol van de VN daarin, en deze langs verschillende wegen te verspreiden, met een budget van ruim 600.000 dollar.

CEIRPP
De DPR ondersteunt en financiert het in 1975 opgerichte "Comitť voor het Uitoefenen van de Onvervreemdbare Rechten van het Palestijnse Volk" (CEIRPP), waarin 20 VN-leden zitting hebben, en dat formeel onder de Algemene Vergadering van de VN valt. De CEIRPP probeert via publicaties, rapporten en conferenties diplomaten, VN-functionarissen en NGO's te beÔnvloeden om de kant van de Palestijnen en tegen IsraŽl te kiezen.
De CEIRPP claimt een netwerk van meer dan 1.000 NGO's (non-gouvernementele organisaties) op allerlei gebied te hebben die de Palestijnse zaak steunen. Ze biedt NGO's die opkomen voor de rechten van de Palestijnen tal van voordelen zoals financiŽle bijstand, publicaties, en promotie via internet. Door deze steun verkrijgen zij legitimiteit en bekendheid, en dit is een drijfveer voor NGO's op bijvoorbeeld het gebied van vrouwenrechten, arbeidsrechten etc. om aan hun activiteiten een pro-Palestijnse agenda te koppelen. Hun invloed bleek onder meer uit de NGO conferentie tegen racisme van 2001 in Durban, die ontaardde in een beschamende anti-IsraŽl en antisemitische manifestatie.
Via deze en andere NGO conferenties zijn resoluties aangenomen om Zionisme als racisme te bestempelen, de boycot van de Hamasregering te beŽindigen, IsraŽl te boycotten en isoleren, en de 'bezetting sinds 1948' (de oprichting van IsraŽl) te beŽindigen.


Het is dit netwerk van Palestijnse lobbyorganisaties die een dergelijke conferentie mogelijk maakt, en die er in feite voor zorgt dat iedere VN conferentie of symposium over het Midden-Oosten extreem anti-IsraŽl is. En dit netwerk dient ter discussie te komen, niet de precieze tekst van de slotverklaring en of IsraŽl met naam wordt genoemd of alleen van 'de bezetter van Arabisch land' wordt gerept. De eenzijdige focus van de VN Mensenrechtenraad en de invloed van notoire mensenrechtenschenders als LibiŽ en Iran dient ter discussie te worden gesteld, niet of kritiek op de islam als islamofoob wordt omschreven of als stigmatiserend. Het is jammer dat ik over deze zaken nog nauwelijks iets ben tegengekomen in de media, maar er van de week wel weer een obligate brief in Trouw stond dat IsraŽl alle VN resoluties aan haar laars lapt en maar doorgaat met het bouwen van nederzettingen. En vandaag nog een brief dat voor Verhagen de mensenrechten voor iedereen gelden behalve voor de Palestijnen, en hij IsraŽl blind steunt. Gaap. Wat een papierverspilling.

In de vele voorbereidende bijeenkomsten van de VN antiracismeconferentie, die overigens opvallend vaak op Joodse feestdagen vielen, was er uitgebreid de mogelijkheid over zaken te debatteren en dat is ook zeker gebeurd. De afgevaardigden in GenŤve weten heel goed waarom een aantal landen het heeft laten afweten, zij kennen de argumenten en beweegredenen. Het enige argument tegen wegblijven van de conferentie waar ik enigszins in mee kan gaan, is dat er ook over andere, werkelijke vormen van racisme is gesproken en ieder land daar eigenlijk bij thuis hoort, want een land waarin helemaal geen racisme en discriminatie voorkomen, bestaat volgens mij niet. Maar wat valt te bereiken op een top die door racisten en dictators wordt georganiseerd? Die schiet haar doel per definitie voorbij. De VN verdient een krachtig signaal dat aan dergelijke praktijken niet wordt meegewerkt, dat er een duidelijke grens is, een grens die al eindeloos vaak is overschreden, iedere keer dat de Mensenrechtenraad weer eens met tonnen boter op haar hoofd IsraŽl veroordeelt en alle vormen van gewapend verzet tegen de bezetting goedkeurt, een grens die wordt overschreden bij iedere toespraak van Achmadinejad voor de Algemene Vergadering, iedere keer dat de landen van de Islamitische Conferentie elkaar de hand boven het hoofd houden en alles de schuld is van IsraŽl en het Westen. Dat is mijn enige kritiek op Verhagen: dat hij het Nederlandse protest niet in een breder kader plaatst, en de hypocrisie van de VN Mensenrechtenraad, de macht van de islamitische landen en de continue demonisering van IsraŽl hard veroordeelt. Daardoor konden lui als Rob Vreeken hem zo gemakkelijk met flauwe argumenten aanvallen. Maar verder is Verhagen helemaal mijn man. Wie had dat ooit kunnen denken?

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Sunday, 26 April 09, schreef Peter Siebelt

Mijn complimenten, gedegen onderzoek.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.