IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel en de jij-bak

IMO Blog, 2009

"Tu quoque"

Deze term, een chique uitdrukking voor de bekende jij-bak, kwam ik voor het eerst tegen in een discussie naar aanleiding van Roel Schrijvers artikel in NRC waarin hij zionisme een racistische beweging noemde. Iemand schreef het volgende:


Roel Schrijvers (jurist in internationaal en Europees recht bij IUS-consult) schrijft (@19)A: ďtu quoque is geen argument. Dat andere landen mensenrechten niet eerbiedigen, betekent niet dat ze daarmee geen kritiek kunnen leveren.Ē
De deskundigheid van mr. Schrijvers in twijfel trekken zou ik niet durven, maar toch vraag ik mij af hoe je als afgestudeerd jurist volledig onbekend kunt zijn met elementaire, reeds duizenden jaren levende noties van billijkheid en rechtvaardigheid.
ďTweeerlei weegsteen is den Heere een gruwelĒ, ďDie van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.Ē. Wie bijbelvast is kan nog wel een tijdje doorgaan met citaten, waaruit blijkt dat ďtu quoqueĒ al in de oudheid een argument was.
Zou Roel Schrijvers zich wel eens afgevraagd hebben waarom vrouwe Justitia altijd met een blinddoek wordt afgebeeld? Of waarom telkens een enorme opschudding ontstaat wanneer een rechter zelf een misdrijf begaat? Wij kennen allemaal Ďde rammende rechterí, die overigens vanwege dat rammen uit zijn ambt ontslagen is. Waarom eigenlijk, zou je je met Roel Schrijvers kunnen afvragen? Argumentatietheoretisch bezien, belet zijn eigen misstap hem toch niet deskundig & goed recht te spreken?


Later gaat hij er nog eens op in:

Echter in zijn repliek (@19) expliciteert Roel Schrijvers een misverstand dat waarschijnlijk veel voorkomt. Ik citeer: ďtu quoque is geen argument. Dat andere landen mensenrechten niet eerbiedigen, betekent niet dat ze daarmee geen kritiek kunnen leveren.Ē
Tot op zekere hoogte heeft Roel Schrijvers daarmee gelijk:
- Een land dat beschuldigd wordt van misstappen, kan zichzelf niet rechtvaardigen door te wijzen op dezelfde of ernstiger misstappen van andere landen;
- Dat partijen zelf de mensenrechten niet eerbiedigen, tast op zichzelf de geldigheid van hun betogen (voor zover deze juridisch steekhoudend zijn) en de door hun aangedragen feiten niet aan.
Daar staat echter tegenover:
- Een land dat zelf de mensenrechten niet eerbiedigt, verliest wel het morele recht en het gezag om andere landen op niet naleving aan te spreken;
- Hetzelfde geldt voor een gremium dat ťťn schenner aanspreekt, maar zijn ogen sluit voor alle andere schenners ( ďTweeŽrlei weegsteen is den Heere een gruwelĒ , zoals het heilig boek van de Joden en de Christenen het zo beeldend formuleert ).


In hoeverre ontkracht het een argument dat degene die de kritiek levert, zelf hetzelfde of zelfs erger doet, en in hoeverre moet iemand die kritiek levert op een land (persoon, organisatie, etc.) daarbij ook kritiek op anderen vermelden, om niet in eenzijdigheid te vervallen? Het is een interessante vraag, die steeds weer terugkeert in het debat over het IsraŽlisch-Palestijns conflict. Het lijkt mij vrij evident dat als landen (mensen) elkaar op morele principes aanspreken, het ter zake doet hoe zij zelf op dat punt presteren. Het is nogal ongepast als een notoire leugenaar een ander de les leest over een leugentje om bestwil, en een dief kan moeilijk boos worden als een ander ook eens iets van hem heeft 'geleend'. De vraag of en wanneer een derde persoon altijd verplicht is de wandaden van alle betrokken personen of landen te vermelden, is lastiger te beantwoorden, maar bij een conflict lijkt mij dat zeker wel het geval. Wil een derde persoon ook maar enigszins onpartijdig overkomen, dan kan hij, indien beide partijen zich aan een bepaalde zaak schuldig maken, niet ťťn partij uitgebreid bekritiseren zonder iets over de andere partij te zeggen. Wanneer een partij zich in extremere mate aan een zaak schuldig maakt, en iemand er toch voor kiest alleen de andere te bekritiseren, en daarbij ook de zaken nog eens flink overdrijft, is er duidelijk sprake van propaganda. En dan hebben we het nog niet over onjuistheden en (bewust) misleidende informatie, zoals veelvuldig voorkomt wat betreft IsraŽl.

Daar komt nog bij dat een deel van de fouten van IsraŽl, zoals de discriminatie van Arabieren en de mishandeling van Palestijnen bij checkpoints, vooral worden veroorzaakt door het conflict en dus ook door het gedrag van de andere partij. Sommige Arabieren in IsraŽl kiezen openlijk partij voor Hamas en Hezbollah, groeperingen die het doden van zoveel mogelijk Joden voorstaan. De Palestijnen die bij de checkpoint in de rij staan, stonden ook bij de laatste (zelfmoord)aanslag te juichen, althans zo beleven de 18-jarige soldaten bij de checkpoint dat, en die kans is redelijk als je bedenkt dat de steun voor aanslagen in IsraŽl onder de Palestijnen erg hoog is.

Terug naar de jij-bak. Wanneer Schrijvers eenzijdig IsraŽl demoniseert en daarop aangesproken wordt, is technisch gesproken helemaal geen sprake van een jij-bak. De jij-bak geldt de Arabische staten met hun kritiek op IsraŽl, en is, zoals ik hierboven aangaf, terecht. Met zoveel boter op je hoofd verspeel je het recht een ander de les te lezen. Ik ben het met bovenstaande reactie eens, maar eigenlijk had het antwoord moeten luiden: 'Ik spreek u op uw eenzijdigheid aan, en vind dat u niet de fouten en het onrecht van een kant geheel weg mag laten in uw betoog. Dat heeft niets met jij-bakken te maken maar met het feit dat A: IsraŽls discriminatie van Arabieren voor een groot deel een gevolg is van wat de andere kant doet en B: het op zijn zachtst gezegd een beetje vreemd is om het zoveel extremere gedrag van IsraŽls vijanden te negeren.'

Dit roept ook de vraag op naar mogelijke motieven van kritiek of demonisering. Waarom verzwijgt Schrijvers het feit dat het 'gematigde' Palestijnse leiderschap onder leiding van president Abbas mensen ter dood veroordeelt voor het verkopen van land aan Joden? 'Omdat ik het over IsraŽl had en niet over de Palestijnen', zal hij zeggen, maar waarom heeft hij het over IsraŽl, en waarom hebben zoveel mensen het uitsluitend over IsraŽl en interpreteren ze de zaak ook nog eens op de negatiefst mogelijke manier, dikken misstanden aan, verzinnen er nog een en ander bij, en halen alles uit hun context? Het is een vraag die ik hier vaker stel, en die we iedere keer consequent aan de schrijvers van dergelijke artikelen moeten stellen. Een andere vraag is waarom de media dit soort artikelen continu plaatsen. Op het artikel van Schrijvers zijn weliswaar reacties op de website geplaatst (zie Anti-racismetop was toneel van antisemitisme en Er is geen nationaliteitswet die niet discrimineert), maar alleen een zeer verkorte versie van een daarvan verscheen in het opiniekatern van afgelopen zaterdag, en een stuk minder prominent dan het stuk van Schrijvers.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.