IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel en de eisen aan een Palestijnse staat

IMO Blog, 2009

Het maakt niet uit hoeveel mooie woorden IsraŽlische regeringsleiders spreken, hoezeer zij het verlangen naar vrede van IsraŽl benadrukken, en aangeven niet over een ander volk te willen blijven heersen. Volgens de media is de nieuwe IsraŽlische regering tegen vrede en tegen een Palestijnse staat. De nuanceringen die zowel Netanjahoe als Lieberman hebben gemaakt: geen volledige soevereiniteit, eerst Palestijnse staatsinstituties opbouwen, we moeten een Hamasstan op de Westoever voorkomen etc., gaan geheel aan de Nederlandse kranten en ook het Achtuurjournaal voorbij.


IsraŽl is tťgen een tweestatenoplossing en een Palestijnse staat, zo wordt er keer op keer ingehamerd. De regering is ook rechts, hardline, nationalistisch en nog zo wat van die negatieve woorden, terwijl president Abbas als vanouds zwak maar zeer toegeeflijk is, en een tweestatenoplossing omarmt ondanks zijn vele nuanceringen wat dat betreft: hij weigert IsraŽl als Joodse staat te erkennen, Hamas hoeft IsraŽl helemaal niet te erkennen want dat doet Fatah ook niet, alleen de regering moet dat doen om tactische redenen. Op door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde media worden plegers van zelfmoordaanslagen geŽerd, wordt heel IsraŽl "Palestina" genoemd en de gewapende strijd verheerlijkt. Er wordt ook van alles over de slechtheid van Joden beweerd.

Ik blijf mij over dergelijke dubbele maatstaven van de media ergeren en hoop dat u dat ook doet, en zich liefst niet slechts in stilte ergert maar dit ook kenbaar maakt. Journalisten zeggen graag en vaak dat als zij ongeveer evenveel boze reacties van beide kanten krijgen, zij het blijkbaar goed doen. Een simplistische redenering die aansluit bij het niveau van de gemiddelde reportage uit het Midden-Oosten.
Wanneer IsraŽl zich bereid toont te praten over vrede, is dat onder Amerikaanse druk, aldus correspondent Sander van Hoorn in het journaal eerder deze week. Dat zou zomaar kunnen, maar dat geldt natuurlijk evenzeer voor de Palestijnen.

Het is waar dat deze regering kritischer staat tegenover een Palestijnse staat dan de vorige, veel beren op de weg ziet, harde voorwaarden stelt en vooral ook lijkt te vinden dat het nog wel even mag duren en we niet te hard van stapel moeten lopen. Lijkt, want het officiŽle standpunt van de regering is nog niet bekend. Het belangrijkste verschil lijkt dat deze regering vindt dat men pas over de 'final status issues' als grenzen, Jeruzalem en dergelijke kan praten wanneer er sprake is van functionerende Palestijnse instituties en de Palestijnen ook bereid zijn IsraŽl te erkennen als Joodse staat.

Ik kwam pas een vergelijking tegen van de eisen die IsraŽl aan een Palestijnse staat mag stellen met de eisen die de EU aan Turkije stelt om tot de EU te kunnen toetreden. Turkije, een relatief vreedzaam land en al decennia lid van de NAVO, wordt aan een zeer streng eisenpakket met vele 'checks en balances' onderworpen, waarvan de uitkomst over 10 a 15 jaar misschien, maar misschien ook niet, een volwaardig lidmaatschap van de EU zal zijn. De Palestijnen, geen vreedzame entiteit en zeer vijandig tegenover IsraŽl, zou aan dezelfde strenge eisen moeten worden onderworpen om het recht op een zelfstandige staat te verwerven. Zoals de EU niet wil dat Turkije het democratische gehalte van de EU en andere verworvenheden aantast, zo wil IsraŽl niet dat een Palestijnse staat haar veiligheid bedreigt. De internationale gemeenschap stelt zich echter zeer mild op ten opzichte van de Palestijnen, aldus Eli Hertz op de website 'Myths and Facts'. In een lang artikel uit 2006 vergelijkt hij voortgang van een aantal zaken in Turkije en in de Palestijnse gebieden, en de houding van de EU. Waar Turkije het, ondanks reŽle vooruitgang, in Europese ogen niet goed genoeg kan doen, worden de Palestijnen in het geheel niet op hun daden afgerekend.

Men kan natuurlijk tegen deze vergelijking in brengen dat de EU als vrijwillig samenwerkingsverband het recht heeft alle mogelijke eisen te stellen aan eventuele nieuwkomers, maar dat IsraŽl, de EU of wie dan ook niet zomaar het recht hebben een volk haar nationale rechten te ontzeggen. Volken hebben volgens het internationale recht in principe recht op zelfbeschikking, en er moeten reŽle bezwaren zijn om dat niet te honoreren, zoals wanneer zo'n staat een bron van instabiliteit zal zijn. Dat laatste is echter wel waar IsraŽl bang voor is, en niet zonder reden, zoals de Gazastrook laat zien. Het is vreemd en onverantwoord dat de EU niet bereid lijkt werkelijk eisen aan de Palestijnen te stellen. Nooit wordt de steun voor de Palestijnse Autoriteit en voor een Palestijnse staat afhankelijk gemaakt van daden, zoals de nieuwe IsraŽlische regering lijkt voor te staan. In plaats van IsraŽl steeds te kapittelen over het feit dat men zich niet expliciet voor een tweestatenoplossing heeft uitgesproken, zou men beter heldere voorwaarden voor de vorming van een Palestijnse staat kunnen formuleren. Daarbij hoeft men het niet op alle punten met IsraŽl eens te zijn, maar men zou zich voor de aardigheid eens kunnen voorstellen dat zo'n nieuwe staat in Europa zou komen te liggen.

Ondertussen wordt er heftig gespeculeerd over de stappen die Amerika zal zetten en de druk die het zal uitoefenen om tot vrede in het Midden-Oosten te komen. Ook daarbij lijkt het feit dat er snel een Palestijnse staat moet komen al vast te staan, en niet afhankelijk van enig Palestijns handelen. Volgens verschillende berichten en bronnen zou Obama de Arabische staten hebben gevraagd om het vredesplan uit 2002 aan te passen, met name wat betreft de vluchtelingen. Zowel president Abbas als Moebarak hebben zich hier al tegen uitgesproken, en zij staan juist als zeer gematigd bekend. De Arabische staten hebben altijd geŽist dat IsraŽl het plan in zijn geheel accepteert, terwijl IsraŽl wel bereid is te onderhandelen op basis van dit plan, maar geen 'dictaat' zegt te accepteren. Overigens heeft Olmert aan Abbas vorig jaar vergaande vredesvoorstellen gedaan, die door hem zijn afgewezen omdat niet alle zaken er al in geregeld waren en het 'recht op terugkeer' niet werd erkend. Het is vreemd dat Abbas daar nooit op is aangesproken terwijl IsraŽl wel wordt aangesproken op het feit dat het het Arabische vredesinitiatief niet in zijn geheel accepteert.

Iedereen lijkt te denken dat als er maar snel een Palestijnse staat komt, de problemen vanzelf worden opgelost en er vrede komt. Dit is een gevaarlijke denkfout. In de eerste plaats komt er nooit zomaar vrede, zeker niet na een bijna 100-jarig conflict. Aan beide kanten zijn grote belangen gemoeid met het voortzetten van de strijd, de nationale identiteit van met name de Palestijnen hebben zij voor een flink deel aan deze strijd ontleend en de haat en wrok tegen de andere partij zijn groot. Een Palestijnse staat is voor vrede wel noodzakelijk, maar kan ook heel handig gebruikt worden om de strijd voort te zetten, zoals Hamas de Gazastrook nu ook gebruikt om de strijd voort te zetten, niet om zich op vrede voor te bereiden.

Dit alles laat onverlet dat de voortgaande bouw in de nederzettingen door IsraŽl niet bevorderlijk is voor vrede en het creŽren van wederzijds vertrouwen. Overigens klagen kolonisten erover dat vanwege een bouwstop in de meeste nederzettingen jonge koppels vaak ver van hun geboorteplaats en hun ouders moeten gaan wonen. Er wordt dus zeker niet overal naar hartelust gebouwd, maar dit gebeurt met name in de grote blokken die IsraŽl sowieso wil houden. Ook dat vind ik onjuist en onverstandig, met name waar het hele nieuwe wijken betreft zoals Har Homa. Het is de vraag of deze regering ook weer in de kleinere nederzettingen gaat bouwen en de restricties van de vorige regering, en het stopzetten van subsidies voor kolonisten, gaat terugdraaien. Ook Netanjahoe ziet waarschijnlijk wel in dat dit IsraŽls imago veel schade berokkent en men gedwongen zal worden tot concessies, maar hij heeft, meer nog dan Olmert, met zeer rechtse coalitiegenoten te maken die hij te vriend moet houden. Hij zal moeten laveren tussen deze partijen, zijn eigen achterban en de druk van Obama.

Onze bijdrage aan vrede kan eruit bestaan naar beide kanten gelijke maatstaven te gebruiken en niet de stichting van een Palestijnse staat als een soort Haarlemmer olie te zien die overal tegen helpt, vooral wanneer het een ander is die ziek is en niet wijzelf.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.