IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Relatie Israel en VS vertekend in De Pers

IMO Blog, 2009

Eva Ludemann berichtte deze week in Dagblad De Pers over het bezoek van premier Netanjahoe aan Barack Obama, waarbij ze een verbluffende reeks mythes en clichťs over IsraŽl in 1 artikel wist te bundelen.

Volgens Ludemann geeft de VS al "ruim drie decennia onvoorwaardelijke steun aan IsraŽl", waarna ze nog verwijst naar de "zeer gevoelig liggende, politieke immuniteit van de joodse staat".

Uiteraard heeft de VS geregeld kritiek geuit en druk uitgeoefend op haar bondgenoot, en was ze ook niet benauwd om sancties te treffen. Zo gebruikte de VS haar vetorecht niet toen de Veiligheidsraad in 1980 in felle bewoordingen de annexatie van Oost-Jeruzalem door IsraŽl veroordeelde en lidstaten opriep hun ambassades naar Tel Aviv te verplaatsen (resolutie 478). Ondanks druk van het Amerikaanse congres hebben opeenvolgende regeringen geweigerd de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. In 1997 bevroor de VS een deel van haar financiŽle hulp aan IsraŽl toen deze afspraken niet nakwam over het doorsluizen van geld naar JordaniŽ, en in 2002 weigerde de VS reserve-onderdelen te leveren van aan IsraŽl verkocht wapentuig, uit protest tegen IsraŽls herbezetting van de Westoever in reactie op een bloedige reeks zelfmoordaanslagen in IsraŽl. Daarnaast heeft de VS door de jaren heen veelvuldig kritiek en druk op IsraŽl uitgeoefend betreffende het nederzettingenbeleid en vredesonderhandelingen met Egypte en de Palestijnen. Ook de ontruiming van de Gazastrook en de deelname van Hamas aan de Palestijnse verkiezingen waren mede het gevolg van Amerikaanse druk.


Uit de VS klinken weliswaar veelvuldig warme woorden voor de Joodse staat, en het is de grootste hulpontvanger, maar veel andere strategisch of economisch belangrijke staten zoals China en de bondgenoten in de Golf hoeven evenmin te vrezen voor zware kritiek of politieke druk, al is op hen veel en veel meer aan te merken op het gebied van mensenrechten.

Eva Ludemann omschrijft IsraŽl "als een verwend kind dat altijd zijn zin doordrijft en overal mee wegkomt".

Deze denigrerende opmerking is volkomen ongepast voor een serieus nieuwsartikel. Om karikaturen te schetsen zijn cartoonisten en columnisten ingehuurd. Bij IsraŽl gaan journalisten wat dit betreft echter steeds vaker over de schreef, en veel zogenaamde nieuwsberichten over IsraŽl zijn in feite opiniestukken waarin IsraŽl van allerlei wordt beschuldigd en als het enige obstakel voor vrede wordt neergezet. Vreemd dat dan nog wordt beweerd dat IsraŽl boven kritiek verheven is...

Wat betreft bovenstaande opmerking: ieder land komt voor zijn belangen op, dus ook IsraŽl. Maar terwijl IsraŽl continu wordt bekritiseerd vanwege reŽle en vermeende wandaden, komen juist andere landen met veel grovere mensenrechtenschendingen weg. Sri Lanka heeft met de Tamil Tijgers gedaan wat IsraŽl - vanwege de internationale publieke opinie en het vergrootglas dat constant op haar is gericht - niet met Hamas heeft kunnen doen, waarna diezelfde internationale gemeenschap roept dat Hamas niet militair te verslaan is en IsraŽl en het Westen er daarom mee moeten gaan onderhandelen. Dit heet ook wel een self fulfilling prophecy. Daarbij heeft Sri Lanka vele burgerslachtoffers gemaakt, maar de reportages uit het ziekenhuis van Kilinochchi bleven uit, we kregen geen bloederige lijken te zien en sympathisanten van de Tamil Tijgers kwamen niet op TV uitleggen wat voor misdaden tegen de menselijkheid het Srilankese leger had begaan. De VS heeft in Afghanistan onlangs honderden burgerslachtoffers gemaakt bij bombardementen. Het Pakistaanse leger heeft vele dorpen in het grensgebied met Afghanistan met de grond gelijk gemaakt omdat de Taliban zich er schuil houdt. Turkije heeft duizenden Koerdische dorpen verwoest in de jaren '80 en '90, en Rusland heeft enorm huisgehouden in TsjetsjeniŽ. Om nog maar te zwijgen van Soedan, Kongo, Rwanda, Nigeria en vele, vele andere brandhaarden en schurkenregimes waarover we zo af en toe eens een artikel lezen, ons hoofd schudden en over gaan tot de orde van de dag.

Ludemann weet verder te melden: "Het tweede instrument dat Obama tot zijn beschikking heeft om IsraŽl zijn wil op te leggen, is het opschorten van de uitzonderlijk grote Amerikaanse financiŽle hulp aan het land.
Onder de vorige president George W. Bush is vastgelegd dat IsraŽl Ė volgens onderzoeken een van de veertig rijkste landen ter wereld Ė de komende tien jaar ruim dertig miljard dollar krijgt. Dat is in totaal ongeveer eenderde van het Amerikaanse budget voor ontwikkelingshulp."


Het Amerikaanse budget voor buitenlandse hulp bedroeg zo'n 26 miljard dollar in 2008, waarvan IsraŽl circa 10% ontving, nl. 2,4 miljard. Egypte kwam op de tweede plaats met 1,7 miljard en JordaniŽ op de vierde plaats met 688 miljoen dollar. De twee buurlanden samen kregen dus bijna evenveel als IsraŽl, en voor een groot deel gaat het om 'vredespremies', financiŽle steun die de landen ontvangen sinds het sluiten van een vredesverdrag. Als een dergelijk smeermiddel kan helpen bij het sluiten van vrede in zo'n hardnekkig conflictgebied, is het dat geld wel waard lijkt ons, en de VS ziet dit ook als in haar eigen belang.
Overigens zijn de VS en de EU met honderden miljoenen dollars ook de hoofdsponsors van de Palestijnse Autoriteit en vluchtelingenorganisatie UNRWA. Het is jammer dat de Palestijnse Autoriteit voor haar miljarden aan hulpgeld niet wat harder wordt afgerekend op haar vredesinspanningen.

De Amerikaanse steun aan IsraŽl vertoonde onder Bush een netto dalende lijn, waarbij de economische steun jaarlijks werd afgebouwd en de militaire steun langzaam steeg. Ook andere Arabische staten, zoals Saoedi-ArabiŽ en andere golfstaten, ontvangen militaire steun van de VS.

IsraŽl ligt zeer geÔsoleerd in de regio en wordt door de Arabische staten niet alleen niet erkend, maar op vele terreinen tegengewerkt en vijandig bejegend. Dat gaat van antisemitische propaganda en haatzaaierij tot een sinds 1948 bestaande collectieve boycot, een verbod voor Joden of IsraŽli's om verschillende Arabische en islamitische landen te bezoeken, een verbod op het verkopen van land of onroerend goed aan Joden (NB: in de Palestijnse Autoriteit staat hierop de doodstraf), en een collectieve campagne tegen IsraŽl in de Verenigde Naties. De meeste derde wereld landen, waarmee IsraŽl aanvankelijk goede relaties had, hebben zich bij de Arabische positie aangesloten en stemmen met hen mee in verschillende VN gremia. Dankzij deze acties was IsraŽl decennialang als enige land niet bij een regionaal blok aangesloten en daardoor uitgesloten van de meeste VN lichamen en overlegorganen.

Zonder militaire voorsprong op de Arabische staten was IsraŽl er allang niet meer geweest. In tegenstelling tot de Arabische staten, kan IsraŽl het zich niet permitteren om ook maar ťťn oorlog te verliezen. Als de VS (en Rusland) de Arabische staten minder militaire steun zouden geven, kon ook de steun aan IsraŽl omlaag, en kon dat geld worden uitgegeven aan bijvoorbeeld ontziltingsinstallaties om zeewater drinkbaar te maken, of zonnecollectoren in de woestijn, of aan armoedebestrijding en beter onderwijs in de Arabische staten. Het is echter de vraag of de zeer autocratische Arabische regimes op dat soort projecten zitten te wachten. Zonder de Arabische haatcampagne tegen IsraŽl had er al lang vrede kunnen zijn en was dus ook de Amerikaans hulp aan IsraŽl onnodig.

Overigens is die militaire steun niet altijd persť in IsraŽls belang. Veel geld dat IsraŽl van de VS ontvangt is het verplicht in de VS uit te geven, waardoor de eigen wapenindustrie wordt geschaad en de afhankelijkheid vergroot. Wanneer IsraŽl moderne Amerikaanse spullen koopt, is IsraŽl vaak aan allerlei ongunstige verplichtingen gebonden, zoals de vliegtuigen in de VS laten repareren. De VS zorgen er bewust voor dat IsraŽl bepaalde codes of onderdelen mist zodat het van de VS afhankelijk blijft, en die daarmee invloed kan uitoefenen op IsraŽls beleid. Een recent voorbeeld hiervan is de F35 (Joint Strike Fighter). De VS verbieden IsraŽl ook om eigen computersystemen in te bouwen.
(Zie ook: F-35: Should Israel develop an independent air superiority alternative?)

Eva Ludemann bepleit een politieke isolatie van IsraŽl. Dit is volgens haar de enige weg naar vrede. Ze suggereert dat het enige probleem in het Midden-Oosten de IsraŽlische bezetting is, en dat als IsraŽl maar hard genoeg onder druk wordt gezet die onvoorwaardelijk op te geven, er vanzelf vrede komt. Ze haalt daarbij de woorden van koning Abdullah aan, die een 57-staten oplossing voorstelde, waarin IsraŽl, in ruil voor terugtrekking uit de Westoever, Golan, en Oost-Jeruzalem, diplomatieke banden met 57 Arabische en islamitische staten zou krijgen. Klinkt mooi, maar onlangs heeft de leider van de Arabische Liga in reactie op Abdullah gezegd dat een dergelijk voorstel niet op tafel ligt.

Het IsraŽlisch-Arabische conflict werd niet veroorzaakt door de bezetting, die een gevolg was van de Zesdaagse Oorlog, maar door de weigering van de Arabische wereld om ook maar enige vorm van Joodse zelfbeschikking te erkennen. Vandaar de Arabische afwijzing van het VN delingsplan uit 1947, een voor de Arabieren nog veel gunstiger plan uit 1937, en de vredesvoorstellen van Barak en Clinton in 2000. Er is vrede met Egypte en JordaniŽ, en er is het Arabische vredesplan, maar ook daarin wordt niet van erkenning van IsraŽl als Joodse staat gesproken, en in Egyptische staatsmedia wordt IsraŽl als illegale staat afgeschilderd en de Joden het recht op een staat - in welke grenzen dan ook - ontkend. Ook Egyptische politici, intellectuelen en geestelijken spreken zich in dergelijke bewoordingen uit, en de enkeling die daar tegenin durft te gaan komt in de problemen. Volgens het Arabische vredesplan hebben de Palestijnse vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen het recht op terugkeer naar IsraŽl, wat niet te verenigen is met een tweestatenoplossing.

Tot slot komt Ludemann ook nog met het clichť van de 'machtige Joodse lobby': "En waarom zou de president het risico lopen om nu al zijn populariteit te verspelen en tegelijkertijd ook nog eens de zeer invloedrijke joodse lobby tegen de haren instrijken?"

In de VS zijn tal van invloedrijke lobbygroepen aktief, waaronder ook het pro-Arabische Aramco. Vreemd dat we daar zo zelden over lezen. Overigens is AIPAC (die onlangs ook voor een tweestatenoplossing pleitte) wel over zijn bloeitijd heen, en ondanks mooie woorden van steun van diverse presidenten en andere hooggeplaatsten op de jaarlijkse AIPAC conferentie, is haar werkelijke macht beperkt. Zo belooft iedere aankomende president de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te zullen verplaatsen, maar hij staat nog steeds in Tel Aviv, en zal daar vooralsnog ook blijven staan. Jonathan Pollard, in 1983 veroordeeld voor spionage voor IsraŽl, zit nog steeds een levenslange gevangenisstraf uit ondanks herhaaldelijke campagnes voor zijn vrijlating. Andere mensen kregen voor spionage van vergelijkbare ernst veel kortere straffen. Met name het State Department heeft altijd een afstandelijke en kritische houding gehad tegenover IsraŽl, de zogenaamd oppermachtige pro-IsraŽl lobby ten spijt.

De door met name Mearsheimer en Walt populair gemaakte mythe van een machtige pro-IsraŽl lobby die de Amerikaanse regering tegen het landsbelang in zou laten handelen, is misleidend en ook een beetje onfris. De Joden zijn er immers veelvuldig van beschuldigd achter de schermen aan de touwtjes te trekken in de politiek, media en financiŽle wereld, en zelfs uit te zijn op de wereldmacht. Rusland (voor en na de revolutie), Nazi-Duitsland, en tegenwoordig de Arabische wereld verspreidden deze antisemitische leugens.

Zie hieronder voor enkele statistieken over hulp aan IsraŽl en Arabische staten.

Ratna Pelle & Wouter Brassť

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Who Gets U.S. Foreign Aid
http://www.parade.com/news/intelligence-report/archive/who-gets-us-foreign-aid.html

The U.S. will give an estimated $26 billion in foreign aid in 2008ó70% more than when President George W. Bush took office (the figure doesnít include funds related to the wars in Iraq and Afghanistan). More than 150 countries get financial assistance from the U.S. Here are the six that received the most this year.

COUNTRY: AID - PURPOSE
1. Israel: $2.4 billion - Virtually all of this money is used to buy weapons (up to 75% made in the U.S.). Beginning in 2009, the U.S. plans to give $30 billion over 10 years.
2. Egypt: $1.7 billion - $1.3 billion to buy weapons; $103 million for education; $74 million for health care; $45 million to promote civic participation and human rights.
3. Pakistan: $798 million - $330 million for security efforts, including military-equipment upgrades and border security; $20 million for infrastructure.
4. Jordan: $688 million - $326 million to fight terrorism and promote regional stability through equipment upgrades and training; $163 million cash payment to the Jordanian government.
5. Kenya: $586 million - $501 million to fight HIV/AIDS through drug treatment and abstinence education and to combat malaria; $15 million for agricultural development; $5.4 million for programs that promote government accountability.
6. South Africa: $574 million - $557 million to fight TB and HIV/AIDS; $3 million for education.
7. Mexico: $551 million
8. Colombia: $541 million
9. Nigeria: $491 million
10. Sudan: $479 million

* Source: Estimates based on figures and documents from the U.S. Department of State.
http://www.state.gov/f/releases/iab/fy2009cbj/


Share |


Reacties: 9 Opmerkingen

op Thursday, 28 May 09, schreef Betty

Fris mijn geheugen even op, is Eva Ludemann niet die jourmaliste uit Gaza die getrouwd is met een Palestijn?

op Sunday, 31 May 09, schreef ben

Volgens Ludemann geeft de VS al "ruim drie decennia onvoorwaardelijke steun aan IsraŽl", Ö
Uiteraard heeft de VS geregeld kritiek geuit en druk uitgeoefend op haar bondgenoot, en was ze ook niet benauwd om sancties te treffen. ÖDaarnaast heeft de VS door de jaren heen veelvuldig kritiek en druk op IsraŽl uitgeoefend betreffende het nederzettingenbeleid en vredesonderhandelingen met Egypte en de Palestijnen. Ook de ontruiming van de Gazastrook en de deelname van Hamas aan de Palestijnse verkiezingen waren mede het gevolg van Amerikaanse druk.

Ik lees met interesse je artikels, die bijna uitsluitend een volledige steun beloven aan Israel en je verklaarde Ďoneerlijkheidí dat menig journalist of publiek figuur durft Israel te bekritiseren. Daarbij de indruk wekkend dat het bestaansrecht onmiddellijk in het geding is. En misschien is dat ook zo, maar dan is het de boodschapper niet verwijtbaar.
En misschien is dat wel verwijtbaar aan de politieke ontwikkelingen van Israel dat een werkelijke vrede tussen bezette Palestijnen en militair oppermachtig Israel in de weg staat, en dat terug te voeren is op haar beleid t.a.v. de veroverde gebieden in 1967.
Je stelling dat de VS al "ruim drie decennia onvoorwaardelijke steun aan IsraŽl", geeft, niet klopt, wordt m.i. gelogenstraft met de informatie van vandaag de dag. Obama en zijn nieuwe beleid heeft veel losgemaakt. Ook over niet altijd gepubliceerde maar wel vermoedde zaken.
Ik heb vandaag Haaretz eens goed gelezen. En daarin staan de nodige Ďaanwijzingení over hoe politiek Israel heel bewust bezig is Ďfacts on the groundí te creŽren met Ďgoedkeuringí van de VS.
Ik weet dat je het zeker niet leuk vindt maar ik citeer toch enkele dlen uit Hharetz vandaag:

United States President Barack Obama lays out long-term visionary goals, such as Middle East peaceÖ.His statements are carefully tailored to the measure of Congress' support for Israel. Ö So Obama stresses his support for Israel's security, but is willing to confront Prime Minister Benjamin Netanyahu over the settlementsÖ.


The U.S. administration understands this demand as the total suspension of construction in the settlements and the evacuation of the illegal outposts. Netanyahu is willing to evacuate the outposts but insists on building to accommodate "natural growth" on the basis of the understandings reached with former president George W. Bush: construction within built-up areas in settlements beyond the separation fence, expanding settlement blocs inside the barrier beyond the built-up area and unlimited construction in Jewish neighborhoods in East JerusalemÖ.Meanwhile, tensions between Washington and Jerusalem are growing after the U.S. administration's demand that Israel completely freeze construction in all West Bank settlements. Israeli political officials have accused the administration of taking a preferential line toward the Palestinians with this regard. Some officials expressed disappointment after Tuesday's round of meetings in London with George Mitchell, Obama's envoy to the Middle East. "We're disappointed," said one senior official. "All of the understandings reached during the [George W.] Bush administration are worth nothing." Ö.Another official said the U.S. administration is refusing every Israeli attempt to reach new agreements on settlement construction. "The United States is taking a line of granting concessions to the Palestinians that is not fair toward Israel," he said (Eva Ludemann omschrijft IsraŽl "als een verwend kind dat altijd zijn zin doordrijft en overal mee wegkomt".)Ö.The Israeli delegates were stunned by the uncompromising U.S. stance, and by statements from Mitchell and his staff that agreements reached with the Bush administration were unacceptable. An Israeli official privy to the talks said that "the Americans took something that had been agreed on for many years and just stopped everything." Ö"We evacuated 8,000 settlers on our own initiative," to which Mitchell responded simply, "We've noted that here."
Ook is het democratisch gehalte van Israel vandaag duidelijk aan ernstige kritiek onderhevig. De huidige ultrarechtse regering, heeft blijkbaar een voedingsbodem in Israel en dat noem ik een heel zorgelijke ontwikkeling:
Yisrael Beiteinu's racist campaign against the country's Arab citizens has shifted from the election billboards to the Knesset and cabinet room. Right-wing Knesset members have drafted a series of laws to suppress the Arab community's freedom of expression and right to protest. These bills put at the top of the agenda the need to halt racism, ensure civil rights and advance equality as prescribed by the Declaration of Independence.
Three legislative initiatives are on the docket. One mandates a three-year prison sentence for anyone who observes what the Palestinians call the Nakba - the events of 1948. Ö. The second dictates one year in prison for anyone who expresses in writing "a statement that denies the existence of Israel as a Jewish and democratic stateÖ. Finally, there is a proposal to require anyone who receives Israeli citizenship to sign a loyalty oath and perform military service, or some form of public service. ..The sanitized language in these bills cannot conceal their true objective: the institutionalization and deepening of discrimination against Arab citizens. They stain Israeli democracy, exacerbate the rifts in society and intensify the sense of ostracism and oppression of the Arab community in its relations with the state.

Deze zorgenbarende ontwikkeling is voor iedereen die een goed hart toedraagt aan het Joodse volk in deze kleine wereld, verdient om uitgedragen te worden, opdat Israel niet haar eigen graf graaft.

op Monday, 8 June 09, schreef Wouter Brassť

@Ben
De kritiek van Ratna en mij op Ludemann en vele anderen is niet dat ze Israel 'durven bekritiseren', maar vooral dat ze een karikatuur neerzetten van Israel en de zogenaamd onvoorwaardelijke steun ervoor (al dan niet vanwege een duistere lobby en/of Holocaustschuldgevoel). We geven duidelijke voorbeelden van foutieve en suggestieve beweringen van Ludemann, dus wat is nu je probleem?
Vrijwel geen zinnig mens is blij met het nederzettingenbeleid, met Yisrael Beitenu, met de winst van Wilders of Berlusconi bij de Europese verkiezingen, of van Hamas en Hezbollah. Je bent zo eenzijdig op Israel gefixeerd, dat ik niet snap waarom je nog geen eigen blog bent begonnen ipv. steeds hier te klagen dat Ratna het voor Israel opneemt? Schrijf je ook reacties op Stop de Bezetting en Meulenbelt, dat je bezorgd bent om de ultrarechtse Hamasregering en corruptie van Fatah en de decennialange kritiekloze steun uit de Arabische wereld, en waarom ze toch niet het terrorisme afzweren en de Joodse staat erkennen als ze echt vrede en een tweestatenoplossing willen? Waarom niet?

op Monday, 8 June 09, schreef ben

Wouter,
Ik ben bang dat je mijn kritiek inhoudelijk niet goed gelezen hebt. Mijn kritiek is op delen van bovenstaand artikel. Ik corrigeer foutieve beweringen. Of kan je slecht tegen kritiek?

op Tuesday, 9 June 09, schreef Ratna

Ben, wat een flauwe reactie. Waarom ga je niet op Wouters vragen in? Je corrigeert niks, maar herhaalt alleen je eeuwige kritiek dat ik te eenzijdig zou zijn. Uit jouw reacties blijkt telkens weer dat je alleen Israel verantwoordelijk houdt voor het conflict, en uit je alleen kritiek op Israel of op mensen die het voor Israel opnemen. Beetje vreemd dat je mij dan steeds weer van eenzijdigheid beticht.

op Tuesday, 9 June 09, schreef ben

Ratna,
Eigenlijk is mijn repliek hier dezelfde als in je Obama stuk. '...if we see this conflict only from one side or the other, then we will be blind to the truth'

Ik heb geen behoefte om te reageren op de aantijgingen van Wouter.
Ik erken best graag dat ik je bijdragen graag lees en dat ik jouw mening respecteer, maar niet deel. Je moet onderhand ook weten dat ik Israel zeker een plaats gun onder de zon.

op Tuesday, 9 June 09, schreef Wouter Brassť

@Ben Flauw
Ratna en ik bekritiseerden een bijzonder tendentieus artikel van Eva Ludemann. Jij verwijt Ratna (en mij) dezelfde 'onvoorwaardelijke steun' die Ludemann de VS toeschrijft en die velen ook de Nederlandse regering toeschrijven, en even onterecht.
Dan beweer je weer dat Israel degene is die vrede blokkeert, terwijl onze stelling is dat er twee partijen schuld zijn en de Arabieren en Palestijnen veel aan zichzelf te wijten hebben.
Als ik iets verkeerd zou hebben gelezen, dan ligt dat waarschijnlijk aan je slechte formuleringen en oeverloze Haaretz plakwerk, waaruit helemaal geen onvoorwaardelijke VS-steun blijkt, alleen dat de regering Bush geheime afspraken zou hebben gemaakt met 1 of meerdere Israelische regeringen over het door de vingers zien van beperkte bouw in de nederzettingen. Dat ze dit door de vingers zagen was evident, alleen de afspraken daarover zijn nieuws.
De huidige regering is verder niet ultrarechts, maar een coalitie waarin o.a. een in meerdere opzichten ultrarechtse partij zit. De genoemde wetsvoorstellen zijn waarschijnlijk en hopelijk kansloos, hoewel aan een dienstplicht wel goede punten zitten, en ik van een verbod op staatsondermijnende aktiviteiten niet wakker zou liggen. Bij de PA beland je voor minder in de gevangenis.

op Tuesday, 9 June 09, schreef Stella

laatste nieuws 9/6/09 over Amerika en de afspraken met de diverse Israelische regeringen sinds 1992 over de nederzettingen:
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1091250.html

op Friday, 12 June 09, schreef ben

Ratna en Wouter,
Een bekend menselijke tekortkoming is, om in de woorden van iemand slechts datgene te 'horen', dat je wil horen. En niet, wat wat iemand wil zeggen.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.