IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Een frisse bries uit Amerika

IMO Blog, 2009

Er waait een andere wind uit Washington, ook wat betreft het Midden-Oosten. Velen zijn daar blij mee, maar enkele verstokte zionisten roepen dat ze altijd al hadden geweten dat Obama niet deugt en eigenlijk een verkapte moslim is, en een krappe meerderheid van de IsraŽli's meent dat Obama meer aan de kant van de Palestijnen staat. Hij is overigens door pro-Palestijnen evenzo hard van Zionistische sympathieŽn beschuldigd.

De hoop die velen hier hebben is dat Obama zijn macht zal gebruiken om beide partijen, maar toch vooral IsraŽl, dat steeds meer als het grootste probleem wordt gezien, flink onder druk te zetten om die zaken te accepteren waarvan iedereen meent te weten dat ze nodig zijn voor vrede: een tweestatenoplossing gebaseerd op de 'grenzen' van voor 1967 (dit waren wapenstilstandslijnen die niet algemeen werden erkend), met Jeruzalem als hoofdstad voor zowel IsraŽl als een Palestijnse staat, waarna dan eindelijk de vrede zou kunnen uitbreken.


Obama is inderdaad uitermate actief, en behoorlijk kritisch tegenover IsraŽl en de nederzettingen, en ziet wel wat in het Arabische vredesplan. Voor andere obstakels voor de vrede heeft hij minder oog: niet alleen de nederzettingen, ook de Palestijnse positie dat alle vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen naar IsraŽl moeten kunnen 'terugkeren', is niet verenigbaar met een tweestatenoplossing, en Abbas en andere 'gematigde' Palestijnse leiders hebben gezegd dat de Palestijnse Autoriteit IsraŽl slechts uit tactische overwegingen erkent, en Hamas IsraŽl nooit hoeft te erkennen omdat Fatah dat ook niet doet. Maar terwijl de VS iedere dag wel een keer zeggen dat IsraŽl de bouw in de nederzettingen, waaronder ook wijken in Oost-Jeruzalem en zelfs de oude stad zelf vallen, totaal moet stoppen, heb ik ze nog niet op een duidelijke afwijzing van het 'recht op terugkeer' kunnen betrappen. Het Arabische vredesplan spreekt verhullend van een 'rechtvaardige oplossing op grond van resolutie 194', een resolutie die in de Arabische wereld maar ook daarbuiten onterecht algemeen wordt beschouwd als bewijs dat dit 'recht' onder het internationale recht valt. Ik twijfel er niet aan dat Obama de terugkeer van miljoenen vluchtelingen naar IsraŽl afwijst, maar wat ik hem kwalijk neem is dat hij dat niet even luid en duidelijk verkondigt als zijn probleem met de nederzettingen. Overigens heeft hij wel gezegd het niet met alle elementen van het Arabische vredesplan eens te zijn.

Ook voor de ophitsing tegen IsraŽl en het verheerlijken van geweld door de Palestijnse Autoriteit is nauwelijks aandacht. Obama maakte er een - mild getoonzette - opmerking over tegenover Abbas. Die lag daar vanzelfsprekend niet wakker van, en gedroeg zich na zijn gesprek met Obama als een overwinnaar:

Abbas added that Prime Minister Benjamin Netanyahu must recognize the two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict before peace negotiations, which began at the U.S. Annapolis conference, could resume.

"The Israelis seem to have not completed their plan and their vision, and thus, contacts are ongoing, but they will not take months, but weeks. Something must be achieved by the beginning of July," Abbas added.

In regard to the Arab peace plan, which calls for normalization of ties between the Arab world and IsraŽl in exchange for Israeli territorial withdrawal, Abbas said that he rejects any call to amend the original plan, explaining that he felt that U.S. President Barack Obama and his administration seemed very serious about an agreement.

"We proposed implementation of the Arab Peace Initiative and the Road Map plan, which is simply based on Israel's withdrawal from occupied Palestinian and Arab territories, and then all Arab and Islamic countries can normalize relations with Israel. The plan was published on Friday in the Washington Post. Arab countries, however, need to see practical steps taken by IsraŽl before they take any decisions," Abbas reiterated.


Maar het kan nog arroganter en zelfvoldaner:

Until Israel meets his demands, the Palestinian president says, he will refuse to begin negotiations. He won't even agree to help Obama's envoy, George J. Mitchell, persuade Arab states to take small confidence-building measures. "We can't talk to the Arabs until Israel agrees to freeze settlements and recognize the two-state solution," he insisted in an interview. "Until then we can't talk to anyone."

Abbas and his team fully expect that Netanyahu will never agree to the full settlement freeze -- if he did, his center-right coalition would almost certainly collapse. So they plan to sit back and watch while U.S. pressure slowly squeezes the Israeli prime minister from office. "It will take a couple of years," one official breezily predicted. Abbas rejects the notion that he should make any comparable concession -- such as recognizing Israel as a Jewish state, which would imply renunciation of any large-scale resettlement of refugees.

Instead, he says, he will remain passive. "I will wait for Hamas to accept international commitments. I will wait for Israel to freeze settlements," he said. "Until then, in the West Bank we have a good reality . . . the people are living a normal life."


Is dit de houding van een onderdrukt volk, dat in de knel zit en door niemand wordt gehoord, laat staan gesteund en geholpen? Of zijn dit woorden die een overwinnaar uitspreekt, als de overwonnene niet snel genoeg aan zijn eisen wil voldoen? Deze arrogantie is een direct gevolg van Obama's politiek tot nu toe: door continu op de nederzettingen te hameren, en alle andere issues daaraan ondergeschikt te maken, geeft hij Abbas de indruk dat hij wel goed zit, en zich geen zorgen hoeft te maken, laat staan dingen veranderen.

Als Abbas die laatste zin inderdaad zo heeft uitgesproken, betekent dat bovendien dat al die klachten over de checkpoints en de 'muur' wel meevallen. Nee, ik wil niet ontkennen dat soms dingen misgaan, maar ik heb zelf van Palestijnen gehoord, en ook van een groep internationale vredesactivisten die checkpoints aan de Palestijnse kant in de gaten houden, omdat IsraŽli's daar niet mogen komen, dat er meestal geen problemen zijn. De verhalen dat het een dag duurt om van het noorden van de Westoever naar het zuiden te reizen, en de vernederingen die Palestijnen bij de checkpoints ondergaan, zijn uitzonderingen, niet de regel. Ondertussen is wel een beeld ontstaan, met dank aan de volgens sympathisanten van de Palestijnen zo pro-IsraŽlische media, dat dit soort verhalen, inclusief pesterijen, intimidatie en andere vormen van onderdrukking, de dagelijkse praktijk zijn. Dat IsraŽl inmiddels sinds de conferentie in Annapolis anderhalf jaar geleden zo'n 140 checkpoints en roadblocks heeft opgeheven, zul je ook niet snel lezen in de krant.

Het gehamer op de nederzettingen is wat mij betreft echter niet het grootste probleem: ik hoop dat er enige flexibiliteit zal zijn wat betreft zeer kleinschalige bouw in de grote blokken in en rond Jeruzalem, om de natuurlijke groei van de bevolking op te vangen, maar voor de rest is de bouw in nederzettingen een heilloze weg en schaadt het niet alleen de kansen op vrede, maar ook IsraŽl zelf. Een welwillender en flexibeler houding van IsraŽl vergroot de kans op Amerikaanse flexibiliteit. Zolang Netanjahoe weigert de woorden 'tweestatenoplossing' en 'Palestijnse staat' uit te spreken, maakt hij het voor vijanden van IsraŽl bovendien wel heel makkelijk om IsraŽl als anti-vrede en expansionistisch neer te zetten. Het grootste probleem is het uitblijven van druk op de Palestijnen, met als gevolg bovenstaande houding. Wanneer IsraŽl zich welwillender opstelt tegenover de VS, kan men daar des te overtuigender op wijzen. Overigens spreekt de IsraŽlische regering wat betreft Obama en de nederzettingen niet met een mond: sommige ministers zijn woedend en steunen openlijk de Yesha Counsel, die de kolonisten vertegenwoordigt, terwijl bijvoorbeeld Ehud Barak een veel positievere toon aanslaat, en een aantal partijgenoten Obama openlijk steunt.

Een van de grootste kritiekpunten van de IsraŽlische regering is dat de VS overeenkomsten uit het verleden schendt. Zo zou, volgens een artikel door voormalig adviseur van Sharon Dov Weisglass, met Bush zijn overeengekomen dat IsraŽl in sommige bestaande nederzettingen mag blijven bouwen, en zou het begrip 'settlement freeze' uit de Routekaart voor Vrede zo zijn gedefinieerd dat IsraŽl zich daarmee toch aan haar verplichtingen uit de Routekaart houdt. Daarbij wordt met name verwezen naar de brief van Bush uit 2004, waarin hij erkende dat IsraŽl zich niet geheel naar de pre-1967 bestandslijnen hoeft terug te trekken maar bij een oplossing van het conflict rekening moet worden gehouden met 'bestaande realiteiten'. Die brief moest Sharon helpen om voldoende steun binnen zijn partij te krijgen voor de terugtrekking uit de Gazastrook.

Ik vind dat een lastig argument, om twee redenen:

Het is de vraag in hoeverre een nieuwe regering aan dergelijke overeenkomsten van haar voorganger is gebonden. Nieuwe regeringen maken graag nieuw beleid en doen het, naar eigen zeggen althans, allemaal graag helemaal anders dan hun voorgangers. Obama is mede gekozen uit onvrede met Bush, en zijn andere aanpak, ook op dit gebied, reflecteert de visie van een flink deel van de Amerikaanse bevolking. Hetzelfde geldt op haar beurt echter ook voor IsraŽl: Netanjahoe is gekozen uit onvrede met een vredesproces dat IsraŽl niks leek op te leveren behalve raketten en internationale veroordelingen, en zijn assertieve toon reflecteert de visie van een flink deel van de IsraŽlische bevolking. Lieberman werd door de internationale gemeenschap echter zo ongeveer geroosterd vanwege zijn kritische uitspraken over het in Annapolis gestarte vredesproces, en ook Netanjahoe wordt als een rechtse houwdegen gezien die vrede in de weg staat.

Maar als iedere regering voorgaande afspraken en overeenkomsten weer mag schenden, dan kom je toch nergens? Verdragen mogen natuurlijk niet zomaar geschonden worden, maar zowel de afspraken tussen IsraŽl en de VS over nederzettingenbouw als het op niets uitgelopen Annapolis vredesproces hebben niet die status. Olmert had Abbas vorig jaar een vergaand vredesvoorstel gedaan, maar hij heeft dat verworpen, en IsraŽl hoeft dat voorstel niet op tafel te houden. Mensen die nu doodleuk willen beweren dat Hamas dan toch ook het volste recht heeft eerder gesloten verdragen tussen IsraŽl en de PLO niet te accepteren, en zij de wil van het volk reflecteert, zien blijkbaar niet het verschil tussen een verdrag en een afgewezen voorstel, of een brief.

De tweede reden dat ik moeite heb met dit argument is dat IsraŽl zich zelf ook niet altijd aan al haar afspraken en beloftes houdt. Het heeft de VS meermaals beloofd de buitenposten te ontruimen, maar daar nooit serieus werk van gemaakt. De twee 'buitenposten' die vorige week waren ontruimd (bestaande uit enkele verlaten caravans en tenten), zijn inmiddels alweer herbouwd, en de kolonisten hebben gedreigd nog meer buitenposten op te richten, uit wraak voor de ontruiming van vorige week. De regering lijkt niet bereid werkelijk de strijd aan te gaan met de radikale 'hilltop youth', ondanks het feit dat zij ook de IsraŽlische wet overtreden. Ook heeft IsraŽl land onteigend van Palestijnen voor de uitbreiding van bestaande nederzettingen, terwijl afgesproken zou zijn met de VS dat dat niet meer zou gebeuren. Voordat IsraŽl anderen aan hun afspraken houdt, kan het beter zorgen zelf ook zijn afspraken na te komen.

Ondertussen is Obama naar het Midden-Oosten afgereisd en heeft daar zijn langverwachte historische speech in Cairo gegeven. Wordt dus vervolgd.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Friday, 5 June 09, schreef ben

ÖHet gehamer op de nederzettingen is wat mij betreft echter niet het grootste probleemÖ.Dat mag zo wezen wat jou betreft, maar dat geldt zeker niet voor Israel.
Sources in the prime minister's bureau also said that the tensions with the U.S. over settlements had been aggravated by the Cairo speech. "There will be no agreement on this unless the Americans soften their stance," a source close to Netanyahu said Thursday, zegt een Haaretz artikel vandaag. Ofwel gaan op dit moment een hele hoop alarmbellen daar rinkelen, want Israel had zich over de afgelopen jaren rijk gerekend met de verwachting dat een flink deel van de WB en heel Oost Jerusalem hun zou toevallen, met de zg facts on the ground en waar figuren als G Bush nauwelijks tegen protesteerden en dit argument legitiem vonden. Jammer dus, nu B Obama een heel duidelijk andere mening is toegedaan.
Grappig zijn de bewegingen van Net clan om Obama te wijzen op eerder gemaakte schriftelijke overeenkomsten tussen Israel en VS.over Ďsettlementsí Recente ontmoeting van Net adviseurs met Mitchell kwam dat punt aan de orde door op schriftelijke overeenkomsten te wijzen, echter dezelfde briefwisseling meldde tevens de tweestatenoplossing, en vroeg Mitchell of Israel daarmee dan ook mee akkoord ging. De adviseurs dropen af.
Nee, sterk van Obama is zijn duidelijke stellingname van een totale settlement freeze plus zijn positionering als honest broker. Eindelijk, zou ik zeggen. Daarmee Ďput Obama Arabs and Israel on an equal footingí . En daarmee kan Obama dadelijk tegen de Arabische/Palestijnse partij zeggen, dat het welslagen voor de volle 50 percent daar ligt. En dat is voor het eerst.

op Saturday, 6 June 09, schreef Barbara Wertwijn-Keilson

Beste Ratna, opmerkelijk dat Obama na CaÔro, in Buchenwald zijnde, een advies aan Ahmadinejad doet uitgaan om zelf eens daar te gaan kijken en tegelijkertijd zegt dat Holocaustontkenning geschiedsvervalsing is. Het mag dan een campagnestrategie zijn, maar het is toch een statement van deze president van Amerika.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.