IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Acht misleidingen over Israel door Martijn van Dam

IMO Blog, 2009

Na het recente artikel door Dries van Agt en kornuiten mocht afgelopen vrijdag PvdA-er Martijn van Dam in de Volkskrant uitleggen waarom de EU de handelsbetrekkingen met IsraŽl niet moet verbeteren, eerder het tegendeel. Het is een oud thema dat steeds weer opduikt: totdat IsraŽl aan een reeks eisen voldoet, moeten we diplomatieke of economische sancties toepassen om haar te straffen voor het tegenhouden van het anders zo vlot verlopende vredesproces.
Steeds weer worden dezelfde eenzijdige argumenten en vaak onjuiste beweringen herhaald, die er steevast op neerkomen dat de Palestijnen, niet alleen in Gaza maar ook op de Westoever, zwaar lijden en dat ligt aan slechts ťťn ding: IsraŽls wrede bezetting, die geen enkel ander doel dient dan het stillen van landhonger en het uitoefenen van macht, soms op sadistische wijze.


Martijn van Dam beweerde onder andere:

- IsraŽl heeft een extreem-rechtse regering

Blijkbaar is het de heer van Dam ontgaan dat zijn eigen zusterpartij, de Arbeidspartij, in de coalitie zit en o.a. de belangrijke post van minister van defensie vervult. Likoed is een centrum-rechtse partij, geen extreem-rechtse. In hoeverre de andere kleinere partijen als extreem-rechts zijn te classificeren is een punt van discussie. Zelfs Lieberman bijvoorbeeld is niet principieel tegen een twee-statenoplossing. Hij is wel sterk anti-Arabisch. Shas is erg religieus, maar niet extreem-rechts. Op sociaal economisch gebied is zij zeker niet rechts, en zij is voor veel geld voor grote gezinnen en religieuze scholen. Net als in Nederland zijn sommige partijen niet meer zo eenduidig in te delen in links of rechts. Van Dam maakt een karikatuur van de IsraŽlische politiek en van zichzelf door de hele regering als extreem-rechts te betitelen.

- "Op de Westelijke Jordaanoever wordt het vredesproces elke dag moeilijker gemaakt, doordat de nederzettingen groeien en groeien. De helft van de Westelijke Jordaanoever is voor Palestijnen al ontoegankelijk.
De helft van de wegen is voor hen verboden gebied. In Jeruzalem en Hebron worden mensen uit hun huizen verdreven. Er liggen reeds goedgekeurde plannen op de plank voor nog eens veertigduizend huizen in het bezette gebied. Veertigduizend nieuwe hobbels op weg naar vrede."


De nederzettingen groeien op beperkte schaal binnen de huidige gemeentegrenzen. Er worden geen nieuwe nederzettingen bijgebouwd en geen nieuw land geconfisceerd. Het absurde aantal van 40.000 nieuwe huizen heb ik nergens kunnen vinden, en zou bijna een verdubbeling van het aantal woningen voor kolonisten inhouden. Het is een wilde bewering zonder bronvermelding, net als de bewering dat de helft van de Westoever ontoegankelijk is. Daarmee wordt misschien bedoeld dat de helft ongeveer (iets minder in feite) onder de Oslo akkoorden aan de Palestijnse Autoriteit was overgedragen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de rest ontoegankelijk is voor Palestijnen. Alleen de nederzettingen zelf en militaire terreinen zijn ontoegankelijk. De laatste tijd zijn veel checkpoints verwijderd en kunnen Palestijnen bijvoorbeeld weer vrij de Jordaanvallei in en uit reizen.

- "IsraŽl heeft in Gaza op grote schaal scholen, universiteiten en woonwijken platgewalst. Dit diende geen enkel militair doel."

In tegenstelling tot de andere aantijgingen geeft Van Dam hier iets van zijn bronnen weer: VN medewerkers en Palestijnen die hij sprak in Gaza. De VN heeft IsraŽl valselijk beschuldigd een school in Jabalya te hebben gebombardeerd, zo heeft men zelf toegegeven. Niet echt betrouwbaar dus. IsraŽl heeft deze gebouwen, voorzover zij wel zijn geraakt, niet 'platgewalst' maar getroffen bij gevechten met Hamas strijders. Scholen en ziekenhuizen waren nooit doel op zichzelf. Zij werden soms getroffen omdat Hamas strijders ze als schuilplaats gebruikten en vanuit de directe nabijheid van dergelijke gebouwen opereerden. Overigens hield het Hamas leiderschap zich schuil in de kelder van het (indertijd door IsraŽl gebouwde) Shiva ziekenhuis in Gaza, wetende daar veilig te zijn voor IsraŽlische aanvallen. Als IsraŽl inderdaad met gemak en wreedheid zomaar ziekenhuizen zou bombarderen, dan hadden zij zich daar niet schuilgehouden, maar in een van de vele ondergrondse bunkers.
De universiteit van Gaza, moskeeŽn en woonhuizen waren wel direct doelwit, omdat er explosieven waren opgeslagen (vandaar de secundaire explosies na een bombardement), of ze als werkplaats voor wapenfabricage werden gebruikt, of omdat Hamas strijders zich er schuilhielden. Overigens werd bijna altijd van tevoren gewaarschuwd, zodat burgers deze gebouwen konden verlaten.

- Palestijnen worden uit Oost-Jeruzalem verjaagd.

IsraŽl breekt illegaal gebouwde huizen af, zowel in Oost- als West-Jeruzalem, en zowel van Joden als Arabieren. Er zijn het afgelopen jaar evenveel huizen van Joden afgebroken.

- Palestijnen moeten uren reizen binnen de Westbank vanwege de vele checkpoints.

Pertinent onjuist, sinds IsraŽl bijna alle checkpoints heeft opgeheven. Van Dam krijgt dezelfde verhalen te horen van Palestijnen en 'vredesactivisten' die zij al jaren verkondigen, maar de situatie is het afgelopen jaar flink gewijzigd, zoals ook in Haaretz valt te lezen. Dit is het gevolg van zowel Amerikaanse druk als een verbeterde veiligheidssituatie.

- IsraŽls huidige beleid is niet in het belang van IsraŽl. Nederland moet als vriend van IsraŽl uitleggen dat dit beleid de radicalisering en dus het geweld onder de Palestijnen in de hand werkt. Nederland moet eisen dat IsraŽl stopt met de bouw in de nederzettingen.

Misschien moet IsraŽl als vriend ons eens in alle ernst komen vertellen dat hoe wij met onze moslimminderheid omgaan, niet goed is voor ons land en de toekomst. We moeten de moslims, net als in IsraŽl, toestaan dat vijf keer per dag met luidsprekers voor het gebed wordt opgeroepen, ook om vier uur 's ochtends. We moeten aparte scholen voor moslims bevorderen en Arabisch tot een officiŽle taal verklaren. We moeten het ontstaan van Arabische partijen aanmoedigen. Alle straatnaambordjes moeten ook in het Arabisch worden opgesteld. Serieus: wie zijn wij om IsraŽl te vertellen wat het moet doen? Waarom denkt Van Dam beter dan IsraŽli's te weten wat goed is voor het land? Hoe goed kent hij het land Łberhaupt, en hoeveel weet hij van het conflict en de geschiedenis? Hij is op een zogenaamde 'fact finding mission' geweest, waarbij hij met name Palestijnen en linkse vredesactivisten heeft gesproken. Femke Halsema was vorig jaar ook op zo'n oriŽntatiereis geweest, net als andere vooral linkse parlementariŽrs (georganiseerd door United Civilians for Peace, maar er zijn meer 'vredes'organisaties die ze aanbieden). Als ze terugkomen roepen ze steevast op tot sancties en een 'steviger' standpunt tegenover IsraŽl. Christenen gaan vaak op reizen georganiseerd door Christenen voor IsraŽl, en komen terug met meer begrip voor IsraŽls situatie en moeilijke positie. Het beeld of verhaal waarmee men thuiskomt is dus, met andere woorden, erg subjectief.

Ik stoor mij ontzettend aan de aanmatigende houding van Europa tegenover IsraŽl. Ons past waarlijk wat meer bescheidenheid. IsraŽl doet een en ander verkeerd, maar ze hebben ons niet nodig om daar achter te komen. Daarvoor heeft IsraŽl zelf genoeg kritische oppositie, kritische pers, en allerlei vredes- en mensenrechtenorganisaties. IsraŽl loopt ons ook niet continu te vertellen wat we moeten doen. Wat meer respect graag, want alleen op basis van gelijkwaardigheid is een constructieve dialoog mogelijk, waar beide wat van kunnen leren.

Ik wordt eerlijk gezegd kotsmisselijk van de valse manier waarop mensen als Martijn van Dam het vriendschapsargument misbruiken. Als het aan Van Dam ligt is het met die vriendschap snel gedaan. Een vriend is immers niet iemand die je continu onder druk zet, vooral met de tegenstanders praat en hun versie van het conflict overneemt, en in het openbaar allerlei wilde beschuldigingen tegen je uit. Dat is een vijand, geen vriend. Een vriend is oprecht geÔnteresseerd in jouw visie en zal met jouw belangen rekening houden, en het wanneer nodig voor je opnemen.

- De nederzettingen zijn in strijd met de vierde conventie van GenŤve en elke uitbreiding is een schending van het internationale recht.

De 'Vierde Geneefse Conventie Betreffende de Bescherming van Burgers in Oorlogstijd' verbiedt het overbrengen van de eigen burgerbevolking naar bezet gebied van een andere staat. Hoewel vaak beweerd, is het juridisch gezien omstreden of dit van toepassing is op de IsraŽlische nederzettingen in Palestijns gebied. Niet alleen is er (nog) geen Palestijnse staat die IsraŽl bezet, maar de bepaling uit 1949 was bedoeld tegen gedwongen deportaties zoals van Joden en andere bevolkingsgroepen naar concentratiekampen in Polen, niet tegen vrijwillige vestiging van burgers in een gebied. Zoals de volledige naam aangeeft, handelt de conventie over de bescherming van burgers. Als de bewoners van de nederzettingen niet geschaad worden, zou de bescherming nog de Palestijnen kunnen dienen, die gehinderd worden door de aanwezigheid van de nederzettingen. Volgens de IsraŽlische redenering zijn de controles en beperkingen die de Palestijnen worden opgelegd echter niet het gevolg van de nederzettingen op zich, maar van terreur van Palestijnse kant waartegen de kolonisten beschermd moeten worden. Wat resteert is confiscatie van Palestijnse privť-grond voor de nederzettingen, wat inderdaad illegitiem is voor zover het geen direct veiligheidsbelang dient, en ook bij een legitiem veiligheidsbelang dient de eigenaar afdoende gecompenseerd te worden. Voor een andere visie op de nederzettingenproblematiek zie: "The Debate About Israeli Settlements" van CAMERA.
Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat de nederzettingen geen obstakel voor vrede zijn, maar het is discutabel of ze inderdaad allemaal illegaal zijn zoals Van Dam en andere critici beweren. Niet alleen de nederzettingen, ook de status van de Westoever zelf is omstreden. Het gebied is in 1967 op JordaniŽ veroverd, dat het op zijn beurt in tijdens IsraŽls onafhankelijkheidsoorlog illegaal had veroverd en geannexeerd. Omdat de Britten de laatste legitieme machthebber in het gebied waren, zo redeneren sommigen, gelden nog steeds de bepalingen waaronder de Britten het mandaatgebied Palestina hadden toegewezen gekregen door de Volkerenbond, en dat houdt in dat in het gebied ten westen van de Jordaan een Joods thuis gebouwd zou worden en de Britten dit dienden te faciliteren. En dus mogen Joden zich nog steeds in het hele gebied vestigen, en niet alleen binnen de Groene Lijn. Hier kun je natuurlijk tegenin brengen dat de Verenigde Naties in 1947 tot deling van het gebied hebben besloten en Joden zich dus niet meer overal konden vestigen, maar het delingsplan is door de Arabieren verworpen en dientengevolge nooit uitgevoerd. Ook de vele VN resoluties spreken bovenstaande lezing tegen, maar het is wel goed te beseffen dat de status van de Westoever juridisch gezien gecompliceerd ligt, ook omdat JordaniŽ er later officieel afstand van heeft gedaan (ten gunste van de Palestijnen). Begrijp me niet verkeerd: ik ben niet voor het voortduren van de bezetting, en ik denk dat zij voor zowel IsraŽl als de Palestijnen schadelijk is; waar ik wel een probleem mee heb zijn de continue aantijgingen van IsraŽlische schendingen van het internationale recht.

- Het verbeteren van de relaties en de uitbreiding van het associatieverdrag is een beloning voor het beleid van Netanjahoe, we bieden IsraŽl handelsvoordelen (minstens vier keer beweerd in het artikel).

Zijn de goede handelsrelaties met Iran, Rusland, SyriŽ, Egypte, TunesiŽ etc. etc. ook allemaal een beloning voor hun behandeling van minderheden, gebrek aan vrijheid, minderwaardigheid van de vrouw, homofobie, antisemitisme en nog zo wat zaken? Is het vele geld dat Europa aan de PA geeft, en de vele projecten en organisaties in de Palestijnse gebieden die zij steunt, een beloning voor bijvoorbeeld het volgende?

Op een op TV uitgezonden Fatah bijeenkomst vindt een fictieve dialoog plaats tussen Fatah en Hamas:

In this scene actors portray a Hamas teacher and student supporters of Fatah and Hamas, debating which movement is greater. Significantly, the competition between Fatah and Hamas supporters is based not on who has built more Palestinian infrastructures, nor on who has promoted peace, but rather on who can take credit for more terror.

The debate ends when a Fatah student trumps Hamas's boast of having kidnapped Israeli soldier Gilad Shalit by mentioning the "arrest of two Israeli soldiers in Ramallah" by the PA-Fatah. This alludes to the lynching and gruesome murder of two Israeli reservist soldiers who accidentally entered the Palestinian Authority-controlled city in October 2000. While the picture of a Palestinian celebrating the killing by waving his bloody hands to the mob horrified the world, the murder remains a source of pride for Fatah.


Nederland zou zijn steun aan de PA niet meteen stop moeten zetten vanwege dit soort zaken (dit is een voorbeeld uit vele), maar zou de PA daar wel wat duidelijker op aan mogen spreken. Het is opvallend dat mensen als Van Dam met dit soort zaken blijkbaar geen enkel probleem hebben. Er is in hun ogen immers slechts een dader en een slachtoffer.

De handelsbetrekkingen met IsraŽl zijn geen gunst van de EU tegenover IsraŽl, waarvoor het diep dankbaar moet zijn, maar een zakelijke overeenkomst waar beide partijen belang bij hebben. De EU profiteert evenzeer van IsraŽls know-how op verschillende gebieden, als dat IsraŽl van ons profiteert.
Natuurlijk mogen mensenrechten in een (handels) relatie ook aan de orde komen, maar laten we niet doen alsof we IsraŽl allerlei gunsten verlenen terwijl dat stoute IsraŽl zich helemaal niet aan de afspraken houdt. Met mensenrechten is in de Europese Unie overigens ook genoeg mis.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 5 Opmerkingen

op Monday, 29 June 09, schreef Mike Bing

Complimenten, Ratna, voor deze feitelijke onkrachting van de VK tirade van van Dam.

Ik begin me zelfs af te vragen of het deelnemen aan de VK discussies niet gewoon teveel eer is. Het aantal pro-Palestijnse debaters die niet in een anti-jodendom hetze vervallen, is op de vingers van ťťn hand te tellen.

Met hun kan je van mening verschillen en een respectvolle discussie voeren, met de massa hysterische antizionisten waarvan sommigen zelfs vervallen in (crypto)antisemitisme is dat absoluut niet mogelijk.

op Tuesday, 30 June 09, schreef Ratna Pelle

Hallo Mike,
Ik ben blij dat jij zo actief bent op het VK forum, en de Israel critici en verkapte antisemieten van repliek dient. Ik heb er - naast mijn blogs - eigenlijk geen tijd meer voor, en heb er ook genoeg van, maar het is wel belangrijk dat er een genuanceerd tegengeluid te horen is. Misschien zou je ook eens kunnen proberen een eigen stuk geplaatst te krijgen?

op Tuesday, 30 June 09, schreef Mike Bing

Ratna, het laatste waar ik op zit te wachten is wťťr een stuk over Israel vs. de Palestijnen. Het onderwerp krijgt nu al in disproportionele mate aandacht op de opiniepagina's.

Buiten mijn persoonlijke betrokkenheid bij de zaak heb ik ook verder gťťn bijzondere expertise, behalve de bij mijn vak horende interesse in internationale verdragen en beslissingen en de wijze waarop deze genomen worden. Zo'n stuk zou dus weinig bijdragen en weer aanleiding vormen voor eindeloze antisemitische kretologieen. Daar pas ik voor.

Ik probeer me in mijn bijdragen te beperken tot feitelijkheden en het weerleggen van aperte leugens, zij het dat mijn persoonlijke mening natuurlijk ook duidelijk doorklinkt.

Ik sta zeker niet kritiekloos achter elke actie van de huidige regering in Israel, net zo min als ik elke actie van ZAHAL onmiddelijk kan begrijpen of goedkeuren, maar ik ben me uitermate bewust van het feit dat ik makkelijk praten heb vanuit het veilige Noord-Hollandse boerenland.

Ik denk echter wel dat de mate van moderatie op het VK blog aangepast zou moeten worden, Trouw doet dat in mijn ogen stukken beter.

op Wednesday, 1 July 09, schreef Nog1

Alle acht beweringen zijn waar. Hieronder de beweringen met een IsraŽlische bron die deze bevestigd.

IsraŽl heeft een extreem-rechtse regering

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1063654.html

Er liggen reeds goedgekeurde plannen op de plank voor nog eens veertigduizend huizen in het bezette gebied.

(Het gaat om de 'natuurlijke groei' van ca 100 nederzettingen, dus ca 400 woningen per nederzetting;cijfers worden per nederzetting bekend gemaakt)

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1096432.html
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1094773.html
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1096640.html

IsraŽl heeft in Gaza op scholen, universiteiten en woonwijken platgewalst. Dit diende geen enkel militair doel."

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1096753.html

Palestijnen worden uit Oost-Jeruzalem verjaagd.
(meest recente inbeslagname is een islamitische begraafplaats waar een IsraŽlisch museum op gebouwd wordt;)

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1096465.html

http://www.btselem.org/English/Jerusalem/Discriminating_Policy.asp

Palestijnen moeten uren reizen binnen de Westbank vanwege de vele checkpoints. (de opgeheven checkpoint zijn vervangen door private)

http://www.btselem.org/English/Freedom_of_Movement/Checkpoints_and_Forbidden_Roads.asp

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1096322.html

IsraŽls huidige beleid is niet in het belang van IsraŽl.(dat was de mening van Sharon!!)

http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=415479&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0&listSrc=Y

De nederzettingen zijn in strijd met de vierde conventie van GenŤve en elke uitbreiding is een schending van het internationale recht.

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1096954.html

Het verbeteren van de relaties en de uitbreiding van het associatieverdrag is een beloning voor het beleid van Netanjahoe, we bieden IsraŽl handelsvoordelen.

Het handelsverdrag met de Palestijnen is opgeschort na de verkiezingsoverwinning van Hamas. Het is onduidelijk waarom de andere partij (Israel)anders behandelt zou moeten worden.

op Thursday, 2 July 09, schreef Wouter Brassť

De anonieme "Nog1" (ook op zijn eigen blog valt geen identiteit te ontdekken) goochelt maar wat bij elkaar en weet amper waarover hij het heeft.
Op zijn "Nog1 Blog" staan staaltjes van onzin te lezen als: "Een huwelijk tussen een jodin en een goy mag immers niet in IsraŽl..".

De meest in het oog springende flauwekul in zijn comment hier is:
"Palestijnen worden uit Oost-Jeruzalem verjaagd. (meest recente inbeslagname is een islamitische begraafplaats waar een IsraŽlisch museum op gebouwd wordt;)"
A) het voorbeeld slaat helemaal nergens op: dit betreft een al decennia geleden verlaten begraafplaats in WEST Jeruzalem die sindsdien als parkeerplaats dienst deed, en die dan ook niet 'in beslag genomen' is.
B) dat de Arabieren in Oost-Jeruzalem gediscrimineerd worden in het bouwbeleid is duidelijk, maar de Arabische bevolking van Jeruzalem groeit desondanks harder dan de Joodse, en is sinds de jaren '80 verdubbeld.

'Extreem-rechts' is in het Nederlands een aanduiding die veel minder objectief wordt gebruikt dan 'far right' in het Engels, en daarom al geen geschikte vertaling. Dan geeft 'Nog1' een link erbij die Sheetrit van Kadima citeert op nota bene een tijdstip waarop de Arbeidspartij nog niet bij de regering was betrokken, dus geheel buiten de orde, nog los van de vraag of een politieke tegenstander nu een geschikte bron is om een kwalificatie van een regering aan te ontlenen. De huidige coalitie is breed van samenstelling, zoals Ratna al aangaf.

Om aan 40.000 goedgekeurde nieuwe huizen te komen zal 'Nog1' nog tientallen of honderden links moeten geven, want het gaat tot dusver slechts om enkele honderden goedgekeurde huizen en verder plannen. (En wat mij betreft mag het daarbij blijven.)

Ik heb helemaal geen tijd of zin om zijn andere beweringen en links nog na te gaan, de lezer kan zijn eigen oordeel wel vormen. Het punt van Ratna was denk ik niet dat de Israelische regering nu een tof beleid voert, maar dat misstanden worden aangedikt en verdraait om Israel zwart te maken en te delegitimeren. Van Dam en "Nog1" doen daar aan mee.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.