IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Amnesty International eenzijdig in rapport Gaza Oorlog

IMO Blog, 2009

Sinds de Gaza Oorlog hebben diverse (mensenrechten)organisaties onderzoek gedaan en rapporten uitgebracht over de gebeurtenissen en dan vooral (vermeende) IsraŽlische schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht. Voor de vorm wordt er soms bij vermeld dat de raketten van Hamas ook niet deugen, omdat zij geen onderscheid maken tussen burgers en soldaten. Dat is nogal een understatement, want het is Hamas en andere gewapende groeperingen er juist om te doen burgers te treffen en IsraŽl onleefbaar te maken voor Joden. En aangezien bijna iedere IsraŽli in het leger dient of heeft gediend of moet dienen, zijn zij allemaal schuldig. Er is, net als in de media, in deze rapporten geen aandacht voor de extremistische doelen en de tactieken van Hamas, en ook de oorzaken van de oorlog, het feit dat de IsraŽlische terugtrekking uit Gaza slechts tot meer geweld en raketten heeft geleid, wordt genegeerd.


Deze rapporten kregen veel media aandacht en worden door velen als het bewijs gezien dat IsraŽl disproportioneel optrad in Gaza en bovendien schuldig is aan oorlogsmisdaden.
Wij hebben ťťn van deze rapporten, die van Amnesty International, onder de loep genomen en uitgebreid besproken. Zie: Gaza War: Review of Amnesty International's Report on Operation Cast Lead.

De bedoeling daarvan is niet om Amnesty zwart te maken, want wij waarderen het vele werk dat zij wereldwijd doet voor de mensenrechten en voor politieke gevangenen. Ikzelf ben om die reden (nog steeds) lid van AI, en zal dat ook blijven, ondanks haar onfaire en onevenwichtige houding jegens en kritiek op IsraŽl.

Het belangrijkste punt van kritiek is dat AI zeer selectief met bronnen omgaat: Palestijnse bronnen en ooggetuigen worden zonder enige reserve geloofd, IsraŽlische worden selectief gebruikt. Verklaringen van soldaten over eigen wangedrag of briefings van hun officieren om vooral niet te voorzichtig te zijn en agressief te vechten, worden afgewisseld met schrijnende verhalen van Palestijnse slachtoffers en ooggetuigen van IsraŽlische agressie. Soldaten die bij de betreffende soldaten in een bataljon zaten en de verhalen ontkenden, verhalen van hoe men juist tot het uiterste ging om Palestijnse doden te vermijden etc., werden door AI genegeerd. Er werd een beeld gecreŽerd van moedwillige wreedheden en vernielingen, van sadisme en racisme. Zo werden walgelijke graffiti die enkele soldaten op de muren in Palestijnse huizen hadden gekalkt meermaals beschreven en geciteerd en tegenover de verhalen van Palestijnse slachtoffers gezet. Amnesty suggereert dat IsraŽl niet zozeer Hamas, maar de hele bevolking van Gaza een lesje wilde leren en wilde straffen voor de raketten en het aan de macht helpen van Hamas.

Verklaringen van IsraŽlische politici en het IsraŽlische leger werden negatief neergezet en direct fel tegengesproken, evenals interne onderzoeken van het IsraŽlische leger naar diverse incidenten. Men stelt wel erg makkelijk na de beschrijving van de Palestijnse slachtoffers van een voorval, dat er geen Hamas strijders waren, dat er geen dreiging was en dus geen geldige reden voor een aanval. De visie van IsraŽlische soldaten of de legerleiding wordt niet gegeven. Het is achteraf nauwelijks nog vast te stellen of voor een bepaalde operatie wel of geen geldige reden was en of het militaire doel in verhouding stond tot het risico op burgerdoden of de te verwachte schade aan burgerdoelen. Zonder alle relevante bronnen en informatie te gebruiken en die zonder vooringenomenheid te bestuderen, is dat zeker niet mogelijk.

AI negeert bovendien de oorzaken van de oorlog, en de diverse schendingen door Hamas van het bestand en haar weigering dat te verlengen. Terwijl voornoemde graffiti en de citaten van officieren om agressief te vechten prominent worden gebracht, is er geen enkel agressief of racistisch citaat van Hamas in het rapport te vinden. De Palestijnen zijn immers de slachtoffers en IsraŽl de dader...
Ook wordt Hamas als een lokale organisatie voorgesteld, en de militaire en financiŽle steun van Iran en andere landen genegeerd. Ook voor de IsraŽlische angst dat Hamas binnenkort raketten heeft die Tel Aviv kunnen bereiken, en het in Gaza net zo'n militaire macht opbouwt als Hezbollah in Zuid-Libanon, is geen aandacht. Het lijkt alsof het slechts een oorlog is tussen IsraŽl en Hamas, of eigenlijk, tussen IsraŽl en de totaal weerloze bevolking van Gaza.

IsraŽl is zich er terdege van bewust dat er voortdurend een vergrootglas staat op wat het doet, en dat grote aantallen burgerdoden, meer dan in andere conflicten, tot veel verontwaardiging en woede, en harde internationale veroordelingen leiden, en dat dat de voortzetting van de militaire operatie in gevaar brengt. Alleen al daarom zal het proberen burgerdoden zoveel mogelijk te vermijden. Bovendien kunnen burgerdoden ook de interne steun voor de operatie doen afnemen, zoals bijvoorbeeld gebeurde na het bloedbad in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatilla tijdens de Eerste Libanon Oorlog, waarvoor IsraŽl indirect mede verantwoordelijk was. Ook de VS kan IsraŽl niet blijven steunen als er teveel 'ongelukken' gebeuren, en zullen het zo nodig dwingen aan de operatie een einde te maken. De suggestie dat IsraŽl bewust de burgerbevolking zo hard mogelijk treft, is dus nogal onwaarschijnlijk. Het is duidelijk dat IsraŽl Hamas zo hard mogelijk wou treffen, niet de burgerbevolking. Waarom anders maandenlang inlichtingen over Hamasdoelen verzamelen, waarom anders precisiewapens gebruiken, de inwoners via folders en telefoontjes waarschuwen, dagelijkse gevechtspauzes inlassen? Ik sluit zeker niet uit dat er fouten zijn gemaakt, dat sommige door AI beschreven wreedheden daadwerkelijk plaatsvonden, dat sommige soldaten afgestompt, onverschillig of wraaklustig waren, maar dat was geen van bovenaf goedgekeurd beleid.

Amnesty ontkent ten onrechte dat Hamas Palestijnen als menselijk schild gebruikte, en toont er begrip voor dat Hamas vanuit burgergebied vocht. IsraŽl had dit strijdtoneel immers uitgekozen, aldus Amnesty, en is dus verantwoordelijk voor de risico's. Ook stelt men dat een oorlog in dergelijk dichtbevolkt gebied voor beide partijen een uitdaging is. Het is de omgekeerde wereld. Nadat Hamas jarenlang raketten op IsraŽl afschoot vanuit civiel gebied, wapens opsloeg in huizen, moskeeŽn en andere civiele gebouwen, een ondergronds stelsel van tunnels en bunkers bouwde dat via civiele gebouwen met elkaar is verbonden, 'koos' IsraŽl er na lang aarzelen, na een door Hamas verbroken bestand en na diverse waarschuwingen voor om de dichtbevolkte Gazastrook aan te vallen.

Het is onjuist dat er geen bewijzen zouden zijn voor het gebruik door Hamas van burgers als menselijk schild. In diverse filmpjes op YouTube verklaren Hamas leiders hoe men bijvoorbeeld na een waarschuwingstelefoontje van het IsraŽlische leger te hebben gekregen dat hun huis zou worden gebombardeerd, men snel honderden vrouwen en kinderen mobiliseerde om het huis te beschermen. Het opofferen van de eigen bevolking voor een 'hoger doel' is onderdeel van de ideologie van Hamas zoals verwoord in het Hamas handvest en in diverse toespraken van Hamas leiders. Zij verklaren dat het een eer is als martelaar voor Palestina te sterven, en dat 'we desire death like you desire life', wat als voordeel van de eigen ideologie en zwakte van IsraŽl wordt gezien.
Het vele bewijsmateriaal van het gebruik van civiele gebouwen voor wapenopslag, het bewust plaatsen van militaire installaties nabij huizen, UNRWA scholen of moskeeŽn, verklaringen van Palestijnen als menselijk schild te zijn gebruikt en te werden tegengehouden als men wilde vluchten, gebruik van ambulances, etc. etc. wordt volkomen genegeerd.

Amnesty meent ten onrechte dat de Gazastrook nog steeds door IsraŽl wordt bezet, en verwart een (gedeeltelijke) blokkade met een bezetting. Volgens de Haagse Conventie is een gebied bezet wanneer het vijandelijke leger er de macht uitoefent:

Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army. The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.
(Hague Regulations, Article 43, geciteerd in rapport van Amnesty)

Dat is in de Gazastrook niet het geval. Je kunt je twijfels hebben bij de IsraŽlische blokkade van de Gazastrook, maar het is geen bezetting. Het is in feite vrij uniek dat een land een gebied waar een vijandelijk regime aan de macht is dat officieel op haar vernietiging uit is, gelijktijdig militair bestrijdt en van stroom en andere essentiŽle zaken voorziet. De Gazanen zijn voor een groot deel van IsraŽl afhankelijk, maar hebben tegelijkertijd zelf voor Hamas gekozen nadat IsraŽl zich had teruggetrokken. Het is een ingewikkelde situatie waarover juridische experts het niet eens zijn, maar voor Amnesty is het simpel en is IsraŽl de hoofdverantwoordelijke en hoofdschuldige.

Amnesty pleit voor een wapenembargo tegen zowel IsraŽl en Hamas, alsof beide aan elkaar gelijk te stellen zijn en Hamas IsraŽls enige vijand is in de regio. Je vraagt je werkelijk af hoe Amnesty zich dat voorstelt. Hamas trekt zich sowieso nergens wat van aan en zal wapens van Iran blijven ontvangen, en Egyptische politie- en veiligheidsmensen aan de grens met Gaza zullen voor een paar dollar de andere kant op blijven kijken, want zij sympathiseren met de Palestijnen en hun salaris is zonder dergelijke bijverdiensten ook niet genoeg om een gezin van 8 kinderen te voeden.
IsraŽls defensie is sterk afhankelijk van importen uit vooral de VS maar ook Europese landen, en juist deze landen nemen aanbevelingen van AI serieuzer dan bijvoorbeeld Iran. Groot-BrittanniŽ heeft al een gedeeltelijk wapenembargo afgekondigd, en ook in BelgiŽ is dit actueel.

Zowel IsraŽl als Hamas moeten oorlogsmisdadigers berechten en ervoor zorgen dat de volgens Amnesty gebeurde zaken in de toekomst niet meer gebeuren, en AI vindt dat ook het internationaal strafhof en andere VN organen zich hiermee moeten bemoeien. Voor IsraŽls eigen onafhankelijke rechtsspraak heeft AI weinig respect. Als een schurkenstaat ŗ la Soedan of Zimbabwe moet IsraŽl door de buitenwereld worden gedwongen zich te gedragen.

Amnesty's aanbevelingen laten een totaal gebrek aan inzicht in IsraŽls veiligheidssituatie en bedreigingen zien. Indien AI's voorstellen werkelijkheid worden, is het feest in de Arabische wereld en onder antizionisten, en kan hun droom werkelijkheid worden. Het is zeer spijtig dat een dergelijke in hoog aanzien staande en in veel opzichten goed werk verrichtende organisatie zo'n eenzijdig en tendentieus rapport over de Gaza Oorlog heeft uitgebracht.

Ratna Pelle


(Voor bronnen voor Hamas gebruik van burgers als menselijk schild etc. zie onderaan artikel: Gaza War: Review of Amnesty International's Report on Operation Cast Lead.


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Thursday, 27 August 09, schreef ben

Ratna,
Wederom slechts jouw standpunt op een ander standpunt over een zaak!
Zet voor de afwisseling eens onverbloemd neer jouw standpunt over de Gaza oorlog of die over het huidige IsraŽlische kabinet t.a.v. het conflict, om enkele zaken te noemen.
De wijze waarop je nu telkens de critici van IsraŽl neerzet neigt slechts naar een tweeslachtige houding!

op Thursday, 27 August 09, schreef Stella

Een duidelijk verhaal over de selectieve verontwaardiging van AI als het om Israel gaat.
Opvallend, ook in de media, is dat ieder incident dat een Israelische soldaat veroorzaakt breed wordt uitgemeten. Dat wil zeggen: voor wat betreft het deel waaraan de soldaat schuldig is of schuldig wordt geacht. De voorafgaande gebeurtenissen, de aanleiding tot het incident, worden meestal of niet genoemd of terloops gemeld.
Soms duikt een individuele journalist in een gebeurtenis en haalt de echte omstandigheden naar boven. Dit gebeurde met het incident van de VN-school begin januari in Gaza. De Canadese journalist beschreef wat er echt was gebeurd: geen beschieting van de school, geen doden in de school of op het schoolplein. Veel minder doden (achter de school) dan gemeld. Toch was de VN meteen meegegaan in het volledig vertekende verhaal, maar moest uiteindelijk de ware versie erkennen. Gek genoeg vind je nog steeds de eerste versie in rapporten. In dit geval gaat het dus duidelijk om een leugen.
Maar omgekeerd, als het om intern Palestijns geweld gaat, wordt het nieuws weggemoffeld met een paar regeltjes op een binnenpagina van de krant. Hoor je niemand erover, geen actualiteitenrubriek, geen NGO, geen Amnesty International. Want die 22 of 28 doden deze maand(over het precieze aantal gaan verschillende verhalen) die door Hamas bij de belegering van een huis in Gaza vielen zijn kennelijk niet de moeite van aandacht waard. Niemand is verontwaardigd. Toch gaat het hier ook om Palestijnen in Gaza die in een gevecht gedood zijn. Vreemd, dat deze mensen opeens geen aandacht waard zijn.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.