IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Desmond Tutu, Israel en de Holocaust mythe

IMO Blog, 2009

Het is een oud en inmiddels veel gehoord clichť, maar oude wijze mannen komen vaak wonderwel weg met afgekloven clichťs. Desmond Tutu zei tegen Haaretz:

He said the West was consumed with guilt and regret toward Israel because of the Holocaust, "as it should be."
"But who pays the penance? The penance is being paid by the Arabs, by the Palestinians. I once met a German ambassador who said Germany is guilty of two wrongs. One was what they did to the Jews. And now the suffering of the Palestinians."


Deze Duitse ambassadeur vergat nog een paar bevolkingsgroepen, maar dat terzijde. Vreemde woorden uit de mond van een Duitser. Hij zou er toch niet voor zijn in Berlijn een groot Nakba monument op te richten en herstelbetalingen aan de Palestijnen te gaan doen?


Het is een hardnekkige en veelgehoorde mythe: de Palestijnen boeten voor onze zonden, want vanwege de Holocaust zou Europa de Joden een staat hebben gegeven ten koste van de daar wonende mensen, de Arabieren. Het is op alle punten onjuist: de Europeanen hebben niks aan de Joden gegeven, maar voor een plan gestemd dat hun de helft van het mandaatgebied Palestina toewees (waarvan overigens al eerder het grootste deel was afgesplitst; dit werd later JordaniŽ). Ze hebben het land vanaf het einde van de 19e eeuw zelf opgebouwd en zelf verdedigd en zelf ontwikkeld, voor een groot deel al voordat de Holocaust plaatsvond, en er zelf miljoenen Joodse vluchtelingen een nieuw thuis geboden. Toen het VN delingsplan werd aangenomen, was eenderde van de bevolking in Palestina Joods. Een deel van de Arabisch-Palestijnse bevolking was, evenals de Joden, geimmigreerd, en kwam op de toegenomen werkgelegenheid af als resultaat van Britse en zionistische investeringen in het land.

Wij hebben de Palestijnen niet lelijk laten zitten, zoals ook Dries van Agt altijd graag beweert, maar zij hebben zelf gegokt en verloren. Zij hebben iedere samenwerking met de Joodse gemeenschap in Palestina afgewezen, werkten niet mee aan gemeenschappelijke instituties die de Britten creŽerden, vielen veelvuldig Joodse dorpen en steden aan, en wezen in 1937 en 1947 delingsplannen van respectievelijk de Britten en de VN af. Direct na het delingsplan van 1947 begonnen zij een oorlog die ze verloren, later gevolgd door de invasie van de Arabische staten. Er zijn overigens in de burgeroorlog van 1947/48 van beide kanten oorlogsmisdaden gepleegd, en lang niet alle Palestijnen waren zelf verantwoordelijk voor hun lot. Zoals het meestal gaat in oorlogen, boeten de gewone mensen voor de domheid, het fanatisme, het opportunisme en de agressie van hun leiders.
De belangrijkste Palestijnse leider in die tijd, moefti Haj Amin Al Husseini, was een actief collaborateur met de nazi's en stelde voor om hun 'EndlŲsung' ook in Palestina uit te voeren.

In de mythe dat de Palestijnen boeten voor onze zonden zit nog een andere mythe verstopt:
De Joden zouden alleen recht hebben op een staat omdat zij zo zielig en vervolgd zijn en omdat wij hun na de Holocaust wat verschuldigd waren. Hypocriet als wij Europeanen zijn, gaven we niet een stuk van ons eigen land, maar van andermans land weg. En om hun recht op een staat te behouden, moeten de Joden zich wel een beetje gedragen en niet zelf arme onschuldige Palestijnen gaan doodschieten.

Vanuit deze redenering is de stap snel gezet naar Achmadinejads oproep IsraŽl te vernietigen. Hij stelde overigens ook voor dat als Europa zich dan nog zo schuldig voelde, de Joden hier maar een stukje land moeten krijgen. Steeds vaker hoor je tegenwoordig dat de Joden hun recht op een staat hebben verspeeld met hun wangedrag. Maar dat alles mag je natuurlijk niet antisemitisch noemen, want dan krijg je het verwijt dat je de critici van IsraŽl monddood wil maken.

Het recht van de Joden op een eigen staat in hun historische thuisland is natuurlijk niet afhankelijk van de Holocaust; zij is hooguit een extreem en tragisch bewijs van het feit dat de Joden zonder zo'n staat niet veilig zijn. En kom nou alsjeblieft niet met het clichť dat ze in IsraŽl ook niet veilig zijn. Ten eerste maken ze zelf wel uit wat ze prefereren, en ten tweede voelde ik me in IsraŽl meestal ook redelijk veilig.
IsraŽli's (Druzen en BedoeÔenen dienen ook in het leger, bemensen checkpoints en bewaken de grens) hoeven zich natuurlijk niet meer of minder te gedragen dan enig ander volk, en zijn Europa zeker geen speciale verantwoording verschuldigd over het morele gehalte van hun gedrag jegens andere volken.

Het is hypocriet om te doen alsof wij nu, nadat we IsraŽls stichting passief hebben gesteund, de Palestijnen wat verschuldigd zijn en alsof wij zo goed waren voor de Joden na de oorlog. De houding van Europese landen tegenover IsraŽl was bepaald niet altijd even fraai (op de behandeling van Joden na de oorlog valt ook een en ander aan te merken), en velen lijkt dit argument bijzonder goed uit te komen om hun antipathie jegens IsraŽl en de Joden moreel te rechtvaardigen. Het is veelzeggend dat veel westerse landen de stichting van een Joodse staat vooral steunden vanwege de Holocaust, en niet omdat de Joden als volk recht hebben op zelfbeschikking in hun historische thuisland. Een land waarmee het, ondanks tegenwerking en tegenslag, altijd verbonden is gebleven.

Overigens was er geen Palestijnse staat die hun in 1948 door de Joden of al eerder door de Britten zou zijn afgepakt. Zoals bekend bestond Palestina pas vanaf 1922 als een geografische en bestuurlijke eenheid; daarvoor was het deel van enkele verwaarloosde provincies van het Ottomaanse Rijk.

Terug naar Desmond Tutu, een van 'The Elders', een groep wijze oudere mannen (en vrouwen) waar ook Jimmy Carter en Nelson Mandela deel van uitmaken. Hij maakt in het interview met Haaretz en ook elders veelvuldig de vergelijking met Zuid-Afrika, en bepleit impliciet een boycot van IsraŽl. De boycot van Zuid-Afrika was volgens hem zeer succesvol en doorslaggevend geweest in de strijd tegen de Apartheid, zowel financieel als psychologisch. Dit maakt duidelijk dat Tutu de essentie van het IsraŽlisch-Palestijns conflict niet begrijpt, en zijn Zuid-Afrikaanse bril hem in de weg zit. Immers, in Zuid-Afrika werd een racistische ondemocratische regering geboycot, die een minderheid van ca. 10% van de bevolking vertegenwoordigde, niet een natie en volk, vertegenwoordigd door een democratisch gekozen regering. Bijna geen IsraŽli's zullen dan ook achter een boycot van hun land staan, terwijl wel een grote meerderheid van de Zuid-Afrikanen achter de boycot van hun land stond. Onder IsraŽli's zal een boycot het gevoel versterken dat men van de buitenwereld geen recht hoeft te verwachten, wat rechts en de kolonisten in de kaart speelt.

IsraŽl is geen apartheidsstaat, en het conflict met de Palestijnen is niet koloniaal maar nationaal. De vergelijking met Zuid-Afrika wordt vooral gebruikt door antizionisten die IsraŽl iedere legitimiteit willen ontzeggen en haar daarom vergelijken met een regime dat (terecht) geen legitimiteit kende in de ogen van de internationale gemeenschap en daarom werd geboycot. Hoe absurd de vergelijking is blijkt als je ook maar even de moeite neemt in IsraŽl om je heen te kijken: Joden en Arabieren recreŽren in dezelfde parken, lopen door elkaar op de markt, de ziekenhuizen, universiteiten, bedrijven etc. zijn gemengd. Arabieren zitten in het parlement, in het hooggerechtshof, in het leger, bij de krant, en vertegenwoordigen IsraŽl in het buitenland. Tutu weet deze dingen natuurlijk wel (of zou ze moeten weten), maar ziet door zijn bril alleen wat hij wil zien: hoe de 'gekleurde' Arabische bevolking door de 'blanke' Joden wordt onderdrukt, hoe 'kolonialen' de 'inheemse bevolking' aan zich hebben onderworpen. Zijn woorden worden gretig opgepikt en gebruikt door antizionisten, die minder nobele dingen voor ogen hebben dan Tutu: geen vrede met IsraŽl, maar vrede zonder IsraŽl. Soms kan iemand zich beter beperken tot een probleem waar hij verstand van heeft.

Ratna Pelle

(Met dank aan Micha Roded op zusterblog ZioNation)


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Saturday, 5 September 09, schreef AJ-Raalte

Uitstekend artikel, Ratna! Zet alles even op een rijtje.

Eťn ding zou ik nog willen toevoegen: het Arabisch-Israelische conflict is behalve een nationaal, ook een religieus conflict, tenminste van de kant van de Arabieren en de rest van de moslims die immers Šlle grond die ooit door moslims is veroverd beschouwen als een waqf en voor eeuwig behorend aan de Oema.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.