IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestina, de moefti en de nazi's

IMO Blog, 2009

Onderstaand artikel is al een paar jaar oud, en moet ik toen ook hebben gezien, maar schokte mij weer alsof ik het voor het eerst las. Het gaat over de samenwerking tussen de Arabieren in Palestina en de nazi's, en de steun van deze laatste voor de strijd van de eerste, met name tijdens de grote Arabische opstand van 1936-39. Zoals bekend was moefti Haj Amin Al Husseini een nazi collaborateur, maar het ging veel verder dan de sympathie en steun van een man, toevallig een Palestijn, aan de nazi's. De nazi's hebben jarenlang propaganda gevoerd in Palestina en bovendien, dat is het voornaamste nieuws uit het artikel, de Palestijnen wapens geleverd en opgehitst tot geweld tegen de Joodse gemeenschap in Palestina. Er staat onder andere:"The Palestinian Arabs show on all levels a great sympathy for the new Germany and its Fuhrer, a sympathy whose value is particularly high as it is based on a purely ideological foundation," a Nazi official in Palestine wrote in a letter to Berlin in 1937.

A British Foreign Office report from 1939 reports of "news of a consignment of arms from Germany, sent via Turkey and addressed to Ibn Saud (king of Saudi Arabia), but really intended for the Palestine insurgents." Britain's chief military officer in Mandatory Palestine also noted reports "regarding import of German arms at intervals for some years now."

British documents from the same period, and German records photographed by an American spy and sent to the British government, said that a number of Nazi agents were sent to Mandatory Palestine, in order to forge alliances with Palestinian leaders, and urge them to reject a partition of the land between the Jewish and Arab populations.

A second Nazi agent, Dr. Franz Reichart, was reported to be actively working with Palestinian Arabs by the British Criminal Investigation Division "to help coordinate Arab and German propaganda." Reichart was also head of the German Telegraphic Agency in Jerusalem.

German records show that the Nazis viewed the establishment of a Jewish state with great concern. A 1937 report from German General Consulate in Palestine said: "The formation of a Jewish stateÖ is not in Germany's interest because a (Jewish) Palestinian state would create additional national power bases for international Jewry such as for example the Vatican State for political Catholicism or Moscow for the Communists. Therefore, there is a German interest in strengthening the Arabs as a counter weight against such possible power growth of the Jews."


De nazi's dachten, aldus de vrijgegeven documenten, dat een Arabisch Palestina hun welgezind zou zijn. Die gedachte is niet zo vreemd, gezien het feit dat, zoals een van de Duitsers in Palestina meldde, de Arabieren een grote sympathie voor de nazi's en 'het nieuwe Duitsland' en hun leider toonden. Vandaar dat de nazi's de Arabieren in Palestina vertelden "that the Palestine question would be settled to the satisfaction of the Arabs within a few weeks," adding that "it would be fatal to their (Palestinians') cause if at this juncture they showed any signs of weakness or exhaustion."

Deze feiten worden door apologeten van de Palestijnen steevast genegeerd of met een geeuw afgedaan als een oud zionistisch sprookje. Anja Meulenbelt legde een tijdje terug uit, in reactie op een stuk van mij in de krant, dat het verhaal van de moefti en zijn collaboratie met de nazi's telkens door de zionisten wordt gebruikt en uitvergroot, terwijl het eigenlijk maar weinig voorstelt. Ilan Pappe heeft het er niet over, dus ja, dan moet het wel een zionistisch verzinsel zijn, toch? De moefti was maar een klein beetje voor de nazi's en ook niet zo lang, en het was ook wel een beetje begrijpelijk dat hij het niet zo op de Joden had, en hij was bovendien ook helemaal niet belangrijk. Oh ja, en de Arabieren werden minstens net zo zeer als de Joden gehaat door de nazi's, want het zijn ook semieten en Hitler had het daar zoals bekend niet zo op. Ik weet niet meer of Meulenbelt dat ook schreef, maar vaak komt men dan nog met een verhaal over vermeende Joodse collaboratie met de nazi's. De nazi's zouden de Joden graag naar een eigen staat hebben verbannen, en hadden daartoe een geheime deal met de zionisten gesloten, die evenmin als de Duitsers wat om een Joods leven gaven en alleen hun eigen macht wilden uitbreiden. Er is inderdaad een deal geweest, waardoor de zionisten zo'n 60.000 Joden uit Duitsland konden redden, al moesten zij wel al hun eigendommen aan de nazi's afstaan. Ik heb die deal eerder met de daden van Schindler en anderen vergeleken, die het lukte om Joden uit de klauwen van de nazi's te redden.

En wat denken de media? Als ze elkaar onderling voor nazi uitmaken dan zal de waarheid wel in het midden liggen, en vervolgens wordt het verleden van de moefti en de Duitse steun aan de Palestijnen volledig genegeerd.

De Duitse steun voor de Arabieren in Palestina had tot gevolg dat de Britten hun plan uit 1937 voor een deling van het land introkken, en ook afzagen van een plan om 20.000 Joodse vluchtelingen uit Duitsland, de helft kinderen, naar Palestina over te brengen. Men polste de houding van de omliggende Arabische staten, bang als men was hun sympathie te verliezen, en toen die zich er tegen uitspraken, liet Groot-BrittanniŽ de vluchtelingen aan hun lot over. De Joodse immigratie naar Palestina, een van de voorwaarden van het mandaat, werd na de grote Arabische opstand nagenoeg stopgezet (zie: White Paper of 1939), waardoor velen nergens meer terecht konden en als ratten in de val zaten. 'Toen eenmaal bekend werd wat er met de Joden was gebeurd had men daar vast spijt van', zou je misschien denken, maar ook na de oorlog lieten de Britten nog steeds nauwelijks Joodse vluchtelingen toe en waren de Arabieren hier nog even fel tegen. Bovendien vonden verschillende nazi's een goed onderkomen in Arabische staten, en spraken mensen als bijvoorbeeld de latere Egyptische president Sadat hun steun uit voor de nazi's. De bezetting en allerlei werkelijk of vermeend IsraŽlisch onrecht kan niet aan deze sympathie en Jodenhaat ten grondslag liggen.

Maar wat doet dit ertoe? Waarom de Palestijnen hier weer zo zwart maken? Wat maakt dat nou uit voor de kansen op vrede? Wat een oude koeien!
Het doet ertoe om verschillende redenen. Ten eerste ben ik gewoon in de geschiedenis geÔnteresseerd, en in de periode die voorafging aan de stichting van IsraŽl. Bovendien wordt vaak beweerd dat de Palestijnen moeten boeten voor de Holocaust. Palestina zou aan de Joden zijn gegeven, ten koste van de inheemse Arabieren, die vervolgens door Zionistische milities werden verdreven en hun land ingepikt, waarmee het ene onrecht voor het volgende werd ingeruild. En daarom zou Europa nu juist de Arabieren moeten steunen, is de redenering. Maar de Arabieren waren dus niet zulke onschuldige en passieve slachtoffers als wordt gesuggereerd: ze voerden meermaals pogroms tegen de Joden in Palestina uit, ontvingen steun van de nazi's en hun voornaamste leider was een overtuigd medestander van Hitler en diens 'oplossing voor het Joodse vraagstuk'.

Discussies over IsraŽl en het conflict ontaarden steeds vaker in lange tirades over IsraŽls misdaden tegen de Palestijnen, waarbij de zogenaamde etnische zuiveringen in 1948 een prominente plaats innemen. Geschiedvervalsers als Ilan Pappe ("feiten doen er niet toe"), worden als bewijs hiervoor aangehaald. IsraŽls morele bestaansrecht wordt ontkend, gebaseerd op het onjuiste verhaal over haar stichting, waarbij de Palestijnen als onschuldige boeren en de Joden als wrede zich superieur voelende kolonisators worden voorgesteld. Alles wat niet in dat narratief past, zoals bovenstaande, wordt genegeerd.

Ook kun je je afvragen in hoeverre dit alleen oude koeien zijn. Onlangs noemde een leider van Hamas de Holocaust een zionistische leugen en onderwijs hierover een oorlogsmisdaad.
Hamas verkondigt dergelijke visies vaker, maar het algemene westerse narratief is dat Hamas tegen IsraŽl is, volgens sommigen slechts tegen de bezetting, en niet antisemitisch. Vandaar dat je dergelijke uitspraken ook zelden in de media aantreft, terwijl voorstellen voor een tijdelijk bestand wel altijd breed worden uitgemeten.

De ideeŽn en activiteiten van de moefti, die niet alleen Arabieren ophitste tegen de Joden in Palestina, maar in JoegoslaviŽ een eigen SS divisie van moslims leidde, die duizenden Joden en partizanen heeft vermoord, en een deal waarbij Joodse kinderen zouden worden geruild tegen gevangen genomen nazi's tegenhield, zijn door de Palestijnen nooit veroordeeld. Integendeel, de moefti geldt nog steeds als een groot leider. 'En Begin dan? Die was als leider van de Irgoen verantwoordelijk voor diverse terreuracties, maar is in IsraŽl voor velen ook een held', aldus een bekende tegenwerping. Ik vind persoonlijk wat de Irgoen deed, hoe walgelijk ook, toch van een iets ander kaliber dan de activiteiten van de moefti. Bovendien is er in IsraŽl, zoals bekend, felle kritiek op niet alleen de Irgoen en Begin, maar wordt de gehele geschiedenis zeer kritisch tegen het licht gehouden, met felle debatten tussen de zogenaamde nieuwe historici en hun tegenstanders.

De moefti was niet alleen slecht voor de Joden, hij was ook meedogenloos tegenover gematigdere Palestijnen, en in de grote opstand van 1936-39 heeft zijn clan meer Palestijnen dan Joden vermoord, met name van rivaliserende clans. Hierdoor raakten de Palestijnen goeie leiders kwijt, wat hun in 1947-48 parten speelde in de oorlog tegen de Joodse gemeenschap en later Israel. Deze strijd tussen clans is, vooral in Gaza, nog steeds aan de orde van de dag en is een van de obstakels tot vrede. Maar ook dit krijgt nauwelijks aandacht in de media, die vooral aandacht aan Palestijns leed besteden wanneer het door IsraŽl is veroorzaakt.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - -

Nazis 'shipped arms to Palestinians'

British National Archives unveil presence of Nazi S.S. agents in Mandatory Palestine, working closely with Palestinian leaders

Yaakov Lappin - Ynet News
Published: 05.07.06, 16:41


Historical documents in Britain's National Archives in London show that Nazi Germany attempted to ship arms to Palestinian forces in the 1930s.

A British Foreign Office report from 1939 reports of "news of a consignment of arms from Germany, sent via Turkey and addressed to Ibn Saud (king of Saudi Arabia), but really intended for the Palestine insurgents." Britain's chief military officer in Mandatory Palestine also noted reports "regarding import of German arms at intervals for some years now."

British documents from the same period, and German records photographed by an American spy and sent to the British government, said that a number of Nazi agents were sent to Mandatory Palestine, in order to forge alliances with Palestinian leaders, and urge them to reject a partition of the land between the Jewish and Arab populations.

One Nazi agent, Adam Vollhardt, arrived in Palestine in July 1938, and was reported to have gained strong influence with Arab leaders, meeting with Palestinian leaders throughout 1938. Vollhardt held several meetings with leading Arab politicians and told them "that the Palestine question would be settled to the satisfaction of the Arabs within a few weeks," adding that "it would be fatal to their (Palestinians') cause if at this juncture they showed any signs of weakness or exhaustion."

"Germany was interested in the settlement of the (Palestine) question on the basis of the Arabs obtaining their full demands," Vollhardt was reported to say to Palestinian leaders, according to a report by the British War Office. Vollhardt also assured Arab leaders that "the Germans could continue to support the Palestinian Arab cause by means of propaganda."

German documents photographed and sent to Whitehall by an American spy revealed that in 1937, German officials had calculated that "Palestine under Arab rule wouldÖ become one of the few countries where we could count on a strong sympathy for the new Germany."

'Arabs admire our Fuhrer'
"The Palestinian Arabs show on all levels a great sympathy for the new Germany and its Fuhrer, a sympathy whose value is particularly high as it is based on a purely ideological foundation," a Nazi official in Palestine wrote in a letter to Berlin in 1937. He added: "Most important for the sympathies which Arabs now feel towards Germany is their admiration for our Fuhrer, especially during the unrests, I often had an opportunity to see how far these sympathies extend. When faced with a dangerous behaviour of an Arab mass, when one said that one was German, this was already generally a free pass."

A second Nazi agent, Dr. Franz Reichart, was reported to be actively working with Palestinian Arabs by the British Criminal Investigation Division "to help coordinate Arab and German propaganda." Reichart was also head of the German Telegraphic Agency in Jerusalem.

German records show that the Nazis viewed the establishment of a Jewish state with great concern. A 1937 report from German General Consulate in Palestine said: "The formation of a Jewish stateÖ is not in Germany's interest because a (Jewish) Palestinian state would create additional national power bases for international Jewry such as for example the Vatican State for political Catholicism or Moscow for the Communists. Therefore, there is a German interest in strengthening the Arabs as a counter weight against such possible power growth of the Jews."

Jewish refugees abandoned
The records also show that the news of increased Nazi-Arab cooperation panicked the British government, and caused it to cancel a plan in 1938 to bring to Palestine 20,000 German Jewish refugees, half of them children, facing danger from the Nazis.

Documents show that after deciding that the move would upset Arab opinion, Britain decided to abandon the Jewish refugees to their fate.

"His Majesty's Government asked His Majesty's Representatives in Cairo, Baghdad and Jeddah whether so far as they could judge, feelings in Egypt, Iraq, and Saudi Arabia against the admission of, say 5,000 Jewish children for adoptionÖ would be so strong as to lead to a refusal to send representatives to the London discussions. All three replies were strongly against the proposal, which was not proceeded with," a Foreign Office report said.

"If war were to break out, no trouble that the Jews could occasion us, in Palestine or elsewhere, could weigh for a moment against the importance of winning Muslim opinion to our side," Britain's Minister for Coordination of Defence, Lord Chatfield, told the British cabinet in 1939, shortly before Britain reversed its decision to partition its mandate, promising instead all of the land to the Palestinian Arabs.


Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Monday, 7 September 09, schreef ben

Uit een interview met als titel 'Foreigners Cannot Understand the Israelis' Vulnerability' wil ik een stuk citeren:

SPIEGEL: Mr. Grossman, you're a very political person, but you have avoided the Israeli-Arab conflict in your most recent books. Why?
Grossman: I felt that there was no way to write anything about this conflict without falling into the trap of clichťs. There was no real argument anymore. Everything had been said, by the left and by the right. I didn't want these clichťs in my literature. More than that I felt that because so much of our energy goes into the conflict we don't have energy to deal with the real existential things of life: being a father, being a mother, being a partner. For 10 years I preferred to write about these topics in my novels, because for me they are more important.
SPIEGEL: Is it at all possible to escape the depressing reality of the Israeli-Arab conflict?
Grossman: It is possible for so many Israelis. In a strange way you can live in this place and yet be totally detached from what happens. You can live a very comfortable life here. You do not feel the occupation, you do not see the Palestinians -- even if you live in the occupied territories like the settlers. We have paved, in reality and in our hearts, so many ways in order to detour and not confront ourselves with this reality - http://www.israel-palestina.info/modules.php?name=News&file=article&sid=1044

Ratna, je kunt raden waarom ik dit aanhaal, maar ik zeg het duidelijk.Stop je tijd niet in het herhalen van clichťs.
Zet nu eens voor de afwisseling je standpunten neer over de hedendaagse problematiek, waarom Joods IsraŽlische burgers volharden in hun defensieve houding jegens de vredespogingen van het Westen.

op Tuesday, 8 September 09, schreef Stella

Een goed overzicht, maar ik mis een aantal zaken:
-De Engelsen voerden bestuur uit in het Palestijnse gebied en de Engelsen hadden de oorlog verklaard aan de Duitsers. Door de Arabieren voor zich te winnen dachten de Duitsers de Engelsen ook daar te kunnen bestrijden.
-De rol van de Russen.
De Engelsen waren altijd bang dat de Arabische wereld de kant van de Russen zou kiezen. Zeker nadat de Koude Oorlog volop was uitgebroken.
Dat maakte de rol van de Engelsen zo onbetrouwbaar. Nu weer eens bevoordeelden ze de Joodse inwoners dan weer de Arabische. Ze konden en wilden niet kiezen wat ze ook de naam: "Perfid Albion" bezorgde. De grote wereldpolitiek heeft altijd deel uitgemaakt van dit in wezen locale conflict.
-De Arabisch Palestijnse opstand van 1936-39 was in eerste instantie gericht tegen het Britse bestuur. Al snel werd het een interne Arabische oorlog, waarbij de moefti en zijn aanhangers het voornamelijk op de Arabisch Palestijnse elite en bestuurders had gemunt. Veel van de Arabische elite ontvluchtte toen al Palestina en de rest werd bijna totaal uitgemoord. Inderdaad brak dit de Arabieren op toen de oorlog tegen (het op te richten) Israel echt uitbrak in november 1947.
Leiding van Arabisch Palestijnse kant ontbrak volledig.
Voor wie hier meer over wil lezen: 1948 van Benny Morris.

op Sunday, 13 September 09, schreef ben

This charade really has to stop. Forty-two years into the Israeli occupation, it's time to find out once and for all, without caveats or reservations, what Israelis actually want. Governments deceive us, one after another, as with generation after generation of a seemingly apathetic public. Now we have a prime minister who talks about a two-state solution and simultaneously works to undermine any chance of realizing ithttp://www.haaretz.com/hasen/spages/1114138.html

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.