IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Antizionisme en het antisemitisme onderzoek van Israel Facts

IMO Blog, 2009

Vervolg op "Israel en antisemitisme discussie op Volkskrant online".

Antisemitisme en antizionisme
Is het verkondigen van leugens over de enige Joodse staat en haar (Joodse) leiders antisemitisch of 'slechts' antizionistisch? Dat het weinig heeft te maken met gewone, faire en legitieme kritiek op IsraŽl moge duidelijk zijn. Ook de meeste "pro-IsraŽl" reageerders op de Volkskrant hebben trouwens kritiek op IsraŽl, en die hele idee dat kritiek op IsraŽl met antisemitisme wordt verward is absurd.
Maar ook niet alle onfaire kritiek en alle leugens zijn per definitie antisemitisch. De werkdefinitie die in het antisemitisme onderzoek van Israel Facts wordt gehanteerd stelt dat:

Examples of the ways in which antisemitism manifests itself with regard to the state of Israel taking into account the overall context also include:


Daarna volgen voorbeelden als ontkennen van het recht op zelfbeschikking van de Joden, door IsraŽl een racistische onderneming te noemen, IsraŽl met andere maatstaven beoordelen dan andere landen, nazivergelijkingen, en Joden individueel verantwoordelijk houden voor de acties van IsraŽl. Ook het gebruik van klassieke antisemitische symbolen zoals de 'blood libel' of de beschuldiging dat de Joden Jezus hebben vermoord wordt genoemd, de beschuldiging dat Joden samenzweren tegen de rest van de mensheid, en de aantijging dat Joden meer loyaal zijn aan IsraŽl of aan de belangen van hun eigen volk dan aan de landen waarin ze leven. Er worden nog andere zaken genoemd zoals Holocaust ontkenning, maar ik focus hier even op de connectie met IsraŽl, want daarover is de meeste onenigheid.

Ik heb de eerste zin in het Engels weergegeven omdat er in de discussie op de Volkskrant kritiek was op de vertaling daarvan in het IF rapport, en die kritiek vond ik niet geheel onterecht. De definitie zegt 'taking into account the overall context', wat volgend mij betekent dat dus niet automatisch iedere nazi vergelijking of strengere beoordeling van IsraŽl antisemitisch is. Ik ben dat wat betreft nazi vergelijkingen niet met ze eens: het vergelijken van de ultieme slachtoffers van de nazi's met hun eigen beulen, terwijl objectief gezien de acties van IsraŽl niet in de verste verte ook maar enigszins aan die van de nazi's doen denken, is niet alleen bijzonder ongevoelig, maar ook boosaardig, en dient vaak als doel om ons eigen schuldgevoel kwijt te raken. Immers, als de Joden er nu zelf net zo'n grote puinhoop van maken, dan is de Holocaust toch ook weer niet zů uitzonderlijk. In de discussie op de VK wordt dit soms letterlijk zo gezegd, met soms de beschuldiging dat de Joden zich teveel in hun slachtofferrol wentelen, en dat er toch ook wel redenen waren dat ze zo werden gehaat.

Dubbele standaarden daarentegen hoeven niet antisemitisch te zijn: we stellen, om allerlei redenen, aan sommige landen hogere eisen dan aan andere. Dat is misschien onfair, zeker wanneer die landen met elkaar in oorlog zijn en er misbruik van dit verschil in beoordeling wordt gemaakt, maar niet per sť antisemitisch. Aan westerse landen en meer ontwikkelde landen stellen we doorgaans hogere eisen. Zij hebben immers de middelen en instituties om misstanden aan te pakken, en hen onder druk zetten heeft meer effect dan dictaturen die zich van niemand wat aantrekken. IsraŽl krijgt zoveel kritiek niet omdat het zich zo weinig van de wereldopinie aantrekt (zoals haar tegenstanders beweren), maar juist omdat ze er zo gevoelig voor is. IsraŽl is, meer dan de meeste andere landen, voor haar overleven afhankelijk van internationale steun en goedkeuring. Bovendien is IsraŽl geen deel van een blok dat haar automatisch steunt en dat dezelfde belangen heeft. Daar komen dan ons belaste verleden met de Joden en soms ook antisemitische sentimenten nog bij, maar dat ligt niet automatisch aan iedere strenge beoordeling van IsraŽl ten grondslag.

Zie ook op Israel-Palestina.Info over antisemitisme en antizionisme. Of in het Engels: Anti-Semitism en The Hidden history of Anti-Zionism.

Ik sluit dit onderwerp hier af met twee opmerkingen:

Hoewel vaak onterecht wordt beweerd dat kritiek op IsraŽl door haar sympathisanten als antisemitisch wordt bestempeld, is het belangrijk kritiek op IsraŽl, ook unfaire kritiek, niet te snel antisemitisch te noemen. Soms drukken mensen zich werkelijk gewoon wat ongelukkig uit of zijn zeer slecht geÔnformeerd, en je jaagt ze voorgoed naar het kamp van de Palestina supporters met de antisemitisme beschuldiging. Je kunt wel zeggen dat je bepaalde uitspraken grof en beledigend vindt en dat mensen zich misschien eerst wat meer in de materie moeten verdiepen alvorens zulke harde uitspraken te doen. Het is wellicht niet terecht, maar het a-woord keert zich zo tegen ons en heeft een averechts effect. Gebruik het alleen wanneer je het ook echt hard kan maken.

Het feit dat lang niet alle kritiek op IsraŽl antisemitisch is, wil niet zeggen dat sommige kritiek dat niet wel degelijk is. Antisemitisme is bijna 2000 jaar onderdeel geweest van de Europese cultuur, en uitte zich in religie, wetenschap, politiek, handel en op andere terreinen. Katholieken, protestanten, marxisten, verlichtingsfilosofen, de oude Romeinen: allen waren ze erdoor geÔnfecteerd en droegen het op hun beurt over. Na de oprechte afschuw over de Holocaust is het onwaarschijnlijk dat er opeens geen antisemitisme meer zou zijn. De bijzonder felle, vaak onfaire en eenzijdige kritiek op IsraŽl, de enige Joodse staat, kan niet los worden gezien van deze geschiedenis, en een ieder die zich met het conflict bezig houdt dient zich daarvan bewust te zijn. Als je het over IsraŽl hebt, heb je het ook (of beter gezegd vooral) over Joden.

Het antisemitisme onderzoek van Israel Facts
Het onderzoek van Israel Facts gaat niet diepgaand op deze vragen en discussie in, maar beperkt zich tot voorbeelden van antisemitisme op de Volkskrant online die vrij eenduidig zijn. Een bespreking van de verschillende opvattingen hieromtrent had het onderzoek zeker meer diepgang gegeven, en tegenstanders mogelijk de wind uit de zeilen kunnen nemen. Dat niet alleen op de opzet, maar ook op de voorbeelden, veel kritiek kwam is veelzeggend. Het onderzoek is in het geheel nogal beperkt van opzet, geeft nergens concrete aantallen of cijfers, en gaat niet in op andere kranten, media en fora. Wel is het sociale netwerk Hyves bekeken maar dan ook weer alleen Hyves en niet bijvoorbeeld Facebook en Twitter. In de beperking toont zich de meester, aldus een bekend Duits gezegde wat ik me wel eens wat meer ter harte zou mogen nemen, en ik denk dat het IF onderzoek een goede wake up call is. Als dit soort dingen tegenwoordig op de website van een gerenommeerde krant worden geschreven, dan is er wat aan de hand. Dat wisten u en ik natuurlijk al, maar anderen nog niet en zo'n onderzoek maakt dan waarschijnlijk toch net iets meer indruk dan mijn blogs erover.

Het onderzoek is, naast de definitie van antisemitisme, ook aangevallen op het feit dat Yochanan Visser, een van de opstellers ervan en manager van IF, zelf actief deelnam aan de discussies tijdens het onderzoek, en die dus ook beÔnvloedde. Mensen waren hier laaiend om en voelden zich bedonderd. Visser verdedigde dit door te stellen dat hij zo meer duidelijkheid kon krijgen over de posities van de anderen, maar dat is haast een bevestiging van wat zijn tegenstanders zeggen, namelijk dat het uitlokking is. Ook Mike Bing vond dit niet zo netjes, en ik was het daar in eerste instantie mee eens. Maar bij nader inzien denk ik: is uitlokking per sť verboden? Wie geen antisemiet is, zal het ook niet worden als Yochanan op iets doorvraagt.

Uitlokking is een hot item in het strafrecht, en heeft onze taal verrijkt met woorden als lokfietsen, lokhomo's en lokhoeren. Daar kunnen we nu dan lokjoden aan toevoegen. Ik vind het pas ongeoorloofd wanneer je echt bewust wordt verleid om iets te doen, dus als Visser zichzelf als antisemiet had voorgedaan en gezegd: 'maar klopt het dan niet dat Joden wel iets met geld hebben, en onevenredig vertegenwoordigd zijn in politiek, media en de financiŽle wereld'? Wanneer je gewoon je eigen visie geeft en de ander om onderbouwing van zijn/haar visie vraagt, doe je niets ongeoorloofds. Dat sommigen zo kwaad zijn, snap ik overigens heel goed. Men voelt zich betrapt.
Toch was het voor de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van het onderzoek beter geweest als Visser niet zelf had deelgenomen aan de discussies. De grens tussen 'gewoon iets helder krijgen' en iemand ergens bewust toe verleiden is immers niet altijd helder te trekken, en dan kun je maar beter alle twijfel wegnemen. En de antisemitische opmerkingen zijn er toch heus ook wanneer Visser niet aan de discussies deelneemt.

Ratna PelleShare |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Saturday, 12 September 09, schreef Mark

@Ratna,

"Toch was het voor de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van het onderzoek beter geweest als Visser niet zelf had deelgenomen aan de discussies. De grens tussen 'gewoon iets helder krijgen' en iemand ergens bewust toe verleiden is immers niet altijd helder te trekken, en dan kun je maar beter alle twijfel wegnemen. "

Enerzijds een goed punt, anderzijds denk ik dat je als onderzoeker nooit als "100% onafhankelijk gezien wordt" (zeker Visser niet)". Het is nu eenmaal ook zo dat elke onderzoeker een bepaalde insteek neemt, ik denk dat er op elk onderzoek wel wat kritiekpuntjes te vinden zijn.

Echter door mee te doen werd hij enerzijds zelf medespeler maar daardoor kon hij ook zijn post veel beter uitleggen. Helaas zijn er erg veel Volkskrantcolumnisten die een controversieel ,soms onduidelijk bevonden stukje schrijven en verder de discussie of vragen er over te negeren. Dat mag en dat kan natuurlijk maar voegt een stuk minder toe. Yochanan Visser heeft in ieder geval de moet zelf zijn nek uit te steken in de discussie en ongeacht of je het met hem eens bent of hem zelfs haat, hij stopte veel tijd in de discussie.

"En de antisemitische opmerkingen zijn er toch heus ook wanneer Visser niet aan de discussies deelneemt"
Ongetwijfeld, maar Visser zelf kon e.e.a. zelf pareren. Persoonlijk had ik wel een probleem met zijn Gaza is fascisme vergelijking. Hoewel Hamas een verschrikkelijk bewind voert is ook het fascisme een wat onbevredigend "label". Wordt meestal vergeleken met Mussolini/Franco etc. Het lijkt me beter als hij er op wijst wat ze doen meer Palestijnen vermoorden/doden dan de Israeliers in de afgelopen maanden bijvoorbeeld of X. Geschiedkundige vergelijkingen zijn altijd lastig omdat de Historie zich nu eenmaal niet "exact" herhaalt.

Mark

op Saturday, 7 November 09, schreef Global Watcher

Ik snap niet dat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van het feit dat de mensen die nu in Israel wonen ,helemaal geen echte Joden zijn.,maar Khazars een oud volk uit het Caucasus gebergte die in de 8ste eeuw na Christus het Joodse geloof aangenomen hebben..Er zijn zelfs ''Joden'' die dit toegeven..lees het boek The thirthteen tribe of kijk op you tube de docu Khazars.,en kom erachter hoe Israel verkocht is aan de zionistische Illuminati .,de vraag is nu wie zijn de echte Joden?..volgens de bijbel werden zij voor de tweede keer verkocht als slaven aan de ''vijand'' EN PER SCHIP vervoerd naar het nieuwe Babylon..de enigste mensen die dit is overkomen zijn de Afro- Amerikanen, zij zijn de echte afstammelingen van de tribe van Juda..of ben ik omsat ik dit zeg een antisemitist??

op Saturday, 7 November 09, schreef Ratna

Of een 'antisemitist', of extreem onnozel en naief.
- - - - - - -

"Are Ashkenazi Jews descended from Khazars and does it matter?
A book by Arthur Koestler (The Thirteenth Tribe, 1976) speculated that Ashkenazy Jews are descended from the Khazars, a Central Asian kingdom that converted to Judaism and eventually vanished. The claim was a revival of similar, earlier speculations by others. This claim has been used by anti-Zionists to argue that the Jews are not a nation, and that Ashkenazy Jews have no rights to Israel. The best evidence indicates that Jews dispersed throughout Europe from Rome. There were Jewish communities in France in the dark ages evidently. Other Ashkenazy Jews are descended from Spanish (Sephardic) Jews who were forced to leave Spain in 1492. Genetic evidence indicates that European Jews are probably closer to Palestinian and Syrian Arabs than to central Asians who are partly descended from the Khazars; see articles here and here for example. In any case, the claims of a people to nationhood are almost never based on genetics or "race." Nobody claims that all the French are descended from ancient Gauls, or that all the British are descended from the Celts and Picts. When Americans talk about "'our' forefathers," the 'our' doesn't usually exclude the generations of immigrants who came after the Mayflower settlers. Today's Palestinians are not all descended from ancient Canaanites and Philistines. Some are converted Jews. Some are descended from Arab families who arrived with various conquerors. Whatever the merits of the genetic arguments, claims that anyone has no right to a country because they are not racially "pure" are racist claims, and identify the people making those claims as racists.

Ami Isseroff"

http://www.zionism-israel.com/issues/khazars.html

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.