IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Dries van Agt over Israel en Palestina

IMO Blog, 2009

Ik heb hier vaker over Dries van Agt geschreven, en mijn gal gespuwd over zoveel eenzijdigheid, zoveel onjuistheden, zoveel hoogmoed, zoveel eigendunk, en de slechte invloed die Van Agt heeft op het debat over IsraŽl en de Palestijnen. Hij baseert zich op beroepsleugenaars als Ilan Pappe ("feiten doen er niet toe"), en op zijn website staan artikelen van een van de oprichters van het zeer radikale Electronic Intifada, dat Palestijns geweld goedpraat en een eenstatenoplossing propageert. Ook Van Agt zelf koketteert met dat laatste, zogenaamd omdat IsraŽl een tweestatenoplossing onmogelijk zou hebben gemaakt. Dit past binnen zijn al vaker geuite ideeŽn, waarin hij niet alleen de bezetting maar heel IsraŽl als het probleem neerzet, pleit voor het 'recht op terugkeer' van alle vluchtelingen en hun nakomelingen en zulke idiote eisen aan IsraŽl stelt (op straffe van sancties zoals tegen Zuid-Afrika indertijd zijn ingesteld), dat het zich totaal niet meer tegen zijn vijanden kan verdedigen. In zijn boek vergelijkt hij IsraŽl met Zuid-Afrika en noemt het een Apartheidsstaat, alsof IsraŽl wetten heeft die verkeer tussen Arabieren en Joden verbieden. Loop er eens rond en je ziet het tegendeel, ook bijvoorbeeld de ziekenhuizen en universiteiten laten het tegendeel zien met vaak prima samenwerking tussen beide bevolkingsgroepen.


Over de vele mantra's die Dries van Agt onophoudelijk verkondigt en waarom die niet kloppen, over zijn betrokkenheid bij duistere clubs en waarom zijn opstelling niet bijdraagt aan vrede en verzoening in het Midden-Oosten, hebben we nu een uitgebreid artikel op Israel-Palestina.Info geplaatst, zie: Dries van Agt over IsraŽl en Palestina

Enkele stukjes daaruit:

In zijn ijver om de Palestijnse zaak te bepleiten, neemt Van Agt het niet te nauw met de waarheid. Met veel pathos en misbaar klaagt hij de 'tenhemelschreiende misdaden' van IsraŽl aan tegen de 'weerloze Palestijnse slachtoffers'. Hij reduceert een complex conflict tot een simpel goed-fout verhaal, waarbij ťťn partij onvoorwaardelijke steun verdient en de andere als een schurkenstaat behandeld dient te worden. Hij valt mensen die oog hebben voor het leed en de fouten van beide kanten fel aan, pleit tegen vredesonderhandelingen en voor een boycot van IsraŽl. In zijn in september 2009 uitgekomen boek pleit hij bovendien voor een binationale staat, waarmee hij het Joodse recht op zelfbeschikking ontkent en deze wil terugdraaien. In feite herhaalt hij een beperkt aantal mantra's eindeloos, net zo lang totdat mensen ze gaan geloven.

De analyses van Van Agt zitten er vaak fundamenteel naast, omdat zijn kennis in feite erg beperkt is en hij totaal geen inzicht heeft in IsraŽls kant en drijfveren (bijvoorbeeld wat betreft Hamas). Immers, volgens hem doet IsraŽl alles alleen maar uit expansiedrift en racisme tegen de Palestijnen. Volgens hem werkt IsraŽlisch geweld altijd averechts en hij negeert dat IsraŽl in feite behoorlijk succesvol is in het bestrijden van Palestijns terrorisme en geweld. Hij heeft geen enkel oog voor IsraŽls kwetsbaarheid en begrijpelijke angsten. Wanneer Hamas zegt dat het IsraŽl wil vernietigen, en ook Fatah zich tegen erkenning van IsraŽl als Joodse staat uitspreekt, en in de media van allerlei vreselijks over Joden wordt beweerd dat aan de nazi's doet denken, dan is het op zijn minst begrijpelijk dat IsraŽl zegt: we nemen deze uitspraken serieus en doen aan zulke organisaties geen vergaande concessies zoals het overdragen van land.

Van Agt beroept zich op de Verenigde Naties en de vele VN resoluties die tegen IsraŽl zijn aangenomen, alsook op mensen als Desmond Tutu, Jimmy Carter, Richard Falk en andere uitgesproken critici van IsraŽl. Hij gaat daarbij bijzonder selectief te werk. De belangrijkste resolutie van de VN, de delingsresolutie uit 1947, wijst hij af als onrechtvaardig. Onterecht beweert hij dat de VN al vanaf 1967 eist dat IsraŽl zich uit de bezette gebieden terugtrekt. Resolutie 242 uit augustus 1967 pleit voor 'terugtrekking uit bezette gebieden' (zonder 'de') en erkenning en veilige grenzen voor alle staten in de regio. Geen onvoorwaardelijke terugtrekking dus. Ook het zogenaamde recht op terugkeer is niet verankerd in internationaal recht zoals hij en andere voorvechters van de Palestijnen beweren. Resolutie 194, die daartoe altijd wordt aangehaald, bepleit inderdaad terugkeer maar spreekt niet van een recht en stelt als voorwaarde dat de vluchtelingen in vrede met hun buren willen leven. Dit was bovendien een resolutie van de Algemene Vergadering en dus niet bindend en afgewezen door de Arabische staten. Het is waar dat de VN, vooral de Algemene Vergadering, vele anti-IsraŽl resoluties heeft aangenomen, met als historisch dieptepunt de "Zionisme=racisme resolutie" uit 1975. Met name vanaf de 70er jaren zijn binnen de VN, onder dominantie van de Arabische en niet-geliŽerde staten, tal van anti-IsraŽl instituties opgericht, die jaarlijks tientallen conferenties en andere anti-IsraŽl activiteiten organiseren, zoals de jaarlijkse herdenking van de Nakba, en van de 7 divisies is er 1 geheel gewijd aan de Palestijnen. IsraŽl was als enige staat decennialang uitgesloten van deelname aan de meeste onderdelen van de VN, omdat het werd geweerd als lid van het Aziatische blok, en kan nog steeds niet aan alle bijeenkomsten deelnemen. De meeste veroordelingen van landen door de VN Mensenrechtenraad betreffen IsraŽl, niet Soedan, Zimbabwe, Kongo, Birma, Iran of China, allen notoire mensenrechtenschenders. Alleen voor de bezette Palestijnse gebieden is er een speciale landenrapporteur en alleen dit onderwerp komt iedere vergadering automatisch aan de orde.

Dries van Agt is in 2004 als adviseur toegetreden tot het zogenaamde 'International Forum for Justice and Peace' (IFJP), een radicaal anti-zionistische organisatie die vanuit Nederland is opgezet en waar destijds ook de antisemiet Israel Shamir bijzat.
Deze organisatie schreef onder andere in een 'position paper' uit 2006:

"Het Conflict in het Midden-Oosten" tussen de Palestijnen en IsraŽl bestaat niet. Zionistisch IsraŽl is het probleem."
"IsraŽls weigering vrede te sluiten is overduidelijk - dat zou het einde van de Zionistische droom betekenen. Hoewel dit beleid niet te handhaven is, tolereert de EU het nochtans hardnekkig en steunt het zelfs actief.
Volgens Amerikaanse criteria is IsraŽl sinds haar oprichting al een monumentale schurkenstaat en een zeer actief lid van de As van het Kwaad."


Van Agt zit ook in het Comitť van Aanbeveling van "Stop de Bezetting", de ranzige club van Gretta Duisenberg en Jan Wijenberg. Deze organisatie meent dat zowel "Palestina en Israel voor de Palestijnen" zijn, en op hun website staan teksten waarin de Holocaust wordt gebagatelliseerd en wordt een absurde karikatuur van de geschiedenis van het conflict gegeven.


Van Agt komt helaas niet op voor een rechtvaardige vrede en een tweestatenoplossing, maar vindt eigenlijk dat IsraŽl moet verdwijnen. Daartoe maakt hij het land op alle mogelijke manieren zwart, praat alle antizionisten na, verdraait de geschiedenis en probeert de politiek de beÔnvloeden.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 10 Opmerkingen

op Monday, 21 September 09, schreef Remco van Diepen

Alleen al zijn associatie met de dubieuze Duisenberg en de volledig ontspoorde Wijenberg (het valt te hopen dat deze man niet illustratief is voor de kwaliteit van de Ned. diplomatieke dienst) ondermijnt de geloofwaardigheid van Van Agt. Dit is overigens een aspect dat in de media wordt onderbelicht. Zelfs critici schilderen Van Agt af als een oprecht bevlogen, wat aandoenlijke oude man die zich op zijn oude dag een beetje te veel laat meeslepen. Gelukkig is Van Agts boek wel behoorlijk kritisch besproken in NRC Handelsblad (door Jan Blokker n.b.) en de Volkskrant.

op Saturday, 26 September 09, schreef Fay

Goed stuk!
Van Agt is werkelijk diep gezonken. Maar dat schijnt erg in de mode te zijn tegenwoordig.
De Iraanse president wordt veroordeeld om zijn holocaust ontkenning, maar de Palestijnen worden meer en meer gesteund, terwijl hetzelfde antisemitisme dat in Iran hoogtij viert in het gehele Midden-Oosten evenzo populair is. Op Palestijnse scholen mag niet eens worden onderwezen over de holocaust. Dit alles uiteraard stevig gesubsidieerd door Europa.

op Sunday, 27 September 09, schreef johannes van der Meer

Inderdaad een goed stuk. Wat interessant zou zijn is nu eens uitgebreid onderzoek te doen naar alle clubjes waarvan Van Agt lid/adviseur etc van is. Is na te gaan of Van Agt geld ontvangt uit het M-O. Een onderwerp voor onderzoeksjournalisten zou ik zo zeggen. Ook zou ik weleens en verborgen camera rapportage willen zien met Van Agt in de hoofdrol. Ten slotte nog dit: moet niet eens een onderzoek worden gedaan naar de achtergronden van Van Agt> Wat deed zijn familie bijvoorbeeld in de oorlog? Dit geldt ook voor Gretta Duisenberg: haar vader was in de oorlog politieagent. Hallo, onderzoeksjournalisten!! Is het niet interssant om uit te zoeken of de vader van Gretta betrokken is geweest bij joden razia"s (de appel valt dan niet ver van de boom)

op Monday, 28 September 09, schreef Mike Bing

Meneer van der Meer,

U gaat ver over de schreef in uw reactie. Het is volstrekt niet interessant wat eventuele familieleden van Israel criticasters "in de oorlog" al of niet deden. Dat lijkt op een heksenjacht en is volstrekt onsmakelijk en contraproductief.

op Monday, 28 September 09, schreef van der meer

geachte heer Bing,
Ik snap op mijn beurt uw reactie niet. Wat is er onsmakelijk aan om na te gaan wat de vader van Gretta Duisenberg in de oorlog heeft gedaan (of de 'arische" familie van Van Agt). Dat kan toch inzicht geven in de denkwereld van deze mensen. Was links ook niet geInteresseerd in de achtergrond van Maxima (papa Zorrigieta) en is links nu ook niet geinteresseerd in de achtergronden van Wilders. Uw reactie doet vermoeden dat u meer weet.

op Tuesday, 29 September 09, schreef Mike Bing

@VanDerMeer

Je kunt van Agt, Duisenberg, Meulenbelt en al die anderen gewoon afrekenen op hun volledig verachtelijke gedrag van nu. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor hun haatzaaierij, stemmingmakerij en af en toe onbetwist antisemitische uitingen.

Het is daarbij niet van belang wat hun (voor)vaderen deden of dachten.

op Wednesday, 30 September 09, schreef van der meer

sta mij toe u in deze wat naief te vinden. Kijk naar de linkse omroep (vergeef mij dit pleonasme)en zie wat voor podium deze mensen krijgen. Ik ben niet zo terughoudend als u en ben weldegelijk geÔntersseerd in welk nest deze mensen zijn gevormd. einde discussie

op Sunday, 4 October 09, schreef cor1958

Laten we het even duidelijk maken: van Agt was en is niet links. Integendeel. Dat SP en GroenLinks anti-Israle zijn en sons zelfs de grens van het antisemitisme naderen ( Van Bommel, Dibli, Meulenbelt)wil nog niet zeggen dat iedereen die zich links voelt ook anti-Israel is. Het was het door rechts zo verafschuwde kabinet Den Uyl ( helaas met de anti-semiet Van Agt), die Israel met apens steunde tegen de aanvallen van zijn dictatuur-buren. En terecht. Het zou wellicht goed zijn als "links en voor Israel" zich eens zou gaan manifesteren.

op Monday, 5 October 09, schreef Kees

Zojuist het boek van Van Agt gelezen. Ik ben een gewone, partijloze Nederlander en was benieuwd naar de andere kant van het verhaal, waardoor ik op deze site terechtkwam. Ik sta verbaasd over de reacties hier. Ik vind ze doodeng.

op Wednesday, 28 October 09, schreef daniel

Ideetje: Zou het kunnen dat van Agt opzettelijk antisemitische dingen roept zodat ie kan zeggen: 'Zie je wel, iedereen die kritiek heeft op Israel wordt beschuldigd van antisemitisme.'

Ik kan me anders moeilijk voorstellen waarom iemand steeds uitlatingen doet die bedoelt zijn om joden te kwetsen.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.