IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel en de Holocaust Mythe (deel 2)

IMO Blog, 2009

Thomas Mertens hekelt in Trouw het in zijn ogen niet zuivere verband tussen IsraŽl en de Holocaust, waardoor IsraŽl een morele troefkaart in handen heeft tegenover Europa, die het onmogelijk maakt om haar daden evenwichtig te beoordelen. In het vorige stukje ben ik vooral ingegaan op de absurditeit van de bewering dat kritiek op IsraŽl niet zou doordringen en zijn impliciete aanname dat schuldgevoelens over de Holocaust ons ervan zouden weerhouden om IsraŽl net zo kritisch te beoordelen als andere landen.


Thomas Mertens schrijft:

Hoezeer de Holocaust niet alleen een feit is, maar ook een zwaar beladen symbolische betekenis heeft, werd ook duidelijk uit de foto die in veel kranten werd afgedrukt, waarop de IsraŽlische premier Netanjahoe in Duitsland officieel de blauwdrukken van het concentratiekamp Auschwitz in ontvangst neemt. Deze pas opgedoken schetsen worden tentoongesteld in het Jad Vasjem museum.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is de legitimiteit van de staat IsraŽl in de ogen van tenminste een belangrijk deel van de Westerse wereld in steeds toenemende mate nauw verbonden met de Holocaust.


Dat is waar, en dat is een van de redenen dat mensen als Achmadinejad de Holocaust ontkennen; zo denken zij IsraŽls bestaansrecht weg te nemen. Achmadinejad zegt dit met zoveel woorden, wanneer hij stelt dat als Europa zich dan zo schuldig voelt over de 'vermeende' Holocaust, we hier maar ergens een plekje voor een Joodse staat moeten vrijmaken. Ik kom een dergelijke visie geregeld tegen onder antizionisten.
Het verbinden van IsraŽls legitimiteit met de Holocaust is echter onterecht: IsraŽl heeft bestaansrecht als de natie-staat van het Joodse volk, omdat de Joden recht hebben op zelfbeschikking en een millennialange band hebben met het land. Bovendien hebben de Volkerenbond en de VN hun goedkeuring verleend aan de stichting van respectievelijk een Joods Nationaal Thuis en een Joodse staat in een deel van het Britse mandaatgebied Palestina, dat overigens aanvankelijk ook het huidige JordaniŽ omvatte.

Mertens schrijft:

Vele studies tonen aan dat het bewustzijn omtrent de Holocaust, en het taboekarakter dat eraan wordt toegekend, zich geleidelijk aan in de naoorlogse jaren heeft ontwikkeld, met het Eichmann-proces in 1961-2 en de Amerikaanse tv- serie 'de Holocaust' als belangrijke katalysatoren.

Het taboekarakter van de Holocaust staat mijns inziens los van de staat IsraŽl, maar heeft te maken met het extreme karakter ervan, de uniciteit en ons gigantische schuldgevoel. Dat bewustzijn en taboekarakter heeft zich inderdaad langzaam ontwikkeld, omdat het aanvankelijk te groot was om onder ogen te zien. Volgens Mertens heeft de Holocaust een symbolische betekenis gekregen en staat zij voor het absolute kwaad, en vinden we twijfel eraan daarom zo erg. Hij pleit ervoor daar 'genuanceerd' mee om te gaan, zonder echt duidelijk te maken wat hij daarmee bedoelt. Die symbolische betekenis als het absolute kwaad klopt wel, maar ook dat staat volgens mij los van IsraŽl.

Natuurlijk is er een verband tussen IsraŽl en de Holocaust. Het meest simpele en voor de hand liggende is wel dat beide zeer belangrijke gebeurtenissen waren in de geschiedenis van het Joodse volk, en dat beide kort na elkaar plaatsvonden. Beide ook hebben een stempel gedrukt op de Joodse identiteit. Maar daarmee is er nog geen direct causaal verband tussen beide, en het is kortzichtig IsraŽls rechtvaardiging te zien in de Holocaust. Dat Eichmann in IsraŽl is berecht of dat Netanjahoe in Duitsland de blauwdrukken van Auschwitz in ontvangst nam, wil in het geheel niet zeggen dat IsraŽl haar bestaansrecht ontleent aan de Holocaust. Is het niet logisch dat de Joodse staat een leidende rol speelt in de afhandeling en herdenking van de meest tragische gebeurtenis in de Joodse geschiedenis? Dat impliceert toch op geen enkele wijze dat zij zonder dat geen bestaansrecht zou hebben? Staten vertegenwoordigen hun volk bij belangrijke zaken, bij herdenkingen, bij de afhandeling van claims, bij het treffen van een regeling of compensatie of herstelbetalingen. Het is een van de wezenskenmerken van natiestaten. Dat niet iedereen van dat volk het daarmee eens is of zich vertegenwoordigd voelt, mag zo zijn, maar leidt bij andere natiestaten zelden tot het soort van verdachtmakingen en beschuldigingen van onzuiver handelen (misbruik van Joods leed) als bij de staat IsraŽl gebeurt. IsraŽl misbruikt niks, maar vertegenwoordigt het Joodse volk op het internationale toneel, meer dan de World Zionist Organisation of World Jewish Congress dat doen. Als zij dat niet deed, en/of dat niet werd geaccepteerd, was zij niet de natiestaat van het Joodse volk. Deze belangrijke taak van IsraŽl ter discussie stellen betekent in feite IsraŽl als Joodse staat ter discussie stellen, en daarmee haar legitimiteit.

Met het aanbieden van de Auschwitz-schetsen aan Netanjahoe wordt de band tussen de Holocaust en de staat IsraŽl nogmaals uitdrukkelijk bevestigd. Aangezien de Holocaust een misdaad is die in Europa is begaan, door daders en door omstanders die zich in grote getale als christenen begrepen, staat datzelfde Europa bij IsraŽl in het morele krijt.

Deze band hoeft niet 'uitdrukkelijk bevestigd' te worden want zij is logisch gezien het feit dat IsraŽl het Joodse volk vertegenwoordigt, en het aannemen van de schetsen is eveneens een logische taak van IsraŽl als Joodse staat. Aangezien Europa bij de Joden in het morele krijt staat geldt dat ook voor IsraŽl, al is dat aan Europa's houding en kritiek jegens IsraŽl niet te merken en doen veel mensen alsof het omgekeerd is: omdat de meeste Europese landen zo 'genereus' waren om in 1947 voor de delingsresolutie van de VN te stemmen, zou IsraŽl ons nu wat verschuldigd zijn, en wij op onze beurt de Palestijnen.

Op die manier, vanwege 'ons' moreel falen, zijn de strafbaarheid van het ontkennen van de Holocaust en de sympathie met de staat IsraŽl 'die strijdt om zijn bestaan', met elkaar verbonden. Die band maakt het leven er niet gemakkelijker op. Doordat IsraŽl ten aanzien van 'ons' lijkt te beschikken over een morele troefkaart, is het nauwelijks mogelijk de conflicten waarin hij verwikkeld is, evenwichtig te beoordelen.

Het is nogal logisch dat als een land of continent een enorme misdaad heeft begaan het niet erg gepast is die vervolgens te gaan ontkennen, en dat mensen die dat wel doen schaamte en ongemak oproepen. Het is immers al erg genoeg dat het is gebeurd, en het enige dat we nog kunnen doen om het een heel klein beetje goed te maken is zuiver met dat verleden omgaan en onze schuld bekennen. Het leven met dit verleden is inderdaad niet altijd makkelijk.
Je zou met zo'n verleden wat bescheidenheid verwachten en een voorzichtige, ietwat nederige houding ten opzichte van IsraŽl, maar het omgekeerde is het geval. Van die sympathie met de staat IsraŽl is dan ook weinig meer te merken.

In plaats van die discrepantie te onderzoeken, houdt Mertens een wat zwabberig verhaal dat erop neerkomt dat het niet zo fijn is om bij iemand (of een land) moreel in het krijt te staan, en dat ongemakkelijke gevoelens oproept. Gevoelens die hij probeert weg te moffelen door te doen alsof het eigenlijk heel onlogisch en moreel ook niet helemaal in de haak is dat IsraŽl het Joodse volk vertegenwoordigt en als zodanig ook optreedt waar het de Holocaust betreft. Hij noemt dit het beschikken over een morele troefkaart, en zet Europa zo eigenlijk een beetje als het slachtoffer neer, dat in een ongelijke strijd is verwikkeld met IsraŽl, dat ons vanwege ons verleden naar hartelust kan chanteren. We leven volgens Mertens in de schaduw van de Holocaust en kunnen ons een ontkenning moreel niet permitteren. Ik vind dat een vreemde opmerking, alsof het fout of problematisch is dat we die ontkenning moreel niet kunnen permitteren, en alsof dat met IsraŽl te maken heeft. Zonder IsraŽl zou dat moreel even verwerpelijk zijn, maar zouden we er misschien makkelijker mee wegkomen, en dat neemt Mertens IsraŽl blijkbaar kwalijk.

De instinctieve instemming met het vervolgen van de AEL om een Holocaust ontkennende cartoon getuigt ervan hoe gevoelig de samenleving nog steeds is voor wat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Toch is het goed om te bedenken dat wat Rutte een 'feit' noemde, beter met Arendt 'misdaad tegen de mensheid' genoemd kan worden. Dat bevordert een evenwichtiger relatie tot IsraŽl en maant tot enige bescheidenheid aangezien die misdaad hier, in dit werelddeel, inclusief ons land, is begaan.

Wat Mertens wil is onder de morele schuld tegenover de Joden en hun staat uitkomen zonder de Holocaust te ontkennen, en dus maakt hij er met Arendt 'misdaad tegen de menselijkheid' van. Even erg en dan zijn we van dat ongemakkelijke gevoel tegenover IsraŽl verlost. Zo kan onze verhouding met IsraŽl weer 'evenwichtig' worden, ofwel, we kunnen IsraŽl net zo fel als nu bekritiseren maar dan zonder schuldgevoelens.

Het is opvallend dat veel mensen zo'n moeite hebben met het feit dat IsraŽl een Joodse staat is en als je het over IsraŽl hebt het dus over Joden gaat. Mertens heeft, wellicht onbewust, verhelderd hoe dat komt.
Het feit dat we juist niet bescheidener, maar behoorlijk moralistisch zijn tegenover IsraŽl, en het voortdurend de les lezen, hangt waarschijnlijk met deze ontkenning samen. Of, zoals DaniŽl Teeboom het eens provocerend zei: we houden van dode Joden, die immers zielige slachtoffers waren, maar niet van levende Joden die voor zichzelf opkomen en hun lot in eigen handen hebben genomen. Ons ongemakkelijke gevoel tegenover IsraŽl heeft er vooral mee te maken dat zij de levende, assertieve Joden verpersoonlijkt, die ons aan ons verleden blijven herinneren, hedendaags antisemitisme hekelt en opkomt voor haar eigen belangen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Saturday, 20 February 10, schreef Elias

= = Reactie verwijderd wegens antisemitische inhoud en onbeschrijflijke onzin, zoals dat "IsraŽliŽrs de Nazis van onze tijd zijn" en gezwam over "Joodse lobby's en de Joodse macht in het algemeen" = =

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.