IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

NRC Handelsblad over het Israelisch-Palestijns conflict (2)

IMO Blog, 2009

Toen ik mijn eerste onderzoek naar de berichtgeving in de NRC af had waren we dik een jaar verder, en was de Gaza Oorlog uitgebroken. Mijn onderzoek zou actueler zijn als ik die er ook in zou meenemen. Bovendien was ik erg benieuwd naar de uitkomsten van zo'n vervolgonderzoek. Ik wou het dit keer wel wat sneller doen. Van het eerste onderzoek had ik erg veel werk gemaakt: een artikelenlijst van meer dan 60 pagina's, een apart schema waarin ik alle artikelen en de score op de verschillende criteria had verwerkt, en een uitgebreide beschrijving van en toelichting op dat alles, met conclusies. Veel mensen vonden het wel erg lang en veel allemaal. Uiteindelijk duurde het tweede onderzoek toch nog een half jaar en werd ook dat nog behoorlijk uitgebreid, maar ik had besloten niet weer ieder artikel op alle criteria te beoordelen, maar een algemeen oordeel te geven dat ik in de artikelenlijst verantwoord.


Ook in deze periode bleek de NRC behoorlijk eenzijdig. Vooral Palestijnen kwamen aan het woord, bijna alle reportages waren in Palestijns gebied gemaakt, men maakte vooral gebruik van Palestijnse bronnen en gaf die kritiekloos weer. De reportages stonden vol met schrijnende verhalen van Palestijnse slachtoffers en van medewerkers van hulporganisaties, en steeds werd een beeld geschetst van bewuste en moedwillige acties tegen gewone burgers die niets met Hamas te maken hadden. De vele harde beschuldigingen tegen IsraŽl werden nooit van relativerend commentaar of context voorzien of aan IsraŽl voorgelegd, en niet ťťn keer werd een IsraŽlische militair deskundige aan het woord gelaten om een en ander toe te lichten. Ook soldaten of ex-soldaten kwamen nooit aan het woord, terwijl wel diverse keren mensen van Hamas aan het woord kwamen, zowel van de politieke tak als leden van de Qassam Brigades. Ook nu werd Palestijns geweld uitgelegd en IsraŽlisch niet. De oorzaak van de Gaza Oorlog werd vooral vanuit Palestijns perspectief belicht, en er was ook nu nauwelijks aandacht voor de impact van de duizenden raketten die de afgelopen jaren op Sderot en omgeving zijn gevallen en een normaal leven onmogelijk hebben gemaakt. NRC negeerde het gebruik van civiele gebouwen zoals huizen en moskeeŽn voor wapenopslag en samenkomst van de Qassam Brigades, en het feit dat Hamas strijders ambulances misbruikten en zich in civiele kleding tussen de burgerbevolking mengden. De grootschalige wapensmokkel en de steun van Iran werden gebagatelliseerd en de politieagenten die IsraŽl op de eerste dag van de bombardementen trof werden als burgers beschreven, ondanks het feit dat een grote meerderheid van hen (volgens onderzoeken meer dan 70%) ook bij de Qassambrigades zit of bij andere veiligheidsdiensten die onderdeel uitmaken van het militaire apparaat van Hamas. Volgens IsraŽl was, vanwege de nauwe verbondenheid van de politieke en militaire vleugel, ieder Hamas doelwit legitiem, volgens de VN en mensenrechtenorganisaties waren alleen strijders die op dat moment ook actief in gevechten waren betrokken, legitiem doelwit. NRC Handelsblad had dat verschil objectief moeten weergeven, en de visie van beide kanten moeten geven.

Wat ik bijzonder kwalijk vind, is de suggestieve wijze waarop de NRC bericht over de propaganda oorlog. Het IsraŽlisch-Palestijns conflict is ook een 'war on claims' en beide partijen is er veel aan gelegen zich als het slachtoffer te presenteren, als de partij die niks dan vrede wil maar wel moest handelen uit zelfverdediging, en die slechts voor zijn legitieme rechten opkomt. In verschillende artikelen werd de zogenaamd zo gelikte en professionele IsraŽl lobby gehekeld, en werd letterlijk gezegd dat IsraŽl alles recht praat wat krom is. De propaganda van Hamas en sympathisanten van de Palestijnen werd genegeerd. Ook in de eerder onderzochte periode bleek deze blindheid voor de propaganda van Hamas, maar nu was het nog explicieter. Het beeld van een machtige louche zionistische lobby wordt zo versterkt, en iedereen die het voor IsraŽl opneemt wordt neergezet als gelikte propagandist. Dit beeld is zeer sterk aanwezig in de maatschappij en daarvan is de NRC goed op de hoogte. Zo plaatste zij een paar jaar geleden een lange brief van Jan Wijenberg die beweerde dat het CIDI een orgaan van de IsraŽlische regering was en haar medewerkers als 'leden van een vijandige buitenlandse mogendheid' vervolgd dienen te worden. Ook beweerde hij dat het CIDI knokploegen in dienst had die vermeende antisemieten in elkaar sloegen. Het is allemaal baarlijke nonsens, maar te lezen in Nederlands kwaliteitskrant nummer 1, NRC Handelsblad. Mensen die het voor IsraŽl opnemen worden er geregeld van beticht voor de IsraŽlische ambassade te werken en onderdeel te zijn van een duistere lobby. Vandaag nog beweerde iemand dat over mij op Loor schrijft.

Het spreekt boekdelen dat NRC Handelsblad tijdens de Gaza Oorlog wel drie artikelen van zeer felle IsraŽl critici had geplaatst (Gretta Duisenberg en Jan Wijenberg, Mohammed Benzakour en Rhami Kouri) en er geen enkel tegenstuk is geplaatst. Ik kan mij niet voorstellen dat men geen stuk toegezonden heeft gekregen of dat niemand te vinden was die dat wou schrijven. Maar ja, zo'n tegenstuk is weer vieze zionistische propaganda en dat moeten we niet hebben. Liever de NRC bevuilen met het gescheld en getier van Gretta dan een analyse van de oorlog waaruit Hamas en niet IsraŽl als de boosdoener naar voren komt. Ik kan er nog steeds niet goed bij dat een kwaliteitskrant als de NRC, die zeer selectief is in het plaatsen van opiniestukken en brieven, dergelijke rommel plaatst. Sorry, maar op mijn eigen blog wil ik dit ongezouten kunnen zeggen.

Hieronder een stukje uit de samenvatting en uit de conclusies van het tweede onderzoek. Ik raad u uiteraard aan de samenvattingen en ook de conclusies in zijn geheel te lezen.

Voor dit onderzoek zijn alle artikelen uit de periode van het Gaza offensief (27 december - 18 januari), de week daaraan voorafgaand en de twee weken daarna getoetst aan een aantal criteria. Daarnaast is ook naar de berichtgeving over het conflict in de periode erna gekeken. Er was toen veel aandacht voor diverse onderzoeken, onthullingen en rapporten over (vermeende) oorlogsmisdaden door IsraŽl voor de verkiezingen in IsraŽl en het beleid van de nieuwe regering wat betreft de nederzettingen.

De artikelen zijn, evenals in het eerdere onderzoek, beoordeeld op grond van een aantal criteria: wie komen er aan het woord, welke bronnen worden er gebruikt, wiens perspectief wordt vooral gegeven, wordt wederhoor toegepast, wordt alle relevante informatie en context gegeven, staan er ongefundeerde of suggestieve opmerkingen in, komen er onjuistheden in voor en is het taalgebruik neutraal?

De berichtgeving is ook getoetst aan de eigen journalistieke maatstaven van NRC Handelsblad, waarin diversiteit van meningen en ideeŽn en de scheiding van feiten en de visie van de krant centrale elementen vormen, en aan algemene journalistieke principes zoals hoor en wederhoor en gebruik van alle beschikbare relevante bronnen.

Van de 123 artikelen in de onderzochte periode waren er 30 neutraal, 32 licht gekleurd ten voordele van de Palestijnen, 49 gekleurd ten voordele van de Palestijnen, 9 sterk gekleurd ten voordele van de Palestijnen en 1 gekleurd ten voordele van IsraŽl; 2 artikelen gingen niet over het conflict. Verder zijn 8 ingezonden brieven en enkele cartoons in de artikelenlijst vermeld, maar die zijn niet meegeteld in de score. De brieven houden elkaar qua stellingname in evenwicht.

Uit het uitgebreide onderzoek:

In een propaganda oorlog als deze moet de krant zeer terughoudend zijn in haar oordeel en voorzichtig in beschuldigingen naar een van beide partijen. Iedere bron, ook ogenschijnlijk neutrale bronnen als de VN of het Rode Kruis, dient met gepast wantrouwen te worden bejegend. Hoe komen zij aan hun informatie, met wie hebben zij vooral te maken, wat voor beeld krijgt men als gevolg daarvan? De krant had met name kritischer moeten zijn naar Palestijnse bronnen en de UNRWA, beide duidelijk partij in het conflict (UNRWA bestaat voor een groot deel uit Palestijnse vluchtelingen) en geen neutrale buitenstaanders.
De krant moet juist de complexiteit van het conflict laten zien, het feit dat claims soms moeilijk te verifiŽren zijn, dat het voor de journalist moeilijk kan zijn te achterhalen wat werkelijk is gebeurd en waarom. Daarnaast moet de krant haar lezers ervoor behoeden te makkelijk partij te kiezen en te snel te menen te weten hoe het zit, juist bij een conflict waarbij de emoties zo hoog oplopen en mensen zozeer de neiging hebben om wel partij te kiezen.

Helaas was er bij NRC van die voorzichtigheid weinig te merken, en werd IsraŽl eenzijdig in de beklaagdenbank gezet. Daarmee doet de krant niet alleen de waarheid en de complexiteit van het conflict geweld aan, maar draagt, onbedoeld, ook bij aan de polarisatie in Nederland. Met name de verhalen die suggereren dat IsraŽl maar lukraak overal op schiet en expres alles kapot maakt, werken woede tegen IsraŽl in de hand. Ook de stukken van Benzakour en Duisenberg en Wijenberg, met al hun superlatieven en aantijgingen van staatsterreur en grootschalig wangedrag, dragen aan deze woede en polarisatie bij.

NRC Handelsblad maakt volstrekt onvoldoende onderscheid tussen feiten en meningen, en uit de berichtgeving komen dan ook een paar duidelijke politieke opvattingen naar voren, zowel in de hoofdredactionele commentaren als in de keuze van de opiniestukken en interviews en de toonzetting in achtergrondartikelen en analyses. Zo moeten IsraŽl en de EU volgens de NRC praten met Hamas en zelfs officiŽle diplomatieke betrekkingen aangaan en is Hamas eigenlijk veel gematigder dan veelal wordt gedacht. Ook zou IsraŽl erg militaristisch zijn en van oorlog houden en zou IsraŽls harde militaire optreden Palestijns extremisme in de hand werken. IsraŽls militaire optreden zou daarom averechts werken, en haar juist niet de veiligheid bieden waarnaar zij zo hard naar op zoek is. De Gaza Oorlog zou niet hoofdzakelijk door legitieme militaire overwegingen zijn ingegeven, zoals de jarenlange raketbeschietingen vanuit de Gazastrook en het verbreken van het bestand door Hamas, maar door oneigenlijke zaken zoals de verkiezingen en de wens om voor de onbevredigende afloop van de Libanon Oorlog in 2006 te compenseren. De Nederlandse regering zou, vooral vanwege gevoeligheid van de zaak vanwege de Holocaust en de christelijke achtergrond van twee van de drie coalitiepartijen, zich eenzijdig achter IsraŽl hebben opgesteld en haar niet durven veroordelen.


Ratna Pelle

Zie ook deel 1 en 3.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.