IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

NRC Handelsblad over het Israelisch-Palestijns conflict (3)

IMO Blog, 2009

Naast de winter van 2007-2008 en de Gaza Oorlog heb ik voor mijn NRC onderzoek ook naar de periode erna gekeken, eigenlijk tot vlak voor ik het onderzoek afrondde, in juli 2009. Daarvan heb ik geen artikelenlijst gemaakt, maar wel een beschrijving gegeven in het tweede onderzoek. Een van de redenen was dat er in de periode erna nog vrij veel verscheen over de Gaza Oorlog en met name diverse claims en onderzoeken over vermeende oorlogsmisdaden door IsraŽl. Ondertussen waren er verkiezingen geweest en kwam er in IsraŽl een nieuwe regering, en ook daaraan besteedde de krant veel aandacht. En tot slot dreigde er een conflict tussen IsraŽl en de VS over de nederzettingen, en ook daarover werd veel bericht.


Aantijgingen van oorlogsmisdaden
Aangezien NRC zelf toch al op een manier berichtte alsof vaststond dat IsraŽl moedwillig Palestijnen doodde, hun huizen vernielde, hen liet doodbloeden op straat, en er vooral op uit was om even te laten zien wie het sterkst is, is het niet verrassend dat men veel aandacht had voor de (anonieme) getuigenverklaringen van Breaking the Silence en de zeer negatieve onderzoeken van Human Rights Watch en de VN. Niet verrassend is ook dat men de IsraŽlische reactie op deze aantijgingen en de onderzoeken die het leger uitvoerde in een paar regels afdeed. Geen aandacht was er voor de vraag hoe je zoiets achteraf Łberhaupt kunt onderzoeken. Hoe bepaal je achteraf of er op dat moment een legitieme militaire reden was voor een operatie of beschieting? Hoe beoordeel je of men bepaalde burgerdoden had kunnen verwachten? Hoe betrouwbaar zijn getuigen in een gebied dat min of meer totalitair wordt bestuurd en waar 'collaborateurs' worden gefolterd en opgehangen? En hoe goed kun je een en ander onderzoeken als je helemaal niet met het IsraŽlische leger of IsraŽlische militaire experts hebt gesproken? Zelfs als dat is omdat IsraŽl zelf medewerking weigerde, ontslaat je dat niet van de plicht om terughoudend te zijn in je conclusies als je niet zeker bent (en kunt zijn) van je zaak. Bovendien bleek dat bijvoorbeeld de Midden-Oosten afdeling van Human Rights Watch wordt geleid door mensen die zich in het verleden hebben ingezet voor de Palestijnse zaak en/of zich zeer gekleurd uitlieten over het conflict. Onlangs is een militair expert die een grote rol vervulde in het onderzoek van HRW op non-actief gezet omdat hij bleek allerlei nazi symbolen te verzamelen en hierin wel heel erg thuis te zijn. Dit soort informatie, dat doorgaans van pro-IsraŽlische bronnen zoals NGO Monitor en Camera afkomstig is, wordt door de NRC compleet genegeerd. Dat NGO monitor en Camera een agenda hebben betekent natuurlijk niet dat hun informatie per definitie waardeloos is.

Verkiezingen
Er waren veel berichten over de IsraŽlische verkiezingen, ook al in de weken ervoor, en steeds werd breed uitgemeten dat IsraŽl een ruk naar rechts zou maken/had gemaakt en hoe extreem en havikachtig de nieuwe regering wel niet zou worden/zijn, en de kansen op vrede, die toch al niet geweldig waren nu voorgoed zouden zijn bekeken. De meeste analyses naar de vraag van het waarom van deze verschuiving kwamen niet verder dan dat Netanjahoe de Gaza Oorlog nog langer had willen voortzetten en dat IsraŽli's zo nationalistisch zijn. Niks over de teleurstelling en ontgoocheling omdat na de terugtrekking uit Gaza Hamas aan de macht kwam en het aantal raketten dat werd afgevuurd op IsraŽl ook sterk toenam. Niks over het feit dat men onder andere hierdoor het idee heeft gekregen dat concessies, zeker naar Hamas toe, averechts werken, dat men zich bedreigd voelt van verschillende kanten, de angst voor een Iraans atoomwapen, en de vijandige houding in de rest van de wereld. Al deze factoren hebben waarschijnlijk een rol gespeeld. Daarnaast was Olmert ook gewoon erg slecht en kleurloos, is Netanjahoe een erg goed spreker, en bovendien had Livni ondanks alles toch nog de meeste stemmen gekregen. Een centrum-kabinet met Livni had dan ook meer voor de hand gelegen, maar zij wilde niet onder Netanjahoe dienen en hij wilde haar geen gelijkwaardige positie (gedeeld premierschap) geven. De nationale consensus is nu niet veel anders dan een paar jaar geleden, en is nog steeds dat IsraŽl niet kan en moet blijven heersen over de Palestijnen maar ook dat er keiharde veiligheidsgaranties moeten worden gesteld aan toekomstige terugtrekkingen om een 'tweede Gaza' te voorkomen. De NRC gaf in het geheel geen inzicht in een en ander omdat haar eigen afkeuring van de nieuwe regering haar te zeer in de weg stond.
Netanjahoe werd ten zeerste kwalijk genomen dat hij tegen een Palestijnse staat was (dat Hamas tegen IsraŽl is, is geen probleem wat betreft de NRC), en toen hij overstag ging en in een speech begin juni een gedemilitariseerde Palestijnse staat als mogelijkheid noemde, en zei dat IsraŽl niet over de Palestijnen wil blijven heersen, werd dat in een zogenaamde nieuwsanalyse volledig neergesabeld: het was niks, zijn voorwaarden waren zo extreem en irreŽel dat het slechts semantiek betrof, etc. etc.

Waren de beschrijvingen in NRC van Netanjahoe al negatief, die van Lieberman overtroffen alles. Zijn naam werd meestel vergezeld van het predicaat 'extreemrechts' of 'ultranationalistisch' wat doet denken aan duistere neonazi partijen. Ook werd in werkelijk ieder artikel over hem herhaald dat hij alle Arabieren IsraŽl uit wou zetten, wat een leugen is (het ging om Arabieren die weigeren om een loyaliteitseed af te leggen). Ook zijn opmerking dat Mubarak naar de hel kon lopen werd eindeloos herhaald, soms gevolgd door het feit dat hij had gedreigd een atoombom op Gaza te gooien. Wat nergens werd uitgelegd, is wat zijn programma nou eigenlijk inhield, een programma dat een Palestijnse staat niet uitsluit. Uiteraard werd ook geen enkele keer de context gegeven dat met name de Arabische leiders in IsraŽl zich behoorlijk extreem uitlaten en openlijk met IsraŽls vijanden sympathiseren; een enkele keer wordt zelfs actief gecollaboreerd.

Nederzettingen
Niet verrassend gingen ook nu weer tientallen artikelen over de nederzettingen, en werden IsraŽlische plannen om in een bepaalde nederzetting uit te breiden of Netanjahoe's weigering ze te bevriezen eindeloos herhaald. IsraŽls positie wordt extremer voorgesteld en concessies die het doet (zoals de belofte buitenposten te ontruimen of alleen binnen bestaande nederzettingen te bouwen zonder nieuw land te confisqueren) worden genegeerd of afgedaan alsof het niets is en slechts bedoeld om de VS of de internationale gemeenschap zand in de ogen te strooien. Voor IsraŽls positie is geen plaats. Zo heb ik niet uit de NRC kunnen vernemen dat er onder de vorige regering waarschijnlijk afspraken waren tussen de VS en IsraŽl over de bouw in de nederzettingen, en dat IsraŽl het niet zo netjes vond dat die afspraken door de nieuwe regering in de VS zomaar overboord zijn gegooid. Ook lezen we niets over het voor IsraŽl belangrijke onderscheid tussen Jeruzalem en de rest van de Westoever. Met termen als 'Arabisch Oost-Jeruzalem' en 'bezet Oost-Jeruzalem' wordt de Joodse band met en geschiedenis in Oost-Jeruzalem ontkend. Oost-Jeruzalem omvat de oude stad waar de Klaagmuur staat en de Olijfberg en de oude Joodse wijk, en ook buiten de oude stad hebben door de eeuwen heen Joden gewoond en huizen gebouwd, maar dat wordt nergens vermeld. Oost-Jeruzalem is volgens de NRC bezet gebied en de Joodse wijken daar zijn net zo illegaal als de andere nederzettingen. Alle inwoners van Oost-Jeruzalem worden als illegale kolonisten voorgesteld.
NRC beweert meermaals dat de nederzettingen in hoog tempo verder uitbreiden, en verzwijgt dat minister Barak nauwelijks nog nieuwe bouwplannen heeft goedgekeurd, en kolonisten al jaren klagen dat zoveel bouwprojecten stil liggen en het zo moeilijk is nog ergens een vergunning voor te krijgen.

Een van de dingen die de NRC consequent negeert is het feit dat IsraŽl sinds de Annapolis vredesconferentie honderden roadblocks en checkpoints heeft verwijderd, en de economie van de Westbank opleeft. Voor 2010 is door de Wereldbank een groei van maar liefst 7% voorspeld. Daar kunnen Bos en Balkenende alleen maar van dromen. Eind juli, toen ik de laatste hand aan het onderzoek legde, kwam ik een artikel hierover tegen dat voorzichtig optimistisch was, maar toch vooral de bezetting en restricties wou hekelen. IsraŽl hindert de Palestijnse economie niet alleen door de reisrestricties, maar draagt ook bij aan haar groei. Veel kolonisten hebben Palestijnen in dienst, er zijn gemengde bedrijven, kolonisten kopen bij Palestijnen materiaal en voedsel in, etc. etc. De verhoudingen zijn natuurlijk ongelijk, maar dat is niet alleen maar een nadeel voor de Palestijnen. Zij profiteren ook van IsraŽls know-how en technologie. Toch zet NRC vooral IsraŽl als de grote rem op de Palestijnse economie en welvaart neer.

In alle onderzoeken valt op hoeveel bepaalde informatie wordt herhaald en andere in het geheel niet gegeven. Aantallen doden door IsraŽl, de opmerkingen van Lieberman, aantijgingen van hulporganisaties en het feit dat de nederzettingen volgens het internationale recht illegaal zouden zijn: het wordt eindeloos herhaald.

Het meest schokkend is misschien nog wel dat NRC Handelsblad feit en mening volstrekt onvoldoende scheidt. Dit is een van haar basisprincipes. Toch klinken haar visies op bijvoorbeeld Hamas, de nieuwe IsraŽlische regering, de afsluiting van de Gazastrook en de IsraŽlische militaire operaties in Gaza vaak op hinderlijke wijze door in de nieuwsanalyses en reportages en soms zelfs in de nieuwsberichten.

NRC niet op zich
Het doel van dit onderzoek is niet om NRC Handelsblad aan de schandpaal te nagelen, maar om een discussie te voeren over de vaak bijzonder onevenwichtige berichtgeving in Nederlandse media. De berichtgeving van NRC lijkt niet op zichzelf te staan, al zal systematisch onderzoek naar andere media moeten uitwijzen of bijvoorbeeld andere kranten in dezelfde mate gekleurd zijn in hun berichtgeving. Overigens is er door de Israel Facts monitorgroep in samenwerking met de stichting WAAR een onderzoek gedaan naar de berichtgeving over de Gaza Oorlog in het NOS Journaal, en ook daaruit kwam naar voren dat zij erg onevenwichtig was en bijna alleen aandacht had voor de Palestijnse kant. Ik herinner mij dat op TV (ook in de actualiteitenrubrieken) een eindeloze reeks reportages uit het Shiva ziekenhuis te zien was en er nauwelijks aandacht was voor de raketten die het leven voor een miljoen IsraŽli's onmogelijk maakten. Ook waren er veel analyses van Palestijnse journalisten, mochten mensen als Dries van Agt en Mustapha Barghouti in NOVA rustig uitleggen dat IsraŽl op alles schoot behalve op Hamas strijders, maar werd de IsraŽlische ambassadeur aan een ronduit vijandig verhoor onderworpen.

Zie over de NOS ook: Israel en de Gaza Oorlog in het NOS Journaal en over NOVA De Gaza Oorlog en de balans van NOVA en Dries van Agt in NOVA over Gaza oorlog en over verschillende TV programma's De Gaza Oorlog op de Nederlandse TV.
Dan heb ik het nog niet over ronduit schandalige uitzendingen als De Schande van de VARA en Geen Geld voor ZEMBLA.

Het zijn net mensen
In de discussie over de berichtgeving over het IsraŽlisch-Palestijns conflict speelt Joris Luyendijks boek 'Het zijn net mensen' een grote rol. Hij betoogt, in een toegankelijke en met humor gelardeerde stijl, dat de media nog steeds veel meer aandacht hebben voor IsraŽls perspectief, en dat IsraŽls PR beleid (ook wel 'hasbara' genoemd, Hebreeuws voor 'uitleggen'), professioneel en succesvol is en de Palestijnen daartegen geen enkele kans maken. Aan zijn boek en zijn beweringen wordt veel waarde gehecht, ondanks het feit dat hij niets heeft onderzocht, en slechts losse ervaringen, belevenissen, dialogen en voorvallen verhaalt die zijn visie ondersteunen.
Voor een uitgebreide bespreking van zijn boek, zie: Het zijn net mensen - recensie & repliek.


De beide onderzoeken met samenvattingen en inleiding zijn te vinden op Israel-Palestina.Info:
Krantenonderzoek NRC Handelsblad berichtgeving IsraŽlisch-Palestijns Conflict 2007-2008 & 2008-2009 (Gaza Oorlog)

Ratna Pelle

Zie ook deel 1 en 2.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.