IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Thomas von der Dunk over Israel fans en Hamas haters

IMO Blog, 2009

NRC Handelsblad doet, zoals ik al eerder opmerkte, een poging om zogenaamde 'experts' met elkaar te laten discussiŽren over onder andere het IsraŽlisch-Palestijns conflict. Na een nogal ongelijke discussie tussen Dries van Agt en de heer Van Genugten over de juridische aspecten van het Goldstone rapport, is er ook een discussie over Hamas. Naar goed NRC gebruik krijgen de tegenstanders daarbij minstens twee keer zoveel ruimte. Zo begon het met een erg eenzijdig artikel van Sietse Bosgra, die meende dat Hamas inmiddels impliciet IsraŽl erkent en door pragmatici wordt geleid en er dus prima mee te praten en vrede te sluiten is. N.a.v. dit artikel werd een 'expertdiscussie' geopend op de website, met - niet erg verrassend - vooral reacties van voorstanders van praten en ook die antisemiet die ik laatst al citeerde. Daarop verscheen in de papieren krant een zeer goed stuk van Alfred Pijpers, dat echter pas een week later online werd geplaatst, gelijk met een tegenstuk daarop, van 'Joden zijn het nieuwe Herrenvolk' Thomas von der Dunk. Naar aanleiding van beide stukken is een nieuwe expertdiscussie gestart, waar ik een groot deel van onderstaande reactie heen stuurde.


Von der Dunks artikel staat vol met onjuistheden. Hij vraagt aan alle 'Hamas haters' waarom Hamas de verkiezingen heeft gewonnen. Zelf weet hij het antwoord wel: het 'Westerse' Fatah is corrupt en heeft niks voor de Palestijnen voor elkaar gekregen. Reden daarvan is dat het Westen blind IsraŽl zou steunen. Hamas daarentegen bouwt scholen en ziekenhuizen voor de eigen bevolking.
Wel, niet helemaal. Hamas bouwt vooral bunkers en tunnels voor zichzelf, en gebruikt de scholen om haar eigen ideologie van haat voor het Westen en dood aan de Joden te prediken. Het verbiedt kranten van de oppositie en andere dissidente geluiden en treedt zonodig hard op. Vrouwen die zich niet 'islamitisch' kleden of gedragen hebben ook problemen. Vandaar dat, in tegenstelling tot wat Von der Dunk beweert, Hamas in de Gazastrook uitermate onpopulair is en zeker de verkiezingen niet nog eens zou winnen. Ook op de Westoever, waar het sinds enige tijd weer wat beter gaat, is Fatah populairder dan Hamas.

Von der Dunk schrijft dat de verkiezingen die Hamas won, de meest eerlijke verkiezingen in een Arabisch land waren. Hij vergeet dat Hamas volgens de Oslo Akkoorden helemaal niet aan de verkiezingen mee had mogen doen. Het is immers een racistische partij en bovendien tevens een gewapende militie. Het Westen had van Hamas moeten eisen dat het kiest of het een politieke partij wil zijn of een militie. Ook in andere conflicten is geŽist van guerrillagroeperingen, milities of terroristen dat zij eerst de wapens neerleggen voordat er gepraat kan worden. Er is geen reden voor Hamas een uitzondering te maken.
Von der Dunk meent dat we met twee maten meten door niet met Hamas te willen praten en wel met IsraŽl dat 1.000 burgers zou hebben gedood tijdens de Gaza Oorlog. Dat is onjuist. Veel van deze 'burgers' blijken ook op de dodenlijsten van Hamas en andere gewapende groeperingen te staan als omgekomen strijders. Zie "Elder of Ziyon" voor een lijst van honderden onterecht als burgers geclassificeerde slachtoffers van de Gaza Oorlog. IsraŽl is soms te ver gegaan tijdens deze oorlog, maar had het niet welbewust op burgers gemunt zoals Hamas. Een oorlog die overigens werd veroorzaakt door de meer dan 6.000 raketten en granaten die Hamas sinds de IsraŽlische terugtrekking uit de Gazastrook op IsraŽl heeft afgevuurd.

Volgens Thomas von der Dunk is president Abbas zo onpopulair omdat het Westen de IsraŽlische starheid maar blijft gedogen, en zou Abbas door de eigen bevolking als 'de buikspreekpop van Netanjahoe' worden gezien. Het Westen gedoogt de Palestijnse starheid minstens evenzeer als de IsraŽlische, en terwijl de afgelopen maanden steeds van IsraŽl werd verlangd dat het zou stoppen met de bouw in de nederzettingen, werden aan de Palestijnen nauwelijks eisen gesteld. Het is typisch dat Von der Dunk zo blind is voor het gebrek aan vredeswil aan Palestijnse zijde. De 'extreemrechtse' (Von der Dunk lijkt iedereen waar hij het mee oneens is extreemrechts te noemen, en vergeet dat ook de sociaal democraten in deze regering zitten) regering van IsraŽl heeft in juni al een tweestatenoplossing geaccepteerd en nu een bouwstop voor de Westoever afgekondigd. Abbas op zijn beurt is nog steeds niet bereid IsraŽl als Joodse staat te erkennen of het 'recht op terugkeer' van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen op te geven. En wat er zo pro-IsraŽl is aan Abbas mag iemand me nog eens uitleggen. Dat Abbas zijn eigen volk niet meer heeft kunnen bieden ligt niet alleen aan IsraŽl, maar vooral ook aan zijn eigen starheid en afwijzing van bijvoorbeeld een vredesvoorstel van Olmert uit 2008 waarin hij 98% van de Westoever aan de Palestijnen aanbood, gedeeltelijk via een landruil voor de nederzettingenblokken.
Overigens is Von der Dunk, zoals veel critici van IsraŽl, wel erg negatief en vergeet hij dat het de laatste tijd duidelijk beter gaat op de Westoever, de economie flink aantrekt en er allerlei nieuwe winkelcentra en bedrijven ontstaan.

Von der Dunk schrijft dat 'IsraŽlfans' het 'wegbombarderen van Saddam Hussein in Irak en de Taliban in Afghanistan' (buurlanden van Iran) zouden hebben bejubeld, en daarmee de macht van Iran aan zichzelf te danken hebben. Het is knap hoe Von der Dunk van werkelijk alles IsraŽl de schuld weet te geven. Veel mensen in het Westen (en ook in het Midden-Oosten) waren blij met het einde van Saddams dictatuur en die van de Taliban, velen hadden ook vraagtekens bij de manier waarop het was gegaan en hoe het nu verder moet. Deze oorlogen zijn niet door IsraŽl of haar sympathisanten uitgedacht of gesteund. IsraŽl heeft de VS indertijd zelfs precies daarvoor gewaarschuwd: dat de val van Hussein Iran in de kaart zou spelen. Nee, zelfs als 'IsraŽl fans' wat harder zouden hebben gejubeld dan anderen, zou dat ze nog niet schuldig maken aan het vooral Amerikaanse falen in beide landen. De suggestie (zonder daarvoor enig bewijs te leveren) dat IsraŽl verantwoordelijk zou zijn voor de invallen in Irak en Afghanistan, ofwel, dat de VS deze oorlogen vocht om IsraŽls belangen veilig te stellen, is vals en onder de gordel. Deze stelling is populair onder antiziosemieten en mensen die denken dat overal de lange arm van de Mossad achter zit.

Iran is volgens Thomas von der Dunk door Amerikaanse en IsraŽlische kortzichtigheid een regionale grootmacht geworden, waar niemand meer omheen kan die een oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten zoekt. Het 'kan zich zo opwerpen als de 'onbaatzuchtige' belangenbehartiger van al die miljoenen zich verne¨derd voelende moslims', en haar grootste rivalen, Egypte en Saoedi-ArabiŽ, zouden elk moreel gezag hebben verloren vanwege hun connecties met het verderfelijke Westen, aldus Von der Dunk. Nogmaals: ik vind het knap hoe hij alle problemen in het Midden-Oosten aan het Westen en in het bijzonder IsraŽl weet toe te schrijven, maar met eerlijke geschiedschrijving of een goede analyse van de situatie heeft het weinig te maken.

Iran gebruikt, net als andere landen in het Midden-Oosten, de Palestijnse kwestie om de aandacht van binnenlandse problemen af te leiden, en steunt de Palestijnen bovendien vanuit het islamitische dogma dat Palestina heilige islamitische grond is die weer in islamitische handen moet komen. En nee, dat is niet de schuld van IsraŽl of het Westen. Iran heeft natuurlijk net zoveel boter op zijn hoofd als het corrupte Egypte en Saoedi-ArabiŽ, het heeft alleen niet de VS als bondgenoot maar allerlei frisse staten zoals SyriŽ, Rusland, Venezuela en andere dictaturen. De bevolking in Iran is, zoals het laatste halfjaar is gebleken, niet zo blij met het zogenaamd zo pure leiderschap van Iran, en zou dat graag naar huis sturen in vrije verkiezingen. Von der Dunk heeft wel gelijk dat Iran, mede door fouten van de VS, aan macht heeft gewonnen in het Midden-Oosten en het daarom niet genegeerd kan worden. Dat gebeurt echter ook in het geheel niet, en het Westen wringt zich juist in allerlei bochten om Iran tegemoet te komen wat betreft haar atoomprogramma, echter zonder resultaat.

Hoe praten met Hamas aan een oplossing in het Midden-Oosten kan bijdragen wordt met de constatering van Irans toegenomen macht overigens nog niet duidelijk. Von der Dunk erkent dat praten met Hamas Iran in de kaart speelt en deze beweging legitimeert. Dat doe je dus alleen als je daar iets mee kunt bereiken dat je op geen enkele andere manier kunt bereiken, en dat opweegt tegen deze nadelen. Von der Dunk geeft in zijn stuk echter nergens aan wat we concreet met praten met Hamas zonder enige voorwaarden kunnen bereiken.

Zolang Hamas niet bereid is IsraŽl (onder voorwaarden) te erkennen, en af te zien van de gewapende strijd voor de 'bevrijding' van 'geheel Palestina', lijkt praten me vrij zinloos. Waar valt immers over te praten? Tot nu toe wijst niks op een matiging van Hamas, al wordt dat, onder andere in de NRC, wel geregeld gesuggereerd. Hamas zegt met de regelmaat der klok dat men IsraŽl nooit zal erkennen en er nooit vrede mee zal sluiten en door zal gaan met de gewapende strijd. Men vereert zelfmoordterroristen, ontkent de Holocaust en roept in het kinderprogramma 'Pioniers van Morgen' op tot het doden van Joden. Zie voor meer informatie: Hamas, en een paar treffende voorbeelden van Hamas' 'matiging': "Avigdor Lieberman en Hamas in citaten".

Ratna Pelle

Het artikel van Thomas von der Dunk: http://www.nrc.nl/opinie/article2421527.ece/Praten_met_Hamas_is_absolute_noodzaak


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.