IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Klare taal is juist naar de Palestijnen nodig

IMO Blog, 2009

Op 23 november verscheen in Trouw een opiniestuk van oud-correspondent Eddo Rosenthal, onder de titel "Wachten op nieuwe Palestijnse volksopstand". Als reaktie schreef ik onderstaand artikel, dat men helaas niet heeft geplaatst.

De Klaagmuur
De Klaagmuur in de oude stad van Jeruzalem, volgens de internationale gemeenschap bezet Palestijns gebied in Arabisch Oost-JeruzalemVolgens Eddo Rosenthal dreigt een derde intifada als het Westen niet een eenzijdige Palestijnse onafhankelijkheidsverklaring steunt of IsraŽl harder onder druk wordt gezet tot het doen van concessies. Hij stelt terecht dat de wereld beducht is voor de onrust die zo'n verklaring teweeg kan brengen en de hoop daarom is gevestigd op de hervatting van de vredesbesprekingen. Wat hij niet vermeldt is dat Abbas hardnekkig weigert aan hernieuwd vredesoverleg deel te nemen, ondanks de IsraŽlische bereidheid tot een gedeeltelijke bouwstop, die eind november officieel werd aangekondigd maar daarvoor al officieus bekend was. De Palestijnse reactie hierop was voorspelbaar: men wees IsraŽls handreiking af als volstrekt onvoldoende, zoals men talrijke eerdere vredesvoorstellen afwees als volstrekt onacceptabel. Nog in 2008 bood toenmalig premier Ehud Olmert Abbas 98% van de Westoever, deels via een landruil voor de nederzettingenblokken, en de Arabische wijken van Jeruzalem. Waarom moeten we de Palestijnen voor een dergelijke halsstarrigheid belonen met de aankondiging een onafhankelijkheidsverklaring hoe dan ook te zullen steunen?

Een dergelijke steun zou tenminste gepaard moeten gaan met enkele duidelijke voorwaarden: de Palestijnen moeten het zogenaamde 'recht op terugkeer' van de vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen opgeven, IsraŽl als Joodse staat erkennen en bereid zijn voor Jeruzalem een regeling te accepteren op basis van het principe dat Arabische wijken naar de Palestijnse staat gaan, en Joodse naar IsraŽl. Daarnaast moet een oplossing voor de heerschappij van Hamas op de Gazastrook worden gevonden. Komt de Palestijnse staat er voorlopig alleen op de Westoever? En wat dan als Hamas ook in Gaza de onafhankelijkheid uitroept? En hoe wordt voorkomen dat Hamas ook op de Westoever een coup kan plegen? Zonder de aanwezigheid van het IsraŽlische leger aldaar is die mogelijkheid zeker reŽel.

President Abbas heeft zich overigens zelf duidelijk tegen een derde intifada uitgesproken, omdat dit absoluut niet in het belang is van de Palestijnen. Het gaat sinds enige jaren weer beter op de Westoever: onder andere vanwege de opheffing van honderden checkpoints en roadblocks door IsraŽl is de bedrijvigheid toegenomen en schieten luxe winkelcentra als paddestoelen uit de grond, en er is een economische groei van 7%. De Palestijnse Autoriteit slaagt er steeds beter in de orde te handhaven in Palestijnse steden, waar het IsraŽlische leger zich nog maar zelden vertoont. Het is logisch dat de Palestijnen vanuit zo'n situatie niet terug willen naar de ellende van de tweede intifada, met continu straatverboden, invallen van het IsraŽlische leger, en Palestijnse gewapende groepen die om de macht strijden. Hoewel er natuurlijk nog veel moet gebeuren lijkt Rosenthals pessimisme misplaatst.

Volgens Rosenthal 'legt Obama IsraŽl geen strobreed in de weg bij de nederzettingenbouw', en moet het Westen eindelijk eens duidelijk zijn naar IsraŽl toe. Sinds Obama aan de macht is hoor ik hem, wat betreft het Midden-Oosten, echter zelden over iets anders dan de nederzettingen praten. Het voornoemde 'recht op terugkeer', haatspeeches door imams en Hamas activisten, verering van zelfmoordterroristen als nationale helden en antisemitisme in (ook door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde) media: ik heb hem er nauwelijks over gehoord. Waar klaagt Rosenthal toch over?

Obama's druk op IsraŽl heeft vruchten afgeworpen, want sinds de nieuwe regering aan de macht is zijn geen nieuwe uitbreidingsplannen voor nederzettingen goedgekeurd, en nu is zelfs officieel een bouwstop afgekondigd. Ook heeft Netanjahoe zich onder deze druk begin juni voor een Palestijnse staat uitgesproken, al was het niet van harte. Ik wacht met smart totdat eenzelfde druk op de Palestijnen (en de Arabische wereld) wordt uitgeoefend om een gebaar naar IsraŽl te maken.

Rosenthal vindt dat IsraŽl ook niet meer in 'bezet Oost-Jeruzalem' mag bouwen. Daarmee miskent hij de legitieme Joodse aanspraken op delen van Oost-Jeruzalem, zoals hun heilige plaatsen (waaronder de Klaagmuur en de Joodse begraafplaats op de Olijfberg) en wijken waar voor 1948 al Joden woonden totdat zij er door het Jordaanse leger werden verdreven. Jeruzalem is bovendien nooit de hoofdstad van een Arabische staat geweest en wordt geen enkele keer genoemd in de Koran. Het is tegenwoordig bon-ton de Joodse en Arabische claims op Jeruzalem gelijk te stellen en de Groene Lijn als grens te beschouwen, maar Eddo Rosenthal zou beter moeten weten.

Het is heel modieus om alle schuld voor het vastgelopen vredesproces bij IsraŽl te leggen, maar daarmee wordt de complexiteit van het conflict miskend, en de mechanismen waardoor extremisten en hardliners aan beide kanten een oplossing in de weg staan en elkaar in de kaart spelen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Thursday, 10 December 09, schreef ben

Ratna,
Het is alsof je de wereld wil overtuigen dat Israel alles uit de kast trekt om de weg naar de vrede uit te slaan. Maar er is een ander beeld dat bij een groeiend publiek de overhand krijgt. Je verguisde Dries krijgt volgend de VK van vandaag 'steun in zijn strijd voor de rechten van de Palestijnen. Politici, onder wie de voormalig minister van BZ sluiten zich aan in een nieuwe mensenrechtenorganisatie: The Rights Forum'.
Jij zit elke weer in dezelfde spagaat als Verhagen, die blijft herhalen dat mensenrechten altijd en overal gelden. MAAR NIET IN ISRAEL.
Internationaal is consensus dat de 1967 grenzen uitgangspunt zijn voor de grens tussen het Palestijns gebied en Israel. Dus ook Oost-Jerusalem. Niet zoals jij beschrijft de Arabische wijken!
Het gemarchandeer met de tijdelijke freeze van de settlements ruikt m.i. teveel naar belofte van Israel aan Nederland om landbouwproducten uit de Gaza. Keer op keer worden afspraken door Israel de nek omgedraaid. Keer op keer worden mensenrechten vertrapt door Israel. Zeven en twintig december 'vieren' wij operation Cast Lead. Het wordt een trieste verjaardag. Vredige Kerst toegewenst.

op Sunday, 13 December 09, schreef Ratna Pelle

Ben,
Helaas krijgt het beeld dat de anti-Israel lobbyisten neerzetten inderdaad steeds meer de overhand bij het publiek. Het is op zijn best een halve waarheid maar nog vaker een hele leugen, zoals ik hier al vaker heb aangetoond. Israel trekt helaas niet alles uit de kast om tot vrede te komen, maar doet wel meer en verdient meer krediet dan de anti-Israellobby van dolle Dries en cornuiten beweren. Ondertussen wijzen de Palestijnen ieder voorstel af, weigeren te onderhandelen en weigeren ook maar enige concessie te doen. En nee, ze hebben Israel niet erkend als staat waar het Joodse volk zelfbeschikking heeft en accepteren daardoor in feite nog steeds geen tweestatenoplossing. Ik heb het nu over Fatah en de 'gematigde' president Abbas, niet over Hamas dat nog extremer is. Maar de Palestijnen kunnen niks fout doen in de ogen van Van Agt c.s. en ook in die van jou.

Ik vind het niet fair dat heel Oost Jeruzalem Palestijns zal worden en Israel zal dat terecht ook niet accepteren. Ik heb uitgebreid betoogd waarom. Ga eens op die inhoud in in plaats van alleen maar met het internationale recht te schermen. Of kun je niet zelf denken en loop je alleen maar achter de 'internationale concensus' aan? Er zijn overigens ook verschillende juristen en andere experts die hier anders over denken.

Wanneer richt jij ook eens een deel van je kritiek op de Palestijnen? Zijn al die doden die tijdens de Gaza oorlog vielen niet ook de schuld van Hamas? Keer op keer worden de mensenrechten vertrapt door de Palestijnen. Keer op keer houden de Palestijnen zich niet aan de afspraken. Keer op keer wijzen de Palestijnen voorstellen af. En keer op keer komen ze er mee weg, omdat men het Westen nog maar een boosdoener schijnt te zien: Israel.
Mijn blog wil daar een tegenwicht aan bieden. Als dat tegenwicht je niet bevalt, ga dan naar een van de tientallen websites van de anti-Israellobby.

op Sunday, 13 December 09, schreef ben

Ratna,
Dank voor je reactie.
Natuurlijk maken Ďdeí Palestijnen fouten, blunderen en weet ik wat meer. En ůůk dat heb ik in mijn eerdere reacties vermeldt. Vreemd genoeg in mijn perceptie hebben Palestijnse leiders genoeg realiteitszin dat een vredesovereenkomst op basis van de 1967 Ďgrenzení Ė de facto een tweestatenoplossing Ė wel degelijk bespreekbaar is. En sterker: Internationaal en gaandeweg ook in de Arabische wereld rechtens beschouwd als een juiste en rechtvaardige oplossing van het huidige conflict. Zelfs gematigde figuren van Hamas schijnen niet in de weg te willen staan, indien dit resultaat zich morgen zou aandienen.
.. ze hebben Israel niet erkend als staat waar het Joodse volk zelfbeschikking heeftÖ laat zich wellicht ook verklaren uit het feit dat eerdere concessies van Palestijnen hun weinig hebben opgeleverd. Zodanig zelfs dat Hamas Ďscoortí in het Palestijnse kamp door de PLO te betichten van collaboratie. Als onderhandelingsstandpunt niets mis mee.
Dat jij het niet fair vindt dat Oost-Jerusalem Palestijns zal worden is mi niet zo relevant. Maar ik vraag mij af waarom jij spreekt over het Ďterecht niet accepterení van Israel. Dat klinkt verdacht veel op het Ďterecht niet accepterení van het ontstaan van Israel in 1948 in de ogen van menig verdreven Palestijn. Als gesproken wordt over Ďrechtí dan ontleent Israel haar bestaan aan uitspraken destijds door landen als de VS etc middels de VN. Laten wij zeggen het Internationaal recht is in dezen toepasbaar. En dat geldt ook voor de internationale consensus dat de 1967 grenzen uitgangspunt zijn voor de twee/staten oplossing. En daar valt Oost/Jerusalem ook onder. Met in achtneming van legitieme Joodse aanspraken, zoals de īheilige begraafplaatsenī etc!! En dat geldt ook vice versa, mbt tot Arabische-Islamitische aanspraken. Hoe, dat is aan beide partijen om passende antwoorden te vinden. Er zijn gewoon geen andere wegen te begaan, wil je komen tot een evenwichtig en wederzijds acceptabel compromis!
Ho, ho. Wanneer richt ik mijn kritiek op īdeīPalestijnen. Dat doe jij volop. En deels ga ik zeker met je mee. Nee, dan heb ik geen behoefte om dat verder aan te dikken. Wat mij īstoortī is je verontschuldigende houding jegens Israel. Daar ben ik het grondig mee oneens. En ik vind genoeg aanleiding daartoe, als ik de gedragingen beoordeel van de politieke kliek, dat verdacht veel wegheeft misbruik van de verhoudingsgewijs grote machtspositie jegens de groep Palestijnen in bezet gebied. En zonder het te kunnen bewijzen verdenk ik deze IsraŽlische leiders van geheime agendaīs. Maar dat zal je ondertussen niet verbazen.
Wat mij wel verbaast is je īongeloofī dat de IsraŽlische leiders kennelijk nooit fout zitten en met hun blunders hun eigen burgers benadelen, daarmee de toekomst van Israel op lange termijn op het spel zetten.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.