IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Het antisemitisme van Stop de Bezetting

IMO Blog, 2009

Onlangs kregen we op Israel-Palestina.Info een e-mail van een zekere kunstenaar met daarin een Sinterklaasrijmpje tegen het kopen van IsraŽlische producten bij Albert Heijn. De bron van zijn doorwrochte visie op het IsraŽlisch-Palestijns conflict bleek hoofdzakelijk de website van Stop de Bezetting te zijn, oftewel de 'club van 6 miljoen' die openlijk beweert dat er veel te veel aandacht is voor de Holocaust, en Jehova's getuigen en Esperantisten evenzeer te lijden hadden van de nazi's. Maar ja, die Joden hŤ, die plaatsen zichzelf weer helemaal in het middelpunt en denken dat zij zo speciaal zijn. Je zou verwachten dat zo'n tekst, nadat die in een landelijke krant heeft gestaan, wordt gewijzigd. Je maakt het zo immers wel heel gemakkelijk voor je vijanden om je als antisemieten weg te zetten. Maar nee, het staat er nog, het is zelfs nog wat duidelijker gemaakt door alle groeperingen die onder de nazi's hebben geleden onder elkaar te zetten, waarbij de Joden helemaal onderaan staan. Daarachter staat:


Omdat in IsraŽl en daarbuiten de schijn wordt gewekt dat de joden exclusief de slachtoffers van de Holocaust waren en hun lijden het ergste ooit, dient de herinnering aan de slachtoffers bij voorkeur levend te worden gehouden bij de Holocaustgedenkplaatsen in Europa. Op kosten van IsraŽl dient er een Nakba gedenkplaats te komen van tenminste dezelfde omvang en kwalitatieve uitvoering als de Holocaust gedenkplaats in IsraŽl.
(www.stopdebezetting.com/algemeen/doelstellingen-2-2.html)

Enfin, dat Gretta een beetje doorgeschoten is en niet alles meer even helder ziet wisten we natuurlijk al. Hetzelfde geldt voor secretaris Jan Wijenberg, die meent dat het CIDI knokploegen inzet tegen tegenstanders van IsraŽl, en dat zij daarom verboden moet worden. Ook vindt hij dat NRC Handelsblad Afshin Ellian moet ontslaan omdat hij pro-IsraŽl is.

Je zou dan op zijn minst verwachten dat mensen die geen antisemiet genoemd willen worden, zoals Dries van Agt en Marcel van Dam, zich uit het comitť van aanbeveling zouden terugtrekken. Van Agt heeft meermaals op TV verteld hoezeer hij eronder lijdt voor antisemiet uitgemaakt te worden, terwijl hij toch heus niks tegen Joden heeft. Dan wil je toch niks met zo'n louche club te maken hebben? Er zijn zat 'nette' pro-Palestijnse organisaties en comitťs die hem maar wat graag als hun ambassadeur zouden willen hebben. Maar hij staat nog steeds vermeld. Vreemd genoeg beschouwt niet alleen Dries van Agt Stop de Bezetting als een fijne club, maar ook Oxfam Novib heeft geen enkel probleem met ze, en heeft ze in 2007 een subsidie van 15.000 Euro gegeven. Of ze recenter ook nog geld hebben gekregen, bijvoorbeeld via het samenwerkingsorgaan United Civilians for Peace (dat diverse anti-IsraŽl clubs steunt met geld dat afkomstig is van o.a. Oxfam), weet ik niet. Je moet toch wat met die half miljard die men in deze kabinetsperiode heeft gekregen, denkt men blijkbaar. Omdat alle goede projecten in derde wereldlanden zijn verzadigd, en overal putten zijn geslagen en scholen en ziekenhuizen gebouwd, is men toen maar clubs als Stop de Bezetting en het Nederlands Palestina Komitee gaan financieren. Sorry, maar meer kan ik er niet van maken.

De webmaster van SdB is ene Herman Gorter uit Scheveningen, die klaarblijkelijk het internet afstruint voor de meest extreme anti-IsraŽl artikelen, en dan toestemming vraagt om ze op de SdB site te kopiŽren. Stormfront zit er nog net niet bij, maar van minder bekende antisemitische websites kopieert Herman zonder scrupules. Een zogenaamde fotocollage van de Gaza Oorlog op SdB bleek te bestaan uit foto's van een rabiaat antisemitische website, ziomania.com, die voor een groot deel al veel ouder zijn maar zo lekker bloederig waren.
Ook enkele artikelen waarop ik word aangevallen en zwart gemaakt zijn geplaatst. Op een website als SdB te worden afgekraakt is toch een teken dat je goed bezig bent.

Ook kun je tegenwoordig uitzendingen van het Iraanse Press TV volgen op de website van SdB, want zij geven tenminste de feiten over de misdaden van het zionistische Apartheidsregime, terwijl ons journaal door de zionisten wordt gemanipuleerd. Press TV geeft je ongetwijfeld ook de ware feiten over de gewelddadige demonstraties van de door de zionisten opgezette oppositie in Iran, en hoe de grote leider ayatollah Khamenei het volk broederlijk toespreekt en oproept tot eenheid tegen deze ongehoorde buitenlandse inmenging. In een brief aan de NOS vraagt SdB overigens om een nieuwslezeres van Arabische komaf, 'natuurlijk met een hoofddoek'. Stel je voor, het moet natuurlijk niet zo'n vrijgevochten verwesterde moslima zijn, die misschien wel allerlei kritiek heeft op de Arabische wereld en hoe men daar met vrouwen omgaat. (Zie: www.stopdebezetting.com/acties-media/brief-aan-nos-nieuwspresentatoren-weerspiegeling-multiraciale-samenleving.html)

SdB heeft ook een pagina voor scholieren, of zou men de gemiddelde Nederlander zo weinig intelligentie en kennis van zaken toedichten? Daar legt men in simpel Nederlands uit waar men voor staat en waarom. Ik citeer hier een paar vragen en antwoorden, en geef een reactie:

(www.stopdebezetting.com/veel-gestelde-vragen/onlangs-gestelde-vragen-en-de-antwoorden-daarop-van-stop-de-bezetting.html)

Vraag 6:
Waar zouden de Joden moeten wonen als IsraŽl zou worden toegewezen aan de Palestijnen?

Antwoord 6:
Zij moeten gewoon een grote multiculturele samenleving vormen met gelijke rechten voor iedereen.


In welke Arabische staat bestaat zo'n samenleving? Hoe is het de Joden in deze landen vergaan? Ook voordat de zionisten kwamen om de boel te versjteren, viel het met die gelijke rechten voor iedereen nogal tegen in Palestina en de rest van het Midden-Oosten.

Vraag 7:
Waarom kiest u ervoor juist de Palestijnen te steunen in plaats van de Joden en waarom niet beide partijen?

Antwoord 7:
Omdat de Palestijnen vanaf het begin vrijwel elke steun onthouden wordt. Men zag hen gewoon nooit staan. De steun die de Joden sinds 1947 krijgen heeft gigantische vormen aangenomen en is zelfs buiten alle proporties.


Die verwende Joden toch. Schandalig dat ze sinds 1947 zo werden voorgetrokken, en dat een meerderheid van de toenmalige Verenigde Naties vond dat zij wel recht hadden op de helft van eenvijfde van het oorspronkelijke mandaatgebied Palestina, een gebied waar zij ooit een eigen staat hadden en waar door de eeuwen heen altijd Joden zijn blijven wonen. Even voor de duidelijkheid: er is geen volk dat zoveel internationale steun krijgt, zowel moreel als financieel, als de Palestijnen, en zij worden in de VN op talloze wijze voorgetrokken met speciale instituties, een waarnemersstatus en een eigen vluchtelingenorganisatie met een half zo groot budget als dat voor alle andere vluchtelingen.

Vraag 8:
Waarom kan de Palestijnse regering niet tot een overeenkomst komen wat betreft de Gazastrook? En waarom is dit gebied voor de Palestijnen zo belangrijk?

Antwoord 8:
De huidige Palestijnse regering is in deze samenstelling niet wettig gekozen. Deze heeft de grootste politieke partij, Hamas die wettig gekozen was, met actieve steun van IsraŽl en de VS, met arrestaties en ander geweld uit de regeringsmacht gestoten. Alleen in Gaza is hun dat niet gelukt. Van de 5,5 miljoen Palestijnse inwoners van de bezette gebieden wonen er 1,5 miljoen in Gaza, voornamelijk verdrevenen uit het huidige IsraŽl. Bovendien bevat het zeegebied voor de kust van Gaza enorme aardgasreserves.


Het is de SdB redactie blijkbaar ontgaan dat politieke partijen doorgaans coalities sluiten na verkiezingen en dat deden Hamas en Fatah ook, totdat Hamas Fatah uit de Gazastrook gooide en er de macht opeiste. Hamas is overigens geen politieke partij, maar een gewelddadige beweging met een extremistische ideologie waarin de Joden door Allah zijn vervloekt en gedood moeten worden om het Einde der Tijden te kunnen bereiken.

Vraag 11:
Kunt u wat meer uitleg geven in wat voor situatie leeft de gemiddelde Palestijn in IsraŽl? En hoe gaat de bevolking er met de situatie om?

Antwoord 11:
De situatie van de gemiddelde Palestijn in de staat IsraŽl is die van een derderangs burger. Zij hebben te lijden van apartheidswetten. Volgens Zuid Afrikaanse VN waarnemers (o.a. prof Dugard) is de toestand erger dan destijds in Zuid Afrika. De bevolking gaat ermee om zoals de meeste onderdrukte minderheden. In de bezette gebieden is de situatie dramatisch te noemen.

Gescheiden door een muur op Palestijns grondgebied, niet op IsraŽlisch, worden al hun vrijheden beperkt, zoals vrijheid van zich verplaatsen. Dagelijks worden er ís nachts razziaís verricht, hun olijfboomgaarden systematisch vernield, water wordt hun onthouden, scholen en weeshuizen gesloten, gezinnen uit hun huizen gezet Ė vooral in Jeruzalem Ė en de kolonisten richten met steun van het leger ook dagelijks pogroms aan onder de bevolking. En dan zwijg ik maar over wat er dagelijks in Gaza plaats vindt dat totaal belegerd wordt en waar echt van alles tekort is. Het schieten op burgers die hun oogst proberen binnen te halen of vissers tijdens hun werk op zee, dat is dagelijkse kost.


Men vergeet te vermelden dat er diverse concentratiekampen zijn waar Palestijnen zulke zware dwangarbeid moeten verrichten dat er duizenden per dag sterven aan uitputting, honger en ondervoeding, en de rest aan het einde van de maand wordt vergast. Hebben de zionisten afgekeken van een zeker regime in Europa die het niet zo op de Joden had.
Even serieus: dit komt allemaal uit de grote duim van Gretta. Er zijn geen pogroms van kolonisten, en ook geen dagelijkse razzia's. Er zijn wel kolonisten die zich misdragen, en onschuldige Palestijnen met stenen bekogelen of olijfboomgaarden vernielen, zoals er ook Palestijnen zijn die kolonisten beschieten of hun velden in brand steken. Het IsraŽlische leger treedt soms, maar te weinig, op tegen beide partijen. De vraag of die kolonisten daar Łberhaupt zouden moeten wonen heb ik daarmee overigens niet beantwoord.

In de hoogtijdagen van de tweede intifada, met soms tientallen doden door zelfmoordaanslagen in een week, zat het leger achter de daders aan en werden weleens mensen 's nachts van hun bed gelicht. Er wordt geen water onthouden aan de Palestijnen, integendeel, zij hebben tientallen illegale putten geslagen, en er worden ook geen scholen en weeshuizen gesloten, ondanks de haat tegen IsraŽl die daar wordt onderwezen.

Vraag 12:
Wat zou u aan de situatie in IsraŽl willen veranderen?

Antwoord 12:
Allereerst de Apartheid aanpakken. Daarna het recht op terugkeer van alle verdrevenen en compensatie voor hun verloren roerende en onroerende eigendommen effectueren volgens VN Resolutie 194 III.


Welke Apartheid? Het feit dat er volgens de Palestijnen geen Joden over de Groene Lijn mogen wonen, terwijl er wel ruim een miljoen Arabieren in IsraŽl wonen? De discriminatie van christenen door de Palestijnen? Of bedoelt men het stemrecht van de Arabieren in IsraŽl? Het feit dat er jaarlijks tienduizenden Palestijnen in IsraŽlische ziekenhuizen worden behandeld? De vele rechtszaken door Arabieren in IsraŽl aangespannen en geregeld gewonnen?

Vraag 13:
Wat vind u van de situatie nu?

Antwoord 13:
Het is het ultieme voorbeeld van een racistische apartheidsstaat, die op megaschaal staatsterrorisme toepast in de bezette gebieden en in de buurlanden. Dit moet onmiddellijk aangepakt worden via sancties.

Vraag 14:
Hoe denkt u dat de toekomstige ontwikkelingen zullen worden in IsraŽl als het conflict tussen beide partijen niet wordt opgelost? Ontstaat er dan oorlog, wordt een van de twee groep verdreven uit het land. Of denkt u juist dat er net als in 1920 een grote moordpartij komt, of wordt er een groep zo uitgebuit dat deze vrijwillig weggaan of onder druk van andere grote landen in de wereld. Of heeft u een heel ander idee?

Antwoord 14:
Die oorlog is allang aan de gang evenals de etnische zuivering van niet-joden, waarbij de vaak vergeten BedoeÔen niet over het hoofd gezien mogen worden. Op een uitbreiding van die oorlog met Iran en SyriŽ wordt door IsraŽl al geruime tijd aangestuurd. Ook onze Europese hoofdsteden worden, vanuit onderzeeboten met raketten voorzien van kernkoppen, nu al bedreigd. IsraŽl heeft de op twee na sterkste krijgsmacht ter wereld.


Die IsraŽlische onderzeeŽrs met kernkoppen, daar maak ik me echt druk over. Elk moment kan Amsterdam de lucht in vliegen, als wraak voor de zoveelste anti-IsraŽl demonstratie of antisemitisch incident. IsraŽl weet immers dat geen enkel land het wat aan zal durven doen, uit angst van antisemitisme te worden beschuldigd, en men voelt zich sowieso ver boven ons 'gentiles' verheven. Over het Iraanse kernwapen hoeven we ons uiteraard niet druk te maken, integendeel, het is wellicht onze enige bescherming tegen het duivelse IsraŽl.

Dodelijke gewelddadigheden, begaan door joodse groepen, werden al sinds 1897 gemeld. In 1943 verklaarde Yitzhak Greenbaum: 'Rak b'Dam - alleen door bloed - zullen we het land verkrijgen. De zionisten hebben een allang vastgesteld plan. Een wereldramp ligt in het verschiet. Het zal de civil society moeten zijn die het probleem - dat IsraŽl heet - moet oplossen door een andere politiek af te dwingen.

Mag ik een voorbeeld van zo'n 'dodelijke gewelddadigheid' van rond 1900? O.K., er kan toen natuurlijk een gek met een mes hebben rondgelopen in Palestina, maar de Joden hadden toen nog geen enkele macht of wapens. Er waren daarentegen wel diverse incidenten van Arabieren tegen Joden, al begonnen die pas serieus in de jaren '20 van de vorige eeuw.
Volgens de Protocollen van de Wijzen van Zion hebben de zionisten inderdaad een allang vastgesteld plan, en zal dit de hele wereld omvatten en tot een wereldramp leiden. Ook het door SdB zo gewaardeerde Hamas haalt de Protocollen aan in haar handvest.

Op een andere pagina in de serie 'veel gestelde vragen' staat onder de kop 'answering zionist propaganda' en 'Zionism Debunked' het volgende:
(www.stopdebezetting.com/veel-gestelde-vragen/answering-zionist-propaganda.html)

"Comparing Israel to Nazi Germany is anti-Semitic."
If the shoe fits, wear it.Then stop repeating Nazi crimes.


Met andere woorden: wat IsraŽl doet is inderdaad prima te vergelijken met de misdaden van het nazi-regime. Deze visie wordt op meer plaatsen op SdB verwoord, bijvoorbeeld wanneer men spreekt van een 'Palestijnse Holocaust' in Gaza.

"The Jewish people have a right to self-determination."
Not at the expense of the right of Palestinians to self-determination. Since when do religions have political rights?


Sinds wanneer bepaalt SdB of de Joden een volk zijn of niet?

Since when do "peoples" have political rights?

Dus het Palestijnse volk heeft ook geen politieke rechten?

When did the Jews of the world elect Israel to represent them all?

IsraŽl vertegenwoordigt hen niet allemaal. De Joden in Nederland worden door onze regering vertegenwoordigd, zoals Nederlanders in andere landen, mits zij staatsburger in dat land zijn en stemrecht hebben, door de regeringen in die landen worden vertegenwoordigd. Overigens kan iedere Jood voor het Wereld Zionistische Congres stemmen, en nee, dat is niet uit op wereldmacht maar vertegenwoordigt Joden buiten IsraŽl. Voor antizionistische Joden zijn er ook een batterij aan organisaties.

"Jews have a right to live anywhere they choose."

What makes you think Jews are special? Not on land owned by others unless with their permission. The unspoken assumption is Jews have this right, Gentiles do not.


De aanname is dat mensen in principe overal moeten kunnen wonen. Zoals Marokkanen en Surinamers in Nederland vrij kunnen wonen waar ze willen, en Arabieren in IsraŽl op de meeste plaatsen kunnen wonen (er zijn wel wijken waar ze waarschijnlijk geen woning kunnen krijgen maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld seculiere Joden in een ultra orthodoxe wijk), vinden Joden dat zij toch zeker op land moeten mogen wonen waar zij zo'n sterke binding mee hebben. Juist idealistisch ingestelde antinationalisten vinden vaak dat iedereen overal moet kunnen wonen ongeacht zijn nationaliteit, maar als het om Joden gaat maken sommigen graag een uitzondering. Mijn eigen visie is dat als je afspreekt het land te delen je ook beperkingen wat betreft waar je kunt wonen moet accepteren. De Joden die er wonen moeten niet allemaal geŽvacueerd worden, maar Joden zullen niet onbeperkt op de Westoever kunnen wonen, zoals Arabieren niet onbeperkt in IsraŽl kunnen wonen.
Bovenstaande reactie op een zeer begrijpelijk sentiment laat duidelijk de antisemitische visie van SdB zien: 'De Joden vinden zichzelf weer zo speciaal, en kennen zichzelf meer rechten toe.'

Om het geheel compleet te maken, haalt SdB een gedicht over filosemitisme aan. Niet antisemitisme is een probleem, maar filosemitisme. Dit lijkt welhaast een verkapte erkenning dat men antisemitisch is, iets dat Gretta al eens eerder toegaf, toen zij tegenover een journalist van Vrij Nederland verklaarde: "Ik moet oppassen dat ik geen antisemiet wordt".

Tijd om weer eens het kernachtige gedicht van Saul van Messel voor te dragen:

FILOSEMIET

Erger dan
haat die
beledigen kan:
vriendschap
waar tegen
ik mij niet
verdedigen
kan.

(www.stopdebezetting.com/wereldpers/palestina-hasbara-in-trouw-israel-besloot-woensdag-eenzijdig-tot-een-bouwstop-op-de-westelijke-jordaanoever.html)

Nee, het is maar niks als je wordt gewaardeerd of voor vol aangezien door andere volken, en zij er niet langer op uit zijn je te vermoorden of je geld af te pakken of je aan wat voor vernederingen dan ook bloot te stellen. Veel beter om gehaat en geminacht dan gerespecteerd en geliefd te zijn. Nou begrijp ik Gretta's extremisme pas: ze wil helemaal geen vrienden en ook niet aardig gevonden worden, ze geniet in het diepst van haar hart wanneer zij in Amsterdam Zuid naar eigen zeggen geen restaurant meer in kan zonder uitgescholden te worden.
Okť, even serieus, want persoonlijk gun ik niemand uitgescholden of bedreigd te worden: hoe kun je een dergelijk gedicht over het meest vervolgde volk op je website zetten, terwijl je dit volk, en vooral maar niet alleen haar nationale beweging en haar land, continu op alle mogelijke manieren zwart maakt? Hoe hypocriet kun je zijn?

Nee, ik ben liever geliefd dan gehaat, en ik denk dat dat voor alle niet-masochisten geldt. Natuurlijk bestaat er een overdreven, dweperige en verstikkende vorm van liefde. Eťn waarin je op een voetstuk wordt geplaatst of aan een ideaalbeeld moet voldoen of wordt overladen met de duurste geschenken. Dat lijkt me nog altijd stukken beter dan de gaskamers of de inquisitie, maar kan wel degelijk problematisch zijn. Als je echter serieus meent dat de Joden in de geschiedenis teveel en te kritiekloze en ongezonde liefde en vriendschap ten deel is gevallen, dan zou ik me toch eens laten nakijken. Over de bepaald kritiekloze en vaak dweperige houding van mevrouw Duisenberg tegenover haar geliefde Palestijnse volk laat ik me dan maar niet uit.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.