IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De VPRO Antisemiet Stan van Houcke (3)

IMO Blog, 2009

Stan van Houcke


Nog even over Stan van Houckes aanval op Yochanan Visser. Van Houcke schreef:


Letwel, Yochanan Visser, uw dochter heeft dus geen Ďdiepe droevenis en de grootste pijn , woede en verdriet Ď over het feit dat onafhankelijke onderzoekers, of die nu joods of niet joods zijn, hebben geconstateerd dat in naam van onder andere haarzelf de Israelische strijdkrachten op grote schaal oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Nee, uw dochter heeft ĎĎdiepe droevenis en de grootste pijn, woede en verdriet Ď over het feit dat de wereldgemeenschap van oordeel is dat de daders, of dit nu Palestijnen of Joden zijn, zich dienen te verantwoorden voor een onafhankelijke rechtbank. Met andere woorden: ze accepteert het feit dat meer dan 300 Palestijnse kinderen en jongeren van haar leeftijd werden vermoord, zoals Duitse kinderen tijdens de nazi-tijd accepteerden dat hun Joodse klasgenoten ineens werden gedeporteerd. Waar komt uw dochterís haat vandaan, Yochanan Visser? En waar komt uw haat vandaan? Wat hebben die vermoorde Palestijnse kinderen u aangedaan?
http://stanvanhoucke.blogspot.com/2009/11/yochanan-visser-als-crimineel-3_28.html

Waar komt Van Houckes haat tegen een hem onbekend meisje uit Efrat vandaan? Nogmaals, hij heeft het recht van mening te zijn dat zij beter binnen de groene lijn zou kunnen wonen, maar vanwaar die haat en verbetenheid? Ik vind persoonlijk dat het beter zou zijn als mensen in Nederland niet in kasten van huizen wonen met een grote lap grond erom heen. Ik zie liever dat meerdere kleinere woningen worden gebouwd zodat er meer ruimte overblijft voor natuur en ander gemeenschappelijk gebruik van de grond. Dat vind ik eerlijker, gezien de schaarse ruimte, en zo kan meer groen behouden blijven. Maar ik heb om die reden nooit enige haat ontwikkeld tegen specifieke mensen die in een wel erg ruime villa wonen, of zelfs op een landgoed met een groot hek erom heen. Ik erger me weleens aan die hekken als ik in het bos loop, maar ben niet op het idee gekomen een hetze te beginnen tegen grootgrondbezitters en hen persoonlijk te gaan belasteren, de Hyves van hun dochters te misbruiken of foto's en allerhande gegevens van ze op te googelen. Of ze met de nazi's te vergelijken, die ook meer Lebensraum nodig hadden. Wat heeft Leah Visser Van Houcke aangedaan? Vanwaar die haat?

Leah noch Yochanan zijn natuurlijk persoonlijk verantwoordelijk voor wat IsraŽl in Gaza deed, zelfs als ze vierkant achter de militaire operatie stonden. Of er op grote schaal oorlogsmisdaden zijn gepleegd door IsraŽl is allerminst zeker, want aan het Goldstone rapport blijkt nogal wat te schorten zoals ik eerder heb beschreven. Zo gebruikt men vooral Palestijnse bronnen en blijken deze honderden door IsraŽl gedode strijders onterecht als burgers te hebben opgevoerd. Ook werd de commissie ter plaatse continu door Hamas in de gaten gehouden zodat getuigen niet vrijuit konden spreken. Zie verder: "Goldstone Rapport brengt recht noch vrede". Het is jammer dat er geen onpartijdig en degelijk rapport over de Gaza Oorlog is verschenen, maar van de VN Mensenrechtenraad viel natuurlijk niks beters te verwachten. Het was misschien handiger geweest als IsraŽl toch aan het onderzoek had meegewerkt, al was het maar om dan met recht te kunnen zeggen dat haar bewijzen niet fair zijn behandeld, maar ik begrijp IsraŽls weigering wel.

Gestolen land
Het volgende is gewoon onjuist:

In 1950 werd in Israel een wet aangenomen waardoor uiteindelijk de 'Joodse staat' 92 procent van het land in handen kreeg. Land dat voor het allergrootste deel in bezit was van de Palestijnen werd met een simpele handtekening het onvervreemdbare eigendom van de joden wereldwijd. 'Het uiteindelijke resultaat van deze wet in combinatie met latere wetten is dat niet-Joden nooit land kunnen kopen, huren of er op mogen werken.' Zie: http://www.eajg.nl/index.asp?navitemid=118&type=3&item=2346

92 procent dus terwijl bij het uitroepen van de staat Israel in 1948 de Joden niet meer dan 6 procent van het land bezaten.


Dit is een veelgehoorde mythe.
Dat land was niet 'voor het allergrootste deel in bezit van de Palestijnen'. Het was vooral staatsland dat onder het Britse Mandaat viel, en werd gedeeltelijk aan de Palestijnen verpacht of zij hadden een vorm van gebruiksrecht. De landwetten waren behoorlijk gecompliceerd. Zie ook: Land Question in Palestine.
In een eerdere blog schreef ik over het JNF:

"Deze passage bevat verschillende fouten. Het Joodse Nationale Fonds heeft een deel van het land dat volgens de Ontwikkelings Autoriteitswet aan de staat viel, gekocht van de staat, maar lang niet alles. In 1960 is al het land dat de staat bezat en dat van het JNF ondergebracht in een nieuwe organisatie, de Israel Land Administration. Op dit moment is circa 80% van het land in IsraŽl staatsland, en 13% is eigendom van het JNF. Dit land wordt gezamenlijk door de Israel Land Administration beheerd, die het land verpacht aan zowel Joden als niet-Joden. Hoewel het JNF in haar doelstellingen heeft staan dat zij land opkoopt en ontgint voor Joodse vestiging, kunnen ook niet-Joden land pachten van het JNF. Het IsraŽlische Hooggerechtshof heeft in 2000 bestaande restricties op verpachten aan niet-Joden verboden. Het JNF wordt daarvoor doorgaans gecompenseerd met eenzelfde hoeveelheid land van de staat. De reden dat het JNF een dergelijke doelstelling heeft komt voort uit de geschiedenis: zij was in 1901 opgericht om land aan te kopen voor Joodse vestiging in Palestina en zamelde daartoe geld in van Joden wereldwijd. Zij is nog steeds voor een deel afhankelijk van donaties, en valt onder de World Zionist Organisation. Zowel Joden als niet-Joden kunnen land pachten, maar niet kopen van de ILA en dus ook het JNF. Zie ook Middle East Forum: Can Arabs Buy Land in Israel?
(...)
Het is pertinent onjuist te beweren dat niet-Joden niet op staatsland ('nationaal land') mogen werken en niet mogen deelnemen in nationale huisvesting. Het kan in de praktijk soms voorkomen dat ambtenaren moeilijker doen en Arabieren discrimineren maar daarvoor is geen wettelijke basis, integendeel. Arabieren hebben meermaals en met succes discriminatie aangevochten bij de rechter."

Nogmaals Van Houcke:

Meer dan 475 Palestijnse steden en dorpen lagen op het grondgebied dat de Joodse staat van de Verenigde Naties had gekregen, waardoor honderdduizenden oorspronkelijke bewoners zonder inspraak te hebben gehad, ineens vielen onder de heerschappij van mensen die de voorafgaande decennia in Palestina waren neergestreken.
http://stanvanhoucke.blogspot.com/2009/11/yochanan-visser-als-crimineel-2.html

Dit is een halve waarheid. Volgens het delingsplan (dat, nog maar eens, de Arabieren afwezen) ging het om veel minder steden en dorpen. En natuurlijk vielen de inwoners van Palestina al sinds mensenheugenis onder vreemde heerschappij, van Romeinen tot Ottomanen tot Britten, alleen de grootschalige immigratie van niet-moslims was nieuw. De Arabieren kregen in de Joodse staat bovendien allemaal stemrecht in een heuse democratie, en het delingsplan bepaalde dat beide landen hun minderheden gelijke rechten dienden te geven, wat IsraŽl ook toezegde.
En waarom zouden Arabieren niet in een staat waar in meerderheid Joden wonen kunnen leven? In 99% van het Midden-Oosten kregen de Arabieren zelfbeschikking, en moesten andere minderheden onder hun heerschappij leven. Zo leefden ongeveer een miljoen Joden in Arabische staten, onder de heerschappij van Arabieren, die daar eeuwen later waren neergestreken en hen en de christenen aan hun nieuwe religie onderwierpen. Zij hebben het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika veroverd en zijn zelfs een eind in Europa doorgedrongen. Nu moesten ze accepteren dat op een gebied dat minder dan de helft van Nederland besloeg, en waarvan de helft woestijn was, de Joden de baas zouden zijn.

Sorry, maar ik vind dat nou niet een gigantisch onrecht. Er hadden altijd Joden in Palestina gewoond, en als ze daar niet steeds weer werden uitgegooid of bekeerd of aangevallen waren het er veel meer geweest. Als de Arabieren het delingsplan hadden geaccepteerd waren er geen vluchtelingen geweest en geen honderden Arabische dorpen verwoest. Als zij het Peel Plan uit 1937 hadden geaccepteerd had de Joodse staat maar 20% van het (verkleinde) mandaatgebied beslagen. Maar in de ogen van Van Houcke kunnen de Palestijnen niks fout doen, hoe hard ze ook Hitler steunden en pogroms tegen Joden hielden en Jeruzalem uithongerden en aanslagen pleegden. Het was allemaal gerechtvaardigd want de Joden, dat waren de slechteriken en dan kun je natuurlijk niet opeens het script gaan veranderen.

De moefti van Jeruzalem
Hier nog een stukje geschiedenis dat graag wordt overgeslagen door de antizionisten, over de 'groot'-moefti van Jeruzalem. Mag Van Houcke of Anja weer gaan uitleggen dat dat allemaal niet zo erg was en niks voorstelde.

According to testimony by Nazi war criminals, the Mufti's influence was critical to the German decision to annihilate the Jews of Europe. At the Nuremberg Trials in July 1946, Dieter Wisliceny testified:
"The Mufti was one of the initiators of the systematic extermination of European Jewry and had been a collaborator and adviser of Eichmann and Himmler in the execution of this plan... He was one of Eichmann's best friends and had constantly incited him to accelerate the extermination measures. I heard him say, accompanied by Eichmann, he had visited incognito the gas chambers of Auschwitz."
Wisliceny also testified that after the Mufti's arrival in Germany he had paid a visit to Himmler and shortly afterwards (late in 1941 or early in 1942) had visited Eichmann in his Berlin office at KŁrfurstrasse, 116. According to Wisliceny, Eichmann told him that he had brought the Mufti to a special room where he showed him maps illustrating the distribution of the Jewish population in various European countries and delivered a detailed report on the solution of the Jewish problem in Europe. Some of Wisliceny's testimony regarding Eichmann may have been self-serving as is claimed, but the evidence that the Mufti was an avid Nazi and was personally responsible for the mass murder of many Jews is not lacking, even without Wisliceny's testimony.

The Mufti's role in war crimes was well documented, but he escaped detention in France, where he was awaiting trial, evidently because the French sought to derail British plans for Palestine. He then orchestrated the Palestinian civil war against the Jews, in opposition to the UN partition plan. He organized Arab League support for the Palestinian cause, and explained to the British that the solution he would adopt for the Jewish problem in Palestine was the same one as that adopted in Europe - extermination. His Nazi associations did not prevent the Mufti from remaining a revered Palestinian leader.


Groen-Linkse raciste
Ik was het haast alweer vergeten, maar begin dit jaar heeft Stan van Houcke ook mij op zijn blog persoonlijk proberen aan te vallen. (De titel van deze blog verwijst daarnaar.) Hij kon weinig over mijn achtergrond vinden op internet, dus moest hij het doen met speculaties en gescheld. Zo zou ik geen moeder kunnen zijn omdat ik volgens hem de 'IsraŽlische terreur' tijdens de Gaza Oorlog goedpraatte. Ook zou ik een racist zijn omdat ik het toch zeker niet zou hebben goedgepraat wanneer 'er vele honderden Joodse burgers waren gedood bij gewelddadige acties van het Palestijns verzet tegen zionistische instellingen'. (...) Nee, geen sprake van! Integendeel, dan had ze van een Joodse Holocaust gesproken. Vanwaar haar onderscheid tussen Joden en Palestijnen? Er is maar 1 serieuze reden denkbaar: Ratna Pelle is een raciste, die Palestijnse burgers kennelijk van een lagere orde vindt dan Joodse burgers.
http://stanvanhoucke.blogspot.com/2009/01/de-raciste-ratna-pelle.html

Het is een extreme, eendimensionale en kinderlijke manier van redeneren, die iedere mogelijkheid uitsluit dat mensen het met je oneens kunnen zijn zonder achterlijk of moreel gedegenereerd te zijn. Ik vind Palestijnse doden niet minder erg of tragisch dan IsraŽlische doden, maar maak wel onderscheid in wie daarvoor verantwoordelijk is en op wie je dus je verontwaardiging richt. De 1.100-1.300 Palestijnse doden tijdens de Gaza Oorlog waren in mijn opvatting in de eerste plaats de schuld van Hamas. Hamas veroorzaakte de oorlog door het staakt het vuren niet te verlengen, door tientallen raketten per dag op IsraŽl af te vuren en de waarschuwingen van IsraŽl, president Abbas en Egypte te negeren. Het was overduidelijk dat IsraŽl dit niet lang meer zou dulden, en dat wist Hamas dondersgoed, maar ze kozen ervoor om door te gaan, in de hoop een nieuw bestand op hun voorwaarden af te kunnen dwingen. Tijdens de Gaza Oorlog verschool Hamas zich tussen haar eigen burgers, schoot vanuit burgergebied raketten af op IsraŽl en gebruikte moskeeŽn en huizen als opslagplaats voor wapens.

Van Houcke spreekt over 'Palestijns verzet', alsof het legitiem is om raketten op burgers af te vuren en aanslagen op burgers te plegen. Hij spreekt tegelijkertijd continu van IsraŽlische terreur en beweert dat IsraŽl bezig is de Palestijnen etnisch te zuiveren. Met de werkelijkheid heeft het weinig te maken. Als de Palestijnen de sterkere partij zouden zijn waren er niet veel Joden meer in IsraŽl. De Palestijnse 'verzetsgroepen' steken hun doelen niet onder stoelen of banken, en de enige reden dat er niet veel meer doden aan IsraŽlische kant vallen, is dat zij niet in staat zijn hun plannen uit te voeren. IsraŽl daarentegen is militair in staat de Palestijnen volledig weg te vagen, en had tijdens de Gaza Oorlog kunnen volstaan met een paar bommen die Gaza stad zouden hebben verwoest en tienduizenden mensen gedood. Waarom zo moeilijk doen met grondtroepen en waarschuwingen aan de burgerbevolking etc.? Als IsraŽl zo wreed en machtig zou zijn als Stan van Houcke (en andere antizionisten) beweren, dan kan het toch doen wat het wil en hoeft het zich nergens wat van aan te trekken? Zo deed Rusland het in Grozny en zo doen veel landen dat, en dat wordt ook gepikt.
Van Houcke schrijft:

Hoever kan een mens vervreemd raken van de eigen menselijkheid? Hoe kan een mens beweren dat het 'niet buitenproportioneel' geweld is wanneer honderden kinderen slachtoffer zijn geworden? Hoe barbaars kan een mens, die leeft in comfort, worden? Nooit de gruwelen van een oorlog meegemaakt en toch denken in staat te zijn om te bepalen dat het geweld 'niet buiten proportie' is. Ik hoorde deze week een Noorse arts vertellen hoe Palestijnse kinderen het ziekenhuis werden binnengebracht zonder armen of benen. Wat voor vrouw zou deze Ratna Pelle zijn? Welke christelijke krant laat zo iemand deze barbaarsheid verkondigen? Wat voor zieke mensen zijn dit? Ze is geen moeder, zoveel is duidelijk, maar wat is ze wel? Groen-Links, maar verder?

Hoe zelfingenomen kan een mens zijn? Hoezeer ervan overtuigd dat zijn visie de enige juiste is en alle anderen barbaren en racisten en criminelen? En wat doet Van Houcke eigenlijk tegen al die andere oorlogen waar een veelvoud aan slachtoffers vallen? Hij moet wel erg 'vervreemd van zijn menselijkheid' zijn dat hij zich niet voor Darfur inzet, waar in een paar jaar tijd miljoenen mensen zijn gevlucht en honderdduizenden omgekomen. Door mij en anderen voor van alles uit te maken heb je nog geen leven op deze aarde gered, Van Houcke. Waar haal jij de arrogante idee vandaan dat jij een beter mens zou zijn dan ik of al die anderen die op hun manier goed proberen te leven en een bijdrage te leveren? En vertel me niet dat jij niet ook 'in comfort' leeft, en vanuit je luie leunstoel met een biertje in je hand zit te bepalen wie gelijk heeft in welk conflict en welk geweld wel en welk niet buiten proportie is. Wat een goedkope, gemakzuchtige en clichťmatige beschuldigingen. Beste Stan van Houcke, doe vooral wat je niet laten kan, maar denk niet dat je een moreel beter mens bent en je geschrijf een betere wereld dichterbij brengt.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 5 Opmerkingen

op Wednesday, 16 December 09, schreef Crethi Plethi

Antizionisme = Antisemitisme. Het is duidelijk dat de antizionisten een dubbele agenda er op nahouden. Zij streven, net als islamitische terroristen, naar de ondergang van het land IsraŽl.

op Friday, 1 January 10, schreef rosa

Wat een verhaal van Ratna. Sinds wanneer staat Israel boven het internationaal recht en kunnen zij zonder enige sanctie een volk onderdrukken en bezetten?
De propaganda machina"wat doet Stan van Houcke"tegen de oorlog in Dafur?
Wat doet u tegen de oorlog in Dafur en waarom verdedigt u een apartheidsstaat die oorlogsmisdaden pleegt ?
Geen enkel land zou zich mogen onttrekken aan het internationaal recht ,niet de VS,niet Sudan en niet Israel. Het geweld tegen de Palestijnen rechtvaardigen is een misdaad tegen de menselijkheid.

op Wednesday, 6 January 10, schreef Ratna Pelle

Wat een reactie van Rosa. Waarom verdedigt u een terroristische organisatie die in haar handvest heeft staan dat alle Joden gedood moeten worden, en kinderen leert dat sterven voor de 'bevrijding' van geheel historisch Palestina het hoogste doel is in het leven (als u het hiermee niet eens bent, waarom heeft u het dan alleen over oorlogsmisaden van Israel)? Niemand mag zich onttrekken aan het internationaal recht, dus ook de Palestijnen niet. De moord op miljoenen Israeli's (en Joden in de rest van de wereld) rechtvaardigen is een misdaad tegen de menselijkheid.
De onderdrukking van de Palestijnen is voor een flink gedeelte het gevolg van hun geweld tegen Israel en de Joden. Al aan het begin van de vorige eeuw vonden er Arabische pogroms plaats tegen Joden in Palestina, en dat bracht hen ertoe een eigen verdedigingsorganisatie op te richten, want van de Britten konden ze niet opaan. Dat werd uiteindelijk een ondergronds leger dat, nadat de Arabieren in Palestina en de omliggende Arabische staten het VN delingsplan afwezen en Israel aanvielen, de nieuwe staat met succes wist te verdedigen. Over internationaal recht gesproken, vind je het niet verkeerd van de Palestijnen dat ze het delingsplan afwezen? Of heb je daar, zoals alle antizionisten, o zo veel begrip voor, want dat plan was niet rechtvaardig en er werd 'zomaar' de helft van 'hun' land afgepakt zonder hun goedkeuring? Wanneer het internationaal recht u niet uitkomt geldt het opeens even niet?
Overigens pleegt Israel volgens het internationale recht geen oorlogsmisdaden. Het Goldstone rapport en vele andere gekleurde rapporten en verslagen, geinitieerd door de door LibiŽ voorgezeten Mensenrechtenraad, zijn geen internationaal recht. Zelfs als dat wel het geval zou zijn, zijn het aantal doden veroorzaakt door Israel en bijvoorbeeld Soedan overigens volkomen onvergelijkbaar. Ik verdedig dan ook geen apartheidsstaat die oorlogsmisdaden pleegt, maar een democratie die (te)veel in oorlog is vanwege de vele vijanden die zij heeft en daarbij helaas fouten maakt. Fouten die niet zijn te vergelijken met wat er in veel andere conflicthaarden gebeurt, maar waar wel continu een vergrootglas op staat.

op Tuesday, 17 May 11, schreef Chris Houthuijsen

Naar aanleiding van de Nakba incidenten ben ik
op de website van Joop.nl in aanvaring gekomen
met Mijnheer van Houcke.
Deze man is met een staaltje egotripperij bezig
waar de honden geen brood van lusten.

op Monday, 23 May 11, schreef Lodewijk Langeweg

Ja, ik heb ook het genoegen gehad deze beste man op Joop.nl te ontmoeten. Het was aan de ene kant wel grappig: keer op keer toonde ik hem -ook vaak met links- dat hij zich vergiste, maar hij deed net of hij gek was. Volkomen gefixeerd op zijn rabiate zionistenhaat. Aan de andere kant is het niet zo grappig te zien hoe iemand z'n leven zo vol haat vergalt.

Gelukkig ziet het er naar uit dat hij die haat enkel uit via woorden.

Het was ook nogal uitdagend te ervaren dat meer dan de helft van mijn posts niet door de censuur kwamen: zo bleven enkel de posts waarin anderen commentaar gaven op mijn posts staan, en mijn wederwoorden -vaak ook met links naar bronnen- verschenen niet.

Toch heb ik me vermaakt met Stan. Hij helaas niet met mij.

Hier ons langdurig ontmoeten gisteren en vandaag:
http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/vredesbesprekingen_netanyahu_en_obama_lopen_vast/

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.