IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Rights Forum: nieuwe club, hetzelfde geluid

IMO Blog, 2009

Sinds donderdag is ons land een nieuwe anti-IsraŽl organisatie rijker geworden. Het is een beetje als bij een nieuw product: je vraagt je, nadat een vlotte marketingdame je een proefverpakking in de handen heeft geduwd, ietwat beduusd af: 'maar zoiets hadden we toch al? De verpakking lijkt verdomd veel op mijn eigen vertrouwde merk'. Wie vervolgens de moeite neemt de producent te achterhalen, zal zien dat het ook nog eens in dezelfde fabriek wordt gemaakt. Vanwaar dan een nieuw product? Simpel: een nieuw product creŽert nieuwe vraag en dus meer winst voor de producent. Tenminste, als het goed in de markt wordt gezet en aansluit bij heersende trends.


The Rights Forum is zo'n nieuw product. Ik heb het voor mijn blog even geproefd, en het is precies hetzelfde anti-IsraŽl geluid verpakt in mensenrechten taal dat ik al zo veelvuldig heb gezien. Hetzelfde geluid, dezelfde halve waarheden en hele leugens, dezelfde eenzijdigheid, dezelfde remedie voor het conflict en dezelfde mensen. En dezelfde media aandacht die bekende mensen altijd krijgen als ze oproepen om IsraŽl harder aan te pakken. Het is een initiatief van dezelfde Dries van Agt die eerder boegbeeld was van het 'International Forum for Justice and Peace' (waarvan we al tijden niets meer vernemen), en die eerder een eigen website en een boek lanceerde om met zijn kruistocht tegen IsraŽl in de belangstelling te blijven.

Het verhaal van het Rights Forum is dan ook verdacht simpel: IsraŽl houdt zich niet aan het internationale recht, en moet daar wel toe worden gedwongen. De middelen zijn er: allerhande (diplomatieke) sancties en het verminderen van de samenwerking tussen IsraŽl en de EU. Nederland zou daarin een voortrekkersol moeten spelen. IsraŽl geniet speciale privileges vanwege de Holocaust, er wordt met twee maten gemeten en dat houdt de vrede tegen. Het Palestijnse geweld is een gevolg van de bezetting, kolonisatie en onderdrukking. Bovendien is IsraŽl onrechtmatig tot stand gekomen. Volgens de website van het Rights Forum:
Rond 1920 bestond de bevolking van Palestina voor ongeveer 90% uit Palestijnen. Door de Joodse immigratie was dit percentage in 1947 geslonken tot ongeveer 70%. (RP: dit is misleidend, in die periode zijn beide bevolkingsgroepen toegenomen, maar de Joden het meest.) In datzelfde jaar besloten de Verenigde Naties om Palestina te verdelen in twee staten: een Joodse staat op 55% en een Arabische staat op 42% van Palestina. Een internationale zone rond Jeruzalem zou het resterende gebied beslaan.

Dat klopt, maar in 1922 had Groot-BrittanniŽ al het huidige JordaniŽ van het mandaatgebied afgesplitst, tegen de zin van de Joden (hun was niks gevraagd). Bovendien zaten op Cyprus en in Europa honderdduizenden berooide Joodse overlevenden van de oorlog te wachten op een nieuw thuis, waarin het delingsplan ook voorzag. In 1950 was de Joodse bevolking van IsraŽl dan ook al bijna verdubbeld van ruim 625.000 naar 1.200.000.

De opdeling van Palestina vond zonder instemming van de Palestijnen plaats.

De commissie die het VN besluit voorbereidde, UNSCOP, heeft een maand in Palestina rondgekeken en met Joden en Arabieren gepraat, maar de Arabieren wezen ieder compromis af. Dit was overigens niet de eerste commissie die kwam kijken en naar een oplossing zocht. De Arabische leiders weigerden stelselmatig medewerking aan dergelijke commissies, de Britse autoriteiten of de Joodse gemeenschap. Maar uiteindelijk moest er wel een besluit worden genomen.

Dat was extra pijnlijk omdat het landbezit in 1947 nog ongelijker verdeeld was dan de bevolkingsaantallen. Bijna al het land in Palestina behoorde aan Palestijnen toe. De Joodse bewoners bezaten slechts 7% van het land.

Dit is een leugen. Het meeste land was (voorheen Ottomaans) staatsland dat in beheer was van de Britse autoriteiten, maar een deel daarvan was in bruikleen of verpacht aan vooral Arabieren. De landwetten en verschillende vormen van landgebruik waren behoorlijk ingewikkeld. Overigens was het merendeel van de grond woestijn en niet in gebruik. Van het bewerkbare land in het mandaatgebied Palestina had de Joodse gemeenschap circa eenderde in bezit in 1947. Ami Isseroff schrijft hierover:

In total, approximately 6 million dunams of land were registered as taxable by Jews and Arabs in 1936, excluding the Beersheba district, according to the Peel commission (Stein, Land Question, page 107). Taxable and registered land area in the Beersheba district was negligible, as noted. If we accept Stein's estimate of Jewish land ownership as two million dunams in 1948, and assume that all of that area was taxable, then the Jews owned roughly a third of the usable land exclusive of the Waqf land in all of Palestine, and probably about half of the usable, taxable land in the area that would be allotted to Israel. This makes sense in view of the fact that the Jewish sector of the Palestinian mandate economy produced twice as much tax revenues as the Arab sector. Given the population differences, it means that each Jew paid about four times as much taxes as each Arab. If the Jews did not own a significant proportion of the land, it would probably have been difficult for them to achieve that level of productivity.

The Rights Forum gaat verder:

Het VN-verdelingsplan was voor de Palestijnen slechts een voorbode van de rechteloosheid die zou volgen.

Dit is heel typisch: wanneer internationaal recht de Palestijnen niet uitkomt, geldt het opeens niet en is het logisch dat de Palestijnen zich er niet aan houden. Het VN delingsplan was, net als de provisie van het mandaat om hier een Joods Nationaal Thuis te creŽren, internationaal recht. De Palestijnen en later de Arabische buurlanden traden dit recht met voeten door het VN delingsplan te verwerpen en een (burger) oorlog tegen de Joden in Palestina/IsraŽl te beginnen.

In de IsraŽlisch-Arabische oorlog van 1948 veroverde het IsraŽlische leger grote stukken land, bovenop het gebied dat de Joodse staat volgens het verdelingsplan zou beslaan. Uiteindelijk kreeg IsraŽl controle over 78% van Palestina; in dat gebied werd IsraŽl gevestigd.
http://www.rightsforum.org/informatie/

Met laat een klein detail weg: IsraŽl werd onrechtmatig aangevallen door vijf buurlanden en door verschillende Palestijnse milities. In die oorlog, die IsraŽl tegen de verwachting in won, veroverde het extra gebied, bijvoorbeeld om de 100.000 Joden in Jeruzalem van de hongersnood te kunnen redden en haar wegen vrij te maken (Jeruzalem was een enclave omringd door aan de Arabieren toegewezen gebied, die onder internationaal toezicht zou komen, maar de VN stak geen poot uit om de Joden in Jeruzalem te redden toen zij werden belegerd en beschoten door de Arabieren), want die waren maanden niet begaanbaar vanwege de vele overvallen door de Arabieren.

Vervolgens komt men met de mythe op de proppen dat IsraŽl de Arabieren volgens een vooropgezet plan heeft verdreven, en dat zij en hun miljoenen nakomelingen volgens het internationaal recht het recht hebben om terug te keren. Dat zijn beide pertinente leugens. Zie bijvoorbeeld: Benny Morris in Amsterdam over de Palestijnse vluchtelingen en VN resolutie 194 en het 'recht op terugkeer' van de Palestijnen.

Het is jammer, nee, diep triest, dat deze desinformatie en onjuistheden zo zelden worden weersproken in de mainstream media. Kritiek blijft vaak beperkt tot het roepen hoe eenzijdig Dries van Agt is, en dat de Palestijnen ook niet altijd even aardig zijn. Helemaal waar, maar dit soort verhalen, die toch de basis vormen van hoe men het Midden-Oosten conflict beziet, blijven onweersproken. Immers, als de Palestijnen vanaf het begin zo systematisch werden onderdrukt en IsraŽl niet uit zelfverdediging, maar puur uit landhonger handelde, dan is er voor het huidige IsraŽl ook weinig sympathie op te brengen.

De media bieden vaak ook weinig ruimte aan critici van dit gedachtegoed, al stonden in De Volkskrant wel twee kritische artikelen afgelopen vrijdag. Nausicaa Marbe stelt daar terecht:

Je kunt blijven hameren op het onrecht dat de Palestijnen is aangedaan, maar de geschiedenis toont dat hun leiders veel kansen op vrede en een eigen land hebben laten schieten. Hoe vaak hebben Palestijnse leiders de vredesboot niet doelbewust gemist? Je zou haast denken dat deze machthebbers liever vasthouden aan de politieke en financiŽle voordelen van hun rijk gesubsidieerde status van underdog.

Dit is zoals zij stelt het ware taboe en niet het bekritiseren van IsraŽl.

Het Rights Forum is een ordinaire lobbyclub, die er openlijk voor uitkomt dat zij de publieke opinie en de politiek wil beÔnvloeden ten nadele van IsraŽl. Het wordt tijd voor een krachtig tegengeluid tegen dergelijke propagandaclubs en de steeds machtiger wordende anti-IsraŽllobby. Laten we het taboe op het bekritiseren van het Palestijnse leiderschap (Nee, niet alleen Hamas, maar juist ook president Abbas, die vorig jaar nog een serieus vredesvoorstel van Olmert afwees) eens doorbreken. Zwakker zijn betekent niet dat je ook het recht aan je kant hebt staan.

Ik hoop dat de lancering van deze lobbyclub mensen die er anders over denken, en die middelen en mogelijkheden hebben om wat te doen (iedereen kan tot op zekere hoogte wat doen) de ogen zal openen. Aan ons passief ergeren of moedeloos worden hebben we niets. Om het tij te keren is een actieve inzet vereist. Ik hoop ook heel erg dat een paar bekende mensen die IsraŽl een warm hart toedragen eindelijk eens in actie komen. Vrede is, zoals Van den Broek ook zegt, inderdaad alleen mogelijk met rechtvaardigheid.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Sunday, 13 December 09, schreef Stella van Sijs.

Ratna, je schrijft: Dit is heel typisch: wanneer internationaal recht de Palestijnen niet uitkomt, geldt het opeens niet en is het logisch dat de Palestijnen zich er niet aan houden.

Nu, het is veel typischer dan jij denkt.
Een organisatie als Amnesty International maakt het nog bonter. Zoals je weet zijn de Oslo-Akkoorden door zowel de Palestijnen als Israel getekend. Sterker, dit zijn akkoorden, waarbij de Palestijnse Autoriteit voor het eerst als zodanig erkend werd en kon tekenen.
De PA en Israel sloten onderling de Oslo-Akkoorden.
Je zou dus zeggen dat hier zeker niet over de hoofden van de Palestijnen heen is beslist en dat de PA dat dus ook niet zo ervaren heeft, want ze tekenden vrijwillig. (Zoals je weet heeft de PA geen enkele moeite iets niet te tekenen als er ook maar iets niet naar hun zin is, zoals ook Clinton ervaren heeft in Akaba en elders.)
Amnesty presteert het in zijn waterrapport dit jaar bladzijden lang uit te wijden over de Oslo-Akkoorden en vervolgens ze irrelevant te noemen.
Deze partij, Amnesty, die dus niet bij het Akkoord betrokken is, verklaart de Oslo-Akkoorden irrelevant.
Dat kan Amnesty helemaal niet, want ze zijn helemaal geen partij en derden moeten afspraken eerbiedigen.
Waarom verklaart Amnesty onrechtmatig de Oslo-Akkoorden irrelevant? Omdat ze anders de Palestijnen moet beschuldigen van het feit dat ze zich niet aan de Oslo-Akkoorden houden, die onder andere over de waterverdeling gaan en regels bevatten voor wetgeving, die ook later is uitgewerkt.
Maar Palestijnen beschuldigen is onbestaanbaar, zoals je al opmerkte en dus verklaar je verdragen die Palestijnen tekenen en waaraan ze zich niet houden irrelevant.
Wat Amnesty zich niet realiseert is dat je de Palestijnen op die manier onbekwaam acht ook maar iets te tekenen waar het afspraken betreft, regelingen vast stelt. Kortom: waarom zou Israel met de Palestijnen afspraken maken als ze toch niet bevoegd zijn of in staat zich er op voorhand aan te houden? Hoe moet MET de Palestijnen zo een vredesverdrag worden gesloten?
Dat is niet mijn mening, maar de mening van Amnesty International dus, althans zo behandelt Amnesty de Palestijnen.

Het zal verder niet verbazen dat internationaal recht, waar het anderen dan Israel betreft, totaal geen rol speelt voor dit illustere gezelschap van Van Agt. En ik heb het hier niet over grote conflicten in de wereld waar bij elkaar miljoenen mensen vermoord en of verkracht worden, waar totale onrecht heerst. Daar is natuurlijk totaal geen sprake van handhaving van internationaal recht.
Maar dat laat ik maar even buiten beschouwing.

Ik doel hier op het internationaal recht dat in Gaza geschonden wordt. Vanuit Gaza werden en worden raketten ongericht op burgers in Israel afgeschoten, wat zonder meer een schending is van het internationale recht. Ik doel op wat in Gaza tussen burgers onderling gebeurt: schieten door ledematen, amputeren van ledematen en standrechtelijk vermoorden van je mede Gazaanse tegenstander is een flagrante schending van het internationale recht.

Ook in Libanon vindt flagrante schending van het internationale recht plaats. Hezbolla is opgeroepen door een VN motie de wapens in te leveren. Hezbolla heeft dat openlijk geweigerd. Nu is Hezbolla deel gaan uitmaken van de Libanese regering en die regering heeft nu openlijk Hezbolla toegestaan wapens te behouden en verder te bewapenen.

Over deze zaken, waarbij Israel rechtstreeks is betrokken, hoor je Van Agt cum suis never nooit.
Daarom heeft dit groepje van Van Agt volledig zijn doel al bij het begin voorbij geschoten en heeft het een behoorlijke portie boter op het hoofd.

op Tuesday, 15 December 09, schreef Mike Bing

Gisteren in de Gazastrook:

"Hamas-premier Ismail Haniyeh zei in een toespraak dat Hamas een 'goddelijke overwinning' op de joodse staat heeft behaald. Hij zei dat Hamas IsraŽl nooit zal erkennen en zal blijven vechten 'tot het Palestijnse volk zijn vrijheid en onafhankelijkheid heeft verworven'.

Haniyeh zei dat Hamas met de hulp van militante facties de Gazastrook heeft 'bevrijd', maar daarmee niet tevreden is. "Hamas kijkt naar heel Palestina, de bevrijding van de strook is maar een stap naar de bevrijding van heel Palestina", zei hij." Bron: Dagblad Trouw van vandaag.

Welk deel van "Hamas zal Israel nooit erkennen" en "een stap naar de bevrijding van heel Palestina" begrijpen de geachte reageerders hier, van Agt, Meulenbelt, EAJG, Gretta etc. niet helemaal?

op Tuesday, 15 December 09, schreef Mike Bing

De BBC is nog ietsje specifieker over de uitspraken van de Hamas leider van gisteren:

"We will never give up on a Palestine from the river to the sea," Mr Haniya said, referring to pre-1948 boundaries of the British Mandate in Palestine, before the state of Israel was established.

"It is not enough for Hamas to liberate Gaza... Hamas strives to liberate all of Palestine," he told thousands of cheering supporters

op Tuesday, 15 December 09, schreef Stella

Over internationaal recht gesproken nog even toegevoegd:
US President Barack Obama and Lebanese President Michel Sleiman in the White House on Monday.
Obama said he is particularly concerned about "the extensive arms that are smuggled into Lebanon that potentially serve as a threat to Israel."
US President Barack Obama said Monday a UN resolution that demands the disarmament of Hizbullah must be enforced.

Speaking to reporters after a private Oval Office meeting with Lebanese President Michel Suleiman, Obama said that while progress has been made toward enforcing UN Security Council Resolution 1701, the process is incomplete.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.