IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Antizionisme vormt oerkern probleem

IMO Blog, 2009

Thomas von der Dunk vindt Palestijns geweld tegen Joden gerechtigd.

Thomas von der Dunk misbruikt zijn column in de Volkskrant geregeld om er de meest idiote dingen over IsraŽl te beweren en het land als het ultieme kwaad af te schilderen. Iedereen zijn afwijking, zou je kunnen zeggen, maar aan onzin over IsraŽl is al geen gebrek en aan geweld en opruiing in de regio ook niet dus je hoopt toch dat de man eens een andere allergie krijgt en opeens in vuur en vlam staat als iemand iets verkeerds zegt over de Koerden of de Oeigoeren of zich gaat inzetten voor een fatsoenlijke schadevergoeding en behandeling van de indianen in de VS en de aboriginals in AustraliŽ. Genoeg onrecht in de wereld om je over op te winden, maar ja, dat is natuurlijk niet zo spannend en controversieel als het aanvallen van de nationale beweging en staat van het Joodse volk, dat na eeuwenlange vervolging nu zelf militaire en politieke macht heeft, en die over het algemeen goed weet te gebruiken. En dat mag niet van Von der Dunk en vele anderen.


Hij schrijft:

Zodoende leidt al die kritiek nooit tot iets concreets, en intussen ver¨plaatst IsraŽl, tijdens elke pauze in de zoge¨naamde vredesonderhandelingen, steeds weer straffeloos de territoriale stukken een stukje verder. In naam mag Netanya¨hu nu een tweestatenop¨los¨sing omarmen, het is wel de tweestatenoplossing van het Zuidafrikaanse Apart¨heidsregi¨me, waarbij voor de Palestij¨nen slechts een paar Bantoe¨stans resten.

Onzin. Netanjahoe heeft weliswaar voorwaarden gesteld, maar niet dat IsraŽl alle nederzettingen kan houden of de Palestijnen slechts zelfbestuur in een paar enclaves krijgen. Net als andere voormalige IsraŽlische regeringsleiders lijkt Netanjahoe zich te matigen nu hij premier is. Binnen een half jaar heeft hij een tweestatenoplossing omarmd, honderden checkpoints en roadblocks verwijderd, en een moratorium op de huizenbouw in nederzettingen afgekondigd. Hij zet met deze maatregelen zijn coalitie stevig onder druk, en trotseert felle protesten van de kolonistenbeweging, die in IsraŽl behoorlijk wat macht heeft. Dat doet hij niet omdat hij een Palestijnenvriend is geworden of uit masochisme, maar uit realisme. Het is niet realistisch te denken dat IsraŽl de nederzettingen allemaal kan houden en de Palestijnen een paar bantoestans kan geven. Noch de Palestijnen, noch de internationale gemeenschap inclusief de VS zou dat accepteren. En IsraŽl is afhankelijk van steun van vooral de VS.

Overigens heeft Olmert vorig jaar een serieus vredesvoorstel gedaan, waarbij 75% van de kolonisten in 6,5% van de Westoever kunnen blijven wonen en IsraŽl dit compenseert met eigen grondgebied. Zie hier voor een kaart. Wellicht niet perfect, maar zeker geen gatenkaas of bantoestans.
Von der Dunk vertelt sprookjes, om de kindertjes maar bang genoeg te maken voor die vreselijke zionisten. Een gecompliceerd conflict wordt gereduceerd tot Roodkapje en de Boze Wolf.

De door de Verhagens bepleite 'midden¨positie' komt zo in de praktijk neer op voortgaande landroof, en voor IsraŽl vormen een handvol Hamas-bommendoden in eigen kring het kleinere kwaad, omdat serieuze onderhan¨delingen haar im¨mers tot hardhandig optreden tegen haar eigen landrovers zal dwingen. En dan scheurt met het land ook zijn staatsideologie uit¨een, gebaseerd op een stichtingsmythe - 'een land zonder volk voor een volk zonder land' - die de eeuwenlange aanwezigheid van Palestijnen ontkent.

Een 'middenpositie', nee, dat kunnen we niet hebben, voor nuance is geen plaats. Een goeie en een slechte hebben we nodig.
Thomas von der Dunk suggereert hier dat IsraŽl het bewust op aanslagen door Hamas laat aankomen, om zo niet te hoeven onderhandelen. Een vergezochte en ook kwaadaardige redenering. Hij suggereert bovendien dat er meer aanslagen zijn wanneer IsraŽl niet onderhandelt dan wanneer het dat wel doet en concessies doet voor vrede, en dat IsraŽl weigert om concessies te doen. In werkelijkheid heeft IsraŽl de afgelopen tijd behoorlijk wat concessies gedaan, net als in de jaren '90, en juist tijdens onderhandelingen en overdracht van land namen de aanslagen en het geweld toe. Zo hebben een serie aanslagen er in 1996 voor gezorgd dat, tegen alle verwachtingen in, niet Peres maar Netanjahoe de verkiezingen won na de dood van Rabin. Door de terugtrekking uit alle stedelijk gebied op de Westoever kon zich daar een infrastructuur ontwikkelen die de tweede intifada mogelijk maakte, en na de terugtrekking uit de Gazastrook kon Hamas grote aantallen raketten fabriceren en binnen smokkelen. De bouwstop lijkt nu ook alweer een averechts effect te hebben, met kolonistengeweld dat Palestijns geweld uitlokt (er zijn recentelijk verschillende aanslagen verijdeld en er worden weer meer raketten afgeschoten), en nauwelijks internationale steun voor deze IsraŽlische concessie. Extremisten van beide kanten zullen er alles aan doen om te verhinderen dat er een doorbraak in het vredesproces wordt bereikt, en kunnen daarbij op elkaar rekenen.

Ook IsraŽls zogenaamde 'stichtingsmythe' van een land zonder volk voor een volk zonder land, is een sprookje. De zionisten waren zich er heel wel van bewust dat er Arabieren in het land leefden, en dat zij met hen tot een vergelijk moesten zien te komen. Toen die echter steeds gewelddadiger werden en ieder compromis afwezen, concludeerden de zionisten met en met dat de Arabieren zich alleen bij een Joods nationaal thuis zouden neerleggen onder dwang, oftewel wanneer zij inzagen dat er geen andere keus was. Jabotinski verwoordde dit al in de jaren '20, maar zijn ideeŽn werden slechts gedeeld door een kleine minderheid. Later kwam ook de meerderheidsstroming van de zionisten tot de conclusie dat militair geweld nodig was om in het Midden-Oosten te overleven.

Overigens is die spreuk van een land zonder volk etc., die keer op keer door antizionisten wordt aangehaald, niet van Joodse zionisten afkomstig, maar van 19de eeuwse Britse christenen die het zionistische streven steunden. Daarbij dient bedacht te worden dat er een verschil is tussen het begrip 'volk' in nationale zin en in de zin van 'bevolking' of 'mensen'. Er was inderdaad rond de eeuwwisseling nog geen Palestijns volk in nationale zin, maar er leefden wel circa een half miljoen Arabieren in het geografische gebied 'Palestina' dat toen nog geen staatkundige eenheid was en ook onder de Ottomanen niet was geweest. Juist als historicus zou Von der Dunk zorgvuldig met dit soort begrippen moeten omgaan, en de betekenis die ze toen en nu hadden niet met elkaar verwarren, maar ik verdenk hem ervan dat hij dit hier welbewust wel heeft gedaan.

Het kernprobleem is namelijk niet een bommetje over en weer.
Het kernprobleem ligt verscholen - en daarop ligt nog wel degelijk, zoals straks uit het vele hysterische gescheld hieronder onontkoombaar zal blijken, een westers taboe - in het zionisme zelf.


Die reacties krijg je met ieder artikel over IsraŽl, of het nou het bestaansrecht van IsraŽl ontkent en geweld tegen IsraŽli's goedpraat, of zegt dat de Palestijnen geen volk zijn, of dat je als Jood in Efrat mag wonen, of dat alle Joden daar moeten ophoepelen. Heeft minder met een taboe als met een preoccupatie met een zeker volk en een zeker conflict te maken. Maar Von der Dunk gelooft natuurlijk graag dat hij een heus taboe aan het doorbreken is, de held.

Het kernprobleem is inderdaad niet een bommetje of raketje over en weer, en ook niet dat IsraŽl sterker is en dus grotere bommen en raketten kan gooien, hoewel dat waarschijnlijk wel de reden is dat het probleem nog voortduurt (in een omgekeerde situatie was het conflict snel opgelost geweest). Het kernprobleem ligt niet in het zionisme maar, zoals Von der Dunk zelf mooi illustreert, juist in de ontkenning daarvan, in de ontkenning van de nationale rechten van het Joodse volk en daarmee de legitimiteit van de staat IsraŽl. Daarvoor wordt een vast arsenaal aan mythes aangevoerd.

Van alle uit de negentiende-eeuws stammende nationalistische ideologie¨Žn is de zionis¨tische de meest problematische, omdat het niet alleen - en zelfs niet eens in de eerste plaats - een staatkundige oplossing wilde formuleren voor de joden die toťn in Palestina leefden. Dan was er niet zoveel aan de hand en het zionisme een 'normaal' nationalisme ge¨weest: het recht op zelfbestuur voor een volk in een bepaald gebied.

Wilders-rein
Het zionisme poogt meer: het claimt het Heilige Land namelijk ook voor alle Joden die daar nu helemaal niet leven, maar wier voorouders daar tweeduizend jaar terug geleefd zouden hebben. Dat komt niet alleen op staatsvorming, maar ook op volksver¨huizing neer, met een beroep op de ethnische kaart van het jaar nul, waarbij de Palestij¨nen moeten verkassen. Op Europa toegepast zou zo'n uitgangspunt betekenen dat we de Grote Volksver¨hui¨zing moeten terug¨draaien en morgen Venlo Wilders-rein aan Silvio Caesar Berlus¨coni restitue¨ren.
Dit - en dan ook nog eens met de Bijbel in de hand als 'Gods Wil' gelegitimeerd - vormt een recept voor rampen. Die blijven dan ook niet uit, in de vorm van een sluipen¨de ethnische zuivering waarvan het Westen op grond van haar Holocaust¨schuldgevoe¨lens lang geen kennis heeft willen nemen. Palestij¨nen die er al tientallen genera¨ties wonen worden met geweld uit hun huizen gezet om leefruimte te creŽren voor Ameri¨kaanse of Russische joden die al tientallen generaties elders wonen, maar nu na een plotselinge religieu¨ze bevlie¨gin¨g andermans eigendom opeisen.


Von der Dunk haalt hier van alles door elkaar en gooit het op een hoop. Om te beginnen: de migratie van de Joden naar IsraŽl zou gelijk staan aan een volksverhuizing, waarbij de inheemse bewoners van het land moeten vertrekken. Dit is een raar standpunt voor een linkse intellectueel, die in Nederland fel van leer trekt tegen bepaalde lieden die menen dat het land vol is en voortdurende immigratie betekent dat de inheemse bevolking in de knel komt. In Nederland kunnen er best nog een paar mensen bij, als dat de nieuwkomers van een zekere dood in landen als Iran of SomaliŽ redt. Ik verbaas mij er vaak over hoeveel ruimte er nog is in dit kleine land. De problemen liggen op een ander vlak: integratie, goede opvang, hoe scheidt je de eerlijken van de mensen die (o zo begrijpelijk) vluchtverhalen verzinnen? Maar dat terzijde. In Palestina was vůůr IsraŽls stichting nog veel meer ruimte dan in Nederland, en in tegenstelling tot wat de antizionisten beweren, verbeterden de leefomstandigheden van iedereen aanzienlijk met de komst van de zionisten. Arabische Palestijnen leefden langer, genoten beter onderwijs, hadden beter werk en er was een betere ziekenzorg. Het land werd bewerkt en leverde meer op, en de havens en steden zorgden voor werkgelegenheid. Deze ontwikkeling trok Arabische immigranten aan van het platteland, binnen en buiten Palestina. Palestina industrialiseerde, en de zionisten waren daarin de katalysator. (Zie ook: Zionism and its impact on Palestinians)
Von der Dunks vergelijking met Nederland overdragen aan Caesar Berlusconi raakt dan ook kant noch wal, en daarmee ontkent hij bovendien de unieke band die de Joden altijd met Palestina hebben gehouden.

De bijbel was voor de zionisten die IsraŽl stichtten niet bepalend. Dit waren voor het overgrote merendeel linkse seculiere zionisten, geÔnspireerd door de revolutionair-socialistische ideeŽn uit het Rusland van het begin van de eeuw. De orthodoxe Joden die (al eeuwenlang) in Jeruzalem woonden waren over het algemeen niet zionistisch en soms zelfs uitgesproken anti-zionistisch (een van de redenen dat IsraŽl in haar onafhankelijkheidsoorlog de Joodse wijk in de oude stad verloor, is dat de daar wonende Joden de strijders van de Haganah niet hielpen, terwijl in de kibboetsiem iedereen mee streed en op leven en dood vocht voor zijn land).

De etnische zuivering waarvan Von der Dunk IsraŽl beschuldigt, is dan ook grote onzin. Dat rampen niet uitbleven lag aan de Arabische weigering met de Joden in Palestina tot een vergelijk te komen en hun poging ze militair te verslaan. Logisch dat de zionisten het daar niet mee eens waren en zich verdedigden. Er was nooit sprake van geplande en systematische etnische zuiveringen, wel werden in 1948 van beide kanten oorlogsmisdaden gepleegd, en werd veel in steden en dorpen gevochten tussen de burgerbevolking. (Zie ook: Geschiedenis IsraŽlisch-Arabische conflict en Israel War of Independence)

En dan natuurlijk de Holocaust weer. Geen artikel over IsraŽl zonder die erbij te halen. Het westen zou hebben weggekeken vanwege de Holocaust, oftewel de Palestijnen boeten voor onze zonden en daarom staan we nu bij hen in het krijt.

En die Amerikaanse en Russische Joden, waarde Von der Dunk, gaan niet vanwege een of andere religieuze bevlieging naar IsraŽl, maar omdat ze zich in een Joodse staat, waar hun taal, cultuur en nationale feestdagen de norm zijn, thuis voelen. Omdat ze willen meedoen aan de realisering van een eeuwenoude Joodse droom van vrijheid en zelfbeschikking. Omdat er familie van hen woont, omdat ze er genoeg van hebben altijd een kleine minderheid te moeten zijn en te moeten uitleggen wat deze of gene traditie inhoudt, omdat ze zich bedreigd voelen en met antisemitisme te maken hebben (ja, echt, dat bestaat nog steeds) en omdat ze het zat zijn steeds op vermeend wangedrag van IsraŽl te worden aangesproken. En misschien om nog wel meer redenen. Soms gaan een of meer van deze redenen met een opleving van religieuze gevoelens gepaard, maar even zo vaak worden religieuze tradities in IsraŽl losgelaten. In IsraŽl zijn ze immers niet meer nodig om je identiteit te benadrukken, heb je dat niet meer nodig om je Joods te voelen, aldus een Joodse kennis die we in IsraŽl hebben opgezocht, en ik heb dat vaker gehoord.

Verzet
Het is in dit verband merkwaardig - en duidt op een hier al eerder geconsta¨teerd gebrek aan geestelijke consistentie - dat juist de hele vaste Nederlandse colum¨nis¨tenschare die bij elke mogelijke nieuwe minaret van moslim¨migranten op keurig gekochte grond vanwege 'agressie¨ve islamisering' op tilt slaat, het kennelijk nor¨maal vindt wanneer joodse migranten op van anderen bruut geroofde grond ter verjood¨sing van Jeruzalem een huis bouwen, en zich opwin¨dt wanneer Pale¨stijnen zich met geweld tegen deze nog steeds schaamte¨loos voortge¨zette annexa¨tie¨politiek verzetten.


Het gebrek aan 'geestelijke consistentie' ligt geheel bij u, beste Von der Dunk. Ik ben niet principieel tegen de bouw van minaretten, al mag je die wel aan regels onderwerpen, net als andere (hoge) gebouwen. Maar het grote verschil is hier natuurlijk dat Jeruzalem een Joodse stad is. Zij was meer dan tweeduizend jaar geleden al de hoofdstad van het Koninkrijk IsraŽl en Judea, en er hebben nadien altijd Joden gewoond behalve toen zij er door de christenen met geweld uit werden verdreven. Jeruzalem heeft altijd centraal gestaan in de Joodse religie en cultuur, en ook in de Joods-nationale identiteit (het zionisme is vernoemd naar een berg in Jeruzalem). Dat geldt niet voor de moslims in Bern of ZŁrich. De Joodse wijken in Oost-Jeruzalem zijn niet gebouwd op 'bruut geroofde' Palestijnse grond, maar op land dat voorheen leeg was, zoals veel land in Palestina niet bebouwd was (en nog steeds niet is, net als in Nederland). Het doel van deze wijken is inderdaad ook om te zorgen dat Jeruzalem een solide Joodse meerderheid houdt, maar om nou te stellen dat de Palestijnen daarom het recht hebben geweld te gebruiken tegen Joden die in de IsraŽlische hoofdstad willen wonen, is natuurlijk ronduit belachelijk. Palestijnen die uit hun huizen worden gezet maken geen plaats voor Joden maar hebben de huur niet betaald of geen vergunning. Het gaat daarbij om relatief kleine aantallen mensen. Ik vind overigens wel dat zo'n maatregel een uiterste middel moet zijn, dat schaars moet worden ingezet.

Want praten heeft hen immers niets opgele¨verd. Tegen die achtergrond mag IsraŽl van groot geluk spreken dat er nog niet veel meer doden onder haar kolonisten zijn gevallen. Daar waar een militaire bezetting in materiŽle beroving ontaardt, zijn de slachtoffers moreel gerechtigd zich desnoods met geweld tegen zo'n beroving te verzetten.

Sinds wanneer geldt de regel dat als je met praten je zin niet krijgt je bommen mag gaan gooien? Praten heeft wel wat opgeleverd, namelijk een matig functionerende Palestijnse Autoriteit die het lokale bestuur en ook een aantal veiligheidstaken heeft overgenomen, zodat de Palestijnen niet meer onder IsraŽlisch militair bestuur vallen. Praten had nog veel meer kunnen opleveren als de Palestijnen Baraks en Clintons voorstellen in 2000 hadden geaccepteerd of in de herkansing Olmerts vredesvoorstel aan Abbas vorig jaar.

Daar waar een volk continu zijn eigen ruiten ingooit, mag het van geluk spreken dat het nog op zoveel sympathie kan rekenen. Momenteel weigeren de Palestijnen overigens te praten, waarschijnlijk omdat zij erop rekenen dat het Westen dan IsraŽl verder onder druk zal zetten om nu eenzijdig concessies te doen zonder dat zij een duimbreed hoeven toe te geven. Wanneer de Palestijnen als een volwassen volk worden beschouwd waaraan je eisen mag stellen en die je af mag rekenen op hun daden, is een doorbraak in het vredesproces mogelijk. Wanneer je alles wat het doet goedpraat, zal het vasthouden aan haar maximalistische eisen.
Mensen als Von der Dunk zijn dan ook deel van het probleem en niet van de oplossing. Triest dat hij zijn column in de Volkskrant zo vaak misbruikt om het vuurtje verder op te stoken.

Ratna Pelle

Zie ook: History of Antizionism


Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Sunday, 20 December 09, schreef Stella

Ook Abbas heeft inmiddels toegegeven dat Olmert maximale landteruggave heeft toegezegd.
Waarom Abbas niet ja zei: de Gaza-oorlog kwam tussen beide volgens Abbas.
Een mooie rede om niet te hoeven reageren en Israel zo als de grote verhinderaar van vrede neer te zetten.
zondag 20/12/09 in Haaretz
Abbas said that the proposed swap would have given the Palestinians land that would equal 100 percent of the West Bank. He added that there are no Israeli settlements or Israeli Arab residents in the land surrounding Gaza that was offered to the Palestinians, according to the report.
"I clarified that I refuse to annex even one Israel Arab citizen," Abbas was quoted as saying.
Abbas said a meeting had been scheduled to take place between negotiators Shalom Turgeman and Saeb Erekat, but that the start of Israel's offensive in Gaza effectively ended negotiations

op Tuesday, 22 December 09, schreef Stella

Het kan verkeren, ook bij de Palestijnse lobby.
De grote voorman, zoals men vaak zegt het voorbeeld voor Van Agt, Jimmy Carter is tot bezinning gekomen. Hij biedt zijn excuus aan voor de stigmatisering van Israel door de lobby en door hem in het bijzonder. Vooral het woord Apartheid betreurt hij. Hij erkend de moeilijke situatie waarin Israel zich bevindt. Ook vindt hij dat kritiek mogelijk moet zijn, maar dat kritiek niet stigmatiserend mag zijn.

In a letter released exclusively to JTA, the former US president sent a seasonal message wishing for peace between Israel and its neighbors, and concluded: "We must recognize Israel's achievements under difficult circumstances, even as we strive in a positive way to help Israel continue to improve its relations with its Arab populations, but we must not permit criticisms for improvement to stigmatize Israel. As I would have noted at Rosh Hashanah and Yom Kippur, but which is appropriate at any time of the year, I offer an Al Het for any words or deeds of mine that may have done so."
"Al Het" refers to the Yom Kippur prayer asking God forgiveness for sins committed against Him. In modern Hebrew it refers to any plea for forgiveness.
Carter has angered many in recent years with writings and statements that place the burden of peacemaking on Israel, that have likened Israel's settlement policies to apartheid, and that have blamed the pro-Israel lobby for inhibiting an evenhanded US foreign policy.

op Tuesday, 22 December 09, schreef Janplezier

Zou haat de drijfveer zijn voor Thomas von der Dunk.
Ik vraag mij dat wel eens af.
Of is het omdat mensen als Thomas von der Dunk en nog een paar anderen zonder Israel versus de Palestijnen, met een vleugje antisemitisme daarbij,
onbetekenend en irrelevant zijn.

op Sunday, 27 December 09, schreef ben

Ratna, Met hetzelfde argument gooit Israel haar eigen ruiten in en raakt het alle krediet kwijt, op basis waaraan het haar bestaansrecht dankt.

The world saw the Israeli Goliath strike mercilessly at the Palestinian David. It saw the balance of killing: one Israeli to every 100 Palestinians, and the Israel Defense Forces' new and terrifying doctrine by which almost everything goes if it prevents casualties on our side. The world knew that in this case a democracy was striking a region that does not enjoy self-determination, whose inhabitants lack basic human rights - refugees and the children of refugees living under siege. So the world responded with justifiable severity toward us; it refused to forgive and be silent.

De rest lees je in Haaretz vandaag

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.