IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wensen voor 2010

IMO Blog, 2009

Zie ook: Israel en de (on)balans van 2009

Wat zal 2010 brengen? Meer gemiste kansen, meer oorlogen, meer antizionistische leugens en meer ad hominem aanvallen op mensen die het voor IsraŽl opnemen? Het zit er dik in. Waarschijnlijk zullen Abbas en Netanjahoe uiteindelijk wel gaan onderhandelen, maar ik verwacht er geen enkel resultaat van. Netanjahoe zal niet meer bieden dan Olmerts voorstel dat Abbas afwees. De hardliners in Fatah en Hamas zullen ervoor zorgen dat, mocht Abbas al van mening veranderen (of door de VS onder druk worden gezet) en met een dergelijk voorstel akkoord gaan, dat niet uitgevoerd kan worden door een serie nieuwe aanslagen of raketten, mogelijk door Hezbollah (en dus Iran) gefinancierd.


Over Iran gesproken. Zolang het westen de rol van Iran in het conflict blijft negeren, lijkt een oplossing sowieso uitgesloten. Zolang de wapensmokkel niet wordt aangepakt, en Hamas en Hezbollah worden behandeld en gezien voor wat zij zijn: terroristische organisaties met een jihadistische visie, die sterk onder invloed staan van Iran en via welke zij haar invloedssfeer uitbreidt en IsraŽl direct kan treffen. Organisaties die hun politieke macht gestaag hebben uitgebreid de afgelopen jaren, evenals haar wapenarsenaal. Het bestrijden van deze organisaties is cruciaal om vrede in het Midden-Oosten te kunnen bereiken, en dus niet alleen in het belang van IsraŽl. Daarnaast moet koste wat kost worden voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt. 2010 Zou weleens het laatste jaar kunnen zijn waarin dat nog mogelijk is. Iran houdt de internationale gemeenschap geregeld voor de gek, wijst alle westerse (en zeer vergaande) compromissen af, en lijkt slechts uit op het rekken van tijd. Een Iraans atoomwapen is - wederom - niet alleen een probleem voor IsraŽl, maar voor de hele regio en ook voor Europa (dat binnen Iraans raketbereik ligt) en de VS. Het zal de olietoevoer onder Iraanse controle brengen, en het zal Iran over alles wat zij als haar belang beschouwt een vetorecht geven. Bovendien kan zij de techniek exporteren naar bondgenoten en terroristische organisaties. Iran zou daarom een topprioriteit moeten worden in 2010 van zowel Europa als de VS.

De positie van de VS is met de komst van Obama veranderd. De VS zoekt nu toenadering tot de Arabische en islamitische landen, en is meer gericht op dialoog dan op confrontatie. Dat is in veel opzichten een verbetering, maar houdt ook risico's in. Tot nu toe is de reactie vanuit de Arabische wereld en Iran bepaald koel te noemen. Ondertussen zet de VS IsraŽl stevig onder druk om meer concessies te doen. Dat heeft - in tegenstelling tot bovengenoemde toenadering - wel vruchten afgeworden, maar lijkt de Palestijnen juist te sterken in hun halsstarrigheid. Om een oplossing van het conflict dichterbij te brengen, zal de VS dus ook de Palestijnen sterker onder druk moeten zetten. Of dat gaat gebeuren betwijfel ik, gezien het engelengeduld dat Obama nu met ze heeft, maar wellicht komt er een moment dat ze het echt verbruien en hij er genoeg van krijgt. Obama is niet de antizionist gebleken waar in rechtse zionistische kringen voor werd gevreesd, maar toon en beleid zijn zeker veranderd, en het evenwicht is daarbij weleens zoek.

In Nederland stond in 2009 Dries van Agt wederom herhaaldelijk in de schijnwerpers, hoewel hij absoluut niks nieuws te melden had. Met een boek en een nieuwe organisatie kwam hij weer in alle kranten met uitgebreide en kritiekloze interviews, en natuurlijk kon hij ook bij Pauw en Witteman niet ontbreken, waar antizionisten een geliefd podium hebben. Hopelijk raken mensen en media in 2010 eindelijk eens uitgekeken op Van Agt, Von der Dunk, Van den Broek, Van Hooff en al die andere antizionisten met hun grote en kleine leugens over een klein land dat ze nooit wat heeft aangedaan. Het wordt hopelijk een jaar waarin kranten- en journaalredacties zich realiseren dat het boeiend is tegenover een pro-Palestijnse visie een stuk van IsraŽls kant te plaatsen, en dat na een reportage vanuit Gaza of een interview met een Palestijnse cameraman of een lid van de Goldstone commissie een interview met iemand van het Sderot Media Centrum of iemand van Camera op zijn plaats zou zijn. Het wordt hopelijk ook een jaar waarin aansprekende publieke figuren zich eens voor IsraŽl of in ieder geval tegen de huidige hetze gaan uitspreken.

Nog een laatste wens: ik hoop dat het een jaar wordt waarin het pro-IsraŽl geluid niet in toenemende mate wordt gedomineerd door de PVV en websites als Het Vrije Volk, maar er een beweging opkomt van mensen die vanuit een genuanceerd standpunt over de islam en ook vanuit progressieve waarden stelling nemen tegen de demonisering van IsraŽl. Het hoeft (en moet ook) geen kritiekloos standpunt zijn, en alleen al daarin zal het zich onderscheiden van Wilders&co. Het is niet de eerste keer dat (delen van) links zich kritiekloos opstelt tegenover een bepaalde ideologie of visie, in dit geval het Arabisch en vooral Palestijnse nationalisme, dat steeds meer wordt gedomineerd door de politieke islam. Arabisch antisemitisme, de opruiing tegen IsraŽl en Joden in Arabische media, de intolerantie voor andersdenkenden en -gelovigen, de positie van de vrouw: het zijn voor veel linkse politici niet echt items. Men heeft de neiging om in slachtofferdenken te vervallen en veel, zo niet alle problemen in het Midden-Oosten te wijten aan IsraŽl en de VS. Het is een houding die niet alleen IsraŽl en de VS onrecht doet, maar ook de Arabieren zelf. Arabische dissidenten smeken soms om een kritischer houding van het westen en meer aandacht voor de onderdrukking en mensenrechtenschendingen van hun regimes.

Tot nu toe is nog geen Palestijn beter geworden van het continue vergrootglas op IsraŽl, integendeel: het heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de halsstarrige houding van Abbas en de Palestijnse Autoriteit en het slachtofferdenken onder de Palestijnen vergroot. Misschien kan een deel van die aandacht gaan naar waar zij meer goeds kan uitrichten, naar de vergeten conflicten waarin tienduizenden mensen over de kling worden gejaagd, naar schurkenstaten die zich daadwerkelijk niks aantrekken van het internationale recht, en naar een land dat op het punt staan een kernwapen te ontwikkelen terwijl de oppositie er hardhandig wordt aangepakt en homosexuelen worden opgehangen.


Hoewel ik weinig reden zie voor optimisme, hoop ik toch dat er onverhoopt een doorbraak komt in de onderhandelingen het komende jaar, en wil ik iedereen een gelukkig en vreedzaam 2010 wensen!

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Friday, 1 January 10, schreef Barbara Wertwijn-Keilson

Beste Ratna, MOGE JE WENS dat er een beweging opkomt van mensen die een genuanceerd standpunt over de islam en ook vanuit progressieve waarden stelling nemen tegen de demonisering van Israťl IN VERVULLING GAAN. Ik heb het idee dat velen daar naar snakken. Het hoeft (en mag dus) eigenlijk niet een vrome wens te blijven.

op Friday, 1 January 10, schreef ben

Wat zal 2010 brengen? Meer oorlog, meer onderdrukking en beknotting, meer ad hominem aanvallen op mensen die wijzen op
onrecht, agressie, discriminatie gepleegd door de staat IsraŽl. Meer misbruik van het woord terrorisme eenzijdig wordt toegepast, waar burgerrechten en mensenrechten cynisch worden misbruikt. Waar een volk een ander volk knecht en kleineert. Waar jarenlange staatsterrorisme over anderhalf miljoen Gazanen wordt goedgepraat. Waar uitspelen van de Ďvijandí een to nationale sport is verheven, het resultaat daarvan als bewijs dient dat Ďzij niet beter verdienení. Waar Iran gebruikt wordt om een vijandbeeld tegen Israel in stand te houden, waar het gevaar van de Ďatoombomí in handen van gewetenlozen evenzo aanwezig is met Pakistan. Dat redelijkheid wordt vertaald als zwakheid. Waar zoeken naar evenwicht tevens wordt bestrijdt door manipulatie. Dat de Joden in Israel rust en vrede een echte inhoud geven door hun buren te leren accepteren als gelijken en tolereren dat hun pijn, grieven en verlies evenzo echt zijn, als die van henzelf. Dat de Holocaust leeft bij en voor Joden, en Palestijnen hun Nakba. Dat Ö..
Ratna, laat 2010 een stap vooruit zijn t.o.v. 2009. Een stapje naar vrede???

op Sunday, 3 January 10, schreef Stella

Ratba en Wouter: Een goed en gezond 2010! Hopelijk blijf je zulke informatieve en goed gedocumenteerde commentaren schrijven. Zo goed, dat misjmachers reden blijven zien om hun zure verdraaiingen eronder te zetten.
Want het goedpraten van het ellendige bewind in Gaza, de onderdrukking van Palestijnse vrouwen op grond van de sharia, het normaal vinden van terrorisme-onderwijs op scholen en tv, geeft toch echt blijk van een verwrongen idee over omstandigheden ter plaatse. Hopelijk heb je dit jaar weer gelegenheid zelf te gaan kijken en te genieten van land en bevolking en vele vrienden.

op Tuesday, 5 January 10, schreef Ratna

Wat zal 2010 brengen? Meer kritiek op Israel en goedpraterij van de Palestijnen, meer leugens en overdrijvingen, meer gezeur van zekere klagers op mijn blog.....

Wat is er staatsterrorisme aan om je grens te sluiten met een gebied dat door een organisatie wordt bestuurd die meermaals heeft gezegd je te willen vernietigen, en daartoe duizenden raketten op je grondgebied heeft afgevuurd? Wat is er staatsterrorisme aan om voor te stellen het staakt het vuren te verlengen, en nadat je vijand dat weigert en tientallen raketten per dag afvuurt, hem meermaals te waarschuwen dat hij daarmee op moet houden? Je niveau valt me tegen, Ben. Je kunt zeker kritiek hebben op Israels acties, maar om dit staatsterrorisme te noemen is pure propaganda. En de holocaust en de nakba kun je echt niet gelijk stellen. Ik geloof zeker dat de nakba tragisch en traumatisch was voor de Palestijnen, maar je vergeet voor het gemak weer eens (en de naam 'nakba' werkt dit in de hand) dat de Palestijnen hier zelf actief in betrokken waren en zij het gevolg was van hun eigen handelen. Wanneer zij een oorlog beginnen, Jeruzalem blokkeren (dat was pas een echte blokkade, waarbij 100.000 Joden op het nippertje aan de (honger)dood zijn ontsnapt), continu Joodse convooien overvallen, dan is het niet vreemd dat de Joden terugslaan. Het ging in 1948 hard tegen hard, met veel burgerdoden aan beide kanten, maar het was niet slechts iets dat de Palestijnen 'overkwam', zoals de holocaust de Joden overkwam zonder dat daar ook maar de minste aanleiding voor was.

Ik wens dat je in 2010 iets meer nuance zult zien, en net zo kritisch zult zijn naar mensen die het voor de Palestijnen opnemen als je altijd bent naar mij.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.