IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Viva Hamas en de inzet van de Holocaust

IMO Blog, 2010

Na de nodige omzwervingen en rellen, waarover hier meer, is een deel van het konvooi van de Viva Palestina groep van de week eindelijk in Gaza aangekomen. Op Al Jazeera vertelde organisator George Galloway dat hij nooit voet zal zetten op IsraŽlische grond (en daarom weigerde om volgens de internationale afspraken de meeste hulpgoederen via IsraŽl naar Gaza te laten gaan) zolang het land de Arabieren in Jeruzalem "monsterlijk etnisch zuivert". Hij heeft nog een rijtje met absurde aantijgingen waar IsraŽl eerst mee op moet houden voordat hij bereid is het te erkennen. Daarna legt hij uit dat de Palestijnen nooit zullen opgeven, want dat hebben ze van Arafat geleerd, die hij al vanaf zijn 21ste kende en bij wie hij aan het sterfbed heeft gezeten. In een ander interview zegt hij:


"Two of the Arab world's beautiful daughters, Baghdad and Jerusalem, are in the hands of foreigners, to do with as they will. By Allah, the Arabs are in a very bad shape. They have everything: Oil, gas, water, all this land, 300 million people, one language, one religion, one God, one culture. The Arabs should be a superpower in the world. Nobody should be able to ignore the Arabs. Everyone should be saluting the Arabs in respect. But look what we have instead."

Voor een reŽlere kijk op Jeruzalem raad ik deze video aan, maar dat terzijde.

Blokkade van Hamas
De actievoerders zeggen dat ze tegen de onmenselijke blokkade van Gaza strijden en de aandacht van de wereld willen vestigen op deze 'humanitaire ramp'. In werkelijkheid liggen de winkels in Gaza vol met groenten en ander eten en is de hoeveelheid goederen die IsraŽl binnenlaat met 900% toegenomen in 2009. Wat IsraŽl nog steeds niet of nauwelijks doorlaat zijn bouwmaterialen; die worden, net als allerhande luxegoederen, wapens en vrouwen, door de naar schatting duizend tunnels vanuit Egypte gesmokkeld, wat ze duur maakt en niet altijd verkrijgbaar.

De blokkade van de Gazastrook is bedoeld om het Hamas regime te verzwakken, een regime dat, zowel in woord als in daad, in oorlog is met IsraŽl. Mensen en groeperingen die deze blokkade bestrijden kiezen dus duidelijk partij in het conflict en helpen Hamas. Hamas leider Haniyeh heeft dat zelf ook heel duidelijk gemaakt in een welkomst toespraak tegenover de actievoerders een paar dagen geleden.

"Because of international solidarity and your support, we have become stronger," Haniyeh declared. "The Palestinian nation will never give up its national aspirations or its right to Jerusalem, the capital of Palestine and the Islamic people."

Hamas heeft actievoerders tegen de blokkade vaker geprezen en geŽerd, en in het verleden zelfs symbolische paspoorten van Palestina gegeven. Als je dat allemaal accepteert, als je dat prima vindt, als je je daar op geen enkele manier ongemakkelijk bij lijkt te voelen, dan ben je geen onpartijdige vredesactivist meer, die opkomt voor de zwakkeren en onderdrukten, maar steun je een misdadig terroristisch regime dat in haar handvest oproept tot het doden van alle Joden en verwijst naar de antisemitische Protocollen van de Wijzen van Zion.

Holocaustoverlevende Hedy Epstein
Een andere deelnemer van Viva Palestina die veel aandacht krijgt, is Hedy Epstein, naar eigen zeggen Holocaust overlevende hoewel ze op haar 14de nog op tijd kon vluchten uit Oostenrijk naar Engeland via het zogenaamde Kindertransport. Ik zeg 'naar eigen zeggen' omdat hierover op blogs en discussiegroepen een discussie is ontbrand, en zij volgens sommigen onterecht dit label gebruikt om haar standpunt kracht bij te zetten. Bij een overlevende denk je toch in eerste instantie aan iemand die de gruwelen zelf heeft meegemaakt, niet aan iemand die - goddank - op tijd uit een land is gevlucht waar Hitler spoedig de macht zou krijgen. 'Wat doet dat er allemaal toe?', vraag je je wellicht af, en dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Epstein zelf vindt in ieder geval wel dat het ertoe doet, anders presenteerde ze zich niet als zodanig, zoals op haar website. Ze is bepaald niet de enige antizionist die dit verleden bewust inzet in de strijd tegen IsraŽl. In Nederland is Hajo Meyer misschien wel het bekendste voorbeeld. Ook hij gebruikt de Holocaust doelbewust om zijn kritiek op IsraŽl kracht bij te zetten, en ook andere Joden van EAJG doen dat, zoals Jaap Hamburger.

Op het weblog van Keesjemaduraatje leidde een en ander tot een heftige discussie en schoot de kritiek op Epstein wat dit betreft iemand duidelijk in het verkeerde keelgat:

Holocaustoverlevenden hoeven helemaal niks geleerd te hebben van hun ervaringen.
DE HOLOCAUST WAS GEEN LESJE VOOR JODEN.
Als je dat wel zo ziet, bemoei je dan met de hele zaak niet meer.
Overigens allerlei holocaustoverlevenden hebben hun beroep daarvan gemaakt en doen niet anders dan daar over spreken. Heeft niemand ooit bezwaar tegen. Ook als ze dat rechtvaardigen zich met dat feit om vůůr Israel op te komen, even krom en vaak contraproductief maar hun goed recht. Maar zo ook deze mevrouw, de andere kant op. Iedereen mag met zijn ervaringen doen wat ie wil, wat zullen we nou krijgen zeg.
Iedereen die vindt dat joden iets (zouden) moeten of niet moeten doen, of iets zouden moeten en laten vanwege een 'lesje' dat ze door de Holocaust geleerd moeten hebben, heeft poep in zijn hoofd.

En:
Maar wat die kleuring ook is, een lesje is het niet, en al helemaal niet het lesje dat anderen vinden dat je er uit zou moeten trekken, dat eeuwige opgelegde lesje dat joden zouden moeten geleerd hebben uit de Holocaust, en daar ging het me om.

Na een persoonlijk en ook wat warrig verhaal over dat Epsteins antizionisme misschien ook een reactie was op hoe "de zes miljoen, die altijd zo vanzelfsprekend postuum ingezet worden niet alleen als bestaansrecht voor IsraŽl maar ook vaak als rechtvaardiging voor alles dat IsraŽl doet", en een soort eerbetoon zou kunnen zijn aan haar ouders, die antizionist waren, besluit de reageerder, Natasha, met:

Als het iets aantoont is het dat het misschien echt tijd wordt om de Holocaust los te laten als maatstaf, als vergelijking, als rechtvaardiging, als recht van spreken voor wat dan ook, als lesje.

De Holocaust als lesje
Allereerst ben ik het er hartgrondig mee eens dat het grof en aanmatigend is de Holocaust voor te stellen als een lesje waar de Joden iets van geleerd zouden moeten hebben. Maar anders dan Natasha kom ik dat juist veelvuldig tegen bij critici van IsraŽl die vaak vinden, dat juist de Joden, gezien hun geschiedenis, een ander volk niet zo mogen onderdrukken, of niet zoveel geweld gebruiken, of niet zo nationalistisch zijn, etc. etc. Ongepast en misschien zelfs antisemitisch vind ik dat. In het beste geval projecteren we zo de lessen die we zelf hebben geleerd, of vinden dat we moeten hebben geleerd, op de Joden, maar zij hebben misschien wel hele andere lessen geleerd, zoals dat het wel handig is je in het vervolg wat beter te kunnen verweren, of dat ze als minderheid in andere landen nooit echt veilig zijn. Niet-Joden moeten inderdaad de Holocaust loslaten als rechtvaardiging of vergelijking of wat dan ook wanneer zij het over IsraŽl of Joden hebben. Maar hoe zit dat met Joden zelf? En hoe zit dat als mensen vanwege de Holocaust meer begrip hebben voor IsraŽl?

Natasha vind het Epsteins goed recht de Holocaust te gebruiken zoals haar goeddunkt. En ook zionisten mogen dit van haar doen. Maar zij meent onterecht dat 'de zes miljoen' postuum worden ingezet om alles wat IsraŽl doet te verdedigen. De meeste Joden staan achter IsraŽls bestaansrecht en ook achter de oorlogen die het heeft gevoerd, en zien de Holocaust als tragisch bewijs dat men inderdaad een eigen staat nodig heeft en dat die militair sterk moet zijn. Dat is niet het 'inzetten' van die zes miljoen, maar een les trekken uit het verleden. En ik vind het wederom nogal aanmatigend wanneer niet-Joden ze dan gaan vertellen dat dat de verkeerde les is (niet dat Natasha dat zo duidelijk zegt, en ik maak uit de tekst op dat ze zelf ook Joods is, maar dat klinkt wel heel erg door in de veelgehoorde kritiek dat IsraŽl de Holocaust gebruikt om haar acties te rechtvaardigen). Maar is het dan niet ook aanmatigend wanneer ik zeg dat antizionistische Joden de verkeerde les trekken uit het verleden? En wanneer een extremistische rabbijn zegt dat de Holocaust een straf was voor de Joden vanwege hun goddeloze levensstijl, mag je dat dan ook niet bekritiseren? Of wanneer overlevenden de Gazastrook met een concentratiekamp vergelijken?

Ik zie de Holocaust als een tragisch bewijs van het gelijk van de zionisten, dat men een eigen staat nodig heeft en militaire macht. Ik zie het niet als een les, en dus ook niet als een verkeerde les, en ook niet als een rechtvaardiging. IsraŽl heeft wat mij betreft ook bestaansrecht zonder Holocaust, omdat de Joden als volk recht hebben op zelfbeschikking in hun oude thuisland waar zij altijd een binding mee hebben gehouden, ook fysiek. Ik vind niet dat IsraŽl vanwege de Holocaust van alles mag wat andere landen niet mogen. Ik denk wel dat IsraŽl heel ver mag gaan als haar veiligheid werkelijk in het geding is. Andere landen (en volken) zouden dat ook mogen als hun veiligheid in het geding is en er een redelijke kans zou zijn dat zij anders niet kunnen overleven. Omdat er meer gevaar is voor Joden, omdat zij intenser worden gehaat dan de meeste andere volken, heeft zij moreel gezien inderdaad misschien wel meer recht om bepaalde middelen te gebruiken, maar dat gaat niet op voor de gemiddelde legeroperatie tegen Palestijnse terroristen of guerrilla's, of het bouwen van nederzettingen. Ik denk dan meer aan het recht om atoomwapens te bezitten of om de atoominstallaties van haar vijanden preventief uit te schakelen, zoals in 1981 in Irak en twee jaar geleden een reactor in SyriŽ.

"Excuus-Jood"
Als een meerderheid van de Joden niet meer achter IsraŽl zou staan, zou dat tot een zodanige emigratie leiden en afnemende steun uit vooral de VS, dat IsraŽl waarschijnlijk niet lang meer zou bestaan. Het zou triest zijn, onrechtvaardig ook, maar uiteindelijk natuurlijk hun eigen keuze. In de praktijk zou dit welhaast zeker zijn veroorzaakt door aanvallen van buitenaf en afnemende steun onder niet-Joden. Zolang het in IsraŽl redelijk goed toeven is, en zolang je als IsraŽli niet in de rest van de wereld wordt uitgekotst, zal die meerderheid er niet komen. Nothing succeeds like success. Na 1948 en na 1967 nam het aantal Joden dat achter IsraŽl stond gigantisch toe.

Ik bekritiseer niet zozeer antizionistische Joden (al ben ik het met hen niet eens), maar het misbruik dat van hen wordt gemaakt en de enorme media-aandacht die ze krijgen. Op grond van de mensen die ze vertegenwoordigen, zouden tegenover een artikel of interview met iemand van EAJG wel tien artikelen van het CIDI, rabbijn Evers, Likoed NL en andere zionistische Joden of organisaties moeten staan. Maar de media zijn een beetje verliefd op antizionistische Joden, net als ze indertijd een beetje verliefd waren op Ehsan Jami en Ayaan Hirsi Ali, en vinden Joden die IsraŽl verdedigen maar saai. Maar terwijl die beiden alweer een tijdje geleden zijn afgeserveerd door de media en 'weldenkend' Nederland, lijkt de fascinatie met antizionistische Joden eeuwig voort te duren. Hun provocerende en soms extreme uitspraken zijn gefundenes fressen voor antizionisten en antisemieten, die worden aangemoedigd alle remmingen los te laten, en altijd een excuus-Jood paraat hebben indien ze worden aangevallen. Onder andere Dries van Agt heeft er een hobby van gemaakt met zijn antizionistische Joodse vrienden te schermen.

Holocaust als referentie?
Terug naar de vraag of we de Holocaust niet moeten afschaffen als rechtvaardiging, vergelijking, referentiekader of wat dan ook wanneer we het over IsraŽl hebben. Ik heb lang gedacht van wel. IsraŽl is van na de Holocaust, is niet vanwege de Holocaust gesticht (maar eerder desondanks), en heeft bestaansrecht en het recht zich te verdedigen los van de Holocaust. Ik vind inderdaad dat niet-Joden zeer terughoudend moeten zijn wat dit betreft. Maar in het denken van de meeste Joden neemt zij daarvoor een te centrale plaats in, zie bijvoorbeeld het debat in IsraŽl zelf, waar ook veelvuldig met de Holocaust wordt geschermd door links en rechts, door religieuzen en seculieren. Smakeloos als wij bepaalde vergelijkingen kunnen vinden, voor hen zijn ze reŽel, treffend, maar natuurlijk soms ook manipulatief.

Maar hoe smakeloos ze ook zijn, ze klinken anders uit de mond van een Jood dan een niet-Jood, en staan anders in een Hebreeuwse krant bestemd voor IsraŽli's die onderling discussiŽren over de moraliteit van bepaalde legeroperaties of andere praktijken, dan in een Nederlandse krant. Ik vraag mij geregeld af, bij de zoveelste felle, ongenuanceerde en slecht geÔnformeerde tirade tegen IsraŽl, waar wij ons in Godsnaam mee bemoeien. We hebben genoeg eigen problemen en belast verleden om over de discussiŽren en onze hoogstaande morele waarden op los te laten. Maar meer mensen weten tegenwoordig van Deir Yassin en Sabra en Shatilla dan van Rawagedde of Galung Galung. Galung Galung? Ja, ik las het toevallig onlangs in NRC Weekblad. Dat zegt genoeg.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Saturday, 9 January 10, schreef Stella

Of Hamas echt zo blij was met deze actievoerders is maar de vraag. Zeker is dat de activisten redelijk gedesillusioneerd zijn over hun onderneming, die bovendien behoorlijk veel kwaad bloed bij Egtpte heeft gezet.
Amira Hass schrijft onder andere in een reactie op de mars:

Another said, "From the outset, Hamas set conditions: No more than 5,000 marchers, no approaching the wall and the fence, how to make speeches, how long the speeches should be, who will make speeches. In short, Hamas hijacked the initiative from us and we gave in."
The march was not what the organizers had dreamed of during the nine months of preparation.

Hamas, or its Popular Committee, brought 200 or 300 marchers. The march turned into nothing more than a ritual, an opportunity for Hamas cabinet ministers to get decent media coverage in the company of Western demonstrators. There were no Palestinian women among the marchers - a slap to the many feminist organizers and participants, both women and men.

Het is ook opvallend dat excuus-Jood Hamburger dit keer niet over deze mars schreef, hoewel de aankondiging en de grootte van het aantal deelnemers voor hem veelbelovend moeten zijn geweest.
Maar Egypte was zo duidelijk tegen dit gebeuren door zowel in Cairo, El Arish als in Rafah tegen de actievoerders op te treden, dat daar moeilijk over gezwegen kon worden en Egypte is natuurlijk Israel niet. Want als Israel maar een deel van de problemen, die Egypte de actievoerders in de weg legde, had gezorgd dan was het natuurlijk wel aanleiding om erover te schrijven. Zelfs Hedy Epstein heeft hem niet kunnen bewegen over deze tocht te schrijven. Mislukkingen zijn waarschijnlijk te pijnlijk, daar boor je Israel niet mee de grond in.
Dan kun je beter de dodenherdenking aangrijpen om zowel Israel als rabbijn Evers een ferme schop te verkopen. Zo werkt dat bij excuus-Joden: zelfs de dodenherdenking moeten ze met hun Israelobsessie besmeuren.

op Sunday, 10 January 10, schreef Peter Siebelt

Alle Holocaust critici zouden moeten worden verplicht om eerst eens de vele vernietigingskampen te bezoeken voordat ze hun mond open trekken.

Dat geld in bijzondere mate voor personen als Hans van den Broek, Dries van Agt, Hans van Mierlo etc.

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10090

op Saturday, 23 January 10, schreef Janplezier

Ik heb al eens geschreven, dat er voor het linkse gedachtegoed twee soorten Joden zijn.
Holocaust joden,en hedendaagse Joden.
De Holocaust joden, zijn voortreffelijk te gebruiken als instrument om elke beschuldiging van antisemitisme te weerleggen, getuige bijvoorbeeld Rene Danen, de grote man achter"Nederland Bekend Kleur," die zich als grote organisator heeft opgeworpen voor de herdenkingen van de slachtoffers van de Kristallnacht.
Van Rene Danen is ook bekend dat hij nauwe banden heeft met de Trotskistische organisatie "Internationale Socialisten," van wie we inmiddels weten vriendschappelijke banden heeft met de Moslim Broederschap.

En natuurlijk de hedendaagse Joden worden door dit soort lieden synoniem verklaard met alles wat tussen Israel en de Palestijnen plaatsvind.
Een verhullende manier van antisemitisme te kunnen bedrijven.

Door voor Israel de morele normen waarden op een hoogte te leggen, waar geen enkel land ooit aan kan of heeft voldaan,is de weg naar ongebreideld antisemitisme opengelegd.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.