IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Nieuwe escalatie in de Gazastrook?

IMO Blog, 2010

Na maandenlange rust lijkt de situatie rond de Gazastrook nu weer te escaleren. Het staakt het vuren dat Hamas zou hebben afgesproken met de andere militante groeperingen (en dat natuurlijk groot in NRC Handelsblad verscheen), werd al direct ontkend door deze groeperingen. De laatste weken trekken ze zich er echter wel hťťl openlijk niks van aan en lijkt het dan ook op een bewuste strategie van Hamas. Als het wil kan het immers zijn wil wel opleggen aan de veel kleinere en zwakkere andere facties.


Er zijn verschillende oorzaken te bedenken voor de escalatie, zowel vanuit Hamas als vanuit IsraŽl. Hamas heeft de afgelopen week dreigende taal geuit naar IsraŽl en aangekondigd de nodige verrassingen in petto te hebben. Onlangs heeft het een raket getest die Tel Aviv kan bereiken. Op hun beurt hebben legerfunctionarissen de mogelijkheid geopperd dat IsraŽl in een toekomstig conflict de Philadelphi Road kan bezetten, een smalle strook tussen de Gazastrook en Egypte. Langs die 14 km lange grens heeft Hamas honderden, volgens sommigen meer dan 1.000 tunnels gegraven voor de smokkel van wapens en allerhande schaarse goederen.

Omdat sommige aanvallen op de Kerem Shalom grensovergang voor goederen waren gericht, denkt blogger Elder of Ziyon (EoZ) dat het doel is de juist weer op gang gekomen export van aardbeien en bloemen uit de Gazastrook te frustreren. Uiteraard oogst IsraŽl weer felle internationale kritiek als vanwege de grenssluiting de aardbeien en bloemen verpieteren. Ma'an News schreef vorige week:

As of Friday, with the crossing suddenly closed Thursday after a mortar shell landed in the vicinity, three truckloads with 5,970 kilograms of strawberries and one truckload of 120,000 cut flowers were waiting at the crossing. Though the crossing is scheduled to be open on Fridays, this has not been the case since August.

According to the Agricultural Development Society (ADS) in Gaza noted that the "more than 300 out of 750 tones of strawberries that continue to be harvested between now and mid-February, are supposed to be exported; the flower season continues until the end of may and is expected to generate more than 30 million cut flowers for export, so far only 630,000 have left the Gaza Strip."


Vreemd is dat ik niks in de Nederlandse media heb mogen vernemen over de export van bloemen en aardbeien, terwijl wel vaak wordt beweerd dat de grenzen totaal zijn gesloten voor alle export. In het artikel in Ma'an Nieuws wordt expliciet verwezen naar Nederland dat deze tuinbouw steunt en subsidieert. Begin dit jaar stonden er wel berichten in de krant dat de grenzen - na eenmalig een vrachtwagen bloemen te hebben doorgelaten - potdicht zaten. De berichten dat de grens weer openging voor de export heb ik gemist. Ik kwam het toevallig tegen bij EoZ, die het nota bene uit het Palestijnse Maan Nieuws had.

Andere redenen voor de recente raketaanvallen zijn mogelijk dat Hamas de druk op IsraŽl wil opvoeren wat betreft de onderhandelingen over een gevangenenruil. Volgens IsraŽlische media was er al een keer of wat bijna een deal, maar IsraŽl heeft onlangs laten weten Hamas' voorstel niet te accepteren. Hamas had al een paar keer te kennen gegeven geen duimbreed te zullen toegeven, en meent dat IsraŽl vroeg of laat wel aan haar eisen zal voldoen. Volgens een bericht op de website van Hamas zouden mensen van de IsraŽlische inlichtingendiensten Palestijnen met een zoon of ander familielid in de gevangenis hebben gebeld en ertoe aangezet om bij Hamas aan te dringen op meer compromisbereidheid. Maar Hamas beweert natuurlijk wel meer...

Hamas wil verder mogelijk Netanjahoe en zijn regering uittesten, die immers een beleid van zero tolerance tegenover raketten had aangekondigd, en het zou kunnen dat binnen Hamas en met name de militaire vleugel de roep om confrontatie is toegenomen, nadat men zich sinds de Gaza Oorlog relatief rustig heeft gehouden. De wereld, en met name IsraŽl, moet vooral niet denken dat Hamas is verslagen en IsraŽl nou veilig is. Tot slot kan het ook nog zijn dat Iran Hamas (en Islamitische Jihad, en de Volksfronten, die zij allemaal steunt met geld en wapens) heeft aangezet tot een nieuwe confrontatie met IsraŽl. Iran en Hezbollah proberen steeds meer invloed te krijgen op de Palestijnen, en bij de moord onlangs op een IsraŽlische rabbijn door de Al Aqsa Martelaren Brigades op de Westoever, bleek Hezbollah indirect betrokken te zijn geweest.

En IsraŽl? Heeft IsraŽl belang bij een nieuwe confrontatie? In principe niet, denk ik, want de internationale storm van kritiek vanwege de Gaza Oorlog is nog niet echt gaan liggen, men is intern ook nog zaken aan het uitzoeken en veranderingen in het leger aan het doorvoeren, en men staat bovendien meer dan vorig jaar onder druk van de VS, dat onder Obama minder dan onder Bush geneigd zal zijn IsraŽl te blijven steunen terwijl de rest van de wereld om harde veroordelingen roept. De regering wil echter wel laten zien dat het menens is en men niks van Hamas c.s. tolereert. Netanjahoe heeft al genoeg concessies gedaan het afgelopen jaar, zeker naar de smaak van zijn conservatieve achterban, over vrede en twee staten gepraat en checkpoints opgeheven. Maar op een grote confrontatie zit hij zeker niet te wachten, en hij hoopt waarschijnlijk dat een paar felle gerichte acties een afschrikwekkend effect zullen hebben.

Ondertussen heeft Hamas wel steeds betere raketten en ander wapentuig (antitank wapens bijvoorbeeld) binnengesmokkeld, en gaat daar ook mee door. De vraag is hoelang IsraŽl dat nog zal tolereren en wat het daartegen kan ondernemen. Egypte is nou bezig een soort ondergrondse muur te bouwen langs de grens, maar die zal niet diep genoeg gaan om alle smokkel tegen te gaan, en juist de tunnels voor de wapensmokkel zitten waarschijnlijk diep. Verder hangt een en ander mede af van de onderhandelingen over een gevangenenruil. Als die er komt zal IsraŽl waarschijnlijk de grenzen gedeeltelijk openen en wordt het staakt het vuren hernieuwd (na de Gaza Oorlog kondigden beide kanten een eenzijdig staakt het vuren af). Als de onderhandelingen blijven stuklopen, vooral vanwege Hamas onbuigzaamheid wat betreft enkele gevangenen die verantwoordelijk zijn voor de meest wrede aanslagen in IsraŽl, zal IsraŽl wellicht geneigd zijn harder toe te slaan.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Thursday, 14 January 10, schreef Stella

Er is meer aan de hand dan dit: Egypte is diep beledigd door Hamas. Ten eerste: Hamas frustreert de onderhandelingen met de PA -om tot een eenheidsregering te komen- waar Egypte al maanden bemiddelt. Ten tweede: Hamas heeft een Duitse bemiddelaar inzake de onderhandelingen over Shalit aangesteld, terwijl Egypte die rol wilde hebben. Daarom is Egypte veel strenger gaan optreden tegen Hamas. Het bouwt zijn muur en de controle aan Egyptische kant van de grens is flink opgevoerd. Ook de actievoerders van de Gazamars ondervonden onverwacht veel tegenwerking van Egypte en hun convooi mocht na lang aandringen maar gedeeltelijk Gaza in. Hiermee geeft Egypte ook een signaal af aan Iran en Syrie: alleen als Egypte het wil bereiken mensen en materieel Gaza.
Hierdoor kan de situatie in Gaza flink onder druk komen. Er komen geen wapens meer binnen en er ontstaan echte tekorten.
Het lijkt erop dat Hamas door een vlucht vooruit Israel probeert te provoceren om zo en aandacht en buitenlandse inmenging in hun problemen te krijgen.
Hamas heeft eind december aangekondigd door te zullen gaan met de onderhandelingen over Shalit ook als Israel niet op hun eisen ingaat. Israel heeft inderdaad geweigerd alle eisen van Hamas in te willigen en een paar dagen geleden verkondigde Hamas dat het niet alleen de schuld van Israel was dat er geen resultaat bereikt werd, maar vooral de Duitse onderhandelaar werd schuldig bevonden aan het uiblijven van resultaten.
Daarnaast heeft Hamas al diverse keren opgeroepen soldaten uit Israel te ontvoeren. Het heeft zelfs 1,4 miljoen dollar beloofd aan Israelische Palestijnen als ze Israelische soldaten ontvoeren. Daarom is de houding van Israel verstandig om niet al te veel eisen in te willigen, want dat moedigt alleen maar aan.
Kortom: de houding van Hamas lijkt eerder te bewijzen dat er nu echt druk is op Hamas en dat men hoopt dat Israel een actie zal uitvoeren waarna de wereld Gaza weer volop gaat steunen.

op Tuesday, 19 January 10, schreef Stella

Uit een artikel in Haaretz van 19/1 blijkt dat Hamas beweegt en de boodschap van Israel en Egypte begint te begrijpen.
De Duitse onderhandelaar is weer ingeruild voor Egypte. Druk op Hamas werkt dus echt wel.
Hamas has demanded that hundreds of Palestinian prisoners held in Israeli jails be freed in exchange for Shalit, who was captured by Gaza militants in 2006 cross-border raid. Despite numerous reports of an imminent deal, both sides are continuing to blame each other for refusing the other's demands
Hamas political leader Khaled Meshal will head to Cairo this weeks for talks with Egyptian officials regarding the prisoner swap deal.
The main purpose of his visit, according to the Qatar-based newspaper A-Sharq, is to apologize for the shooting death of an Egyptian soldier at the Gaza border earlier two weeks ago.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.