IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Links, rechts en Israel (1)

IMO Blog, 2010

Onlangs kreeg ik meermaals een mailing van mensen die niet alleen IsraŽl een warm hart toedragen, maar ook graag hun mening ventileren over 'Climategate', en de afgelopen koudeperiode graag als bewijs aanhalen dat al dat klimaatgedoe schromelijk overdreven is en wordt ingegeven door een machtige klimaatlobby. Ook op pro-IsraŽl websites zoals De Dagelijkse Standaard en Het Vrije Volk wordt geregeld gescholden op de klimaatmaffia, de linkse kerk, de linkse publieke omroep en ander links ongerief dat onze maatschappij probeert te veranderen in een socialistische nachtmerrie. Het feit dat de publieke omroep zo eenzijdig is wat betreft het IsraŽlisch-Palestijns conflict wordt als zoveelste bewijs aangehaald dat we door links worden bedonderd. Alsof het op de commerciŽle omroepen zoveel beter is, en alsof de Telegraaf en het AD zo'n effectief tegenwicht bieden tegen de gekleurde berichtgeving van het 'linkse' NRC Handelsblad en de Volkskrant. Conny Mus is niet veel objectiever dan Sander van Hoorn, en de andere commerciŽle omroepen besparen zich het geld voor een correspondent in IsraŽl, want daar is toch geen belangstelling voor. Veel mensen op dat soort websites lijden aan hetzelfde syndroom dat je ook bij (radikaal) links wel ziet: daar ligt alles aan het grootkapitaal of het MIC (Militair Industrieel Complex). Als de treinen niet rijden vanwege een beetje sneeuw ligt dat aan de verzelfstandiging van de NS, niet aan het feit dat de wissels niet goed werden onderhouden, en als banken omvallen dan ligt dat aan de exorbitante bonussen, niet aan een gebrek aan toezicht. Bij rechts staat iedere staatsbemoeienis daarentegen gelijk aan een poging het socialisme in te voeren, en alles wat mis gaat ligt aan de overheid.


Waarom schelden sympathisanten van IsraŽl, en vooral de mensen op websites en blogs die open staan voor een pro-IsraŽl geluid, zo op links? De meeste en felste kritiek op IsraŽl komt inderdaad van links, al doet Dries van Agt erg zijn best om dat beeld te veranderen, en hij is niet de enige in het CDA die meer dan kritisch is tegenover IsraŽl. In de media is er hooguit een gradueel verschil tussen links en rechts, met - naar mijn indruk - de meest gekleurde berichtgeving in de NRC, en in mindere mate de Volkskrant en daarna Trouw, terwijl de kleine christelijke kranten het meest sympathiek staan tegenover IsraŽl. Het AD volg ik niet zo, maar ik ben er meermaals gekleurde berichtgeving tegengekomen. Alleen Elsevier bevestigt het clichť dat rechts samengaat met sympathie voor IsraŽl. In de politiek gaat het beeld dat links anti-IsraŽl is en rechts pro helaas wel redelijk op. Alle linkse partijen hebben een zeer eenzijdig standpunt, D66 is iets gematigder maar ook behoorlijk kritisch, binnen het CDA en de VVD wordt redelijk genuanceerd gedacht (binnen beide partijen is er veel verschil tussen verschillende bewindspersonen, zo is Nicolai een stuk kritischer dan Van Baalen en Verhagen bewandelt een dunne lijn tussen mensen van wie de kritiek wel wat harder mag en sympathisanten van IsraŽl). De kleine christelijke partijen en de PVV zijn onomwonden pro-IsraŽl, waarbij er bij de ChristenUnie wel ruimte is voor nuance.
In het verleden was dit overigens eerder omgekeerd, en was de PvdA, samen met de christelijke partijen, veel uitgesprokener pro-IsraŽl dan de VVD, dat de economische belangen geschaad zag met een te uitgesproken pro-IsraŽl standpunt en -beleid van de Nederlandse regering.

Waar komt de tegenwoordige sympathie van rechts voor IsraŽl vandaan, en de antipathie van links? Wat is daar de logica achter?
In de eerste plaats is de vraag wat je 'pro-IsraŽl' noemt. Er is het eenzijdige militante pro-IsraŽl geluid van Geert Wilders, dat ook terug te vinden is op bijvoorbeeld HVV, dat in alles erg pro-Wilders is. IsraŽl moet gewoon afrekenen met de Palestijnen en verder niet zeuren, is de teneur. DDS is minder extreem, en zit meer in de rechts-conservatieve hoek, maar ook daar is dit geluid, met name bij de reaguurders, wel te horen. Rechts houdt van militaire kracht en bepleit het recht van de sterkste, zoals links geneigd is het voor de zwakkere op te nemen en (militaire) macht sterk te wantrouwen. Beide versimpelen daarbij vaak de werkelijkheid, veranderen haar zelfs in een karikatuur en bevestigen daarbij niet zelden elkaars vooroordelen. Wilders is meer pro-IsraŽl dan de meeste IsraŽli's, die niet tegen een territoriaal compromis zijn, in meerderheid een verbod op minaretten en andere anti-islamitische voorstellen afkeuren en vinden dat Arabische inwoners van IsraŽl gelijke burgerrechten moeten hebben. De meeste Joden in Nederland volgen ook een veel gematigder lijn, zoals blijkt uit de standpunten van het CIDI, de belangrijkste Joodse pro-IsraŽl organisatie. Het CIDI stelt nadrukkelijk dat men voor vrede is en voor een tweestatenoplossing, en heeft zich meermaals kritisch uitgelaten over de bezetting en voortdurende nederzettingenbouw. Veel Joden voelen zich verwant met de PvdA, al lopen zij daar in toenemende mate tegen het eenzijdige standpunt over IsraŽl aan.

Er is in IsraŽl en wat zij symboliseert voor zowel links als rechts een en ander te halen, en daarom verbaast het mij dat binnen links het pro-IsraŽl geluid nagenoeg afwezig is.
Rechts wijst graag op het economische en technologische succes van IsraŽl. IsraŽl is zonder 'subsidie' opgebouwd, op eigen benen en tegen de zin van de gehele Arabische wereld. IsraŽl symboliseert verlichting en het westerse ideaal van vrijheid tegenover een achtergebleven Arabische wereld waarin traditie, geloof, clans en corruptie de vooruitgang tegenhouden. IsraŽl symboliseert het succes van het Westen en het kapitalisme; door superieure organisatie, hard werken en inzet wist het van een stukje woestijn zonder enige olie of andere natuurlijke hulpbronnen verreweg het welvarendste land van het Midden-Oosten te maken. IsraŽl symboliseert kracht, doorzettingsvermogen, eigen initiatief, hard werken en zelfbewustzijn.

Voor links stond IsraŽl tot in de jaren '70 symbool voor hoe een verdrukt en vertrapt volk is opgestaan en vanuit het niets een staat heeft opgebouwd. Niet door ongebreideld kapitalisme, maar door de collectivistische kibboets, door onderlinge solidariteit en de bereidheid persoonlijk gewin opzij te zetten voor het grotere geheel. De Joden, het ultieme slachtoffer, waren eindelijk vrij en wisten zich op miraculeuze wijze hun vijanden van het lijf te houden. De omliggende Arabische staten waar rijke en corrupte oliesjeiks de dienst uitmaakten, werden verslagen door een leger bestaande uit Holocaust overlevenden en veteranen uit de tweede wereldoorlog, democratisch gecontroleerd en aanvankelijk onder gezag van de machtige vakbond, de Histadroet. De Arabische staten sympathiseerden met de nazi's, onderdrukten bovendien hun eigen bevolking, een kleine kliek verrijkt zich ten koste van het volk en alles gaat er via vriendjespolitiek. Ook voor hen symboliseerde IsraŽl vooruitgang, maar dan eerder in de zin van een revolutionair elan, een elan dat ook zeker aanwezig was bij veel zionisten van het eerste uur.
In beide gevallen staat goed tegenover kwaad, recht tegenover onrecht.

Lees verder in deel 2


Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.