IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Links, rechts en Israel (2)

IMO Blog, 2010

Zie ook deel 1

Waarom heeft links nu alleen oog voor de 'rechtse waarden' van IsraŽl en wat ziet het in de Palestijnen? IsraŽl zelf is rechtser geworden, de kibboetsen zijn bijna allemaal geprivatiseerd, het idealisme van de begintijd is eraf en de bezetting van de Westoever heeft een beweging van religieus geÔnspireerd nationalisme op gang gebracht. Deze beweging was ook voor die tijd al aanwezig maar vormde toen een duidelijke minderheid binnen het zionisme. In de overwinning van de Zesdaagse Oorlog (waarin zij duidelijk de Goddelijke hand zag) zag zij haar gelijk bevestigd en heeft daardoor in kracht en invloed enorm gewonnen. Ook de weigering van de Arabische staten om vrede te sluiten na de Zesdaagse Oorlog heeft haar in de kaart gespeeld.


IsraŽl is een bezettingsmacht geworden, het sterkste land in de regio, dat met het modernste wapentuig Palestijnse stenengooiers te lijf gaat. Dat is althans het beeld dat we sinds de eerste intifada voorgeschoteld krijgen. De televisiebeelden van de IsraŽlische overmacht, of die nou wel of niet is gerechtvaardigd, werken tegen IsraŽl. Als je twee mensen ziet vechten en eentje ligt boven sympathiseer je haast automatisch met de onderliggende partij, zonder dat je de oorzaak van de vechtpartij kent. Daarbij is de Holocaust langer geleden en het beeld van de Jood die opstaat en ondanks overweldigende tegenstand de woestijn ontgint en een nieuw leven opbouwt langer geleden. Rechts heeft daar geen last van want het beeld van de heroÔsche Jood die van aanpakken weet is voor haar niet in tegenspraak met het economische en militaire succes van IsraŽl, maar bij links wringt dit wel. IsraŽl is te zeer een onderdeel van de gevestigde macht geworden, te machtig geworden om er mee te kunnen sympathiseren. Links heeft daarbij de neiging om primitieve volken, tradities en niet-westerse wijsheden te verheerlijken, en het doorgeschoten individualisme te veroordelen. Ik heb lyrische verhalen gehoord van mensen over het pure leven van de BedoeÔenen, bepaald door de seizoenen, de woestijn en de gemeenschap. Stond links lang voor de vooruitgang, voor de maakbaarheid en de techniek, nu lijkt zij daar weer wat afstand van te nemen, al zijn beide tendensen altijd binnen links aanwezig geweest. Rechts eigent zich momenteel het verlichtingsdenken en bijbehorend optimisme steeds meer toe, hoewel deze tegenstelling dwars door het politieke spectrum heen loopt en ook door bepaalde partijen heen. Overigens is D66 typisch een optimistische partij die eerder staat voor moderniteit en techniek dan voor traditie en de gemeenschap, en zij is behoorlijk kritisch tegenover IsraŽl, terwijl de PVV veel meer appelleert aan de gemeenschap en alles wat verloren dreigt te gaan. Zo logisch zit een en ander dus blijkbaar toch niet in elkaar.

Een andere, misschien belangrijker reden voor de linkse kritiek op IsraŽl is dat voor links de Verenigde Naties en het internationale recht bepalend zijn. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we internationale afspraken gemaakt om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen, en hoe imperfect ook, daar moeten we ons aan houden. Juist het Westen moet zich daaraan houden, om de indruk te vermijden dat die afspraken een nieuw middel zijn om haar hegemonie veilig te stellen en anderen haar wil op te leggen, aldus links. Dat het westen daardoor in feite vaak met ťťn hand op de rug vecht, aangezien schurkenstaten en terroristische bewegingen zich weinig aan dergelijke nobele afspraken gelegen laten liggen, dat neemt men op de koop toe. Dat de VN inmiddels een krachtig middel van de antizionisten in hun strijd tegen IsraŽl is geworden, wil men niet zien. Misschien is dit wel de belangrijkste reden of het belangrijkste verschil in de beoordeling van IsraŽl en het conflict tussen links en rechts. Het gaat niet om edele wilden of hardwerkende Joden, maar om het feit dat IsraŽl geregeld door de VN op de vingers wordt getikt en zich niet altijd precies aan de internationale spelregels houdt. Rechts vindt dat geoorloofd en vindt dat het Westen wel wat zelfbewuster mag zijn en haar waarden met kracht verdedigen of zelfs opleggen (en haar belangen veilig stellen), links beweert dat dat juist die waarden aantast. Vroeger had men er begrip voor dat IsraŽl zich soms van onconventionele middelen moet bedienen omdat het zoveel vijanden heeft en zo klein is, en weinig natuurlijke bondgenoten kent, tegenwoordig meent men dat IsraŽl als kernmacht en bondgenoot van het machtigste land ter wereld niets heeft te vrezen.

Links gaat daarbij uit van een positiever mensbeeld, waarin terrorisme voortkomt uit wanhoop, en criminaliteit uit armoede en slechte omstandigheden. Ook gelooft men dat de VN ondanks haar tekortkomingen toch in staat is de wereld een beetje vrediger en rechtvaardiger te maken, iets waaraan ik steeds meer ben gaan twijfelen. Als het aan de VN ligt, is er simpelweg geen ruimte voor IsraŽl en dat is met geen mogelijkheid te rijmen met enig rechtvaardigheidsgevoel.
Links heeft nogal eens de neiging om (militaire) kracht en machteloosheid, ofwel dader en slachtoffer, met moraal te verwarren. Alsof de zwakkere ook altijd gelijk heeft en nobeler is.
Maar links is ook vreselijk inconsequent: tegenover de gevestigde orde en macht van de Arabische wereld stelt men zich over het algemeen mild op, ondanks haar onderdrukking van vrouwen en minderheden en dissidenten. De antipathie voor de VS en schuldgevoelens over het verleden toen het westen de wereld beheerste en opdeelde, zijn daar debet aan.

Daarnaast is links vrijwel blind voor het voortdurende en weer openlijker gebezigde antisemitisme. Dit wordt maar al te vaak als antizionisme en dus legitiem uitgelegd, als wat onhandig geuite maar terechte woede over een nieuwe ronde van IsraŽlische agressie. Populair is de aantijging dat IsraŽl zelf het antisemitisme in de kaart speelt en dat dit grotendeels zal verdwijnen wanneer er vrede is in het Midden-Oosten, en daarvoor heeft IsraŽl de sleutel in handen. Deze blinde vlek voor Jodenhaat en de oorzaken daarvan is een schandvlek voor het linkse gedachtegoed en de linkse beweging.
Voor de duidelijkheid: wanneer ik van 'links' en 'rechts' spreek zijn dat noodgedwongen veralgemeniseringen en niet iedereen zal zich in alle kenmerken of toegedichte visies van deze stromingen kunnen vinden. Ik vind het echter te makkelijk om te zeggen: 'ik ben links en niet antisemitisch dus ik hoef me dit niet aan te trekken'. Je moet je dat wel aantrekken. Juist dan. En ertegenin gaan en heel hard aan de bel trekken. Gaza is geen getto van Warschau en de Joodse IsraŽli's zijn geen 'Herrenvolk' en de Joden zijn niet de nieuwe daders geworden en de Joodse lobby controleert niet de Westerse media of onze buitenlandse politiek. En Anne Frank met een keffiyeh kan ook echt niet.

Tot slot het milieu nog even. Het schijnt dat IsraŽl ons wat dat betreft in sommige opzichten vooruit is. Volgens een artikel in een Britse krant is IsraŽl het eerste land waar een nationaal netwerk voor de elektrische auto bestaat met duizenden oplaadpunten. Noodgedwongen doet IsraŽl veel aan energie- en waterbesparing, al kan het natuurlijk altijd beter. Een citaat:

The land is sandy and infertile. "Israel has become a world power in terms of green technology because of our long experience in dealing with scarcity," says Jon Medved, head of the pioneering video ringtone company Vringo and an investor in Israeli clean technology companies. "We've created these technologies to solve problems that are acute here."

Israel and experts such as Dov Pasternak lead the world in countering the creeping desertification that has made large swathes of Africa and Asia uninhabitable. Satellite photographs show that only two countries have increased the area of land covered by forest and agriculture - the United States and Israel. Israeli farmers revolutionised the watering of agricultural crops more than 40 years ago through the drip irrigation system which has since been adopted worldwide.


IsraŽl hergebruikt 70% van het afvalwater en is ook een pionier in aardwarmte en zonne-energie. Het kan natuurlijk altijd beter, en ik heb zelf nog wel de nodige waterverspilling gezien in Israel. Climategate of niet, fossiele energie is eindig en belastend voor het milieu, en ons gebruik van deze energie moet drastisch omlaag (en nee, ik zie kernenergie niet als een alternatief, met name vanwege het probleem van het kernafval waar nog steeds geen bevredigende oplossing voor is gevonden). Terwijl de wereld er niet in slaagde om hier bindende afspraken over te maken in Kopenhagen, is IsraŽl hiermee allang bezig.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 5 Opmerkingen

op Saturday, 23 January 10, schreef ben

Ratna,
Een helder en verhelderend stuk. Ik 'kom' niet uit de linkse hoek,jij wel.
Het is wel een visie vanuit 'de linkse hoek'geschreven. En heb ik hier en daar wel mijn vraagtekens. Dat mag,stel ik maar. Moet ik dan mijn impuls voor de zwakkeren verklaren als een linkse trek. Ik denk het niet.
Ik weet ook eerlijk gezegd niet, of ik het lef zou hebben gehad voor de Joden op te komen in '40-45, met mijn kennis van nu!(vraag: zou jij dat wťl gedaan hebben?)
Je sepsis over de VN is best begrijpelijk. Het wordt mijns inziens door meerdere partijen misbruikt. Inclusief de VS.
En natuurlijk is de democratievorm maatschappelijk het meest menswaardig. Maar ook dat biedt geen adequate bescherming tegen uitwassen. Het blijft behelpen.
Er is nog een lange weg te gaan.

op Sunday, 24 January 10, schreef Frits

Boeiend stuk!
Heb mezelf vaak verbaasd over deze 'nieuwe' pro (rechts) en anti (links) Israel indeling. Kan me grotendeels vinden in jouw betoog, mis echter de rol van de kennelijk zeer succesvolle propaganda campagne van Palestijnse kant sinds de jaren 60.
Wat mij ook sterk opvalt is de selectieve wijze waarop door linkse, pro Palestijnse propagandisten gebruik gemaakt wordt van(historische) bronnenmateriaal. Verder is men in die kringen totaal blind voor de jodenhaat in de Islamitische wereld. Vaak wordt dat zelf vergoeilijkt door het aan te wijzen als een gevolg van het conflict in het Midden-Oosten.
Wat betreft jouw positieve beoordeling van D66 in deze kwestie heb ik zeer zeer grote vraagtekens.

op Tuesday, 26 January 10, schreef Yaron

Hoi Ratna,

Complimenten met je blog! Ik vind het bijna zonder uitzondering goed uitgewerkte stukken en ben het eens met het meeste dat je schrijft. Een paar punten:

- Als Joodse Nederlander word ik vaak in discussies persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor dingen die IsraŽl doet. Dingen waar ik het vaak zelf helemaal niet mee eens ben, die niet verdedigbaar zijn. Ik zal het taalgebruik van Gretta niet bezigen, maar denk wel degelijk dat de toestand in Gaza heel erg is. Niet op basis van een soort van sympathie met de 'underdog', maar gewoon omdat de omstandigheden daar erbarmelijk zijn. Dit kan ik niet verdedigen: http://re1ease.net/documentaries/ross-kemp-middle-east/01x01.html

- Je merkt zelf op, dat er in de IsraŽlische politiek een enorme verrechtsing heeft plaatsgevonden. In bijvoorbeeld de standpunten van Lieberman voel ik me bepaald niet vertegenwoordigd en kan daar op de wat langere termijn ook helemaal niet het belang van IsraŽl in herkennen.

Moet je dan maar perse vanuit een 'right or wrong my country' houding allemaal destructieve vormen van politiek bedrijven gaan verdedigen? Ik zie dat niet zitten.

op Tuesday, 26 January 10, schreef ben

Yaron,
Jouw woorden zijn mij uit het hart gegrepen.

op Wednesday, 3 February 10, schreef Ratna Pelle

Hallo Yaron,
Bedankt. Je hoeft van mij natuurlijk helemaal niks te verdedigen waar je niet achter staat. Ik vind het zelf ook zeer kwalijk dat mensen Joden steeds aanspreken op wat Israel doet. Ik weet dat niet uit eigen ervaring want ik ben niet Joods, maar hoor dat wel geregeld van anderen.
Zelf heb ik de keuze gemaakt om het voor Israel op te nemen vanwege de enorme hoeveelheid onterechte en zeer felle kritiek die het land krijgt, vaak gebaseerd op eenzijdige of zelfs onjuiste informatie, en het feit dat het daarbij ook allang niet meer alleen om de bezetting gaat, maar steeds meer om Israel zelf en haar bestaansrecht. Gezien de fouten die andere landen maken, die in een minder moeilijke en bedreigende situatie zitten, maar ook gezien ons eigen verleden, vind ik dat Europese landen zich wel wat bescheidener mogen opstellen en wat terughoudender reageren naar Israel toe. Dit geldt overigens ook voor onze opstelling naar sommige andere landen toe.

Ik ben zelf niet blij met deze Israelische regering, al vind ik dat men in sommige dingen wel gelijk heeft. Ik begrijp bijvoorbeeld wel dat men zich soms wat minder diplomatiek wil uitlaten op alle eenzijdige kritiek, al is dat niet perse verstandig. Ik vind het ook terecht dat men van de Palestijnse verheerlijking van geweld zo'n punt maakt, en dat men ook concessies verwacht van de Palestijnen. Maar men zou harder moeten optreden tegen de eigen extremisten, buitenposten moeten ontruimen, en wat minder aan de ultraorthodoxen toegeven. Om maar een paar voorbeelden te noemen.
Lieberman zou van mij overigens vandaag mogen opstappen, maar ik ga daar niet over. Dat hij minister van buitenlandse zaken is betekent echter niet dat Israel opeens een racistische apartheidsstaat is. Hij wordt volgens mij al behoorlijk gecorrigeerd binnen de regering en Peres en Netanjahoe hebben een deel van zijn taken de facto overgenomen.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.