IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Sander van Walsum en de jeugdliefde voor Israel

IMO Blog, 2010

Sander van Walsum blikte een maand geleden in de Volkskrant terug op zijn jeugdliefde voor IsraŽl, een liefde die hij naar eigen zeggen nooit helemaal is kwijtgeraakt. Het is het soort column dat je wel vaker tegenkomt, soms nog wat venijniger, en dat het scherpe contrast tussen vroeger en nu wat betreft onze gevoelens en houding tegenover IsraŽl goed weergeeft, niet in de laatste plaats de schrijvers eigen verandering. Het is een treffende column en goed geschreven, maar niet vrij van enkele bekende clichťs.


Liefde voor het beloofde land

Sander van Walsum
Gepubliceerd op 20 januari 2010, 05:44:00, bijgewerkt op 20 januari 2010, 06:02:00
http://www.vkgeschiedenis.nl/historische_headlines/artikel/1340224

Op de vroege ochtend van 5 juni 1967 Ė ik revalideerde van een gecompliceerde beenbreuk Ė werd ik door mijn vader gewekt met de mededeling dat het oorlog was. Hij verkeerde in een voor zijn doen geagiteerde toestand. Terwijl hij me aankleedde, verwenste hij sissend de aanstichters van het conflict, en sprak hij de hoop uit dat deze vernietigend zouden worden verslagen.

Beneden, aan de ontbijttafel, werd het mij pas duidelijk dat de oorlog die mijn vader zo hevig emotioneerde niet in onze eigen straat gaande was, en zelfs niet aan de andere kant van de IJssel Ė die voor mij toen nog de grens markeerde tussen mijn wereld en die van de andere mensen.

Nee, de bron van alle opwinding Ė die ook de nieuwslezer van het ANP in haar greep had Ė lag een paar duizend kilometer oostwaarts, in IsraŽl. Of in de grensgebieden buiten IsraŽl. Maar dat ontging mij toen nog. Want in de perceptie van mijn vader werd IsraŽl door zijn snode buren overrompeld. De Egyptische president Nasser, die had gedreigd de overlevenden van de holocaust in zee te drijven, gold in mijn ouderlijk huis als een zielsverwant van Adolf Hitler. Zo verleidelijk eenvoudig was het wereldbeeld van een negenjarige.

Verdedigbare grenzen

Al gauw Ė ik neem aan reeds op de eerste dag van de oorlog Ė sloeg de vertwijfeling over het lot van de staat IsraŽl om in een euforie die ik ook had ervaren bij de verovering van de eerste Europese schaatstitel door Ard Schenk, ruim een jaar eerder.

De Egyptische luchtmacht werd vernietigd voor ze in actie had kunnen komen. En IsraŽl verwierf Ďverdedigbare grenzení ten koste van zijn onverbeterlijke buren. De zegetocht van de good guys werd gecompleteerd met wat mijn vader de 'hereniging van Jeruzalem' noemde.

De ode van de IsraŽlische zangeres Rika ZaraÔ aan de 'stad van goud' schalde door ons huis. Voor mij was de wereld weer zo gaaf als voor 5 juni 1967.

Zes jaar later legde ik tijdens de Yom Kippoer-oorlog dezelfde eenzijdige betrokkenheid bij het conflict in het Midden-Oosten aan de dag. Met de hele familie gingen we in de Amsterdamse Koopmansbeurs voor het bestaansrecht van de staat IsraŽl betogen Ė waar ik mij hevig stoorde aan het feit dat een kleine tegendemonstratie van PLO-sympathisanten niet uiteen werd geslagen.

Bezettingspolitiek

's Avonds volgden we met het bord op schoot Ė een constellatie die in vredestijd van een heel slechte smaak getuigde Ė het tegenoffensief van het IsraŽlische leger. En weer liep het goed af. Zij het dat de status quo ante ditmaal niet in haar volle glorie werd hersteld. Er werd ook voorzichtige kritiek op de bezettingspolitiek van IsraŽl geuit. En, wat hinderlijker was, de Arabische wereld was niet tot deemoed geneigd. Integendeel: ze strafte de vrienden van IsraŽl, waar Nederland goddank toe werd gerekend, met een olieboycot.

Hoewel IsraŽl het zijn vrienden sindsdien niet makkelijk heeft gemaakt, ben ik mijn positieve vooringenomenheid tegenover het land nooit helemŠŠl kwijtgeraakt. Het meest ontnuchterend was een bezoek dat ik in 1993 Ė rijkelijk laat voor een die hard IsraŽlfan Ė aan het land bracht. Toen stelde ik vast dat het kibboetssysteem, dat door mijn ouders nog als het 'enige geslaagde socialistische experiment' werd aangemerkt, niet meer functioneerde en dat de samenleving door orthodoxe joden werd gegijzeld.

Schaars water

Toch werd tijdens dezelfde reis ook mijn woede gewekt door Palestijnse kinderen die een IsraŽlische vlag verscheurden, en was ik onverkort gevoelig voor het clichť dat de boomgaarden aan de IsraŽlische kant van de grens met elk buurland bloeiden terwijl ze aan gene zijde verkommerden. Met de mogelijkheid dat dit ook iets met de distributie van het schaarse water te maken had, hield ik nog geen rekening.

Je raakt de opvattingen uit de jaren waarin je het felst hebt geleefd nooit meer helemaal kwijt. En vaak mis je ook de onwankelbare zekerheden van toen. Ten aanzien van IsraŽl is het residu van de vroegere liefde echter vooral een bron van aanhoudende frustratie over alle gemiste vredeskansen. Ik behoor dan ook tot de enigen die IsraŽl nog kan teleurstellen: zijn meest toegewijde vrienden.

Sander van Walsum is redacteur van de Volkskrant


Op het eerste gezicht een mooie column, maar met het nodige venijn tussen de regels. Het simpele goed-fout beeld van tijdens de Zesdaagse Oorlog zou onjuist zijn, zo suggereert Van Walsum, maar waarom eigenlijk? Met alle kritiek die je op IsraŽl kunt hebben, lijkt mij nog steeds dat zij toen aan de goede kant stond, en terecht preventief aanviel. Haar vijanden hadden inderdaad snode plannen, en Nasser was in 1948 een bewonderaar van Hitler. Dat de wereld vaak niet zo simpel in elkaar zit betekent niet dat nooit duidelijk is wie goed zat en wie niet. Het is wellicht goed ook het Arabische gezichtspunt te kennen en te begrijpen, waarin de hele staat IsraŽl een Westers implantaat was, een FremdkŲrper, die zo snel mogelijk geŽlimineerd moest worden. Dat is nog niet zo erg als wat Hitler deed, maar verwerpelijk is dat zeker, ook vanuit een afstandelijker of zelfs kritische houding tegenover IsraŽl. Als IsraŽl had verloren en er een miljoen Joden was omgekomen (Arabische cartoonisten tekenden hoopvol lege straten in Tel Aviv geplaveid met Joodse doodshoofden) dan waren al deze mensen maar wat trots toentertijd aan de goeie kant te hebben gestaan.

En waarom staan 'verdedigbare grenzen' en een 'herenigd Jeruzalem' tussen aanhalingstekens? Omdat dat propaganda was waar hij toentertijd in geloofde en nu niet? Omdat zijn ouders die woorden - ten onrechte - gebruikten? Het klopt overigens niet dat al binnen een dag duidelijk was dat IsraŽl de oorlog won. Egypte bracht de eerste dag het nieuws de wereld in dat het IsraŽl vernietigend had verslagen en dat werd door IsraŽl bewust niet tegengesproken (dit is ook een van de redenen dat JordaniŽ besloot mee te doen en West-Jeruzalem bombardeerde op de eerste dag). Ik denk niet dat er op de eerste dag al duidelijkheid was in het Westen over het ware verloop van de oorlog, waarbij waarschijnlijk geen journalisten aanwezig waren.

Naast dit soort van subtiele kritiek en hints bevat het artikel ook enkele onjuistheden. Het is geen clichť dat de bomen in IsraŽl groener zijn, het is een clichť dat IsraŽl water steelt van de Palestijnen en meer in het algemeen dat haar welvaart ten koste gaat van de Palestijnen. IsraŽl als de moderne koloniale macht die zich ten koste van de 'inheemsen' verrijkt. In IsraŽl zijn honderdduizenden bomen geplant, en het heeft een irrigatiesysteem ontwikkeld waardoor minder water nodig is om dit groen in stand te houden.

Waarmee Sander van Walsum vooral geen rekening houdt, is hoezeer hijzelf een kind van zijn tijd is en met zijn tijd meegaat. Hij schrijft over dit verschil tussen vroeger en nu zelf het volgende:

Je raakt de opvattingen uit de jaren waarin je het felst hebt geleefd nooit meer helemaal kwijt. En vaak mis je ook de onwankelbare zekerheden van toen. Ten aanzien van IsraŽl is het residu van de vroegere liefde echter vooral een bron van aanhoudende frustratie over alle gemiste vredeskansen. Ik behoor dan ook tot de enigen die IsraŽl nog kan teleurstellen: zijn meest toegewijde vrienden.

Dit lijkt verdacht veel op de mensen die zogenaamde 'tough love' prediken, en zogenaamd uit liefde voor harde sancties pleiten en IsraŽl continu aan de schandpaal nagelen. Zover gaat Van Walsum duidelijk niet, maar hij gebruikt wel een beetje dezelfde argumentatie. Vanuit zijn liefde is hij gefrustreerd, en IsraŽl is de oorzaak van die frustraties, en moet oppassen om 'toegewijde vrienden' als hij kwijt te raken. Er zit een naar arrogant toontje aan: IsraŽl moet blij zijn dat het nog vrienden als Van Walsum heeft (die het het bovendien niet gemakkelijk heeft gemaakt), die overigens niet zozeer pro-IsraŽl zijn omdat ze oprecht van mening zijn dat IsraŽl aan de goede kant staat, maar omdat ze hun jeugdopvattingen nou eenmaal nooit meer helemaal kwijtraken, en uitkijken die niet helemaal te verliezen. IsraŽl heeft toch maar mazzel met deze vrienden, die het eigenlijk niet heeft verdiend.

Het had van meer zelfinzicht en rijpheid getuigd als van Walsum wat kritischer naar de verandering van zijn eigen visie had gekeken. Zo zwart-wit als hij in zijn jeugd dacht ligt het inderdaad niet, daar was hij naar eigen zeggen al eerder achtergekomen. Maar ook toen liet hij zich nog door clichťs verleiden, zo schrijft hij. Hij zet zijn beeld van indertijd als naÔef en te rooskleurig neer, maar ziet niet dat hij ook nu wordt beÔnvloed door dominante visies in de samenleving, vooral onder de groep of het soort mensen waarmee hij zich vereenzelvigt: kritische journalisten en linkse intellectuelen. Probeer maar eens zo iemand te vinden tegenwoordig die het nog voor IsraŽl opneemt. Nota bene in NRC Handelsblad schreef Raymond van den Boogaard een tijd geleden dat niemand (buiten het bekende en door de mainstream media allang genegeerde wereldje van CIDI en Christenen voor IsraŽl e.d.) het meer voor IsraŽl opneemt. (Aan Wilders had hij kennelijk even niet gedacht, of waarschijnlijk bedoelde hij mensen die in NRC en Volkskrant kringen serieus worden genomen en ertoe doen, als ik dat hier zo arrogant mag stellen. Vraag me niet naar de precieze woorden want ik heb die column niet meer).

Wat mij vaker opvalt wanneer mensen van een zekere leeftijd beginnen over hun vroegere IsraŽlliefde, is dat men nog altijd zo teleurgesteld is dat het niet echt iets is geworden, en dat het voorwerp van hun liefde bij nader inzien niet zo mooi en perfect was als men dacht. De frustratie hierover wordt vervolgens geheel op de vroegere liefde geprojecteerd, niet op de eigen naÔviteit of blindheid. Ik mag hopen dat men niet in een dergelijk gevoel is blijven hangen tegenover de vele verloren jeugdliefdes, die bij nader inzien ook niet allemaal even lief en onschuldig waren.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.