IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Geert Wilders: oplossing of gevaar?

IMO Blog, 2010

'Eurabia is a place in Sweden', aldus de kop van een artikel in de WallStreetJournal. In het artikel wordt de burgemeester van MalmŲ geciteerd, die de Joodse gemeenschap medeverantwoordelijk stelt voor antisemitische uitingen en geweld.

Screaming "Sieg Heil" and "Hitler, Hitler," a mostly Muslim mob threw bottles and stones at a small group of Jews peacefully demonstrating for Israel at this town's central square last year. Worshipers on their way to synagogue and Jewish kids in schools are routinely accosted as "Dirty Jews."

Faced with these attacks on the city's Jewish population, MalmŲ's mayor, Ilmar Reepalu, seems curiously unperturbed by, if not sympathetic to, the attackers. Asked to condemn anti-Semitism in his city, the Social Democrat suggested in a January interview to SkŚnska Dagbladetópublished on International Holocaust Memorial Day, no lessóthat it's partly the Jews' own fault. Their crime? They didn't "distance" themselves from Israel and the Gaza war. "The community chose to hold a pro-IsraŽl demonstration," Mr. Reepalu said, a move that "may convey the wrong message." Besides, Zionism is just as bad as anti-Semitism, the mayor added. Both are "extremists who want to set themselves over other groups."Geen wonder dat de Joden uit MalmŲ - ca. 700 mensen - zich er niet meer veilig voelen en een aantal mensen al de stad uit zijn gevlucht. Dergelijke zaken zijn een schrikbeeld voor veel Joden in Europa, die zich afvragen hoe lang het nog zal duren voordat het ook in hun woonplaats zo ver komt. Ook in Nederland maken sommigen zich zorgen. Iemand stuurde me het artikel uit de WSJ met de vraag of Wilders dan toch gelijk krijgt. Tijdens de Gaza oorlog waren er ook hier verschillende antisemitische incidenten, en ik weet van verschillende mensen dat men zich liever niet openlijk pro-IsraŽl uitlaat uit angst voor antisemitisme. Daarbij speelt het verleden natuurlijk een grote rol.

Is Geert Wilders het logische antwoord op zulke excessen als in MalmŲ? Bewijst dit zijn gelijk? En welke lessen kan/moet men uit het verleden trekken? Over deze en andere vragen discussieerden verschillende Joden 28 februari bij de Joodse Omroep. Twee aanhangers van Wilders, Nathan Bouscher en Gidi Markuszover, en twee critici van hem, Max Wieselmann van EAJG en Simone Kukenheim van D66 kregen bijna een uur lang de tijd om elkaar - en de luisteraar - van hun gelijk te overtuigen. Af en toe sprak politicoloog Dr. Philip van Praag een paar wijze woorden, terwijl Leonard Ornstein het gesprek leidde.

Nogal voorspelbaar vond Wieselmann dat vanwege het verleden Joden de laatsten moeten zijn om iemand als Wilders te steunen en zich juist tegen hem moeten uitspreken, iets dat Markuszover een belediging noemde van zowel hemzelf als al die anderen die voor Wilders zijn en nu als racist worden weggezet. Kukenheim merkte terecht op dat Joden niet beter of slechter zijn dan anderen, en je aan hun dus ook geen speciale eisen mag stellen. Ook stelde zij terecht dat iedere vergelijking van Wilders met de jaren '30 de plank mis slaat. Van Praag wees op een paar belangrijke verschillen tussen Wilders en de NSB, zoals dat Wilders een democraat is terwijl de NSB een totalitair systeem voor stond. Beide hebben weliswaar gemeen dat ze tegen het establishment zijn en populistisch, maar zulke partijen zijn er ook ter linkerzijde. Wieselman wees op het feit dat beide een zondebok zoeken, een bepaalde bevolkingsgroep willen uitsluiten en inspelen op de angst van mensen. Beide suggereren simpele oplossingen en zijn daarom gevaarlijk. Markuszover wees erop dat juist Wilders tegen een ideologie strijdt die gevaarlijk is en voor veel ellende zorgt in de wereld. Bovendien blijft Wilders binnen de spelregels van de democratie en gaat het hem alleen om de ideologie van de islam, niet om de mensen.

Kukenheim en Wieselmann meenden dat Wilders wel degelijk ook individuele moslims aanvalt met bijvoorbeeld zijn voorstel de hoofddoek te verbieden. En waarom mag hij wel de Koran met de nazi's vergelijken? Is dat niet net zo beledigend? Op die vraag ging men helaas niet echt in, en de discussie spitste zich toe op de vraag of hoofddoekjes hetzelfde zijn als keppeltjes en islamitische scholen vergelijkbaar met christelijke en Joodse. Ja, aldus Wieselmann en Kukenheim, en daarom discrimineert Wilders en gaat zelfs in tegen de rechtsstaat. Nee, aldus Markuszover en Bouscher, want je kunt de islam niet met het jodendom en christendom vergelijken. Het is een totalitaire ideologie, en bovendien hebben we de meeste problemen met moslims. Volgens Van Praag was dit een hellend vlak, en ik schrok zelf ook wel een beetje van het gemak waarmee Markuszover en Bouscher het gelijkheidsprincipe even opzij zetten vanwege het (vermeende) gevaar van de islam.

Het feit dat wij een 'judeo-christelijke cultuur' hebben zou ons het recht geven op een hoofddoekvrij straatbeeld, het 'straatbeeld zoals Nederland is', aldus Markuszover. Maar ooit kwamen hier ook de Joden voor het eerst en toen veranderde het straatbeeld ook, evenals met de komst van zigeuners, Indische Nederlanders en Surinamers. Het is waar dat die (inmiddels) goed geÔntegreerd zijn, maar dat ging ook niet zonder slag of stoot. Het is waar dat er vanuit de radikale islam een gevaar uitgaat dat er niet was bij die andere bevolkingsgroepen, maar dat staat los van een al of niet Nederlands straatbeeld met of zonder hoofddoekjes. Overigens droegen Nederlandse vrouwen vroeger ook hoofddoekjes. Er zijn bovendien binnen de wet voldoende mogelijkheden om moslimscholen of moskeeŽn waar een boodschap wordt verkondigd die tegen de wet en de Nederlandse rechtsstaat indruist, aan te pakken, zonder het gelijkheidsprincipe opzij te hoeven zetten. Zodra we basisprincipes als gelijke behandeling opzij zetten, doen we op een bepaalde manier hetzelfde als waarvan we de radikale islam beschuldigen. We geven ons dan eigenlijk, op een heel andere manier dan het eeuwige verwijt van de 'dhimmitude', ook een beetje over. Onze democratie is sterk genoeg om met deze problemen om te kunnen gaan. Dat ze dat niet altijd voldoende doet, is een andere discussie.

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of Wilders goed is voor de Joodse gemeenschap en hoe populair hij daar is. Wilders is niet uit op 'de Joodse stem' en heeft daar geen moeite voor gedaan. Mensen stemmen ook niet op hem vanwege zijn pro-IsraŽl standpunt, maar om binnenlandse kwesties. Er is een groep Joden die zich tot hem aangetrokken voelt omdat hij uitgesproken pro-IsraŽl is en Arabisch antisemitisme fel veroordeelt. Traditioneel stemmen Joden in meerderheid PvdA. Volgens Van Praag stemde in 1998 ca. eenderde op de VVD, en de rest op de PvdA en in mindere mate D66. Een deel van de VVD aanhangers zou nu sympathie hebben voor Wilders, maar dat is waarschijnlijk minder dan het percentage Nederlanders dat zegt op Wilders te gaan stemmen (eenzesde van de kiezers). Tot zover was men het redelijk eens. Op de vraag of Wilders goed is voor de Joodse gemeenschap antwoordde Kukenheim negatief. De kritiek op Wilders zou terugslaan op de Joden, die toch al kwetsbaar zijn en gemakkelijk de schuld krijgen. Wieselmann vond dat IsraŽl met Wilders een verkeerde vriend heeft die slechts de reactionaire krachten in dat land steunt. Dat mag zo zijn, aan EAJG heeft IsraŽl ook geen goede vriend. Iemand die je continu zwartmaakt en je negatieve kanten uitvergroot en aandikt, en onverholen partij kiest voor je vijanden, kun je moeilijk een vriend noemen. EAJG is bij zo ongeveer iedere anti-IsraŽl demonstratie, conferentie of bijeenkomst present, vaak met een workshop of speech. Volgens Markuszover vinden mensen altijd wel redenen om de Joden een stigma op te plakken en maakt het dus wat dat betreft niet uit of ze Wilders nou wel of niet steunen, en moet je blij zijn met iedere vriend van IsraŽl.

Vreemd genoeg beweerde Simone Kukenheim dat Wilders standpunt over IsraŽl niet principieel afwijkt van dat van de andere partijen. De andere grote partijen, ook de PvdA, zouden IsraŽl evengoed steunen al zijn ze dan wat kritischer. Het is waar dat geen enkele partij openlijk zegt dat IsraŽl geen bestaansrecht heeft, maar de verschillen tussen PvdA en Wilders zijn enorm. In Wilders ogen kan IsraŽl niks, maar dan ook niks fout doen. Er is geen bezetting, er zijn geen Palestijnen, er is alleen een achterlijke moslimwereld die IsraŽl de zee in wil drijven en waartegen het land niet hard genoeg kan optreden. De PvdA daarentegen ziet de bezetting als een belangrijk probleem en vind dat er snel een Palestijnse staat moet komen. Men vindt dat de regering IsraŽl harder onder druk moet zetten, en sluit diplomatieke sancties daarbij niet uit. Voor de PvdA is internationaal recht, los van de vraag hoe dat tot stand komt, een leidend principe, en men neemt zoiets als het Goldstone rapport klakkeloos voor waar aan. Men hecht ook veel waarde aan de visie van allerlei mensenrechten- en vredesgroepen, niet in de laatste plaats van kritische IsraŽli's. Men ziet IsraŽl vooral als de dader, de sterkere partij en de Palestijnen als het slachtoffer, en gaat er vanuit dat IsraŽlisch geweld Palestijns geweld uitlokt. Wat betreft de PvdA is heel Oost-Jeruzalem bezet, ook de Klaagmuur, de Joodse begraafplaats op de Olijfberg en de Joodse wijk in de oude stad, en dit moet worden 'teruggegeven' aan de Palestijnen.
Hoe iemand die zelf actief is in de politiek (Kukenheim zit dus bij D66) een dergelijk groot en wezenlijk verschil zo kan bagatelliseren is me een raadsel. Ik ken haar eigen positie over IsraŽl niet, maar vriend en vijand zijn het er volgens mij wel over eens dat de PVV en de PvdA wat dit betreft niet bepaald op een lijn zitten. Vroeger stond IsraŽls bestaansrecht en veiligheid voor de meeste partijen, niet in de laatste plaats de PvdA, centraal, en een Palestijnse staat en concessies aan de Arabieren kwamen op de tweede plaats. Maar die tijd is voorbij. Bert Koenders, Martijn van Dam, Tijs Berman en andere PvdA prominenten zijn wat dat betreft heel helder.

Nog even terug naar de vergelijking met de jaren '30. Ik vind de vergelijking van de positie van moslims nu met de Joden van toen nogal gezocht, al kan ik me hun angst voor Wilders wel voorstellen. Wilders is net zo anti-moslims als die burgemeester uit MalmŲ anti-Joods is. Ook Wilders geeft de moslims zelf de schuld van de islamofobie, voor zover dat volgens hem Łberhaupt al bestaat, en vindt dat ze zich vooral koest moeten houden. Het grote verschil is natuurlijk dat het antisemitisme een millennia oud verschijnsel is dat los staat van wat de Joden doen en of en hoeveel Joden er Łberhaupt ergens wonen, terwijl anti-moslim gevoelens grotendeels worden veroorzaakt door de spanningen en problemen die de integratie van en het samenleven met een groeiende groep moslims met zich meebrengt. Maar dat maakt de populariteit van Wilders en zijn opruiende taal er niet minder bedreigend op. Wilders op zijn beurt voelt zich echter ook bedreigd, en die dreiging is minstens zo reŽel. Niet alleen Wilders met zijn extreme uitspraken heeft overigens problemen. Cartoonisten, columnisten en kunstenaars die zich kritisch en provocerend over de islam uitlaten, moeten oppassen. Onlangs nog werd een boekpresentatie van een kritisch boek over de islam afgelast omdat men de veiligheid van de aanwezigen niet zou kunnen garanderen. Zulke zaken vind ik evenzeer een bedreiging van onze democratie als de steun voor bepaalde ideeŽn van Wilders.

Kun je ten slotte de situatie van de Joden in de jaren '30 met het heden vergelijken? Lopen zij opnieuw gevaar? Neemt de radikale islam de plaats in van de nazi's, is Achmadinejad de nieuwe Hitler? Ook dit lijkt wat vergezocht, maar dachten de Joden dat zelf indertijd niet ook tot vlak voor de deportaties? Ik vind dat zij in de eerste plaats recht van spreken hebben wanneer ze zeggen zich niet nog eens te willen laten verrassen, niet weer naÔef te willen zijn. De geschiedenis zal zich nooit op precies dezelfde manier herhalen, en tussen Achmadinejad en Hitler bestaan de nodige verschillen, maar zijn uitspraken en dreigementen liegen er niet om. Volgens hem vertegenwoordigt het zionisme, de Joods nationale beweging, het grootste gevaar voor de wereldvrede en daarom moet het uitgeroeid worden. En juist die nationale beweging was een antwoord op het antisemitisme, en heeft ervoor gezorgd dat men zich nu kan verdedigen en politieke en militaire macht heeft. Achmadinejads ontkenning van de Holocaust in combinatie met zijn continue aanvallen op juist deze politieke en militaire macht van de Joden is, laten we zeggen, nogal verdacht. Hij laat het bovendien niet bij woorden, maar is bezig om een wapen te ontwikkelen waartegen geen enkele staat zich kan verdedigen: de atoombom. Daarnaast steunt hij verschillende terroristische organisaties en guerrillagroepen tegen IsraŽl, organisaties die zich eveneens vaak openlijk antisemitisch uiten. Het is verontrustend dat dit antisemitisme, dat zich vaak (mede) tegen IsraŽl uit, zo weinig wordt onderkend. Op IsraŽl is het vrij schieten geworden, en het verband tussen antisemitisme en antizionisme wordt ontkend.

Ook toen wilden we de gevaren niet onderkennen, wat overigens een menselijke eigenschap is die je op wel meer gebieden ziet. Als er een volk is dat het recht heeft om bepaalde parallellen te trekken, zijn het wel de Joden.

Ratna Pelle

Zie ook: Geert Wilders and the Jewish Problem


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Monday, 8 March 10, schreef Tjalling Tjalsma

Een goede en heldere reactie op de vraag of G Wilders een oplossing of juist gevaar is.

Voor wat betreft de sympathie van de heer Wilders voor IsraŽl, wil ik opmerken dat het mij overkomt als 'de vijand van mijn vijand is mijn vriend'!

Voor wat betreft de eeuwenlange ervaringen met gevaren die het Joodse volk omringen ben ik blij dat de staat IsraŽl bestŗŗt!
Helaas, er is geen ander alternatief.

De - mondiale- geschiedenis zal zich nooit identiek gaan herhalen. Echter, hetgeen de president van Iran ventileert is naar mijn mening vergelijkbaar met de intentie van de Leider van Nazi - Duitsland van weleer.

Een ander Nederlands geluid jegens het land IsraŽl is dringend gewenst.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.