IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Het belang van Israel

IMO Blog, 2010

Onderstaand opiniestuk stond gisteren in het Friesch Dagblad. Het was een reactie van mij op het hoofdartikel van 24 maart: "Botsing vitale belangen... ...van VS en IsraŽl".


De weigering van Netanjahoe om Jeruzalem te delen en te stoppen met bouwen in Oost-Jeruzalem is niet in het belang van IsraŽl, zo stelt het redactionele commentaar van afgelopen woensdag. Andere partijen zoals Kadima en de Arbeidspartij zouden daartoe wel bereid zijn. De krant verwart echter de bereidheid Jeruzalem te delen, met de internationale positie dat geheel Oost-Jeruzalem, dat wil zeggen dat deel van de stad dat in 1948 door JordaniŽ werd veroverd en twee jaar later geannexeerd, bezet gebied is waar IsraŽl geen rechten heeft. De krant spreekt van 'door Palestijnen bewoond gebied' in Jeruzalem zonder dat te specificeren. De 1600 woningen in Ramat Shlomo komen echter in door Joden bewoond gebied, in een wijk die volgens het wapenstilstandsverdrag tussen IsraŽl en JordaniŽ uit 1949 niemandsland was.


Kadima en de Arbeidspartij zouden evenmin als Netanjahoe de 'groene lijn' als grens accepteren. Daarmee zouden zij immers accepteren dat de gehele oude stad en andere wijken die vroeger (gedeeltelijk) Joods waren, zoals Silwan en Sheikh Jarrah, onder de Palestijnen zouden vallen. De internationale gemeenschap mag al dat gebied 'bezet Arabisch Jeruzalem' noemen, maar dat wordt in IsraŽl door bijna geen enkele partij geaccepteerd.

Dat IsraŽl met deze positie in een internationaal isolement terecht komt mag zo zijn, maar in hoeverre valt haar dat aan te rekenen? IsraŽl heeft meermaals compromissen gedaan. Zo heeft premier Olmert in 2008 nog een ruimhartig vredesaanbod gedaan waarbij Jeruzalem gedeeld zou worden. In 2000 stelde Barak hetzelfde voor. En Netanjahoe heeft, met tegenzin weliswaar, een gedeeltelijke bouwstop geaccepteerd en door de strot van zijn voornamelijk rechts-nationale coalitie geduwd. Waar blijven ondertussen de concessies van Palestijnse zijde? Terwijl de hele wereld over IsraŽl viel vanwege de aankondiging (ooit, na verschillende bureaucratische stadia te zijn doorlopen) 1600 woningen te bouwen in een Joodse wijk in voormalig niemandsland, vierde de Palestijnse Autoriteit een van de wreedste aanslagen ooit in IsraŽl, door een plein in Ramallah naar de pleger ervan, Dalal Mughrabi, te vernoemen. Ook een computercentrum en een seminar werden aan haar opgedragen en zij werd door Fatah functionarissen bejubeld als een voorbeeld en held van het Palestijnse volk. Waar is de internationale verontwaardiging hierover? Waarom voelen de VS (en de EU) zich hierdoor niet in hun hemd gezet en vernederd?

De harde opstelling van de VS jegens IsraŽl doet de kansen op vrede geen goed. De laatste tijd is duidelijk gebleken dat de Palestijnse positie hierdoor juist verhardt, en president Abbas zelf heeft dat ook met zoveel woorden toegegeven: als de VS een totale bouwstop eist, inclusief de Joodse wijk in de oude stad, dan kan Abbas moeilijk met minder genoegen nemen. Vandaar dat de Palestijnen dit als nieuwe voorwaarde stellen voor verdere onderhandelingen. Voor IsraŽl is dit onbespreekbaar, zeker zonder enige Palestijnse tegenconcessie. Maar de VS vragen meer: om het 'goed te maken' moet IsraŽl een serie 'goodwill gestures' doen, allemaal zonder er iets voor in ruil te krijgen. Er wordt gesproken over het overdragen van land waaronder Abu Dis, het vrijlaten van 2000 gevangenen en het opheffen van nog meer checkpoints. Ook moet de huidige bouwstop worden uitgebreid naar Oost-Jeruzalem en worden verlengd.

De Amerikaanse positie is buiten proportie. Van de 1600 ooit te bouwen woningen in niemandsland heeft geen Palestijn last. Het moment was onhandig, maar daarvoor heeft Netanjahoe zich geŽxcuseerd. IsraŽl en de VS zouden prima achter de schermen over Jeruzalem en andere zaken kunnen praten, net zoals de VS met de Palestijnen naar ik aanneem over de vluchtelingen, de opruiing, het antisemitisme en de corruptie praten. Het is bepaald ongebruikelijk dat bondgenoten elkaar zo openlijk schofferen om een verschil van inzicht. Men verwacht wellicht daardoor meer steun te krijgen in de strijd tegen een Iraans kernwapen en in Irak en Afghanistan, maar de vraag is of het zo zal uitpakken. Het schofferen van een bondgenoot kan ook als teken van zwakte worden beschouwd, en daarmee bijdragen aan de toch al verzwakte positie van de VS in het Midden-Oosten. Het is bovendien allesbehalve zeker dat zo'n 'opgelegd vredesplan de spanningen in het Midden-Oosten drastisch zal doen verminderen.' Als IsraŽl als kwetsbaar wordt beschouwd, zal dat Hamas, Hezbollah en co juist aanmoedigen om haar uit te testen. Deze groepen hebben sowieso geen behoefte aan vrede, en accepteren geen Joodse staat in (een deel van) Palestina. Uiteindelijk zullen beide partijen de nodige pijnlijke concessies moeten doen, maar dat proces kan beter achter gesloten deuren plaatsvinden zoals tijdens het Oslo vredesproces.

Een opgelegde vrede is niet noodzakelijk in IsraŽls belang. In het verleden hebben IsraŽlische concessies vaak tot meer, niet minder Palestijns geweld geleid. De terugtrekking uit de Gazastrook is slechts het laatste voorbeeld. Dat wil niet zeggen dat van IsraŽl geen concessies gevraagd moeten worden, maar wel dat een evenwicht nodig is en duidelijke veiligheidsgaranties. Het door de krant aangehaalde Arabische vredesplan voorziet daar niet in, en is ambivalent op voor IsraŽl cruciale zaken zoals het zogenaamde 'recht op terugkeer' van de Palestijnse vluchtelingen. De Amerikaanse opstelling doet vrezen dat zij geen vrede zal opleggen die (ook) in IsraŽls belang is en haar de zo verlangde rust zal brengen.


Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.