IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Volgens NRC Handelsblad is het altijd de schuld van Israel

IMO Blog, 2010

Nu de strijd tussen IsraŽl en de VS voorlopig even uitgewoed lijkt - in IsraŽl staat alles nu grotendeels stil vanwege Pesach - is het tijd de balans op te maken, ook van de berichtgeving hierover. Het is niet voor het eerst dat ik een tegenovergesteld idee heb en positie inneem van de meeste commentaren in de kranten, waarin vooral IsraŽl er weer van langs krijgt. Ik beperk me in deze bespreking tot voornamelijk berichten uit NRC Handelsblad (het aantal berichten dat de NRC de afgelopen weken had over IsraŽl, allemaal met een negatieve strekking, was weer eens overweldigend), maar ik kwam berichten van vergelijkbare strekking tegen in andere kranten en natuurlijk op internet.


IsraŽl zou de VS 'in zijn hemd zetten', 'voor schut zetten', zijn 'middelvinger hebben opgestoken', zichzelf isoleren, IsraŽl zou 'zijn grote bondgenoot zijn wil hebben opgelegd', en het gezag van de VS in de regio hebben ondermijnd. Een en ander ging gepaard met de suggestie dat IsraŽl weigert concessies te doen en een 'wie-doet-me-wat houding' tentoonspreidt, dat het het spel met de VS slim speelde door met een totaal uitgeklede, weinig voorstellende bouwstop weg te komen, en daar bovenop de bekende verhalen over de 'machtige Joodse lobby'. De nederzettingen werden als HET obstakel voor vrede neergezet, er werd geen enkel onderscheid gemaakt tussen de Westoever en Oost-Jeruzalem, en Netanjahoe en zijn regering zijn de grote haviken die geen vrede willen terwijl de arme Abbas totaal machteloos toekijkt hoe al het land voor zijn toekomstige staat wordt ingepikt. Er was waardering voor het feit dat de VS zich kritisch naar IsraŽl durfde opstellen, en de vrees werd uitgesproken dat een en ander wel van korte duur zou zijn vanwege de oppermachtige Joodse lobby in de VS die de democraten hier hard voor zou straffen.

NRC Handelsblad maakte het erg bont met een bericht, gedeeltelijk op de voorpagina, over deze duistere lobby en haar louche praktijken, waarin werd gesuggereerd dat zij congresleden onder druk heeft gezet om Obama's gezondheidszorgplannen niet goed te keuren vanwege zijn kritiek op IsraŽl. Het verhaal bleek te zijn gebaseerd op blogger en buitenlandspecialist van de New America Foundation Steve Clemons, die David Schenker aanhaalde, een oud-medewerker van Donald Rumsfeld en nu werkzaam voor de IsraŽl-lobby. Schenker reageerde echter op Clemons blog en zei verkeerd te zijn geÔnterpreteerd. Het NRC artikel maakt geen melding van die reactie maar schrijft dat Schenker een en ander tijdens een debat zei, en dat Clemons daar 'ontdaan' over was. "Dit is iets wat mensen achter de schermen zeggen (...). Maar als mensen dit openlijk uitspreken is het wel heel erg mis in de relatie". Vervolgens beweert men dat Clinton onder druk van de IsraŽl-lobby haar toon alweer gematigd heeft. Amerika zou IsraŽl bovendien deze speelruimte hebben gegeven door vorig jaar niet vast te hebben gehouden aan haar eis van een complete bouwstop. "IsraŽl sloeg de eis in de wind en Obama liet het op zijn beloop. IsraŽl heeft Obama's optreden geÔnterpreteerd als teken van zwakte".

Als Amerika haar zwakte heeft getoond is dat wel naar de Arabische wereld. Op de verzoeningstoespraken in Cairo en Ankara en op haar uitgestoken hand richting LibiŽ, SyriŽ en Iran volgden uitermate kille reacties. Onlangs nog maakte de VS haar excuses (voor de hoeveelste keer inmiddels?) aan LibiŽ, dit keer vanwege 'een opmerking over de Libische leider Gaddafi die slecht was gevallen in LibiŽ'. Nee, dat moet je natuurlijk niet hebben, dat iets in dat machtige en belangrijke land, die strategische partner van de VS, verkeerd valt. De verlichte leider Gaddafi had twee weken eerder opgeroepen tot een heilige oorlog tegen Zwitserland en daar had een Amerikaanse woordvoerder een onaardige opmerking over gemaakt. Foei! Hoe durft hij! Een nederig excuus is dan wel het minste wat je als wereldmacht kunt doen om het goed te maken (NRC 10 maart).

Het is veeleer tegengesteld aan wat de NRC hierboven beweert: door IsraŽl zo publiekelijk af te vallen, door een bondgenoot en vriend publiekelijk te kapittelen, toon je volgens de Arabische logica zwakte. Vrienden val je niet publiekelijk af. Dat komt bovenop de zwakte die de VS heeft getoond met haar wel erg nederige gedrag richting de Arabische wereld. Toenadering zoeken en afstand nemen van het wij-zij denken en de 'voor ons of tegen ons' retoriek van Bush is ťťn ding, maar men lijkt nu nogal aan het doorslaan naar de andere kant.

In een hoofdredactioneel commentaar (11 maart) wordt het IsraŽlische besluit 1600 woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem als een 'opgestoken middelvinger' omschreven. Het rechtse karakter van Netanjahoe's coalitie (waarin Yisrael Beiteinu de boventoon zou voeren) wordt breed uitgemeten, waarna men zich afvraagt 'hoe lang IsraŽl de VS nog kan ringeloren'. Vervolgens wordt een complete bouwstop in de nederzettingen 'het minste' genoemd dat IsraŽl kan doen om de arme president Abbas 'de kans te geven te onderhandelen'. Dat kan hij natuurlijk niet zonder een dergelijke concessie, in tegenstelling tot IsraŽl, dat ook geen enkele concessie van de Palestijnen heeft gekregen, geen erkenning van IsraŽl als Joodse staat, geen erkenning dat de Palestijnse vluchtelingen en al hun nakomelingen niet 'terug' kunnen naar IsraŽl, geen toezegging wat aan de haatpropaganda in de media en door aan Fatah gelieerde imams te doen, niente. In dit artikel, als in alle andere, wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen de Westoever en Jeruzalem, en wordt gedaan alsof een complete bouwstop inclusief Jeruzalem wel een kleinigheid is voor IsraŽl, iets dat toch geen probleem mag zijn. Dat IsraŽl ook gerechtvaardigde claims heeft op delen van Oost-Jeruzalem, wordt glashard ontkend. Heel Oost-Jeruzalem is 'Arabisch' en 'bezet' en bedoeld voor een Palestijnse hoofdstad. Dat die koppige havikachtige provocerende middelvinger-opstekende IsraŽli's dat maar niet willen snappen! Waarom rotten ze daar nou niet gewoon eens op?

Je verwacht van een kwaliteitskrant wat reflectie, wat context, oog voor verschillende kanten van een zaak. In Oost-Jeruzalem liggen ook de meeste heilige plaatsen voor Joden, en zij hebben hier niet alleen 3000 jaar geleden al gewoond en hadden Jeruzalem als hoofdstad van hun koninkrijk, maar waren ook in de 19e eeuw de grootste bevolkingsgroep in (Oost-)Jeruzalem. In wijken die nu als Arabisch worden aangeduid woonden tot 1948 in meerderheid Joden, ook in de oude stad. Zij zijn hier met geweld verdreven en hun huizen zijn door Arabieren ingenomen. Op welke gronden wordt dit deel van de stad 'Arabisch' genoemd? Op grond van het feit dat JordaniŽ het in 1950 annexeerde en tot 1967 in bezit had? Dit werd toentertijd echter door vrijwel geen enkel land erkend, en zeker niet door de VN. Op grond van de Al Aqsa Moskee? Die is voor de islam minder belangrijk dan de Klaagmuur voor het Jodendom, en wordt in de Koran niet ťťn keer vermeld. Bovendien staan er ook tal van belangrijke kerken in Jeruzalem, maar dat betekent nog niet dat het Vaticaan er recht op heeft. Op grond van de er wonende Arabieren? De bevolking van zowel Joden als Arabieren in Oost-Jeruzalem is sinds 1967 gestaag gestegen, voor beide bevolkingsgroepen zijn nieuwe wijken verrezen. Volgens de VN had Jeruzalem internationaal bestuurd moeten worden, maar zij deed niks om dat af te dwingen in 1948, en liet toe hoe het Jordaanse leger en Palestijnse strijders Jeruzalem belegerden en de Joden er verdreven na een blokkade van bijna een half jaar. Toen IsraŽl de stad in 1980 annexeerde kwam de VN daartegen opeens heftig in verzet, en werd de door niemand erkende wapenstilstandslijn van 1949 tot een would-be grens verheven waarachter IsraŽl zich terug zou moeten trekken.

In verschillende artikelen beweert NRC Handelsblad dat IsraŽl zich niet alleen niks van de VS aantrekt, maar zelfs dat IsraŽl de VS ('zijn grote bondgenoot') zijn wil heeft opgelegd. Het is de omgekeerde wereld pur sang. De VS eisen een complete bouwstop, ook in Oost-Jeruzalem. IsraŽl, een soevereine staat en geen kolonie van de VS, is het daar niet mee eens. Dat kun je leuk vinden of niet, maar dat mag. IsraŽl was met de vorige VS regering overeen gekomen dat men geen nieuwe grond voor de uitbreiding van Joodse nederzettingen zou confisqueren en ook dat men vooral ten westen van de afscheidingsbarriŤre zou bouwen. Onder druk van Obama is afgelopen najaar tot een gedeeltelijke bouwstop besloten op de gehele Westoever behalve Jeruzalem. Niet perfect, en er zijn inderdaad wel erg veel uitzonderingen, maar tegelijkertijd een bittere pil voor de rechtse nationalisten. IsraŽls standpunt is niet alleen dat het gebied omstreden is en dat de status in een vredesverdrag geregeld moet worden, maar ook dat concessies vaak een averechts effect hebben. Door met een complete bouwstop in te stemmen, doet IsraŽl in feite al een beetje afstand van het gebied. Dat zou het wat mij betreft kunnen doen voor de nederzettingen ten oosten van de barriŤre, maar zeker voor Jeruzalem vind ik dat een onredelijke eis. Bovendien is het een eenzijdige concessie; zouden de Palestijnen in ruil bereid zijn te erkennen dat ook de Joden rechten hebben in de oude stad, dan ligt de zaak uiteraard anders.

De VS weten hoe gevoelig Jeruzalem ligt, hoe centraal het staat in de Joodse geschiedenis en de nationale geschiedenis van IsraŽl, hoeveel Joodse heilige plaatsen er liggen, wat de JordaniŽrs daarmee hebben gedaan en dat de groene lijn geen logische of faire grens zou zijn. De eisen van de VS zijn dan ook behoorlijk provocerend en onredelijk. De gedeeltelijke IsraŽlische inwilliging van de eisen van de VS vertalen met 'dat IsraŽl haar wil aan de VS oplegt' vergt nogal wat fantasie. Bovendien heeft IsraŽl meer concessies gedaan, zoals weghalen van checkpoints en roadblocks en een versoepeling van de reisrestricties voor Arabieren. Bovenstaande kwalificatie daarvan is alleen logisch in een wereldbeeld waarin bij ieder meningsverschil tussen IsraŽl en een andere staat, de ander per definitie gelijk heeft, een wereldbeeld waarin IsraŽl minderwaardig is aan andere landen en absolute gehoorzaamheid verschuldigd is. Een slaaf of mindere die een bevel slechts gedeeltelijk opvolgt is inderdaad brutaal of onbeschoft, en kan een terechtwijzing verwachten.

NRC Handelsblad geeft in verschillende artikelen IsraŽl de schuld van alle fricties die er zijn met andere landen. Turkije, Groot-BrittanniŽ, de EU: ze hebben allemaal gelijk tegenover het koppige recalcitrante IsraŽl. Turkije had niet 'vernederd' mogen worden, ondanks de antisemitische soapserie en de vele vernederende kritiek van dat land op IsraŽl, IsraŽl had geen Britse paspoorten mogen vervalsen en sowieso geen leider van de 'Palestijnse beweging Hamas' mogen doden, IsraŽl had met de commissie Goldstone moeten meewerken ondanks haar eenzijdige mandaat en de vooringenomenheid van verschillende commissieleden, en IsraŽl had geen 'oorlogstaal' tegenover Iran en SyriŽ mogen gebruiken. De bijna dagelijkse bedreigingen van Iran aan IsraŽls adres worden voor het gemak genegeerd. De vele vernederingen die IsraŽl van andere landen accepteert, zoals Britse arrestatiebevelen van haar leiders, bij topontmoetingen een zijdeur moeten nemen omdat de Arabieren anders niet meedoen, uitsluiting uit tal van VN gremia en zittingen, de meest idiote soms aan antisemitisme grenzende kritiek verdragen van grove mensenrechtenschenders en Holocaustontkenners, dat alles is volgens de NRC, en ook vele andere media, doodnormaal en daarom niet vermeldenswaard. IsraŽls soms wat onhandige, onbeholpen, en slecht getimede protest tegen dergelijke zaken wordt daarentegen breed uitgemeten. Hoe durven ze! Vieze zionisten! Af! Snel terug in je hok!

NRC is zoals moge blijken nog niet verbeterd sinds mijn onderzoek naar hun berichtgeving. Ik blijf ze kritisch volgen. En hopen tegen beter weten in.

Ratna PelleShare |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.