IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Joods en Palestijns terrorisme

IMO Blog, 2010

Verering van Dalal Mughrabi
Verering van Dalal Mughrabi; op de posters is haar dode lichaam te zien nadat ze door Ehud Barak is uitgeschakeld

In reactie op mijn en andermans verontwaardiging over de Palestijnse verheerlijking van geweld tegen IsraŽlische burgers, wordt vaak gewezen op het 'Joodse terrorisme', dat veel erger en extremer zou zijn en door mij en anderen zou worden goedgepraat. Gedurende ongeveer tien jaar tijd hebben in de jaren '30 en '40 een paar kleine organisaties die een kleine minderheid van de Joden in Palestina vertegenwoordigden, wraakacties op Arabische burgers gepleegd. Het ging hierbij altijd om reacties op Arabisch geweld tegen Joodse burgers. Al vanaf de jaren '20 pleegden Arabieren geweld tegen de Joden in Palestina, en in een aantal pogroms werden honderden burgers gedood en een veelvoud gewond (bijvoorbeeld in Hebron en Safed in 1929). In reactie op dit soort geweld richtten de Joden de Haganah op, wat 'verdediging' betekent, maar een kleine groep splitste zich daarvan af omdat zij vond dat de Haganah zich te defensief opstelde. Zij richtten de Irgun op, waarvan later de nog radikalere Lehi zich afsplitste. Zij vochten echter met name tegen de Britse bezetting en vielen Britse militaire en politieke doelen aan, terwijl de het Joodse leiderschap en de onder haar controle vallende Haganah zich pas na de tweede wereldoorlog tegen de Britten keerde.


Benny Morris schrijft hierover, naar aanleiding van een boek over Joods terrorisme dat hij bespreekt:

A few weeks ago, Israelís education minister, Gideon Saar, instructed the countryís school teachers to devote a lesson or two to olei hagardom (literally, those who ascended to the gallows), the dozen or so Palestine Jews hanged by the British authorities for politically motivated attacks during the last decade of the Mandate.
Most had been tried and executed for attacking or killing British servicemen. Two had shot dead Lord Moyne, the British minister resident in the Middle East during World War II. One had participated in the 1938 ambush of an Arab bus (no one was killed) during the Palestine Arab Revolt against both the British Mandate and the Zionist enterprise it had fostered.
Terrorists? Freedom fighters? Some sort of mix?
(...)
The authors, of course, are on much firmer ground when they define the deliberate IZL and, later, LHI attacks on Arab civilians from the beginning of the Arab Revolt to the end of the civil war of 1947-1948 as ďterrorismĒ (albeit ďterrorismĒ enacted in response to Arab ďterrorismĒ). In 1938, IZL operatives placed large bombs in Arab markets and bus stops in Haifa and elsewhere, indiscriminately killing dozens at a time, and in 1947-1948, IZL and LHI members deliberately targeted civilians, killing large numbers of them outside of the Old City of Jerusalemís Jaffa Gate and in Jaffaís Saraya (governmental) building. Such operations were then emulated by Palestinian bombers, down to the first decade of the third millennium, but with the suicidal nature of the attacks adding a novel, grisly twist.


Grootschalig geweld tegen Joden en Joodse wraakacties daartegen begonnen tijdens de grote Arabische opstand van 1936-1939, waarin inderdaad de toon werd gezet voor veel latere confrontaties. In de geschiedenis van IsraŽl en de Joden in Palestina vond Joods terrorisme slechts in een zeer korte periode plaats. Het werd bovendien door de Haganah en het Joodse leiderschap veroordeeld en soms ook actief bestreden. Dit gebeurde met name toen in 1944 de Irgun en Lehi de afspraak om met de Britten samen te werken opzegden, en onder andere de Britse Lord Moyne vermoordden.

Benny Morris schrijft:

Pedahzur and Perliger reluctantly admit that during 2,000 years of Jewish life in the Diaspora the "Jews have refrained almost entirely from terrorism," and they concede that this is ascribable to Jewish religious tenets (as well as to Jewish powerlessness).

Zo machteloos zijn de Palestijnen dus blijkbaar niet, want zij kennen een aaneengesloten geschiedenis van geweld tegen Joodse burgers in Palestina. Het begon in 1920 (en op kleine schaal al eerder) met rellen en aanvallen door het hele land, en gaat door tot de dag van vandaag met raketaanvallen en pogingen tot aanslagen in IsraŽl, die momenteel bijna allemaal worden verijdeld. Er is in feite geen enkele periode geweest waarin de Palestijnen geen geweld tegen burgers pleegden, hooguit perioden waarin dat beter en minder goed lukte. Een gebrek aan intentie is er nooit geweest. Uit een recente enquÍte blijkt dat bijna 50% van de Palestijnen geweld tegen burgers goedkeuren. Tijdens de hoogtijdagen van de tweede intifada was dat soms wel 70-80%.

Onze dappere anti-IsraŽl activiste Sonja-zonder-achternaam beschuldigt mij er op haar blog van dat ik Joods terrorisme zou verheerlijken. Dat heb ik nooit gedaan en zal ik ook niet doen. Wat ik wel doe is het in perspectief plaatsen en tot z'n werkelijke proporties terugbrengen. Haar blog hangt van leugens aan elkaar, en verheerlijkt en passant Dalal Mughrabi waarvan ze een fraaie foto op haar blog zet. Ze ontkent dat Mughrabi ('een Fatah activiste') 37 IsraŽlische burgers heeft gedood tijdens de buskaping in 1978 waarbij ze zelf ook is omgekomen. De bus zou door onbekende oorzaak zijn opgeblazen, en ze suggereert dat er ook flink wat soldaten in de bus zaten, wat op Arabische propaganda berust (volgens Arabische en Palestijnse propaganda is iedere IsraŽli een soldaat, omdat ze bijna allemaal in het leger hebben gezeten en tot een bepaalde leeftijd ook een keer per jaar op reserve dienst moeten). Sonja beweert ook dat ik 'pakketreizen' organiseer naar het Etsel museum tussen Tel Aviv en Jaffa, omdat in een reisverslag op IsraŽl-Palestina Info staat dat ik daar ben geweest. Ik herinner me niet dat aanslagen als op het King David hotel daar werden verheerlijkt. (Overigens was in dit hotel het Britse militaire en administratieve hoofdkwartier gevestigd, dus het gold als militair doelwit.) Het museum vertelt vooral over de strijd met de Arabieren om Jaffa in 1948. Na Arabische aanvallen op Joodse wijken in Tel Aviv vielen de Joden Jaffa aan, en een groot deel van de bevolking ontvluchtte de stad. (In de jaren '20 en '30 waren overigens bijna alle Joden voor het Arabische geweld uit Jaffa naar Tel Aviv gevlucht.) In de strijd om Jaffa in 1948 speelde de Irgun een grote rol, die in het museum wellicht nog wat werd aangedikt.

Sonja hekelt het feit dat in IsraŽl straatnamen zijn vernoemd naar 'Joodse terroristen'. 'Jullie doen het zelf ook, en daarom is de verheerlijking van Mughrabi door de Palestijnen geen probleem. Gaan jullie nou maar eens klagen over de Joodse terroristen, dan blijf ik ondertussen Palestijns terrorisme goedpraten'. Het feit dat in IsraŽl straatnamen zijn vernoemd naar leden van Etsel en Lehi heeft te maken met de rol die zij hebben gespeeld bij de stichting van IsraŽl. Zonder de anti-Britse operaties en aanslagen van deze groeperingen is het de vraag of de Britten het mandaat (toen al) hadden teruggeven aan de VN en waren vertrokken. De Britten traden steeds harder op tegen het Joodse geweld en hingen honderden leden van de Haganah, de Irgun en de Lehi op. Ook in de strijd tussen Joden en Arabieren kozen zij steeds openlijker partij voor de Arabieren. Dat leidde op zijn beurt weer tot nieuwe acties. Een belangrijke reden voor het Joodse geweld was ook het feit dat de Britten vanaf 1939 de poorten van Palestina, tegen de afspraken en mandaatvoorwaarden in, gesloten hielden voor Joodse immigranten. Honderdduizenden overlevenden wilden na de oorlog Europa ontvluchten en een nieuw leven beginnen in Palestina, maar werden door de Britten teruggestuurd of op Cyprus geÔnterneerd. De Joodse gewapende bewegingen organiseerden op grote schaal illegale immigratie waardoor naar schatting zo'n 70.000 Joden Palestina bereikten. Het harde Britse optreden tegen de Joden in Palestina en het terugsturen van de vluchtelingen stuitte op felle kritiek in Groot-BrittanniŽ, maar ook van de VS, de grootste bondgenoot van Groot-BrittanniŽ. En dat heeft er mede toe geleid dat zij het mandaat in wanhoop opgaf.

De strijders van de Irgun worden niet geŽerd omdat zij zomaar Arabische burgers aanvielen en bommen legden in de markt van Haifa, maar omdat zij voor de staat in wording streden en daarvoor hun eigen leven opofferden. Ikzelf heb daar overigens wel moeite mee, en vind dat men geen straten naar mensen zou mogen vernoemen die bij aanvallen op burgers betrokken waren. Ik vind het echter niet te vergelijken met daden als die van Mughrabi en andere Palestijnse terroristen, die zich puur richtten op het doden van zoveel mogelijk burgers.

Natuurlijk mogen de recente Joodse terroristen en extremisten Meir Kahane en Baruch Goldstein niet ontbreken. Sonja hekelt het Meir Kahane Memorial Park in Hebron (Kiryat Arba), dat naar ik aanneem door een particuliere organisatie is opgericht, zoals gebruikelijk in IsraŽl, en het graf van Goldstein dat zijn aanhangers als soort bedevaartsplaats gebruiken. De organisatie van Kahane is in IsraŽl echter verboden sinds 1994 en de gebedsplaats van Goldstein is in 1999 door het IsraŽlische leger met de grond gelijk gemaakt.

Ik geloof overigens dat Sonja in haar artikel zo ongeveer alle Joodse terroristen wel bij naam genoemd heeft; in tegenstelling tot de Palestijnen gaat het immers maar om een klein aantal mensen die meestal in de marge opereerden. Dat maakt het niet minder verwerpelijk maar wel van een andere orde. Ik keur de steun voor Goldstein en Kahane in radikale kolonistenkringen ten zeerste af. Ik vind ook dat Goldsteins graf geheel afgesloten had moeten worden, en dat IsraŽl harder tegen Joodse extremisten moet optreden. Maar in IsraŽl zijn er geen duizenden Goldsteins en het zou ondenkbaar zijn dat zo iemand in bijvoorbeeld Tel Aviv een graf of een parkje zou hebben dat niet binnen korte tijd zou worden vernield door tegenstanders. De gemeente zou daar overigens sowieso al niet mee akkoord gaan. De meeste IsraŽli's moeten namelijk weinig hebben van dergelijke extremisten.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Saturday, 10 April 10, schreef Tjalling Tjalsma

Inderdaad moeten de meeste IsraŽli's weinig of helemaal niets hebben van dergelijke extremisten zoals in het artikel van Ratna is gemeld.

Het opofferen van een mensenleven mag nooit tot verheerlijking leiden!
IsraŽli's zijn bang voor de dood. Sterker, zij achten het leven van allerhoogst belang. Elk slachtoffer wat sneuvelt in oorlogshandelingen is er een teveel. Deze, en ook, IsraŽlische opvatting, hoe om te gaan met het leven van elk individu, heeft als gevolg dat extremisten van joodse kant ten opzichte van de Palestijnse kant veruit in de minderheid zijn.
Helaas, ze zijn er desondanks toch -nog-, joodse extremisten. Maar worden die op identieke wijze, en vooral dezelfde uitgebreide schaal, verheerlijkt als de Palestijnse extremisten die vaak verzetsstrijders worden genoemd?

De dood als middel om te komen tot een gewenst doel wordt vanuit joodse optiek afgekeurd.
Ik sluit mij daar van harte bij aan!!!

Elke actie, of REactie, net zoals het benoemd wil worden, mag nooit bewust en met voorbedachte rade
onschuldige mensen de dood injagen.
Zoiets is naar mijn mening het meest verschrikkelijke wapen wat voorstelbaar is.

Het massaal en opzettelijk vermoorden van onschuldige mensen vanuit een, geacht te bevinden in 'underdogpositie', staat in schril contrast tot het waar mogelijk sparen van burgerlevens vanuit een militair superieure positie.
Je mag er niet aan denken dat de verhoudingen tussen IsraŽli's en Palestijnen in deze zin omgekeerd zouden zijn!

op Sunday, 11 April 10, schreef Stella

De hagana werd opgezet als verdedigingsorganisatie tegen de voortdurende Arabische aanvallen op Joodse doelen (al in de 19`eeuw begonnen!) en daarom ook door de Engelsen toegestaan. Daarentegen verboden de Engelsen ieder wapen- of munitiebezit (!?) en werden mensen die in bezit bleken van wapens of munitie opgepakt en berecht. Dit dwong de hagana tot illegale praktijken om toch de taak van verdediging te kunnen uitoefenen. Pas in 1947, nadat de VN positief over het delingsplan had gestemd en ten gevolge daarvan de Arabieren met behulp van Arabische hulptroepen uit aangrenzende landen massaal Israelische vestigingen aanvielen, werd de hagana omgeschoold tot een gewoon leger. (Zie 1948 van Benny Morris). Die illegale praktijken hielden bijvoorbeeld in: aanmaak van eigen munitie. Etsel(= de Irgun) en Legi opereerden zelfstandig en accepteerden geen invloed van de hagana. Vaak ging het bij Etsel en Legi om vergeldingsacties, omdat hun leden werden berecht vanwege wapen- of munitiebezit, maar ze hadden duidelijk een andere mentaliteit dan de hagana. Dat was ook de reden van hun ontstaan. Zij waren ervan overtuigd dat de Britten nooit zouden vertrekken zonder strijd. Nadat de staat was uitgeroepen is er ook strijd gevoerd om de hagana het alleenrecht te geven. Daar zijn vele verhalen over, zoals het verhaal van de Attalanta. Uiteindelijk gingen Etsel en Legi op in de hagana, maar een week geleden hoorde ik van getuigen in Israel het volgende: De oudstrijders van Etsel en Legi kregen een apart legernummer waaraan hun oorsprong te herkennen was. Deze mensen kregen daarna geen promotie en vaak ook geen banen in de burgelijke maatschappij meer. Een aantal van hen zag zich genoodzaakt zelfs Israel te verlaten. Kortom: van officiele zijde is de terreur, dus ook nadat Israel uitgeroepen was, duidelijk agfewezen.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.