IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Oppermachtige sinistere louche anti-Israellobby tegen vrijheid van meningsuiting

IMO Blog, 2010

Je kent het verwijt wel: de notoire oppermachtige duistere zionistische lobby zou haar tegenstanders voortdurend op slinkse wijze de mond snoeren, onder andere door hen voor antisemiet uit te maken (een ieder die ooit door de zionistische lobby voor antisemiet is uitgemaakt wordt nooit meer op TV gevraagd, noch krijgt hij een kans zijn visie in krant of tijdschrift uiteen te zetten, nee, zo iemand is voorgoed beschadigd en van zijn geloofwaardigheid beroofd). Hiermee samen gaat de mythe dat op kritiek op IsraŽl nog steeds een taboe zou rusten en je dus bijzonder dapper moet zijn om dat te durven doorbreken, en je daarmee de woede van heel weldenkend Nederland over je afroept. En dat is dan weer een reden dat deze 'dappere' mensen zoals Dries van Agt en Gretta Duisenberg, zo vaak een platform krijgen, want de media houden van dappere mensen en klokkenluiders en iedereen die in naam van de waarheid en een ideaal alle heersende conventies opzij zet. Zij houden ook van mensen die tegen bestaande of niet bestaande machtsstructuren schoppen, waaronder de zionistische lobby. Aldus de moderne religie inzake het conflict.


In werkelijkheid ligt het eerder andersom. Er zijn de laatste jaren een reeks incidenten geweest, in Nederland en daarbuiten, waarbij de anti-IsraŽllobby pro-IsraŽl sprekers de mond probeerde te snoeren, evenementen verstoorde of zorgde dat ze afgelast werden, en mensen of organisaties bedreigd werden. Een recent voorbeeld uit Engeland dat te gek voor woorden is wordt hier beschreven:

Their lunchtime concert at the Wigmore Hall on Monday got off to a wonderful start, with Mozart's late Quartet in D, K575. But then a shrill voice started some fortissimo yodelling in the back of the hall. After a few bars the four musicians, looking utterly shocked and dismayed, gave way and came to a halt. The rogue soprano was removed, and the live broadcast on BBC Radio 3 was, I gather, suspended...Then an elderly upper class lady stood up and started shouting about how the Jerusalem Quartet were really paid agents of the Israeli government, and complicit in genocidal atrocity. The music came to a halt again. 'What do you want us to do?' inquired the cellist Kyril Zlotnikov, mournfully. 'Of course we get nothing from the Israeli government' said the much-fancied violist, Amihai Grosz: 'we just play music.'

A brief pause and back to Mozart, everyone worrying whether there were more musical terrorists in our midst, and wondering what their plans might be: maybe throwing bottles next time, smashing musical instruments, a little hand-grenade, or just breaking a few string-playing fingers .... In the event there were three further interruptions Ė two in the Mozart and one in the Ravel Ė and the mutilated concert ended half an hour late with a passionate expression of support for the unlucky musicians.


Omdat het strijkkwartet door het Jeruzalem Kwartet werd uitgevoerd, en de muzikanten IsraŽlisch (en Joods) waren, meenden enkelen dat verstoring ervan een moedige daad van verzet is tegen de wrede bezetting van Palestijns gebied. In Nederland werd een paar jaar geleden luidruchtig gedemonstreerd door het Palestina Komitee bij een voorstelling van een kindertheatergroep uit Rishon Lezion (dat ligt, voor de duidelijkheid, binnen de groene lijn). In Zweden moest een tenniswedstrijd onlangs achter gesloten deuren worden gespeeld vanwege de felle en luidruchtige protesten tegen de IsraŽlische tennister, waarbij het protest van buiten overigens nog zeer goed te horen was.

Vorig jaar werd een bijeenkomst waar een woordvoerder van het IsraŽlische leger zou spreken op het laatst door het Apollohotel geannuleerd, vanwege bedreigingen. Men heeft toen een alternatieve lokatie gevonden. En niet lang geleden moest de presentatie van een islam-kritisch boek in Nieuwspoort op het laatst uitwijken naar een andere lokatie, omdat men niet voor de veiligheid kon instaan. Grote kans dat daar ook dreigementen waren binnengekomen.

In Amerika werd onlangs een speech van de IsraŽlische ambassadeur Michael Oren verstoord, en in Canada werden twee studenten aangevallen en met een kapmes bedreigd, vanwege hun zionistische sympathieŽn. De lijst is nog veel langer, maar dit zijn maar een paar voorbeelden die ik onlangs ben tegengekomen. Het zal binnenkort wellicht niet meer mogelijk zijn nog ergens ter wereld een pro-IsraŽl activiteit te organiseren zonder dat daar luidruchtig en ook met geweld tegen wordt geprotesteerd, zo verzucht Ami Isseroff. Hij vergelijkt deze trend met de Weimar Republiek, toen mensen ook op dergelijke wijze de mond werd gesnoerd en de regering te zwak was te reageren, of dit naliet omdat zij het heimelijk wel met de protesteerders eens is.

Ik geloof echter dat onze democratie wel wat meer veerkracht heeft dan de Weimar Republiek en ik kan mij moeilijk voorstellen dat de autoriteiten in Groot-BrittanniŽ het wel prima vinden dat een strijkkwartet van Mozart wordt verstoord omdat de spelers uit IsraŽl komen. We zijn misschien niet gewend dat we het recht op vrije meningsuiting soms met geweld moeten verdedigen, hoewel dat het laatste decennium in Europa toch vaker nodig was. We willen misschien niet zien dat de anti-IsraŽl beweging, net als de dierenrechtenbeweging, een fanatieke tak kent die veel, heel veel, geoorloofd acht voor het hogere doel van de 'bevrijding van Palestina'.

Er zijn een paar redenen waarom men specifiek wat betreft IsraŽl gerelateerde zaken zo laks is en zo mild oordeelt. Europa is, ondanks de Holocaust, zijn antisemitisme natuurlijk nooit kwijtgeraakt en nu de Holocaust wat langer geleden is, wordt dit weer openlijk geuit. De Joden moeten zich koest houden, zijn vooral loyaal aan hun eigen volk, zijn niet te vertrouwen, voelen zich verheven boven de 'goyim' en zijn uit op wereldmacht. Het mag tegenwoordig weer allemaal gezegd worden.

Het beeld van IsraŽl is daarbij veranderd van zwak en kwetsbaar naar een militaire macht van formaat, die in staat blijkt te zijn tot dezelfde wreedheden en vuile machtspolitiek als andere landen. De motivatie om het voor IsraŽl en de Joden op te nemen, ondanks dat dit onze belangen in de Arabische wereld schaadt, is daarmee voor een groot deel weggevallen. Daarnaast speelt bij veel mensen een misplaatst sentiment dat men het vroeger voor de Joden, dat zo vervolgde volk, opnam, en moet je nou eens zien waar ze toe in staat zijn. We denken ook wel erg makkelijk dat we na de Holocaust een hoop voor de Joden hebben gedaan, en ze bovendien zomaar een staat hebben gegeven ondanks de protesten uit de Arabische wereld, en ze ons daarom wel wat meer dankbaarheid verschuldigd zijn. Over deze arrogantie en de fabel dat wij de Joden een staat hebben gegeven, heb ik vaker geblogd. Daarnaast is er een oud sentiment, verbonden met antisemitische noties, van zowel bewondering als afgunst voor de Joden. Zij waren de oudste minderheid in Europa, bleven openlijk hun eigen gekke gebruiken en rituelen uitvoeren, zijn ondanks alles dat hen is overkomen blijven bestaan en daarbij behoorlijk succesvol. Het is de enige minderheid waarvan consequent wordt beweerd dat zij te machtig is en haar zaakjes te goed voor elkaar heeft.

Antisemitisme heeft bovendien een erg beladen betekenis gekregen. Antisemitisme, dat is de Tweede Wereldoorlog en wat de nazi's deden en voorstonden, zo wordt vaak beweerd (onder andere door Conny Mus), dat moet je niet verwarren met IsraŽl-gerelateerde zaken en conflicten. Met andere woorden, antisemitisme zit veilig opgeborgen in de geschiedenis, en kan niet in een iets andere gedaante weer de kop opsteken, bijvoorbeeld in relatie tot het feit dat de Joden tegenwoordig ook politieke en militaire macht hebben. Geweld tegen Joden en het verstoren van pro-IsraŽl activiteiten wordt daarom minder snel als problematisch gezien; het is hooguit een praktisch probleem wat betreft de beveiliging. We accepteren het ook al jaren dat Joden op veel plaatsen niet meer vrij met een keppel op kunnen rondlopen. Door sommigen wordt dit als een gevolg van de 'islamisering' van Nederland gezien, die zal eindigen bij de invoering van de Sharia en het verplicht stellen van hoofddoekjes voor vrouwen.

Het probleem ligt echter niet alleen bij de moslims maar ook bij onszelf. Veel antisemitische comments op internet en veel geraaskal tegen IsraŽl komt van hoogopgeleide autochtone Nederlanders, die zichzelf vaak beschouwen als links en idealistisch. In de Nederlandse voorbeelden die ik hierboven gaf ging het niet vooral om moslims. Een en ander kan elkaar natuurlijk wel versterken, en vanuit de moslimgemeenschap is, bijvoorbeeld tijdens de Gaza Oorlog, ook het nodige antisemitisme gekomen. De oplossing ligt er echter niet in ons maar tegen die gemeenschap te keren, maar in het samen onder ogen zien van het probleem. Antisemitisme in relatie tot IsraŽl en antizionisme dient bespreekbaar te worden en niet langer te worden afgedaan als verzinsel van apologeten van IsraŽl. Daarnaast moet er harder opgetreden worden bij antisemitische incidenten en bij bedreigingen en gewelddadige verstoringen van evenementen. Het mag niet geaccepteerd worden dat activiteiten niet door kunnen gaan vanwege bedreigingen.

Tot slot moet de relatie tussen de hetze tegen IsraŽl en geweld en bedreigingen tegen Joden en IsraŽli's onder ogen worden gezien. Wanneer het normaal wordt om IsraŽl met de nazi's te vergelijken, en bekende historici daaraan meedoen, heeft dat ook gevolgen voor de positie van de Joodse gemeenschap en voor eenieder die een pro-IsraŽl activiteit organiseert. Wanneer IsraŽl als schurkenstaat wordt voorgesteld die geen bestaansrecht heeft, doet dat niet alleen de waarheid geweld aan maar ook de Joodse gemeenschap die immers zowel emotionele als vaak ook fysieke banden met IsraŽl heeft. Joden en IsraŽl zijn maar in zeer beperkte mate los verkrijgbaar. Een hetze tegen de een heeft gevolgen voor de ander.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Thursday, 15 April 10, schreef Tjalling Tjalsma

IsraŽl en joodse mensen kun je inderdaad niet los van elkaar krijgen!
Hetze tegen het land IsraŽl heeft daarom op z'n minst gevolgen voor de Joodse gemeenschap waar ook ter wereld en natuurlijk ook in Nederland.

Tijdens de Libanon oorlog in 2006 besloot de redactie van het dagblad 'Trouw' meer aandacht te willen besteden aan de slachtoffers van, in dit geval, Libanese kant.
Een trend die past in de laatste tientallen jaren.

Om te gaan denken over oplossingen wil ik eerst onderstrepen hetgeen wat in het artikel werd opgemerkt, namelijk dat het probleem van eenzijdige negatieve benadering van IsraŽl ook bij onszelf ligt.
Links georiŽnteerde en hoogopgeleide, vaak i.d.d. autochtone Nederlanders, hebben iets in negatieve zin met het reageren van IsraŽl op vijandigheden vanuit de directe omgeving.
Zij betichten IsraŽl ervan buitensporig veel geweld in te zetten tegenover amateuristisch wapentuig. Dit beeld, of deze beeldvorming, wordt te vaak en dan ook nog eens ongepast gebruikt wanneer er weer een oorlog of militaire actie, waarbij IsraŽl betrokken is, woedt in het M.O.
Om het eens luchtig uit te drukken; het zou echt mooi zijn wanneer je samen met de vijand wierook en kruidenthee gebruikt om onder invloed daarvan te komen tot een geweldloze oplossing.
Wij mogen misschien dan die luxe hier in Nederland hebben om zulke idealen hoog in het vaandel te houden, IsraŽl kan zich zoiets helaas helaas niet toestaan!

Het bestaansrecht van IsraŽl wordt mee hierom instand gehouden door militaire overmacht die strikt noodzakelijk is ter VERDEDIGING van hun eigen grondgebied.
Note: ik neem uitdrukkelijk afstand van de praktijken van Joodse kolonisten, die ver van de Groene Lijn vandaan grond in beslag nemen onder voorwendsel van religieus geÔnspireerd Zionisme, wat uiteindelijk tot doel heeft om het huidige grondgebied van 'Palestina" toe te voegen aan IsraŽl.

Het land IsraŽl heeft een democratische samenleving met stemrecht voor iedereen met een IsraŽlische nationaliteit.
Ik ben van mening dat dit gegeven ook bekend moet zijn bij de politieke partijen in Nederland, dus ook de links politieke partijen!
Daar kan het niet aan liggen.

En nu dan over oplossingen.
Waren die er maar. De problematiek zit heel diep en kan mijns inziens niet ideŽel, mogelijk wel staatkundig, dan wel diplomatiek opgelost worden, waarbij van beide zijden pijnlijke concessies zullen moeten worden gedaan.
Dit lijkt mij dan ook vooral een taak voor de diplomatie.

Wat kunnen wij zelf doen?
Inderdaad is het heel goed om in samenwerking en in gesprek met elkaar het gegeven 'zionismeisracisme'etc. bespreekbaar te maken.
Hoe?
Waarom laten we onze stem niet horen in tv, praat, programma's, die vanuit redactionele overweging het gelijk van de vijanden van IsraŽl eenzijdig benadrukken? Wij hebben ook recht om onze mening te laten horen, of zelfs zien.
Daarbij plaats ik een opmerking.
Nooit mogen wij als mensen die zich tegen negatieve eenzijdige berichtgeving over IsraŽl keren ons verlagen tot brute en ronduit onjuiste uitspraken!

Op deze weblog wisselen we van gedachten en mening. Het zou m.i. gewenst zijn dat hieraan ook meer mensen gaan deelnamen die rechtstreeks bij het M.o. conflict zijn betrokken.
Bijvoorbeeld denk ik dan konkreet aan inwoners van de Westbank, en natuurlijk inwoners van bijvoorbeeld drie hoog achter in Haifa.

Tenslotte kom ik met een prikkelende stelling.
IsraŽl is onlosmakelijk verbonden met het Eerste Testament van de Bijbel.
In links intellectuele kringen wordt het begrip godsdienst, dan wel religie, vaak al als achterhaald gezien. Ik beschik ( gelukkig) niet over het vermogen om een identiteit van welke groep van mensen te definiŽren.
Echter als ik mij niet sterk vergis dan heb ik de indruk dat de identiteit van veruit de meeste Joodse mensen voor een belangrijk deel wordt gevormd vanuit identificatie met de verhalen zo die staan beschreven in het Eerste Testament van de Bijbel.

Nu mijn stelling: 'Wanneer Darwin zal gaan worden beleden als een godheid, dan vrees ik het ergste voor het bestaansrecht van 'IsraŽl', dat wil zeggen geloof, volk en godsdienst, die gezamelijk IsraŽl vormen.

op Sunday, 16 May 10, schreef ben

Oppermachtige IsraŽl tegen vrijheid van meningsuiting!!

Haaretz vandaag:
Left-wing American linguist Professor Noam Chomsky was denied entry into Israel on Sunday, for reasons that were not immediately clear.
Chomsky, who was scheduled to deliver a lecture at Bir Zeit University near Jerusalem, told the Right to Enter activist group by telephone that inspectors had stamped the words "denied entry" onto his passport when he tried to cross from Jordan over Allenby Bridge.
When he asked an Israeli inspector why he had not received permission, he was told that an explanation would be sent in writing to the American embassy.

op Monday, 17 May 10, schreef Wouter Brassť

Ben is weer lekker aan het trollen! Het sluit wel mooi aan bij het thema: ophitsers die Israel demoniseren... Voor Chomsky was Gretta ook al eens geweigerd, en ongetwijfeld is dat lot al meer anti-Israel ophitsers ten deel gevallen. Finkelstein wellicht?
Deelt Ben ook onze verontwaardiging dat een onschuldig, a-politiek muziekkwartet het optreden onmogelijk wordt gemaakt door doorgedraaide actievoerders? Want DAT was meen ik toch het item van Ratna's stukje?

op Monday, 17 May 10, schreef Ratna Pelle

Ben, wanneer leer je nou eens om je mening in je eigen woorden weer te geven in plaats van weer die eeuwige citaten van Haaretz? Ik weet niet waarom precies Chomsky de toegang is geweigerd en dat weet jij evenmin. Feit is dat in Israel dagelijks mensen tegen Israel fulmineren in media en op demonstraties en dat de felste antizionisten op haar universiteiten lesgeven en lezingen houden en de leerlingen mogen vertellen in wat voor een vreselijk land ze wonen. Onlangs vertelde de leider van de islamitische beweging dat de kolonisten als een kankergezwel moeten worden bestreden, Amira Hass en Gideon Levy gooien wekelijks hun portie vergif uit over Israel en veel buitenlandse antizionisten komen probleemloos binnen om te demonstreren en de Palestijnen een hart onder de riem te steken in hun strijd tegen de verderfelijke zionisten. Een enkele keer doet men moeilijk. Verstandig? Nee, dat denk ik niet. Begrijpelijk? Alleszins.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina » IMO Archief » October 2010 » Oppermachtige sinistere louche anti-Israellobby tegen vrijheid van meningsuiting

[Vorig artikel: "Sietse Bosgra ziet geen obstakels van Palestijnse zijde?"] [Volgend artikel: "Israel 62 jaar jong!"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.