IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Belgische organisaties willen Israel 'mores leren'

IMO Blog, 2010

Onder de titel "Europa moet Israel mores leren" hebben een aantal vertegenwoordigers van Belgische ontwikkelings- en 'vredes'organisaties een opiniestuk geplaatst op de website van Broederlijk Delen, waarin BelgiŽ wordt opgeroepen haar aankomende voorzitterschap te misbruiken om IsraŽl onze wil op te leggen. Over koloniale neigingen gesproken. Terwijl we volgens dit soort organisaties altijd veel begrip moeten hebben voor ontwikkelingslanden en de problemen die zij weleens hebben met goed bestuur, onafhankelijke rechtspraak, respect voor andersdenkenden en gelovenden, corruptie etc. moet het verderfelijke Westerse IsraŽl hard aangepakt. Dat ook IsraŽl zich van de Britten heeft vrijgevochten en prijs stelt op haar eigen soevereiniteit, schijnt de dames en heren idealisten te ontgaan.
Zoals gewoonlijk zijn dit soort artikelen niet alleen suggestief, maar bevatten ook allerlei onjuistheden. Men schrijft:


Welke positie neemt BelgiŽ in aan de vooravond van zijn voorzitterschap van de EU? BelgiŽ zal samen met de externe dienst van Ashton immers mee moeten zoeken naar een consensus over deze kwestie. Minister Vanackere wacht een moeilijke taak. BelgiŽ kan ervoor kiezen om zich low profile te houden. Dit betekent dat de relaties met IsraŽl tijdens het Belgisch voorzitterschap zouden worden verdiept. Het land treedt toe tot de ordehandhavingdienst Europol, er komt een samenwerkingsakkoord rond civiele luchtvaart, IsraŽl wordt lid van de OESO. Zonder het internationaal recht na te leven geniet IsraŽl van verregaande integratie binnen de Unie. Het past de akkoorden, conform zijn eigen nationale wetgeving, dan ook toe op de nederzettingen. Dit probleem achtervolgt Europa.

Ten eerste: dit zou zeker geen unicum zijn, gezien de associatieakkoorden die we met andere mediterrane landen buiten de EU hebben, waar het met de mensenrechten ook niet allemaal even nauw wordt genomen. Een van de 'landen' die vergelijkbare handelsvoordelen geniet, en daarnaast miljarden aan steun van de EU heeft gekregen en nog krijgt, is de Palestijnse Autoriteit. Zij verheerlijkt geweld tegen personen, in haar staatsmedia is antisemitisme heel normaal, zij onderwijst de kinderen dat zij zich voor de heilige strijd moeten offeren, op landverkoop aan Joden staat de doodstraf, en dissidenten worden gemarteld. Ook promoot zij de Protocollen van de Wijzen van Zion als een waarheidsgetrouw geschrift, dat het streven van het zionisme naar wereldoverheersing onthult.

Het artikel geeft, buiten de blokkade van Gaza, geen concrete voorbeelden van IsraŽlische schendingen van de mensenrechten, maar men zal wel vinden dat alle nederzettingen illegaal zijn en onmiddellijk moeten worden afgebroken. Hierover verschillen deskundigen echter van mening, en het is inmiddels duidelijk dat de Geneefse Conventie hierin niet van toepassing is op IsraŽl maar was bedoeld ter voorkoming van het mensen tegen hun wil in deporteren naar bezet gebied zoals de nazi's deden. Dat de nederzettingen een obstakel zijn voor vrede is een andere zaak, dit geldt zeker voor de radikalere en geÔsoleerde nederzettingen ver in Palestijns gebied, die een continue bron van frictie zijn en vaak net zo fel gekant zijn tegen het IsraŽlische leger als tegen de Palestijnen. Zij zijn echter niet op een lijn te stellen met de grote blokken in en rond Jeruzalem. Een aantal nederzettingen dienen zeker te worden ontmanteld, maar wel in het kader van een vredesverdrag en keiharde garanties, en er is een minimum aan vertrouwen nodig voordat er in IsraŽl draagvlak kan worden gevonden voor een dergelijke ingrijpende maatregel. Het huidige Palestijnse leiderschap geeft volstrekt onvoldoende aanleiding voor dit vertrouwen.

Wat betreft Gaza spreekt men van een 'bevolking die bijna drie jaar opgesloten zit in een grote openluchtgevangenis'. Gaap. Daar gaan we weer. Het mogen afsluiten van je grens met een je vijandig gezinde entiteit is bij mijn weten een onderdeel van de soevereiniteit van landen. Dit gebeurt vaker in oorlogen of wanneer landen op voet van oorlog met elkaar leven. De grenzen met Libanon en SyriŽ zijn ook dicht. Dit heeft allereerst een veiligheidsfunctie: je wilt niet dat mensen die je slecht gezind zijn je land zomaar binnen kunnen dringen. IsraŽl werd vanaf haar stichting geÔnfiltreerd van alle kanten en die infiltranten pleegden aanslagen, stalen vee, plaatsten mijnen of zochten werk. Hamas heeft de laatste jaren geregeld geprobeerd IsraŽl te infiltreren, een enkele keer met succes, om er aanslagen te plegen of soldaten te ontvoeren. IsraŽl houdt de grens daarnaast gesloten voor sommige goederen, deels vanwege veiligheidsredenen (cement en andere bouwmaterialen kunnen voor bunkers of tunnelbouw onder de grens door worden gebruikt) deels ook omdat men verbolgen is over de gijzeling van Gilad Shalit, die inmiddels alweer 1440 dagen illegaal wordt vastgehouden, waarbij hij geen enkele keer door het Rode Kruis is bezocht, dit in flagrante schending van het internationale recht. Als Hamas de grens graag open wil hebben hoeft het hem alleen maar vrij te laten, of zelfs in te stemmen met een riante gevangenenruil waarmee men een grote groep veroordeelde terroristen vrij kan krijgen.
IsraŽl laat overigens, voor een blokkade, behoorlijk veel door, ook luxe goederen. En tot slot is daar ook nog Egypte, dat zo zijn eigen problemen heeft met Hamas, verwant aan de daar verboden Moslim Broederschap. Geregeld infiltreert Hamas Egypte en onlangs nog heeft IsraŽl hals over kop alle IsraŽli's die op vakantie waren in de SinaÔ opgeroepen naar huis te keren vanwege een acute dreiging van een aanslag of ontvoering.

IsraŽl moet voelen dat het de bilaterale akkoorden niet kan toepassen op zijn nederzettingen. Het is toch wel opmerkelijk dat Europa enerzijds de nederzettingen veroordeelt, maar anderzijds niets doet om hun bestaan of hun verdere uitbreiding tegen te gaan.

IsraŽl respecteert de afspraken met de EU en voert dus geen producten uit de nederzettingen uit onder het mom van 'made in IsraŽl'. IsraŽl compenseert wel de producenten uit de nederzettingen, omdat het zelf de groene lijn (terecht) niet als grens beschouwt (het is een wapenstilstandslijn die ook door de Arabische wereld niet als grens wordt erkend).

Europa is niet de baas over andere soevereine staten. Wanneer wij andere landen bekritiseren verwachten wij doorgaans niet dat zij onmiddellijk in de houding springen en doen wat we zeggen. Dat doen China en Rusland niet evenmin als de Arabische staten en tal van andere landen waarmee wij banden en handelsrelaties hebben. IsraŽl heeft onder internationale druk al besloten tot een gedeeltelijke bouwstop, het heeft honderden checkpoints en roadblocks verwijderd en Palestijnen meer vrijheden gegeven. IsraŽl heeft in het kader van de Oslo Akkoorden grote delen van de Westoever aan de Palestijnen overgedragen (in 2002 heeft het die gedeeltelijk heroverd vanwege de vele aanslagen die vanuit dit gebied op IsraŽlische burgers werden gepleegd). IsraŽl heeft de Routekaart geaccepteerd en in het kader van het Annapolis vredesproces intensief met de Palestijnen onderhandeld en hen vorig jaar een vergaand vredesvoorstel gedaan. En, last but not least, IsraŽl heeft in 2005 de Gazastrook en vier nederzettingen op de Westoever ontruimd. Er zijn zeker nog meer dingen die IsraŽl zou kunnen doen, maar feit is wel dat deze dingen voor een groot deel averechts hebben gewerkt. De terugtrekking uit de Westoever en het vredesaanbod van 2000 hebben de tweede intifada gebracht, de terugtrekking uit Gaza het Hamas bewind met zijn duizenden Qassams en de ontvoering van Shalit, en de vredesvoorstellen en vooral ook de internationale druk op IsraŽl lijken het Palestijnse standpunt alleen maar te hebben verhard.

Waarom maken de Europese lidstaten het zich zo moeilijk? Ze vrezen hun geringe invloed in het vredesproces te verliezen. De EU wil IsraŽl niet voor het hoofd stoten omwille van de economische en politieke belangen. Tegelijkertijd is ze zich bewust van het gevaar van de nederzettingenexpansie en een verdere escalatie van spanningen en geweld. Momenteel bevindt de Unie zich in een spreidstand. Er gaapt een diepe kloof tussen haar veroordelingen en het beleid dat ze voert ten aanzien van IsraŽl.

Nee, de landen die een evenwichtige koers voorstaan menen dat het falende vredesproces niet alleen IsraŽl aan te rekenen is, en de remedie dus niet ligt in het eenzijdig IsraŽl onder druk zetten. Zij menen dat sancties niet alleen onrechtvaardig maar ook contraproductief zijn, omdat zij de rechts-nationalistische elementen in IsraŽl in de kaart spelen. Zij menen dat het beter is om in gesprek te blijven, en dat men niet moet gaan dreigen als de meningen ergens over verdeeld zijn. Men meent wellicht ook dat Europa wat betreft IsraŽl een zekere bescheidenheid past, en dat je met diplomatie meer kunt bereiken dan met harde confrontatie. Het onbegrip van de schrijvers voor dit standpunt is tekenend voor de eigen tunnelvisie.

De EU moet zowel de prioriteit geven aan het hervatten van vredesgesprekken als aan het stopzetten van IsraŽls expansiebeleid en het geweld tegen burgers door beide partijen.

Beide partijen. Inderdaad. Al is er een belangrijk verschil omdat IsraŽl niet met opzet burgers doodt en de gewapende Palestijnse groeperingen het juist wel op IsraŽlische burgers hebben gemunt. En dus is een kritische houding naar beide partijen vereist. Het starre standpunt van de PA, het verheerlijken van geweld, het welig tierende antisemitisme, het ontkennen van enige Joodse binding met het land en met Jeruzalem, en de algehele geschiedvervalsing, waarin bijvoorbeeld de tweede Tempel in Jeruzalem nooit bestaan zou hebben en Jeruzalem door de Palestijnen is gebouwd, al die zaken zijn minstens evenzeer een obstakel voor vrede als de nederzettingen.

Zestien jaar geleden engageerde IsraŽl zich voor Ďland voor vredeí. Het deed de belofte de oprichting van een Palestijnse staat te steunen. Dit is ook ťťn van de prioriteiten van het Europese Midden-Oostenbeleid. Daarom moet Europa IsraŽl aan zijn belofte houden. Dit kan enkel als het zijn hefbomen gebruikt en IsraŽl duidelijk maakt dat de regels van het internationaal recht niet buigbaar zijn. Alleen zo kan de EU helpen om woorden in daden om te zetten.

IsraŽl staat nog steeds achter een tweestatenoplossing, maar stelt daar wel voorwaarden aan. De Palestijnse reactie op een en ander viel ietwat tegen, en daarom is die staat er nog niet. Europa moet niet alleen IsraŽl aan zijn belofte houden, maar ook de Palestijnen die met de opruiing zouden stoppen en IsraŽl erkennen en de corruptie uitbannen en nog veel meer waar ook bar weinig van terecht is gekomen.

Dit artikel grossiert in eenzijdigheden en misleidende informatie, zoals te verwachten van dit soort clubs, die met veel subsidie anti-IsraŽlische propaganda voeren (de website waarop dit artikel staat is waarschijnlijk met subsidie tot stand gekomen en een of meerdere opstellers krijgen hun salaris naar ik aanneem van de overheid, uit de pot ontwikkelingssamenwerking). Dat is pure geldverspilling, want ik zie graag dat het rijke Westen een deel van zijn geld besteedt om wat aan de ongelijkheid in de wereld te doen. Kan al het geld dat de afgelopen jaren naar anti-IsraŽl campagnes is gegaan de komende jaren niet naar pro-IsraŽl organisaties gaan? Dan is er weer wat evenwicht en krijgen mensen misschien weer twee kanten van het verhaal te horen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Monday, 26 April 10, schreef keesje de wit

Kan je dit misschien opsturen naar Martijn van Dam van de PVDA? Hij heeft het ook zo vaak over dat Europese handelsakkoord maar hij vergeet kennelijk dat Europa wel zaken doet met landen die veel erger zijn.

op Monday, 3 May 10, schreef Tjalling Tjalsma

Ik zucht.
'Meten met twee maten','wie een hond wil slaan kan altijd wel een stok vinden'. En wie zich, als 'schoenmaker' aan de 'leest' zou behoren te houden, die leest misschien niet echt.
"Ga ik Calimero aanhalen; "zij zijn groot en ik is klein", dan kom ik op glad ijs!
Want wie is groot in het M.O en wie klein?

IsraŽl beschikt over een sterk leger. Heel groot in vergelijking met de militaire slagkracht van Hamas of Hezbollah.
De burgerbevolking die op The Westbank woont en in de Gazastrook leeft in ellende, is klein gezien de machtsfactor, maar groot in getal en vooral vanuit een soort van 'aaibaarheidsfactor'.
En wŗt IS 'macht'? 'Macht'kan ook weleens worden toegekend.

Palestijnen in hun onmacht krijgen de macht, en worden groot gemaakt door, in geval van dit artikel, de Belgische organisaties die IsraŽl mores willen leren.

Wanneer wij als Westerse samenleving IsraŽl 'de les gaan lezen' vanuit Únze -veilige- moraal, dan wordt dit land nÚg 'kleiner' gemaakt dan het territoriaal is.

Ik blijf uitdrukkingen hanteren deze keer. Eentje dan nog.
Het Verenigd Koningkrijk heeft zeker ook 'boter op het hoofd', wŗnt, i.d.d. ook IsraŽl is een land gevestigd in voormalig Engels koloniaal gebied.

Tenslotte een gewaagde relativering, van mij persoonlijk.
IsraŽl wordt ook beticht van 'landjepik'. Okay, wat er ver van de 'Groene Lijn' af gebeurt door Kolonisten is op z'n minst betwistbaar.
Maar, nu kom ik met een pijnlijk voorbeeld vanuit mijn eigen ervaring.
Al sinds jaren kan ik, als westers autochtoon persoon niet meer zomaar bij de woning komen waar mijn grootouders in Gouda hebben gewoond.
Die woning is aan voordeurskant gelegen aan een voetpad.
Allochtone jongemannen beletten mij steeds om dat voetpad te betreden.
Misschien dan officiťel geen landjepik, wel dit.
Ook tegenstanders van IsraŽl maken zich, in dit geval, schuldig aan territorium 'bezetting'.

Laten we ons s.v.p. houden aan de feiten zo die er zijn, en niet vanuit vooringenomen houding welke groepering dan ook in een kwaad daglicht zetten!

op Monday, 31 May 10, schreef ron

Ik wou reageren op de aanval van israel op het vredesconvooi.
In mijn opinie heeft Israel nu een act van agressie en oorlog laten zien door een vredesconvooi te enteren in internationale wateren. Israel heeft hiermee laten zien niets anders te zijn dan de palestijnen en andere arabische volkeren die ze juist aan het bevechten zijn.Het recht praten van dit is ons land en daarmee de acties die ze uitvoeren te rechtmatigen is totaal van de zotte. Als men even kijkt in de bijbel dan ziet men dat G'd ze een stuk land heeft beloofd wat andere grenzen heeft dan dat men nu heeft. Daarmee is het verhaal van Israel volledig verkeerd en zeer onrechtmatig. Jammer genoeg hebben de leiders van Israel een stuk hout voor hun hoofd want ze zien alleen maar land inpikken en onschuldigen waaronder europeanen de dood tegemoet te laten zien.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.