IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Een neutrale kijk op Israel en het zionisme

IMO Blog, 2010

'Een neutrale kijk op IsraŽl'. Als iemand dat belooft, moet je op je hoede zijn. De aap komt dan ook al snel uit de mouw op deze Volkskrantblog. De anonieme blogger 'DeKoeleAnalyticus' begint nog veelbelovend:

De meningen over IsraŽl zijn sterk verdeeld. Sommige mensen steunen het onvoorwaardelijk. Anderen zijn altijd kritisch. Controverse is er bijna altijd. Hoe komt men tot een neutrale kijk op IsraŽl en het zionisme?

Maar het woord 'zionisme' gooit roet in het eten:


Zionisten zelf hebben een ťťnzijdige kijk op het zionisme. Hun uitgangspunt is dat het zionisme moreel wil handelen, en dit ook doet. Als dat zo was waren er echter nooit (met flinke staatssteun) zoveel nederzettingen in de bezette gebieden gebouwd. Sommige tegenstanders van het zionisme hebben een net zo ťťnzijdige kijk. Ze gaan er van uit dat het zionisme altijd handelt vanuit het nationalistische motief het bijbelse ďLand van IsraŽlĒ Joods te willen maken. Als dat zo was had IsraŽl de westelijke Jordaanoever echter allang leeg gejaagd. Een neutrale kijk moet beide motieven meenemen. In werkelijkheid heeft het zionisme twee idealen, namelijk moreel handelen, en het bijbelse ďLand van IsraŽlĒ Joods maken.

Onze koele analyticus maakt hier een rare gedachtekronkel. Het klopt wel dat zionisten moreel willen handelen, maar zij verstaan daar zelf heel verschillende dingen onder. Er is geen 'het zionisme' met een eenduidige visie op moraal en wat moreel handelen is. Er zijn vele stromingen en substromingen en afscheidingen etc. Wat zionisten bindt, is het ideaal van een Joodse staat die veilig en sterk is en in vrede leeft. Wat hen scheidt, is wat precies de grenzen van die staat moeten zijn en of het immoreel is om nederzettingen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever, en hoeveel concessies men moet doen voor vrede en of die concessies de vrede Łberhaupt bevorderen, om maar een paar dingen te noemen. Slechts een minderheid van de zionisten wil het oude Bijbelse IsraŽl herstellen, en is daarom tegen een compromis met de Palestijnen. De zin 'het bijbelse "land van IsraŽl" Joods willen maken' is vreemd. Wat bedoelt hij met 'Joods maken'? Hij lijkt daaronder te verstaan dat alle Arabieren eruit moeten worden gezet, maar dat is natuurlijk onzin. Het was beter en duidelijker geweest als hij 'onder Joods bestuur brengen' had geschreven, maar dan klopte de volgende zin niet meer en is zijn mooie tegenstelling naar de Filistijnen. Het zionisme wil in het gebied dat onder het Mandaatgebied Palestina viel een Joodse staat stichten (oorspronkelijk: een Joods nationaal thuis), die wordt erkend in het internationale recht (secured in international law). Dat is het uitgangspunt zoals het indertijd door de zionistische beweging werd geformuleerd. Later gaf men aan dat dat eventueel ook in een gedeelte van Palestina kon zijn. Er is nooit gesproken over het bijbelse IsraŽl en over Joods maken. Zie ook: "zionism defined".

Illustratief is een citaat van Yitzak Rabin uit 1995:

ďHere, in the land of Israel, we returned and built a nation. Here, in the land of Israel, we established a state. The land of the prophets, which bequeathed to the world the values of morality, law and justice, was, after two thousand years, restored to its lawful owners -- the members of the Jewish people. On its land, we have built an exceptional national home and state.
However, we did not return to an empty land. There were Palestinians here ...Ē

Rabin wordt gezien als een gematigde zionist, maar zelfs hij geloofde dat het Joodse volk de rechtmatige eigenaar is van het bijbelse ďLand van IsraŽlĒ.


Rabin heeft het in dit citaat niet over grenzen, en zegt niet welk Bijbels IsraŽl (de grootte varieerde nogal in de loop der tijd) is 'rertored to its lawful owners'. Het citaat is dus nogal vaag en diende er naar ik aanneem vooral voor om de connectie met het verleden te benadrukken, en wellicht ook om pijnlijke concessies die hij voorstond mooi in te leiden. Jammer dat DKA het afbreekt zodra hij over de Palestijnen en hun rechten begint. Blijkbaar past de rest ervan niet meer in zijn verhaal.

gaan deze idealen wel goed samen?

De vraag is of de twee idealen van het zionisme wel goed samen gaan. Kan men in de praktijk tegelijkertijd een zelfverklaard speciaal privilege van het Joodse volk nastreven en altijd handelen volgens een universele moraal? Volgens mij kan dit niet. Er is een onoverbrugbare tegenstelling. Wanneer het zionisme in de praktijk gebracht wordt blijkt deze tegenstelling ook keer op keer. Zionisme in de praktijk is laveren tussen de idealen en zelfmisleidende beeldvorming.


Het stichten van een Joodse staat (in DKA's woorden: 'het bijbelse land van Israel Joods maken) wordt nu opeens gedegradeerd tot: 'een zelfverklaard speciaal privilege van het Joodse volk nastreven'. Wederom een vreemde kronkel. Waarom is een Joodse staat een 'privilege'? Met dit woord suggereert DKA dat zij hier eigenlijk geen recht op hebben. Het woord 'zelfverklaard' bevestigt dat nog eens. Het gaat echter niet om een speciaal privilege, maar om een basisrecht, dat de meeste andere volkeren ook genieten, en dat zelfs is vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties: het zelfbeschikkingsrecht der volken. Het heeft ook allemaal niet zozeer met de Bijbel te maken, als met nationale zelfbeschikking in een land waar de Joden altijd een sterke band mee hebben gehad en waar altijd Joden hebben geleefd (behalve toen zij er twee keer door de Kruisvaarders uit werden gegooid).
Als je al niet eens in staat bent om op een faire en neutrale wijze de doelen van een bepaalde beweging aan te geven, kun je met je neutraliteit verder wel inpakken.

Zionisten doen alsof de tegenstelling niet bestaat. Dit is het ontkennen van de werkelijkheid. Zonder zelfmisleiding is dit niet mogelijk. In drie eerdere blogs geef ik voorbeelden van deze zelfmisleiding:
- De Holocaust beschermt IsraŽl
- Zionistische zelfmisleiding 2: Benny Morris
- Zionistische zelfmisleiding 3: Walter Lacquer
Het centrale thema is steeds de ontkenning van de tegenstelling in het zionisme. Hiervan zijn nog duizenden andere voorbeelden te geven.

zelfmisleiding is eigen aan het zionisme


Iedere beweging die rechtvaardigheid en moraliteit nastreeft maar ook voor een aardse zaak staat worstelt met het probleem dat de werkelijkheid vaak weerbarstig is en zich niet altijd verenigt met hoogstaande idealen. Dat geldt voor vele -ismen, en vergeleken met sommige van deze doet het zionisme het bepaald niet slecht. Het heeft redelijk goed verwezenlijkt wat het voorstond, al is het project natuurlijk niet af zolang er geen vrede is en er nog zoveel bedreigingen zijn. Dit geldt ook voor de meeste politieke partijen en bewegingen, en voor de meeste mensen. Er is altijd een spanningsveld tussen onze moraliteit en de aardse werkelijkheid waarin we soms egoÔstisch zijn, voor dilemma's staan, of uit noodzaak niet altijd moreel kunnen handelen. Dat laatste gebeurt vaak in oorlogstijd of wanneer mensen worden gedwongen tot nare dingen. IsraŽl heeft veel met oorlogen te maken en was er niet geweest als het daarin niet soms amorele dingen had gedaan die nodig waren voor het overleven van de staat. Dit alles ontkent DKA en doet alsof alleen het zionisme deze tegenstelling kent, en die ook nog eens ontkent. Dat laatste is overigens onzin: veel zionistische leiders zagen dit probleem, en worstelden met de vraag hoever je mag gaan om jezelf (als volk) te beschermen en voor je rechten op te komen.

Ondanks deze kritiek op het zionisme wordt mijn kijk op IsraŽl wel bepaald door een neutraal uitgangspunt. Ik ben niet tegen IsraŽl, noch tegen de Palestijnen, maar voor de rechten van de mensen aan beide zijden. De rechten van de Palestijnen worden echter door het zionisme met voeten getreden, en volgens mij zal dit ook niet veranderen zolang zionisten dit (en de tegenstelling in het zionisme) blijven ontkennen.

Deze rechten staan onder druk zolang er een bezetting is, en de bezetting zal pas worden opgeheven als er enig vertrouwen is in de Palestijnen en de Arabische staten. Dit heeft niet zozeer met de vermeende tegenstelling van het zionisme te maken, maar met de weerbarstige realiteit waarin na 60 jaar de Arabische wereld nog steeds niet bereid is Joodse zelfbeschikking in het Midden-Oosten te accepteren en tegen redelijke voorwaarden (dus geen 'recht op terugkeer' van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen en geen 'teruggave' van de oude stad van Jeruzalem) met Israel vrede te sluiten.
De bewering is verder natuurlijk absurd, want hoe kun je neutraal zijn en tegelijkertijd de zionisten als boosdoeners en de Palestijnen als zielige slachtoffers neerzetten?

De gekleurde blik van DKA blijkt ook uit de discussie onder het artikel, waarin hij iedereen die hem bekritiseert ervan beschuldigt 'een zionistische bril' op te hebben, terwijl hij natuurlijk als enige echt neutraal is en objectief naar de zaak kijkt. Hoed je voor dat soort mensen. Een paar voorbeelden:

"Wanneer houdt het geweld op?"
Vraagt iemand hem. Het simpele antwoord:
Als de zionisten tot inkeer komen en een redelijk compromis met de Palestijnen willen sluiten.

De kijk in het westen (onze kijk) op de geschiedenis van het zionisme is gebaseerd op hoe Israel deze geschiedenis zag. Traditioneel zien wij het conflict door de zionistische bril. Deze bril is echter zeer vervormend vanwege de zionistische zelfmisleiding. Daardoor denken veel mensen dat de Palestijnen met geweld begonnen zijn. Het zijn echter de zionisten die keer op keer geweld gebruiken om hun doelen te bereiken.


Oftewel: mijn kant heeft gelijk en alles wat mensen met een andere visie zeggen is niet waar, en alle feiten die mijn visie niet ondersteunen zijn ook niet waar maar door de 'zionisten' verzonnen om zichzelf en de wereld te misleiden. Sorry, tegen deze logica ben ik niet opgewassen. Misschien kan Jan Dirk Snel hem eens een cursus argumentatieleer aanbevelen?

Tegen een criticus merkt hij op:

Jouw probleem is dat je het conflict alleen maar door de zionistische bril kunt zien, en die bril is zeer vervormend. Ik bekijk het conflict uit verschillende standpunten en beoordeel dan hoe het volgens mij werkelijk zit. Jouw uitgangspunt is partijdig. Dat van mij neutraal.

Iedere bril die een deel van de realiteit wegfiltert is vervormend, en iedereen filtert de informatie die op hem/haar uitkomt en is selectief. Anders wordt je binnen de kortste keren gek. Je kunt je daar maar beter van bewust zijn, dan het ontkennen en denken dat je alles weet en alles kunt overzien en daaruit de juiste conclusies trekt, en daarbij aan alle betrokkenen in gelijke mate recht doet. Ik vind dat nogal hoogmoedig en niet erg realistisch. Zou DKA ook op ander gebied zo'n hoge pet van zijn eigen kunnen ophebben?

Wat betreft Hamas heeft DKA overigens een behoorlijk vervormende bril op:

Hamas is een afkorting van "islamitische verzetsorganisatie".
En verzet is inderdaad wat zij doen. Ze verzetten zich tegen de voortgaande kolonisatie van Palestijns land. Zoals je weet hebben Hamas-leiders al aangegeven dat ze bereid zijn Israel binnen de grenzen van voor 1967 te erkennen. De zionisten zijn echter richting Hamas tot geen enkele concessie bereid.
- - - - - - - - - - -
@The Saint:
Al Queda is niet een verzetsorganisatie, maar een terroristische organisatie. Hamas is van een heel andere orde. Het vecht alleen maar tegen het zionisme. Het onderdrukt ook Al-Queda achtige organisaties in de Gaza-strook.


Hamas leiders hebben dat helemaal niet aangegeven, maar ontkennen dat juist met de regelmaat van de klok. Men heeft weleens ambigue geluiden laten horen (voor een Westers publiek, meestal in een Britse of Amerikaanse krant) dat men ooit onder bepaalde voorwaarden heel misschien IsraŽl wel een klein beetje zal erkennen, maar dit is nooit eenduidig gezegd, en wanneer anderen die conclusie trokken werd het door Hamas altijd direct ontkend. Daar kun je allemaal redenen voor geven en dat kun je heel erg gaan uitleggen en begrijpen maar feit blijft dat men IsraŽl niet erkent, er geen vrede mee wil sluiten en niet mee wil onderhandelen. Een Hamas geestelijke heeft onlangs nog maar eens uit de doeken gedaan wat men van de Joden vindt:

The Jews have violated all the treaties and accords. They slayed the prophets in the past, and showed no respect for any prophet or messenger. The Koran says: "They slayed the prophets unjustly." Only a madman, who does not understand a thing, can possibly think that the Jews are human and should be treated as such, while their treatment of us is characterized by death, blood, and siege.

Allah will send his wrath down from the skies upon the Jews and their collaborators. Allah will make the sea rage against all the oppressors. Allah will poison the air breathed by the Jews, the Americans, the Crusaders, and all the Zionists. May Allah turn the food that they eat to poison in their bellies.


Is dit een legitieme strijd tegen het zionisme zoals DKA het voorstelt???

De zionisten hebben als doel om Israel te behouden als Joodse staat en dat staat op gespannen voet met concessies aan een organisatie die die staat wil opheffen en de Joden wil uitmoorden. Gelukkig is de strijd tegen Hamas niet in strijd met de morele principes van het zionisme, want een antisemitische gewelddadige organisatie bestrijden die als doel heeft zoveel mogelijk IsraŽli's en Joden te doden lijkt mij zeer moreel.

Gilat Shalit is een politieke gevangene.
Israel houdt ook duizenden politieke gevangenen vast.
Beide zijden moeten politieke gevangenen laten gaan.


De idiotie gaat nog even door, of bedoelt DKA een krijgsgevangene? Een politieke gevangene is hij natuurlijk niet, want die heb je alleen binnen een staat wanneer het regime mensen oppakt om hun mening of politieke activiteiten. Hij is echter ook geen krijgsgevangene, want die worden tijdens een oorlog of gewapend conflict gemaakt en doorgaans daarna weer vrijgelaten. Shalit is van IsraŽlische grond ontvoerd buiten gevechtshandelingen, met als doel om minstens duizend Palestijnse gevangenen voor hem in ruil te kunnen krijgen, waaronder honderden die bij bloedige aanslagen tegen burgers betrokken waren. Dit is een veel gebruikte tactiek van guerrilla's en terroristische groeperingen, en het wordt aangeduid met het begrip gijzelaar. Mensen worden gegijzeld totdat een bepaald losgeld wordt betaald. Als men niet snel genoeg over de brug komt, wordt gedreigd de gijzelaars te doden, zoals Hamas eergisteren deed met een animatiefilm.

De Palestijnen die Israel gevangen houdt, zijn voor het overgrote merendeel veroordeeld voor hun medeplichtigheid bij aanslagen, verboden wapenbezit, stenen gooien etc. etc. Zij zijn enigszins met krijgsgevangenen te vergelijken omdat deze zaken deels op de strijd met IsraŽl terug te voeren zijn, maar het beramen van een zelfmoordaanslag vind ik eerder onder moord vallen dan dat dit een legitiem onderdeel is van de gewapende strijd. Ik kan mij overigens goed voorstellen dat wanneer een vredesverdrag wordt getekend en beide partijen beloven dat daarmee het conflict voorgoed is beŽindigd, deze gevangenen worden vrijgelaten.

Ik hoop dat DKA zijn 'analytische methodes' en 'neutrale kijk' op een wat eenvoudiger onderwerp zal loslaten, want hier wordt niemand beter van.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 14 Opmerkingen

op Tuesday, 27 April 10, schreef DeKoeleAnalyticus

Hallo Ratna Pelle,

Leuk dat je commentaar geeft op mijn blog. Hopelijk kun je er van leren. In de toekomst zal ik nog wel meer bloggen om mijn ideeen duidelijk te maken, dus je kunt het volgen.

Je reactie is wel ongeveer zoals ik zou verwachten: ontkenning. Daar gaat mijn volgende blog ook over.

P.S. ik heb de link naar de toespraak van Rabin er bij gezet, zodat je kunt bekijken wat Rabin zei.

op Tuesday, 27 April 10, schreef DeKoeleAnalyticus

"'Een neutrale kijk op IsraŽl'. Als iemand dat belooft, moet je op je hoede zijn."

Precies: grote kans dat het zionistische propaganda is.

op Wednesday, 28 April 10, schreef Ratna Pelle

Hallo 'Koele Analyticus',
Misschien moest je eens wat koeler en minder vooringenomen gaan analyseren. Ik hoop dat je wat van mijn blog hebt geleerd :-).
Jij bent juist degene die de werkelijkheid ontkent (bijvoorbeeld wat betreft Hamas), en die eigen definities uitvindt om zionisten te laten voldoen aan jouw ideeŽn daarover. Alle feiten en ideeŽn die jouw visie daarop tegenspreken, doe je af als bevooroordeeld of een ontkenning van de werkelijkheid. Dus ja, ik had jouw reactie ook wel verwacht.

op Wednesday, 28 April 10, schreef Tjalling Tjalsma

Het Zionisme kent vele stromingen.

In de Negentiende Eeuw, mee als gevolg van de impackt van de Verlichting, kwamen Joodse mensen op het idee om een eigen Joodse staat op te richten, waarbij men overigens over de locatie daarvan van mening verschilde.
De Dreyfusz Affaire was een belangrijke prikkeling om dit idee verder uit te gaan werken naar de -aardse- praktijk toe. Mede door de Balfourverklaring voelde men zich gesteund om een Joods nationaal thuis toe te spitsen op het grondgebied van Palestina, waar voor alle Joodse mensen historische banden liggen.
De emigratie van vooral Europese Joodse mensen naar Palestina was al langer aan de gang. Vanaf 1882.
De Zionistische stroming die een belangrijke rol hierin speelde had vooral als doel om in Palestina Joodse nederzettingen te stichten die idealen er op nahielden van gemeenschapszin.
Door samenwerking eigen Kibboetsen op te richten die het verwaarloosde grondgebied nieuw leven in konden blazen.

De gruwelijke gebeurtenissen in WW2 hebben waarschijnlijk de doorslag gegeven om Palestina in twee delen te splisten.
Niet in de eerste plaats vanuit een zogenaamd schuldgevoel, mogelijk wŤl om tot een oplossing te komen.

Het Zionisme wat dit doel voor ogen heeft gestaan, heeft het doel bereikt! Het land IsraŽl is een feit, biedt inderdaad de nodige bescherming aan Joodse mensen, die, helaas, bikkelhard nodig is.

Wat momenteel gebeurt op The Westbank, het kolonialiseren van Palestijnse gebieden is te plaatsen onder de noemer religieus Zionisme, niet te verwarren met 'het Zionisme'.

Hoe verwerpelijk vanuit ideaal dan wel religieus besef 'aardse werkelijkheid' mag zijn, we leven op planeet de Aarde, die in praktijk weerbarstig is.
IsraŽl heeft vooral ook dŗŗr mee te maken.

op Saturday, 1 May 10, schreef ben

Tjalling,
Uri Avnery in zijn weekly besteedt aandacht aan ditzelfde onderwerp. Interessant om dat te lezen. En benieuwd wat jij daar van vindt.

http://www.avnery-news.co.il/english/index.html

op Saturday, 1 May 10, schreef ben

...De Palestijnen die Israel gevangen houdt, zijn voor het overgrote merendeel veroordeeld voor hun medeplichtigheid bij aanslagen, verboden wapenbezit, stenen gooien etc. etc...

Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
QUARTERLY UPDATE. CURRENT DETENTION STATISTICS

6,631 Palestinian political prisoners in Israeli detention, including:
237 administrative detainees, including three women and two children under the age of 18
35 women
337 child prisoners, including 39 under the age of 16
15 members of the Palestinian Legislative Council
120 prisoners serving sentences longer than 20 years
179 Palestinians from the 1948 Territories
733 prisoners from the Gaza Strip, including seven detained under the Unlawful Combatants Law
200 prisoners from East Jerusalem
* Statistics are current as of 31 March 2010

337 administrative?? detainees, including three women and two children?? under the age of 18? Voorbeeld:
Mohammad Halabeya, 16, was arrested on 6 February 2010 as he and his friends were walking through their village, Abu Dis, to deliver a wedding invitation to someone in their town. They encountered Israeli soldiers from the military camp nearby who pushed Mohammad into a deep ditch, breaking his left leg. A number of soldiers then began to hit and kick him, which continued as they took him into custody in the camp, blindfolding and handcuffing him and painfully twisting his broken leg. Punching and kicking over his face and body continued even after a car was called to take him to the hospital and during the 40-minute drive to Hadassah Issaweya hospital in Jerusalem.
The abuse continued in the hospital, as Israeli soldiers attempted to coerce Mohammad to remain quiet about the torture heíd endured, and tell doctors and other Israeli authorities that he fell unassisted. During this period, according to an affidavit given to Addameer, the soldiers continued to punch him, and hit Mohammad with an ďiron stickĒ (a rubber-covered iron police baton), smashed tomatoes in his face, pushed needles from syringes into his leg and hand and applied adhesive tape to his mouth so he could not shout for help. Beating continued throughout the night in the hospital; at some point, the soldiers broke Mohammadís chin with their blows. The next morning, he was taken to Maíale Adumim police station for interrogation, where he was questioned for 7-8 hours, and threatened with sexual assault when he refused to confess to the offenses interrogators accused him of committing. Following this questioning, he was then taken to Etzion Detention Center, where a doctor came and gave him an Acamol tablet (a brand of Paracetamol) after a cursory examination. He was then transferred again to Ofer Military Base, near Ramallah, where a prison officer saw his injuries and refused to admit him, saying that Mohammad must first go to a hospital. Instead, soldiers returned him to Etzion where he spent the night. The following day, he was taken to Hadassah Ein Kerem hospital in southeast Jerusalem, where X-rays confirmed that his chin was broken on the left side. Mohammad remains in custody at present in Ofer Prison.
Israeli Military Courts Mark Inauguration of Separate Military Court for Palestinian Minors
Addameer Contends that New Juvenile Court Fails to Bring Israeli Military Court System into Compliance with International Legal Standards
http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=39351

Idioterie Ratna?

op Saturday, 1 May 10, schreef Tjalling Tjalsma

Ben,
Inderdaad, interessant om te lezen!
Ik stelde al dat het Zionisme vele stromingen kent(de) . What's a name?!

Natuurlijk, ideŽen zijn in beginsel ideŗŗl.
Karl Marx had zijn eigen idealen. Die zijn onstaan toen hij als jonge man de arme werkers door zijn geboortestad Trier op weg naar hun werk heen zag lopen.
Hij was van mening dat er geen kloof meer mocht zijn tussen rijke en arme mensen.

In het artikel werd China genoemd als voorbeeld van wŗt er uiteindelijk van dit ideaal geworden is.

Het, of laat ik het zo uitdrukken, die stroming van het Zionisme wat een belangrijke toonzetting is geweest bij het tot stand komen van IsraŽl is inmiddels op de achtergrond geraakt.

Net als in Nederland, zijn er ook in IsraŽl mensen die enge rechtse ideŽen er op na houden.
Maar of je deze mensen kunt beschouwen als diegenen die dŤ juiste definitie van 'Zionisme' ventileren?

Met alle respect aan Herzl, inderdaad de gedachten die hij had over een Joodse staat, kunnen als een sterke mate van ethnocentrisme worden uitgelegd.
Voor mij zijn Joodse mensen in Diaspora net zo Joods als de, Joodse inwoners, van IsraŽl. Dŗŗr is m.i. geen land IsraŽl als zodanig voor nodig.

Het is jammer dat, vooral rechts, nationale krachten binnen, en helaas ook wel buiten IsraŽl een coupe hebben gepleegd op wat heet 'Zionisme'.

Een ontwikkeling waar ik ook niet blij mee ben.

op Sunday, 2 May 10, schreef Ben

Tjalling,
Dan voor je commentaar. Daar kan ik mij uitstekend in vinden.

op Wednesday, 5 May 10, schreef DeKoeleAnalyticus

Hierbij een link naar een andere koele analyticus.
Net als ik probeert hij niet alleen de Palestijnen te redden, maar ook Israel van zichzelf

http://www.vkblog.nl/bericht/313736/Isra%EBl_lijkt_uit_op_zelfvernietiging

op Friday, 7 May 10, schreef Ratna Pelle

@Ben
Kibush, een zeer objectieve site, ahum. Het overgrote merendeel van de gevangenen zit daar na een berechting en niet in administratieve detentie, zoals ook uit deze cijfers blijkt. "Palestinians from the 1948 Territories" daarmee bedoelt men dus Israel. Dat zegt toch al genoeg? Er komen zeker misstanden voor (waar niet?) maar daarvoor ga ik niet op sites als die van Kibush af. En dat men mensen tussen de 16 en 18 'kinderen' noemt is ook nogal dubieus. Hamas recruteert veel minderjarigen (de correcte term) en zet ze al jong in voor de strijd. Ik zou zeggen: kijk eens op wat betrouwbaarder sites voor wie niet al bij voorbaat vaststaat dat Israel de boosdoener is.

op Sunday, 16 May 10, schreef ben

Ratna,
Kom ik dan bij Palestinian Media Watch uit? Objectief? Kom nou!
Haaretz? Self-hating Jews? Kritische artikelen daar tref ik niet of nauwelijks aan op jouw blogs.

Je meet zelf met twee maten in jouw commentaren.
...er komen zeker misstanden voor... Zo van 'Waar gewerkt wordt, vallen spaanders'.
Waarom is jouw tolerantie afhankelijk van de partij waar je over schrijft?

op Sunday, 18 July 10, schreef salomo

palestijnen zijn het nageslacht van het koninkrijk Juda dat in de 9e eeuw v.c. ontstond door de splitsing van het 10 stammenrijk in het noordelijke koninkrijk Israel.

Het koninkrijk Juda wordt vaak het Zuidelijk Koninkrijk of het Tweestammenrijk genoemd om het te onderscheiden van het Noordelijk Koninkrijk (koninkrijk IsraŽl) dat ook wel het Tienstammenrijk genoemd werd. De hoofdstad van Juda was Jeruzalem. Juda had een oppervlakte van 8900 km≤.

Het koninkrijk Juda ontstond nadat het koninkrijk IsraŽl bij Sichem uiteenscheurde na onenigheid over de opvolging van koning Salomo. De bedoeling was dat Salomo's zoon Rechabeam de troonopvolger werd maar toen hij aankondigde dat hij Salomo's zware belastingdruk zelfs nog meer wilde opschroeven brak er een opstand uit. Aanvankelijk volgde alleen de stam Juda het huis van David en erkende Rehabeam als hun koning. De andere stammen kozen voor Salomo's vroegere generaal Jerobeam als nieuwe koning. Maar snel sloot de stam van Benjamin zich aan bij Juda. De stam van Simeon werd later samengevoegd met de stam van Juda en verloor zijn eigen identiteit.

op Sunday, 18 July 10, schreef SUZEJ

DUS GODS KONINKRIJK BESTAAT OOK UIT PALESTIJNEN

op Monday, 26 July 10, schreef JanPlezier

Onder de naam JanPlezier schrijf ik al een tijdje op het VK weblog, en mijn favoriete onderwerp is Israel, en alles wat daar omheen draait.
De genoemde DKA zoals ik hem ook noem, geniet de bescherming van de Volkskrant moderator, want alle
tegen artikelen die ik heb geplaatst worden door de moderator verwijdert, en met schorsingen bedreigt.

De truc van de Volkskrant is simpel, je mag niet over een mede weblogger schrijven, of zijn artikel ter discussie stellen.
Meulenbelten dus.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.