IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Nakba Dag

IMO Blog, 2010

Afgelopen week was weer de jaarlijkse Nakba dag, de dag waarop de Palestijnen betreuren dat zij in 1947 het VN delingsplan niet hebben geaccepteerd en daarentegen een oorlog begonnen tegen de Joden in Palestina, Jeruzalem blokkeerden, aanslagen pleegden en Joodse konvooien aanvielen. Als gevolg hiervan werden zij in het voorjaar van 1948 verslagen en sloegen honderdduizenden Palestijnen op de vlucht, toen de Joodse gemeenschap in het offensief ging. Oeps, de Palestijnen betreuren deze oorlog niet, alleen de uitkomst. Zij nemen het hun leiderschap van toen niet kwalijk dat het ieder compromis weigerde en voor oorlog koos, maar alleen dat men die niet had gewonnen. Men betreurt ook niet dat de Arabische staten met oorlog dreigden als het delingsplan werd aangenomen, en zich in ronkende taal uitliet over wat men met de Joden van Palestina (en in het gehele Midden-Oosten) zou doen, alleen dat zij deze oorlog niet wisten te winnen. De meeste Palestijnen lijken dan ook geen vrede te willen die ruimte laat voor Joodse zelfbeschikking, maar de Israelische overwinning van 1948 ongedaan maken. Dit geldt zowel voor de Palestijnen als voor de Israelische Arabieren, die in retoriek soms niet onderdoen voor Hamas:

To Aharonovitch we say, don't rejoice in your incitement against the Arab parties and leaders and the Islamic Movement. Those who incite against us, their natural place is under our shoes. Mr. Aharonovitch, if you call for our transfer, you are the first who should leave. We will continue to stay here as long as the za'atar (Middle Eatsern herb) and olives are here."

He warned, "Mr. Aharonovitch and all those hiding behind you, don't put us in a corner because the more radical one among us will go mad. We will all rise and defend our present and our future and our children's. We must not despair; we won't despair."

He referred to the settlements as "a spreading cancer" and said: "There is a cancer called communities inside the West Bank. This disease is spreading in occupied Jerusalem and in the Golan Heights. We know this cancer has managed to establish 1,000 factories and has managed to produce 3,000 products. We call on you to avoid buying from this cancer. Put all these products in the dustbin, choke the economy of these communities. This cancer should be choked until the occupation ends and is lifted from all of Jerusalem."


Aldus Sjeik Raed Salah, leider van de islamitische beweging in Israel. Aharonowitch dankte deze dreigementen aan de arrestatie van twee Israelische Arabieren die verdacht worden van spionage voor Hezbollah. Het is niet bepaald de toon van een zielige marginale onderdrukte groep; men is blijkbaar niet bang voor dergelijke opruiing in de gevangenis te worden gegooid en gemarteld want Israel is een rechtsstaat en dat zou bovendien hun zaak internationaal alleen maar versterken.

Uiteraard liet ook Hamas van zich horen, en kondigde aan door te gaan met 'het verzet', eiste dat alle vluchtelingen en hun nakomelingen moeten kunnen terugkeren naar Israel en hekelde de indirecte vredesbesprekingen tussen de Palestijnse Autoriteit en Israel. Het is in de ogen van de meeste westerse journalisten ongetwijfeld een zeer gematigd geluid, want men riep niet op alle Joden te doden en ontkende ook de Holocaust niet, iets wat overigens volgens sommigen best wel begrijpelijk is, omdat Israel deze zou misbruiken om haar 'misdaden' tegen de Palestijnen te rechtvaardigen. Onlangs zei een Hamas leider:

Allah will send his wrath down from the skies upon the Jews and their collaborators. Allah will make the sea rage against all the oppressors. Allah will poison the air breathed by the Jews, the Americans, the Crusaders, and all the Zionists. May Allah turn the food that they eat to poison in their bellies.
The Jews, just like a cancer, operate via dormant cells, until the body collapses. We must stop this swelling, criminal, Zionist cancer.


De gematigde Palestijnse Autoriteit doet daar niet voor onder:

"The Jews, the enemies of Allah and of His Messenger, enemies of humanity in general, and of Palestinians in particular " The Jews are the Jews. Even if donkeys would cease to bray, dogs cease to bark, wolves cease to howl and snakes to bite, the Jews would not cease to harbor hatred towards Muslims" The Prophet says: 'You shall fight the Jews and kill them'" [PA TV (Fatah), Jan. 29, 2010]

Aldus een geestelijke in een op PA TV uitgezonden religieuze dienst.

Terug naar de Nakba. In de Staatskrant voor Palestina, NRC Handelsblad, stond zaterdag een interview met een Palestijnse theatermaker, Amir Nizar Zuabi. Het Palestijnse narratief staat centraal, en de krant geeft als achtergrondinformatie hoe zomaar honderden Palestijnse dorpen werden vernietigd en meer dan 700.000 Palestijnen verjaagd. Het is pure propaganda, want de meeste Palestijnen werden niet verjaagd maar vluchtten voor het door henzelf begonnen oorlogsgeweld, vaak nadat de lokale elites en strijdgroepen (die de bevolking zouden moeten beschermen) zelf al eerder waren gevlucht, de bevolking ontredderd achterlatend. Beide partijen overdreven soms ook horrorverhalen over bijvoorbeeld Deir Yassin, of verspreidden geruchten over op handen zijnde wrede Joodse aanvallen. De Arabieren deden dit om hulp te krijgen uit de Arabische landen, de zionisten omdat hun de vlucht (die men niet had verwacht en ook geen gevolg was van een bewuste planning) niet slecht uitkwam.

Vanuit veel dorpen die werden verwoest waren Joodse konvooien overvallen of naburige kibboetsen aangevallen, en de Haganah had niet voldoende troepen om al die dorpen te bezetten en te bewaken, om te voorkomen dat zich er opnieuw Arabische strijders zouden vestigen. Een andere reden voor de vernietiging was de verwachte aanval van de Arabische buurlanden. Deze moesten langs de verwachte invalsroutes niet kunnen schuilen in Arabische dorpen, om die als uitvalsbasis te kunnen gebruiken.

Zuabi noemt de 1948 oorlog 'de wortel van het probleem', en beweert dat men dat in het Westen niet onderkent omdat het zelf zo'n grote rol heeft gespeeld bij de stichting van de Joodse staat Israel. Dat laatste valt wel mee (of tegen) en de Britten bijvoorbeeld werkten dit de laatste jaren van hun mandaat bewust tegen.

Ook andere landen zaten niet te wachten op een Joodse staat en vooral de spanningen met de Arabische wereld die dat zou geven, en na de Tweede Wereldoorlog deed de VS verschillende voorstellen aan Engeland om een deel van de Joodse overlevenden van de Holocaust in Palestina toe te laten, waarbij de VS een even groot deel zou opnemen. Daarmee zou de vraag wat er in Palestina moest gebeuren nog even uitgesteld kunnen worden, en een tijdelijk internationaal bestuur worden ingesteld. Engeland weigerde, en ook de Arabische staten weigerden ieder compromis, en dus werd de zaak aan de VN overgedragen, die geen andere mogelijkheid zag dan deling van het gebied.

Zuabi zegt eigenlijk dat hij nog steeds niet bereid is Israel te erkennen. In zijn theaterstuk staat de strijd in een Arabisch dorp in Galilea centraal. Wanneer de Joden het aanvallen staat men voor de keuze om terug te vechten of te vluchten, en dat leidt tot onenigheid en beschuldigingen van collaboratie met de Joden. Volgens de hoofdpersoon in het stuk 'is de tijd toen opgehouden door te gaan'. Volgens Zuabi "voelt het zo voor iedere Palestijn", en "staat alles wat er sindsdien is gebeurd, in de schaduw staat van 1948". Vervolgens hekelt hij het feit dat jonge Israeliers niet de Palestijnse propaganda krijgen voorgeschoteld op hun scholen: "de jonge Israeliers weten van niks. Op school leren ze alleen over de heroÔsche kant van de oorlog, dat Israel toch maar mooi gesticht is. Over de schaduwkant leren ze niks". En de Palestijnen? Hij hekelt dat er ook onder hen een taboe is. "Dat is het grote taboe voor Palestijnen: het einde van wat we onze samenleving kunnen noemen". Dat blijkt anders niet uit de jaarlijkse Nakba herdenkingen en de stortvloed aan verhalen op internet over de Palestijnse vluchtelingen. Diverse organisaties houden zich fulltime met het levend houden van deze herinnering bezig, en verzorgen informatie, produceren boeken en geven lezingen om hieraan bekendheid te geven. Het grote taboe dat altijd verzwegen wordt is natuurlijk dat men er zelf zo'n groot aandeel in heeft gehad, dat men een oorlog is begonnen en heeft verloren. Dat henzelf is overkomen wat men de Joden aan wilde doen: verdrijving en vernietiging van hun samenleving. Dat is een pijnlijke waarheid en moeilijk onder ogen te zien.

De Palestijnen zijn, zo blijkt weer, voor een groot deel blijven hangen in 1948, en kunnen zich nog steeds niet neerleggen bij de uitkomst daarvan. De tijd daarna heeft voor hun gevoel stilgestaan, maar ging natuurlijk gewoon door, en de Palestijnen waren daarin niet bepaald passief. Vůůr 1967 pleegden zij aanslagen vanuit en met hulp van met name SyriŽ en Egypte, en de PLO en Fatah werden gesticht, na 1967 werden vliegtuigkapingen en bloedige aanslagen zoals de moord op de Olympische ploeg in 1972 gepleegd, de PLO probeerde een coup te plegen in JordaniŽ en week na een bijna-burgeroorlog uit naar Libanon waar de Palestijnse vluchtelingenkampen werden omgezet in een soort militaire bases van waaruit Israel geregeld werd aangevallen. Palestijnse terreurgroepen namen actief deel aan de Libanese burgeroorlog, werden door Israel grotendeels uit Libanon verdreven in 1981, en haakten na 1987 met aanslagen in bij de eerste intifada, waarna voor het eerst serieuze onderhandelingen werden gevoerd, waarbij de PLO werd erkend en terug mocht keren en de Gazastrook en een deel van de Westoever onder haar bestuur kreeg.
Zie voor een uitgebreidere beschrijving " Geschiedenis conflict Midden-Oosten" en "Vredesproces & recente geschiedenis".

Ik wilde hiermee slechts aangeven hoezeer de geschiedenis mede door de Palestijnen is vormgegeven. Net als Israel maakten ze fouten, schatten zaken verkeerd in, en hadden met onenigheid binnen de eigen bevolking te maken. Maar in tegenstelling tot Israel waren de leiders meestal incompetent, compromisloos, volgden hun eigen belangen in plaats van die van het volk en bovenal stelde men zich vanaf het begin passief en afhankelijk op van de Arabische wereld. Het mag allemaal meer of minder begrijpelijk zijn geweest, een en ander heeft de Palestijnen wel opgebroken, en daar kan men Israel niet de schuld van geven.

Dat de tijd na 1948 in hun beleving heeft stilgestaan, en alles wat er sindsdien gebeurde in de schaduw van 1948 staat, is niet iets om te koesteren maar dat ten diepste zorgen moet baren. Het eindeloos vertellen van de verhalen van 1948 zoals Zuabi bepleit in het interview, zonder uiteraard daarbij enige verantwoordelijkheid te nemen, bevestigt precies de passieve slachtofferrol die de Palestijnen parten heeft gespeeld.

PA staatspropagandablad NRC Handelsblad meldt tot slot dat 'de officiŽle Israelische lezing - overigens door historici van links tot rechts ontkracht - is dat de Palestijnen vrijwillig hun huizen verlieten en dat Israel zich moest verdedigen tegen een overmacht aan militairen uit de omringende Arabische staten'. Wat werd ontkracht is dat de Arabische leiders de vluchtelingen opriepen te vluchten. Dit is gebeurd, maar op beperkte schaal, en daar staan pleidooien en initiatieven tegenover om de vlucht juist tegen te gaan. Wat niet werd ontkracht is dat de vluchtelingen niet werden verdreven als onderdeel van een bewust plan zoals de Palestijnen beweren en in het Westen steeds meer het dominante narratief is geworden. Wat ook niet werd ontkracht is dat Israel aanvankelijk tegen superieure Arabische legers vocht, superieur in zowel aantallen soldaten als in vooral zware wapens als tanks, gepantserde voertuigen en qua luchtmacht.

Het is weer heel duidelijk: het Israelische narratief is ontkracht, met het Palestijnse is niks mis, en dit wordt door de 'slijpsteen van de geest' klakkeloos overgenomen en eindeloos gereproduceerd, ondertussen suggererende dat dit nieuw en verfrissend is, de 'andere kant' van het verhaal etc. Dit verhaal is niet alleen schadelijk voor Israel, maar evenzeer voor de Palestijnen zelf. Of wil men over 60 jaar nog steeds zeggen dat 'de tijd na 1948 heeft stilgestaan'?

Ratna Pelle
20 mei 2010


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Thursday, 27 May 10, schreef Tjalling Tjalsma

Nakba Dag voor de Palestijnen. En dat kan ik mij indenken! De oprichting en realisatie van de staat IsraŽl is voor veruit de meeste Palestijnen inderdaad een ramp!

Het oprichten van een seculiere staat vanuit een Joodse achtergrond op heilig Moslims territorium is vanuit de Moslimse traditie rampzalig. Dat is heel vernederend voor hen.
Hierin zit hem de kern van het Midden- Oostenconflict; de categorische afwijzing van de
Arabische volken van de staat IsraŽl!

Het verfrissende aspect, wat in het artikel genoemd wordt, zou kunnen slaan op het feit dat wij Westerlingen in de afgelopen tijd, hier niet voldoende naar gekeken hebben.
Inmiddels is dat totaal veranderd. De balans is allang doorgeschoten naar het idee dat er 'niets mis is met het Palestijnse narratief.

Ik zoom in op het begrip 'narratief'. In het woordenboek ( Van Dale, handwoordenboek hedendaags Nederlands 1990) staat als synomiem: 'verhalend'.
Het aan elkaar vertellen van verhalen is een duizenden jaren lange traditie in het Midden Oosten. De Joodse Bijbel is daar een voortvloeisel van, plus de Christelijke Bijbel en natuurlijk ook de Koran!

De verhalen zoals opgeschreven in Bijbel en Koran geven niet objectieve feiten, wel eigen indrukken weer, met als doel te verwijzen naar respt. G'D, God, Allah.
Met alle werkelijk goed bedoelde intenties van de vroegere redacties van deze heilige boeken, geschiedkundig gezien zijn ze niet bijzonder betrouwbaar.

In het Westen is de z.g. 'scheiding van Kerk&Staat' ingevoerd. Wij kunnen als Westerlingen als gevolg daarvan los van onze heilige boeken zelf uitmaken wat we vinden en noem maar op.
Helaas is deze scheiding in het Midden Oosten nauwelijks nog een feit.

Deze achtergrond in aanmerking nemend, samen met de manier waarop heel veel Arabische mensen de oprichting en het bestaan van IsraŽl aanvoelen en beleven, maakt dat we in het Midden Oosten een conflict zien, wat alleen dan op langere termijn blijvend opgelost kan worden wanneer men het narratief als eigen privť, de feitelijkheid als algemeen gaat aannemen.

Zo niet, dan zal IsraŽl tot die tijd de 'steen des aanstoods' blijven vanuit Arabisch perspectief. Wat IsraŽl ook doet, of laat, vanuit Arabisch besef is het een schande dat IsraŽl bestŠŠt!

Het moge duidelijk zijn, dat ik persoonlijk wŤl naar de feiten kijk, en die op mijn manier interpreteer!
Ik vind het een feest waard dat 'er IsraŽl is'!

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.